Метод протиставлення, або метод подвійного зважування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Метод протиставлення, або метод подвійного зважування. 

Іншим способом зменшення похибки від нерівності плечей l 1 й l 2 є метод протиставлення. Цей метод називають зважуванням по способі Гауса.

Об'єкт, масу якого вимірюють, поміщають на одну чашу ваг і врівноважують гирями масою те1:

 

mх* l 1 =mе1* l 2, (2.8)

 

де те1 маса гир при першому зрівноважуванні.

Потім чаші міняють, тобто об'єкт поміщають на іншу чашу ваг, і знову врівноважують гирями масою те2:

 

mх* l 2 =mе2 * l 1, (2.9)

 

де те2маса гир при другому зрівноважуванні.

Вирішуючи систему із двох рівнянь відносно тх, одержимо:

.

Правила користування та технічні характеристики ваг типу Т-2.

Призначення ваг.

Ваги 2-го класу типу Т-2 призначаються для технічних аналізів і зважування медикаментів.

 

Правила роботи на вагах типу Т-2.

Ваги для роботи встановлюють на міцних стійких столах. Під настановні гвинти поміщають підп'ятники, після чого ваги встановлюють по схилу колонки так, щоб колонка була розташована строго вертикально. Температура навколишнього повітря в приміщенні має бути +10...+20°С при відносній його вологості не більш 90 %.

При уведенні ваг в робочий стан коромисло з навішеними підвісками і чашками повинне знаходитися в рівновазі, тобто стрілка після ряду загасаючих коливань коромисла повинна зупинятися навпроти середньої поділки шкали. Якщо рівновага ваг не спостерігається, то останнє досягається шляхом переміщення тарувальних гайок коромисла.


Ізолювання коромисла варто робити обережно і плавно.

Повністю ваги варто закривати тоді, коли стрілка проходить середню поділку шкали. Накладення на чашки ваг гир і предмета, що зважується, а також зняття їх з чашки варто робити тільки при ізольованому положенні коромисла.

1 колонка 2 стрижень арретира 3 подушка 4 опорна призма 5 рівноплече коромисло 6 грузоприймальні призми   7 регулятор рівноваги 8 кронштейн 9 сірьги 10 підвіски 11 стрілка 12 шкала   13 схил 14 покажчик схилу 15 чашки 16 підставка 17 ручка арретира  

Рис. 2.7. Ваги важільні тип Т-2, загальний вигляд.

 

Метрологічні характеристики ваг типу Т-2.

По метрологічних характеристиках ваги: повинні відповідати вимогам, приведеним у табл. 2.1.

 

 

Таблиця 2.1

 

Найменування характеристик Один. вим.     Марка ваг
Т-200 Т-1000 Т-5000
Межі навантаження не повинні перевищувати г
Діапазон зважування повинен бути г від 10 до 200 від 50 до 1000 від 200 до 5000
Сталість показань ненавантажених ваг повинна бути мг
Чутливість, стійкість і похибка через нерівноплечість повинні бути: а) при 10 % навантаж. б) при 100 % навантаженні     мг мг              

Порядок виконання роботи.


4.1. Виконати вимірювання зразків сировини різними методами, результати внести в протокол. Оцінити абсолютну точність вимірювань.

4.2. Оформити протокол, дати висновки.

 

Допоміжні матеріали.

5.1. ДСТ 24104-2001 „Ваги лабораторні”.

5.2. ГОСТ 24104-1988 „Весы лабораторные общего назначения и образцовые”.

5.3. Измерения массы, плотности и вязкости. / Под ред.
Ю.В. Тарбеева. – М.: Издательство стандартов, 1988.

5.4. Азимов Айзек. Мир измерений. От локтей и ярдов к эргам и квантам / Пер. с англ. О.В. Замятиной. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003.

5.5. Хофман Д. Техника измерений и обеспечения качества: Спра­вочная книга / Пер. с нем. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

5.6. Измерения в промышленности: Справ. изд. в 3-х томах. кн.2. Способы измерения и аппаратура / Под ред. Профоса П., пер. с нем. под ред. Д.И. Агейкина. – М.: Металлургия, 1990.

5.7. ТУ 64-1-2834-8 Весы равноплечие ручные. Паспорт

 

6. Контрольні питання.

6.1. Розкрийте порядок роботи на аналітичних вагах.

6.2. Як створюється момент, що повертає коромисло в горизонтальне положення при рівності порівнюваних мас?

6.3. Чи буде відрізнятися й наскільки результат зважування однієї й тієї ж маси за допомогою важільних ваг у Києві й у Токіо?

6.4. Чому при рівності мас після закінчення переміщення важеля по поверненню в горизонтальне положення важільних ваг стрілка не доходить до нульової оцінки, причому з різних сторін у залежності тому, у якому напрямку було переміщення важеля?

 

 

Лабораторна робота № 3.

Методологія обробки даних досліджень.

1. Мета роботи. Навчитися аналізувати результати вимірювань, оцінювати точність та якість вимірювання, приймати рішення щодо покращення умов вимірювання, оформляти результати досліджень.

Зміст роботи.

2.1. Ознайомитись з теорією обробки даних експерименту.

2.2. Вивчити порядок дій при обробці даних експерименту.

2.3. Опрацювати дані вимірювання параметру технологічного процесу.

2.4. Дати характеристику точності вимірювання, при необхідності, розрахувати достатню кількість повторних вимірювань.

Теоретичні відомості.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 364; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.008 с.)