Визначення капілярної вологоємності ґрунтуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення капілярної вологоємності ґрунту1. Металевий циліндр з ґрунтом після визначення щільності ґрунту у непорушеному стані обв'язують марлею з нижньої сторони та зважують на технічних терезах.

2. Циліндр із ґрунтом поміщають у спеціальну ванночку з водою так, щоб дно циліндра стояло на фільтрувальному папері, кінці якого опущені у воду.

3. Через кожну добу циліндр зважують на технічних вагах доти, поки маса його не буде постійною, що буде вказувати на досягнення ґрунтом повного капілярного насичення.

4. Капілярну вологоємність розраховують за формулою:

,

де КВ ‑ капілярна вологоємність, %; В ‑ маса ґрунту в циліндрі після насичення, г; М ‑ маса сухого ґрунту в циліндрі, г.

Маса абсолютно сухого ґрунту обчислюється, використовуючи значення коефіцієнта перерахунку, отриманого в попередній роботі за формулою:

,

де М ‑ маса абсолютно сухого ґрунту, m ‑ маса повітряно-сухого ґрунту, KH2O ‑ коефіцієнт гігроскопічності.

Розрахунок результатів проводять в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Результати визначення капілярної вологоємності ґрунту

Генетичний горизонт, глибина, см Номер циліндра Маса циліндра, г Маса циліндра з ґрунтом, г Маса сирого ґрунту (В), г Коефіцієнт гігроскопічності (КН2О) Маса сухого ґрунту (Р), г Маса ґрунту з циліндром після капілярного насичення, г Маса ґрунту у стані капілярного насичення (В), г Капілярна вологоємність (КВ), %
                   
                   
                   
                   

 

Визначення повної вологоємності ґрунту

а) Розрахунковий метод

Повну вологоємність розраховують за загальною пористістю:

, % об'єму ґрунту;

, % маси сухого ґрунту,

де ПВ - повна вологоємність, %; dv - щільність твердої фази ґрунту, г/см3; d - щільність ґрунту, г/см3.

Таблиця 2.5

Розрахунок повної вологоємності за загальною пористістю

Генетичний горизонт, глибина, см Щільність твердої фази ґрунту(dv), г/см3 Щільність ґрунту (d), г/см3 Повна вологоємність (ПВ), %
       
       
       
       

 

б) Лабораторний метод

1. Пробу ґрунту в металічному циліндрі ставлять у ванночку на скляні відрізки, наливають воду на 1-2 см вище ґрунту в циліндрі і залишають протягом доби.

2. Потім, не виймаючи з води, циліндр зверху щільно закривають кришкою і перевертають.

3. Виймають з води циліндр, знімають сітчасте дно, закривають кришкою і зважують на технічних терезах.

4. Повну вологоємність розраховують за формулою:

,

де ПВ - повна вологоємність, %; а - маса ґрунту в циліндрі після наповнення вологою, г; в - маса сухого ґрунту в циліндрі, г.

Результати зважувань та розрахунки записують в таблицю 2.6.

Таблиця 2.6

Результати визначення повної вологоємності ґрунту

Генетичний горизонт, глибина, см     Номер циліндра Маса циліндра, г Маса сухого ґрунту (в), г Маса ґрунту з циліндром після повного насичення, г Маса ґрунту в стані повного насичення (а), г Повна вологоємність (ПВ), %
             
             
             
             

 

Висновки: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називається вологоємністю ґрунту?

2. Що називається найменшою польовою вологоємністю ґрунту?

3. Що називається капілярною вологоємністю ґрунту?

4. Що називається повною вологоємністю ґрунту?

5. Що називається водопроникністю ґрунту?

6. Що називається водопідіймальною здатністю ґрунту?

7. Як в лабораторії визначають повну вологоємність розрахунковим методом?

8. Як визначають повну вологоємність лабораторним методом?

9. В якому стані вода може знаходитись в ґрунті?

10. Дайте характеристику основним грунтово-гідрологічним константам ґрунту.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3

Визначення щільності твердої фази ґрунту пікнометричним методом та пористості

МЕТА РОБОТИ: навчитись визначати щільність твердої фази та пористість ґрунту

ПРИЛАДИ І МАТЕРІАЛИ: колба на 250 мл, пікнометр або мірна колба на 100 мл, лійки, термометр, технічні терези, фарфорові чашки, електрична плитка, фільтрувальний папір, дистильована вода

 

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

Щільністю твердої фази ґрунту називається відношення маси твердої фази ґрунту в сухому стані до маси рівного об'єму води. Ця величина залежить від природи мінералів, що входять до складу ґрунту і від кількості органічної речовини. В середньому щільність твердої фази у більшості ґрунтів знаходиться в межах 2,50 - 2,65 г/см3.

Пористість – це сумарний об’єм пор в ґрунті в одиниці об’єму. Загальна пористість поділяється на капілярну та некапілярну (пористість аерації).

Пористість аерації - це частина загальної пористості ґрунту, яка заповнена повітрям. Вона дорівнює різниці між об'ємом загальної пористості і об'ємом води, яка міститься в ґрунті в момент визначення шпаруватості.

Задовільною для вищих рослин вважається пористість 40-60%.

Качиньский Н.А. пропонує таку оцінку пористості ґрунтів (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1

Оцінка пористості ґрунтів

Загальна пористість, % Характеристика ґрунту
>70 Надлишкова пористість
55-65 Відмінна пористість
50-55 Задовільна пористість
<50 Незадовільна пористість
40-25 Дуже низька пористість

 

ХІД РОБОТИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.105 (0.009 с.)