ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ1. Процесуальний порядок пред’явлення позову.

2. Форма і зміст позовної заяви.

3. Залишення позовної заяви без руху та її повернення позивачу.

4. Відмова у відкритті провадження у справі.

5. Відкриття провадження у справі та його правові наслідки.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Абрамов С.Н. Судебное рассмотрение и разрешение гражданских дел. – М., 1944.

2. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. – М.: 1979.

3. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. – Кишинев, 1989;

4. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. – Х., 2006.

5. Луспеник Д.Д. Настiльна книга професiйного суддi при розглядi цивiльних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х., 2005.

6. Позовне провадження: монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, П.І. Радченко та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х., 2011.

7. Цивільний процес України: Підручник / Під ред. Р.М. Мінченко. – Х., 2012.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 41;

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

4. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України. – 2011. – № 59. – С. 110. – Ст. 2349.

5. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопаду 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 53. – Ст. 793.

 

СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.1997 року // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 34-38.

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.

3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.96 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. – № 11.

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

А. Євгеніна звернулася до суду з позовом до Б. Євгеніна про розподіл майна, придбаного у шлюбі. У позовній заяві А. Євгеніна не вказала розмір долі, на яку вона претендує, в тому числі на які конкретні речі.

У зв’язку з цим суддя залишив її позовну заяву без руху, надавши десятиденний строк для усунення недоліків.

 

Чи правильні дії судді?

Задача № 2.

Прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах комунального підприємства з вимогою про виселення громадянина Федорова з гуртожитку з підстав припинення трудових відносин цього громадянина з підприємством.

Суддя, розглянувши позовні матеріали, постановив ухвалу про повернення позовної заяви прокурору з тієї підстави, що оскільки підприємство за формою власності є не державним а комунальним, то прокурор не має права представляти в суді його інтереси.

 

Чи припустився суддя порушення процесуального закону? Які підстави передбачені законом для повернення позовної заяви?

Задача № 3.

Круглов А.Б. звернувся до Малиновського районного суду м. Одеси з позовом до ТОВ «Будівельник» про розірвання договору підряду через невиконання ТОВ «Будівельник» своїх зобов’язань за цим договором. Суддя Малиновського районного суду м. Одеси, розглянувши матеріали позовної заяви, постановив ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі на підставі п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК, оскільки в договорі підряду міститься положення про те, що всі спори, які виникають з приводу цього договору, підлягають розгляду в третейському суді.

 

Чи правильні дії судді? За яких підстав суддя може відмовити у відкритті провадження у справі?

Задача № 4.

В. Лотман звернувся до суду з позовом до правління ОСББ про спростування відомостей, що містяться в оголошенні правління ОСББ.

Суддя відмовив В. Лотману у відкритті провадження у справі, вказавши в ухвалі, що із заяви позивача не вбачається порушення його честі і гідності.

Чи правильно вчинив суддя?

Задача № 5.

Столяров К.М. звернувся до суду з позовом до Сєрова С.Т. про відшкодування моральної шкоди. Суддя своєю ухвалою залишив позовну заяву без руху з тієї причини, що в ній не зазначено доказів, що підтверджують факт заподіяння моральної шкоди позивачу. Столяров К.М., не погодившись з доводами судді, подав апеляційну скаргу на цю ухвалу.

 

Які процесуальні наслідки матиме така апеляційна скарга?

Завдання:

1. Складіть проект позовної заяви.

ТЕМА №12

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

1. Провадження у справі до судового розгляду як стадія цивільного процесу.

2. Попереднє судове засідання та його строки.

3. Процесуальні дії, які здійснює суддя в процесі підготовки справи до судового розгляду.

4. Призначення справи до судового розгляду.

5. Судові виклики та повідомлення.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду. – Х., 2009.

2. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ. – Х., 2007.

3. Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. Книга 1. – Х., 2002.

4. Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. Книга 2. – Х., 2002.

5. Гузь Л.Е. Подготовка некоторых категорий гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. Книга 3. – Х., 2002.

6. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. – Х., 2006.

7. Позовне провадження: монографія / В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, П.І. Радченко та ін.; за ред. В.В. Комарова. – Х., 2011.

8. Пушкинский В.К. подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. – М., 1962.

9. Теорія та практика судової діяльності: Науково-практичний посібник. – К., 2007.

10. Цивільний процес України: Підручник / Під ред. Р.М. Мінченко. – Х., 2012.

11. Якіменко О. Підготовка цивільних справ до судового розгляд (процесуальне оформлення)// Право України. – 1997. – №12.

12. Якіменко О. Процесуальна форма стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. – 2001. – №9.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 41;

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

 

СУДОВА ПРАКТИКА:

1. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 12.06.2009 року № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 8. – С. 3.

2. Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову: постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 року № 9 // Бізнес: законодавство та практика. – 2007. – № 7. – С. 3.

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 року № 5 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua.

 

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача № 1.

К. Куликов пред'явив позов до своєї колишньої дружини А. Куликової про розподіл спільно придбаного в шлюбі майна. У позовній заяві вказувалося, що серед речей є телевізор і книжкова шафа, взяті у його матері в тимчасове користування.

 

Вкажіть, які підготовчі дії повинен вчинити суддя до призначення справи до судового розгляду?

Задача № 2.

Дутов К.Н. пред'явив позов до Пименова В.М. про відшкодування збитків, заподіяних його майну. В попередньому судовому засіданні позивач просив суд до початку судового розгляду справи витребувати письмові показання свідка Мінського, який знаходиться в тривалому відрядженні. Крім того, ним було заявлене клопотання про допит в якості свідка Бурчалкіна А.Л. в порядку забезпечення доказів, оскільки є підстави припускати, що допит свідка в судовому засіданні при розгляді справи по суті буде неможливий у зв'язку з його майбутнім від'їздом з морською науковою експедицією.

У свою чергу відповідач Пименов В.М. заявив клопотання про витребування письмових показань свідка Родіонова С.Д. При цьому відповідач послався на те, що свідок Родіонов С.Д. знаходиться на лікуванні в лікарні, зважаючи на що він не зможе явитися до суду для надання показань особисто.

Суддя відмовив в задоволенні усіх клопотань, а провадження у справі у зупинив до моменту одужання свідка Родіонова С.Д. Одночасно ним було постановлено ухвалу про допит свідка Мінського Т.Д. в порядку судового доручення судом за місцем знаходження свідка в службовому відрядженні.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.129.82 (0.009 с.)