Умови повірки й підготовка до неї. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Умови повірки й підготовка до неї.4.1. Повірку довжиномірів треба проводити у приміщенні у нормальних кліматичних умовах за ГОСТ 8.395-80.

4.2. Для повірки довжиноміри встановити на столі шкалою до повірника.

4.3. При перевірці довжиномірів, що перебувають на зберіганні, прилади попередньо звільнити від змащення, зробити їхню зборку й випробування.

Проведення повірки.

5.1. Зовнішній огляд довжиноміра й окремих його вузлів.

При зовнішньому огляді перевірити комплектність приладу й переконатися в тім, що довжиномір задовольняє наступним вимогам:

5.1.1. Довжиномір не повинен мати механічних ушкоджень, що ускладнюють його експлуатацію;

5.1.2. На поверхні вузлів приладу не повинно бути іржі;

5.1.3. Цифри й розподіли шкали повинні бути чіткими.

5.2. Випробування.

При випробуванні перевірити відповідність довжиноміра наступним вимогам:

5.2.1. Движок із вимірювальною головкою повинен легко й плавно ходити по стійці й у той же час утримуватися на будь-якій її висоті, не спадаючи;

5.2.2. Центр диска повинен збігатися з центром тримача.

5.3. Визначення метрологічних параметрів.

5.3.1. Для перевірки відхилення від перпендикулярності стійки до підстави поруч зі стійкою на підставу довжиноміра встановити призму, на яку помістити однією стороною косинець, другу сто­рону косинця присунути впритул до стійки. Потім щупом виміряти зазор між косинцем і стійкою на висоті 1000 мм від підстави (для ДЛ-3 на висоті 1400 мм). Зазор не повинен перевищувати 2,3 мм (для ДЛ-3-3,2 мм), що відповідає відхиленню від перпендикулярності стійки до підстави, рівному 8'.


5.3.2. Для перевірки відхилення від паралельності робочої поверхні диска відносно робочої поверхні підстави встановити на підставу довжиноміра спеціальне пристосування (рис. 8.4), після чого вимірювальну головку опустити вниз до зіткнення диска з верхньою поверхнею пристосування й щупом замірити зазор між нижньою площиною диска довжиноміра й верхньою площиною пристосування.

При співпаданні штрихів на стрілці й важелі диска довжиноміра відхилення від паралельності диска й підстави (зазор між площинами диска й пристосування) не повинен перевищувати 1 мм по краю диска.

5.3.3. Для визначення кута відхилення диска від горизонталі в довжиноміра ДЛ-2 на покажчик вимірювальної головки зверху поміс­тити лінійку й замірити відстань від нижньої поверхні лінійки до верхньої поверхні диска по його краю при сполучених стрілках й у вільному стані диска.

Різниця отриманих показань повинна бути в межах 10-25 мм, що відповідає куту відхилення диска від горизонталі, рівному 5-10°.


 

 
Рис. 8.4. Схема повірки паралельності підстави та диска приладу: 1 – підстава; 2 – стійка; 3 – ніж. Рис. 8.5. Схема повірки зусилля, що спричиняється диском на верхівки стебел трести або соломи при зміні довжини: 1– вантаж (противага конуса); 2 – вантаж (190г); 3 – диск; 4 – стрілки; 5 – конус; 6 – ваги.  

 

5.3.4. Для визначення зусилля, що викликане диском довжиноміра на вершини стебел при вимірюванні горстевої і снопової довжини лляної соломи й трести, на одну платформу ваг помістити конус і зрівноважити, на іншу покласти набір гир, рівний 190 г, потім опустити вимірювальну головку довжиноміра по центру диска на конус (рис. 8.5).

Тиск диска вимірювальної головки на конус буде нормальним, якщо при сполученні штрихів на стрілці й важелі в ДЛ-2М и ДЛ-3 (стрілки з покажчиком у ДЛ-2) платформи ваг будуть у рівновазі.

Зусилля, спричинене диском на вершини стебел при вимірювання довжини, повинне дорівнювати 1,9 Н (190 г). Відхилення не повинне перевищувати ±0,02 Н (2 г).

5.3.5. Для визначення нижньої межі вимірювання движок вимірювальної головки встановити на рисці шкали, що відповідає 300 мм, і закріпити гвинтом. Після цього диск підняти до сполучення штрихів на стрілці й важелі у ДЛ-2М, ДЛ-3 (стрілки з покажчиком у ДЛ-2) і зробити вимір від площини підстави до нижньої площини диска. Ця відстань повинна відповідати нижній межі вимірювання й дорівнювати 300 мм. Відхилення не повинне перевищувати ±5 мм.

Перевірку верхньої межі вимірювання зробити аналогічно перевірці нижньої межі вимірювання. Верхня межа вимірювання для ДЛ-2 і ДЛ-2М – 1000 мм, для ДЛ-3 – 1400 мм. Припустиме відхилення ±5 мм.

5.3.6. Визначення похибки вимірювань у довжиномірів ДЛ-2 і ДЛ-2М виконується в трьох діапазонах по висоті шкали: 300-400 мм; 600-700 мм; 900-1000 мм.

У довжиноміра ДЛ-3 перевірка похибки вимірювання виконується в діапазонах 300-400 мм; 600-700 мм; 900-1000 мм; 1300-1400 мм.

Вимірювальну головку довжиноміра встановити по черзі на висоті стійки в зазначеному діапазоні, а потім закріпити гвинтом і записати показання. Після цього диск вимірювальної головки підняти до сполучення штрихів на стрілці й важелі в ДЛ-2М и ДЛ-3 (стрілки з покажчиком у ДЛ-2) і зробити вимірювання відстані від площини підстави до нижньої площини диска. Показання на приладі повинні збігатися з показаннями на вимірювальній лінійці.

Погрішність вимірювання не повинна перевищувати ±5 мм.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 237; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.005 с.)