Які підстави зупинення провадження у справі встановлені законом?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які підстави зупинення провадження у справі встановлені законом?Задача № 2.

В місцевому суді розглядалася цивільна справа за позовом ПП «Захід» до сторожа підприємства Балабанова М.М. про стягнення з нього 8 000 грн. в якості відшкодування шкоди за викрадене на підприємстві обладнання під час його чергування. В процесі розгляду справи було встановлено, що органами внутрішніх справ було порушено кримінальну справу за фактом викрадення цього обладнання.

На цій підставі суд постановив ухвалу про зупинення провадження у справі до вирішення по суті кримінальної справи.

Чи правильно вчинив суд?

Задача № 3.

У районному суді розглядалася справа за позовом Н. Галкіної до Б. Галкіна про відібрання дитини і передачу її на виховання позивачці, оскільки відповідач добровільно дитину не віддає.

Під час перерви у судовому засіданні відповідач звернувся до судді з проханням ознайомитися з журналом судового засідання. Суддя відмовив, посилаючись на те, що журнал судового засідання ще не оформлений секретарем.

Відповідач звернувся зі скаргою до Голови районного суду з вимогою про притягнення секретаря судового засідання до дисциплінарної відповідальності.

Яку відповідь повинен надати Голова районного суду?

 

Задача № 4.

Краснов Д. звернувся до суду з позовом до Белової Т. про визнання права власності на частину домоволодіння. В судове засідання сторони не з’явилися проте надали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Суд, розглянувши справу за відсутності сторін, ухвалив рішення про відмову в позові.

Краснов Д. оскаржив рішення до апеляційної інстанції, посилаючись на те, що під час розгляду справи не велася фіксація процесу технічними засобами, що є прямим порушенням положень ст. 129 Конституції України.

Яке рішення повинен ухвалити суд апеляційної інстанції?

Задача № 5.

Ю. Корольову – представнику відповідача у справі про розділ майна подружжя В. та С. Зуєвих суддя відмовив в прийнятті зауважень на журнал судового засідання з наступних підставах:

а) в довіреності, виданій відповідачем представнику не обумовлено право представника на подання зауважень на журнал судового засідання;

б) з часу виготовлення журналу минуло більше трьох днів.

Чи правильні дії суду?

Який порядок подання та розгляду зауважень на журнал судового засідання?

Заняття 4.

1. Закінчення справи без ухвалення рішення.

2. Закриття провадження у справі: підстави і процесуальний порядок.

3. Залишення заяви без розгляду: підстави і процесуальний порядок.

4. Відмінність закриття провадження у справі від залишення заяви без розгляду.

 

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ І ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

А. Семенова звернулася до суду з позовом до Л. Семенова про розірвання шлюбу і про розділ придбаного під час шлюбу майна.

Ознайомившись з позовними вимогами А. Семенової, відповідач Л. Семенов подав до суду письмові заперечення, в яких вказував, що позивачкою зазначено не все спільне майно та просив додатково включити до складу майна, що підлягає розділу, низку речей на загальну суму 2500 грн., які позивачкою не були вказані в позовній заяві. В період підготовки справи до судового розгляду суддя не вчинив яких-небудь процесуальних дій відносно вказаної вимоги. У судовому засіданні, відповідач знову звернувся з письмовим клопотанням про включення до складу загального майна вказаних речей. Проте, не бажаючи відкладати розгляд справи для перевірки обґрунтованості заяви, суд постановив журнальну ухвалу про залишення заяви Л. Семенова без розгляду.

Тією ж ухвалою була залишена без розгляду позовна вимога Л. Семенової в частині розподілу грошового вкладу подружжя з посиланням на те, що у справі відсутня копія банківського рахунку.

Чи правильно вчинив суд?

У якому порядку вирішуються заявлені клопотання сторін?

На яких підставах позов може бути залишений без розгляду?

 

 

Задача № 2.

Ю. Левіна була звільнена з роботи за систематичне порушення трудової дисципліни.

