Визначення щільності ґрунту в непорушеному природному стані 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення щільності ґрунту в непорушеному природному стані1. Щільність ґрунту в непорушеному стані визначають методом циліндрів за допомогою приладу Качинського Н.А.

2. На підготовлену рівну поверхню ґрунту ставлять спрямовувач і в нього вставляють циліндр.

3. За допомогою ударника циліндр занурюють в ґрунт, так щоб його вінця були на рівні з поверхнею ґрунту.

4. Заповнені ґрунтом циліндри викопують і підрізають ножем з надлишком ґрунту в нижній частині і виймають.

5. Витирають від прилиплого ґрунту, перевертають і гострим ножем зрізують зайвий ґрунт на рівні з вінцями циліндра.

6. Ґрунт переносять без втрат з циліндрів у великі бюкси і щільно закривають кришками. Одночасно відбирають наважки ґрунту на вологість у малі бюкси.

7. В лабораторії бюкси з відібраними зразками зважують з точністю до 0,01 г і великі звільняють від ґрунту, а малі для визначення вологості ставлять на висушування.

8. Об'ємну масу ґрунту (d) визначають за формулою:

, г/см3

де Р - маса абсолютно сухого ґрунту в циліндрі, г; V - об'єм зразка ґрунту, см3

Об'єм зразка ґрунту в циліндрі (V) розраховують за формулою:

=

де πхr2 - площа ріжучої частини циліндра, см2; h - висота циліндра, см.

Масу абсолютно сухого ґрунту в циліндрі (Р) розраховують за формулою:

де В - маса сирого ґрунту в циліндрі, г; W - вологість ґрунту, %.


Результати зважувань та розрахунків записують в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2

Результати визначення щільності ґрунту в непорушеному природному стані

Генетич-ний горизонт, глибина, см Маса стаканчика,   г Маса стакан-чика з ґрунтом, г Маса сирого ґрунту (В), г Коефіцієнт перера-хунку на сухий ґрунт ( ) Маса сухого ґрунту (Р), г Об’єм ґрунту (V),   см3 Щільність ґрунту (d),   г/см3
               
               
               
               
               

 

Визначення щільності порушеного ґрунту в лабораторних умовах

1. Зважують на технічних терезах циліндр з сітчастим дном.

2. Насипають в циліндр ґрунт в повітряно-сухому стані із не розтертого зразка, ущільнюючи його в міру наповнення.

3. Визначають гігроскопічну вологість ґрунту ваговим методом.

4. Зважують циліндр з ґрунтом та проводять необхідні розрахунки, як при визначенні щільності ґрунту у непорушеному стані.

5. Результати зважувань та розрахунків записують в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3

Результати визначення щільності ґрунту із розсипного зразка


Генетич-ний горизонт, глибина, см Маса стаканчика,   г Маса стакан-чика з ґрунтом, г Маса повітряно-сухого ґрунту (В), г Коефіцієнт гігроско-пічності ( ) Маса сухого ґрунту (Р), г Об’єм ґрунту (V), см3 Щільність ґрунту (d),   г/см3
               
               
               
               

 

Висновки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називають щільністю ґрунту? Від чого вона залежить?

2. Як визначають щільність ґрунту в непорушеному стані?

3. Як визначають щільність порушеного ґрунту в лабораторних умовах?

Лабораторна робота 2 (ІІ частина)

Визначення капілярної та повної вологоємності ґрунту

МЕТА РОБОТИ: навчитись визначати капілярну та повну вологоємність ґрунту

ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ: металеві циліндри без дна, марля, ванночки, фільтрувальний папір, технічні ваги

 

Теоретична підготовка

Властивість ґрунту поглинати та утримувати вологу називають вологоємністю. Залежно від сил, що утримують воду в ґрунті виділяють наступні види вологоємності: максимальну адсорбційну, максимальну молекулярну, капілярну, найменшу та польову.

Найменша польова вологоємність визначається максимальною кількістю вологи, яку ґрунт може утримувати в польових умовах після того, як стече гравітаційна вода і немає підпору ґрунтової вода.

Капілярна вологоємність ‑ максимальна кількість капілярно-підпертої води, що може утримуватися в ґрунті. Як і вологість, вологоємність визначається в % до ваги сухого ґрунту.

Польова вологоємність – це найбільша кількість вологи, яку може вмістити ґрунт при повному заповненні всіх пор, за винятком защемлених.

ХІД РОБОТИ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 272; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.009 с.)