Оформлення результатів повірки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оформлення результатів повірки6.1. Результати повірки лабораторної м'яльниці ЛМ-3 оформити протоколом, у якому відобразити стан м'яльниці при зовнішньому огляді й показники метрологічних параметрів згідно п. 5.3.

6.2 Позитивні результати повірки оформляються тавруванням, видачею свідчення за формою, наведеною в додатку.

6.3. Лабораторні м'яльниці, що не задовольняють вимогам цих вказівок, до експлуатації не допускаються.

 

Допоміжні матеріали.

7.1. Паспорт. Лабораторна м'яльниця ЛМ-3.

 

8. Контрольні питання.

8.1. Яке призначення мають лабораторні м'яльниці?

8.2. При яких умовах проводять повірку?

8.3. Розповісти послідовність операцій повірки м'яльниці.

8.4. Які дефекти м'яльниці дозволяють її далі експлуатувати, а які ні?

 

 

Лабораторна робота № 12.

 

Відомча повірка м’яльно-тіпального верстата СМТ-200М.

 

1. Мета роботи. Навчитись виконувати повірку м’яльно-тіпального верстата СМТ-200М, оформляти результати, приймати рішення щодо подальшого використання або не використання перевіреного верстата.

 

Зміст роботи.

2.1. Ознайомитись з методикою проведення відомчої повірки м’яльно-тіпального верстата СМТ-200М.

2.2. Провести повірку м’яльно-тіпального верстата СМТ-200М.

2.3. Результати перевірки оформити звітом.


 

Теоретичні відомості.

Методика перевірки поширюються на м'яльно-тіпальний верстат СМТ-200М й встановлює методи й засоби його відомчої повірки при випуску з ремонту, експлуатації й при зберіганні.

Міжповірочний інтервал – 2 роки.

 

Призначення й будова.

3.1.1. М'яльно-тіпальний верстат призначений для видалення довгого волокна із проб лляної трести при оцінці її якості.

3.1.2. Верстат (рис. 12.1) складається з наступних основних вузлів: рами 6, транспортера 5, м'яльно-затискного вузла 4, коробки перемикання 3, тіпальної частини 2, пневмотранспорту 1, привода транспортера, м'яльних вальців і тіпальних барабанів, електроустаткування. Верстат з бічних сторін закритий огородженнями, з інших – відкидними кришками й дверцятами.

3.1.3. Рама служить для розміщення на ній вузлів верстата і являє собою зварену конструкцію зі сталевого кутового прокату. Для установки верстата в робоче положення внизу рами є настановні гвинти із шарнірними опорними п'ятами. Для переміщення верстата передбачені колеса, що самоорієнтуються.

3.1.4. Транспортер служить для подачі жмень проби трести в м'яльну частину верстата й прийому їх від неї. Транспортер складається із провідного і веденого дерев'яних валів діаметром 90 мм, на яких натягнута гумована стрічка шириною 1000 мм. Кінці стрічки з'єднані зшивкою із сирицевого ременя.


Транспортер приводиться в рух від електродвигуна потужністю 1,1 кВт, частотою обертання валу двигуна 920 хв-1) через черв'ячний редуктор (РЧУ-63 i = 1:32) і ланцюгову передачу ( і = 14/25) і періодично, по заданому циклі, робить поступально-зворотній рух.

Натяг стрічки транспортера здійснюється переміщенням веденого валу натяжними гвинтами.

3.1.5. М'яльно-затискний вузол призначений для промину жмень
трести та втримання їх при обробці тіпальними барабанами. Він
складається з однієї пари гумованих гладких плющильних вальців (І пари), двох пар мілкорифлевих вальців (II і ІІІ пари) й одного притискного вальця, що перебуває в зачепленні рифлями з нижнім вальцем ІІІ пари. Притискний валець служить для проміну й спрямовування жмень трести в зону тріпання, а також для додаткового їхнього затискання при тріпанні. Діаметр вальців 50 мм, довжина 883 мм. Число рифлів м'яльних вальців – 24.

 

Рис. 12.1. Загальний вигляд верстата СМТ-200М.