Вважаючи звільнення неправомірним, вона звернулася до суду з позовом про поновлення на роботі та виплату компенсації за вимушений прогул.

У судовому засіданні сторони вирішили укласти мирову угоду.

Позивачка запропонувала наступну редакцію мирової угоди:

«Позивачка згодна на укладення мирової угоди за умови повного задоволення її вимог про поновлення на роботі і виплаті компенсації за вимушений прогул».

Відповідач же згоден змінити формулювання звільнення на звільнення за власним бажанням з виплатою зарплати за вимушений прогул.

Суд встановив, що звільнення було здійснено незаконно і постановив ухвалу про закриття провадження у справі у зв’язку з укладенням мирової угоди між сторонами.

Чи правильно вчинив суд?

Який процесуальний порядок укладення мирової угоди встановлений законом?

 

Задача № 3.

Р. Ковальов працював на ВАТ «Одесліфт» зварювальником. 16 січня 2012 року він був звільнений з роботи за прогул.

Вважаючи звільнення незаконним, Р. Ковальов звернувся до місцевого суду з позовом про поновлення на роботі.

У судовому засіданні позивач заявив клопотання про закриття провадження у справі, вказавши, що працедавець зобов'язався поновити його на роботі і виплатити зарплату за вимушений прогул. У судовому засіданні представник відповідача не був присутній. Суд постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Чи правильно вчинив суд?

Назвіть підстави закриття провадження у справі.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса / под. Ред. Чечиной М.; Чечота. – Л., 1979.

2. Абрамов С.Н. Судебное рассмотрение и разрешение гражданских дел. – М., 1944.

3. Гурвич М.А. Оставление иска без рассмотрения // Советская юстиция. – 1964. – № 22.

4. Зейдер Н.Б. Судебное заседание и судебное решение в советском гражданском процессе. Учебное пособие. – Саратов, 1959.

5. Коваленко О. Цивільний процес: проблема документального закріплення ходу судового розгляду // Право України – 1998 – №8 – С.89.

6. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. – Х., 2006.

7. Луспеник Д.Д. Настiльна книга професiйного суддi при розглядi цивiльних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х., 2005.

8. Позовне провадження: монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, П.І. Радченко та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х., 2011.

9. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.: За заг. ред. В.В. Комарова. – Х., 2008.

10. Стефанюк В.С., Лукашова Н.П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. – № 2.

11. Цивільний процес України: Підручник / Під ред. Р.М. Мінченко. – Х., 2012.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 41.

2. Конвенція з питань цивільного процесу від 01.03.1954 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 4. – С. 379. – Ст. 264.

3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492.

4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

 

СУДОВА ПРАКТИКА:

4. Рішення Конституційного Суду України від 08.12.2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 99. – С. 63. – Ст. 3638.

5. Рішення Конституційного Суду України від 13.12.2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 100. – С. 24. – Ст. 3665.

6. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.

7. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.96 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11.

 

 

Тема 14.

Наказне провадження

1. Поняття та сутність наказного провадження.

2. Порядок відкриття наказного провадження.

3. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

4. Перегляд судового наказу.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Луспеник Д.Д. Наказне провадження: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. – №5.

2. Решетняк И.В. Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в гражданском процессе. – М.: Юридическое бюро «ГОРОДЕЦ», 1997.

3. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. – 2003. – №8.

4. Фурса С., Щербак С., Євтушенко О. Цивільний процес України. Проблеми і перспективи. – К.: Видавець Фурса С.Я. КНТ, 2006.

5. Черемин М.А. Приказное производство в Российском гражданском процессе. – М.: Городец, 2001.

6. Щербак С. Сутність судового наказу // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1 Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. – Ст. 41;

2 Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3 Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

4 Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – С. 110. – Ст. 2349.

СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

2. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні: Узагальнення // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. – Режим доступу: www.scourt.gov.ua.

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

Шевченко пред'явив до суду заяву про видачу судового наказу про стягнення грошових коштів зЯблочкова, з яким був укладе­ний договір позики. Договір був укладений у простій письмовій формі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.018 с.)