 

Нижні м'яльні вальці приводяться в рух від ведучого вала транспортера за допомогою зубчастої передачі. Привод верхніх м'яльних вальців здійснюється за рахунок безпосереднього зачеплення рифлів з нижніми вальцями.

М'яльні вальці встановлені на підшипниках ковзання. Необхідний тиск на оброблюваний матеріал створюється пружинами, що діють на верхній валець пари.

Величини навантаження, що рекомендують, пружин наведені а табл. 12.1.

 

Таблиця 12.1

Вальці Навантаження Деформація усадка пружин, мм
Н кгс
І пара (плющильна)
ІІ пара (м’яльна)
ІІІ пара (м’яльна)
Притискаюча пара

 

Примітка: усадка пружин при заданих навантаженнях встановлена для пружин з питомим навантаженням q = 5,7 кгс/мм.

 

3.1.6. Коробка перемикання служить для реверсування ходу транспортера й обертання вальця м'яльниці, для регулювання довжини ходу транспортера.

Коробка складається з корпуса, двох мікроперемикачів, черв'яка, гайки з виступами, гвинтів кріплення мікроперемикачів і гвинта регулювання положення лівого перемикача відносно правого.

Черв'як шліцевим кінцем з'єднаний з нижнім вальцем ІІ пари м'яльних вальців. При обертанні цього вальця, а також і черв'яка, гайка переміщається по його різьбленню й своїм виступам, у залежності від сторони обертання, наприкінці ходу натискає на кнопку одного або іншого перемикача, включених в електросхему керування верстатом.

3.1.7. Тіпальна частина служить для остаточного видалення костри із пром’ятих жмень проби трести й складається із двох тіпальних барабанів діаметром 500 мм. Кожен барабан являє собою збірно-зварну конструкцію, що складається із двох протинамотувальних чавунних дисків, до яких болтами приєднані три зварені рамки. На кожній рамці закріплені бильні й підбильні ґрати, складені із трьох букових планок. Виліт ножа щодо ґрат 20±1 мм. Барабани закріплені на валах за допомогою шпонок й упорних кілець. Вали встановлені на радіальних сферичних підшипниках з закріпними втулками.

Бильні ножі мають довжину 930 мм, ширину – 70 мм і товщину 1,5 мм. Робочі крайки ножів округлені.

Крутний момент тіпальним барабанам повідомляється електродвигуном (N.= 1,5 кВт, n = 1425 хв-1) через двоступінчасту клиноремінну передачу (і = 1:6,15). Між собою барабани зв'язані зубчастою передачею із чотирьох косозубих шестерень Z = 26, причому дві проміжні шестірні виготовлені з текстоліту. Всі шестірні поміщені в коробці передач.

3.1.8. Пневмотранспорт служить для видалення костри й відходів тіпання з верстата при обробці проб трести й складається з бункера (під барабанами), що всмоктує, дифузора, відцентрового вентилятора (тип ВЦП-3) і нагнітальний вихідний патрубок.

Привод вентилятора здійснюється електродвигуном (N = 2,2 кВт, n = 3000 хв-1) через дворядну клиноремінну передачу ( L = 1:1,07).

3.1.9. Електроустаткування верстата забезпечує два режими роботи – автоматичний і ручний.

3.1.10. Технологічна схема роботи верстата представлена на рис. 12.2.

Транспортер подає покладені на нього верховою частиною вперед жмені трести в м'яльно-затискний вузол, де вони проминаються, і потім направляються в зону тіпання. При тіпанні одним своїм кінцем горсті втримуються м'яльними вальцями. Через 15 с оброблені жмені виводяться із зони тіпання й повертаються вальцями й транспортером у вихідне положення. Потім на транспортері жмені обертаються неопрацьованою окоренковою частиною вперед і весь цикл обробки жмень на верстаті повторюється.

Костриця й відходи тіпання віддаляються з бункера пневмотранспортом.

 

Рис. 12.2. Технологічна схема верстата СМТ-200М:

1 – барабани тіпальні; 2 – притискний валець; 3 – вальці м’яльні; 4 – вальці плющильні; 5 – транспортер; 6 – трубопровід виводу костри та відходів тіпання; 7 – вентилятор; 8 – бункер пневмотранспортера.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 309; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.013 с.)