Визначення польової вологості 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення польової вологості1. В полі проби для визначення вологості ґрунту відбирають спеціальним буром. Зразки відбирають від окремих горизонтів ґрунту.

2. Алюмінієвий бюкс зважують на технічних терезах з точністю до 0,01 г, заповнюють на 1/3 частину ґрунтом, закривають кришкою і знову зважують.

3. Потім ставлять у сушильну шафу при температурі 100-105оС і сушать до постійної маси.

4. Після просушування закритий бюкс зважують.

5. Польову вологість ґрунту W (в %) розраховують за формулою:

,

де а - маса води, що випарувалась, г; в - маса сухого ґрунту, г.

6. Розрахунок зважувань та обчислень записують в таблиці 1.3.

7. Коефіцієнт перерахунку результатів аналізу вологого ґрунту на абсолютно сухий розраховують за формулою:

,

де W – польова вологість ґрунту, %.

Таблиця 1.3

Результати визначення польової вологості ґрунту

Генетичний горизонт і глибина відбору зразка, см Номер бюкса Маса бюкса, г Маса бюкса з вологим ґрунтом, г Маса бюкса із сухим ґрунтом, г Маса вологи, що випарува-лася (а), г Маса сухого ґрунту (в), г Польова воло-гість (W), %
               
               
               
               
               

 

8. Розрахувати коефіцієнт перерахунку результатів аналізу вологого ґрунту на абсолютно сухий:

=

=

=

=

=

 

Визначення гігроскопічної вологості ґрунту

 

1. Взяти скляний стаканчик або бюкс і просушити його до постійної маси в сушильній шафі при температурі 100 - 105°С.

2. Охолоджують цей бюкс в ексикаторі з СаС12 і зважують на аналітичних терезах.

3. Поміщають в цей бюкс 5 г повітряно-сухого ґрунту, просіяного крізь сито з діаметром отворів 1 мм.

4. Ґрунт в бюксі (кришку відкрити) сушити в сушильній шафі протягом 5 годин, після чого його закривають кришкою, охолоджують в ексикаторі з СаСl2 і зважують.

5. Потім просушують знову протягом 2 годин.

6. Якщо маса стаканчика або бюкса після другого сушіння залишається без змін, то просушування закінчують. Допустиме розходження по масі не повинно перевищувати 0,003 г.

7. Гігроскопічну вологу Wг (в %) визначають за формулою:

,

де а - маса води, що випарувалась, г; в - маса сухого ґрунту, г.

8. Коефіцієнт перерахування результатів аналізу повітряно-сухого ґрунту на абсолютно сухий обчислюють за формулою:

.

9. Результати усіх вимірів та обчислень записуються в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4

Результати визначення гігроскопічної вологості ґрунту

Генетичний горизонт і глибина відбору зразка, см Номер бюкса Маса бюкса, г Маса бюкса з вологим ґрунтом, г Маса бюкса із сухим ґрунтом, г Маса вологи, що випарува-лася (а), г Маса сухого ґрунту (в), г Гігроско-пічна вологість (Wг), %
               
               
               
               
               

 

10. Розрахувати по генетичним горизонтам коефіцієнти перерахунку маси повітряно-сухого ґрунту на абсолютно сухий:

=

=

=

=

=

 

Висновки: ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що називається вологістю ґрунту?

2. Що називається гігроскопічною вологістю ґрунту?

3. Як в лабораторії визначають польову вологість ґрунту?

4. Як визначають гігроскопічну вологість ґрунту?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ҐРУНТУ з розсипного зразка та в непорушеному стані

МЕТА РОБОТИ: навчитись визначати щільність ґрунту

ПРИЛАДИ ТА МАТЕРІАЛИ: прилад Качинського Н.А., сушильна шафа, циліндри, алюмінієвий бюкси, ексикатор, технічні терези

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

Щільність ґрунту - це маса одиниці його об'єму в природному складенні. Щільність ґрунту характеризує взаємне розміщення ґрунтових часток і агрегатів і виражається в г/см3. Вона залежить від механічного складу ґрунту, вмісту органічної речовини і структурного стану ґрунту.

Щільність ґрунтів коливається в межах 1,0-1,8 г/см3. Качинський Н.А. пропонує таку оцінку щільності ґрунтів (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1.

Оцінка ґрунту за щільністю

Щільність ґрунту, г/см3 Якісна оцінка
< 1 Ґрунт надто пухкий або містить багато органічної речовини
1,0-1,1 Пухкий ґрунт
1,2-1,3 Ущільнений ґрунт
1,3-1,4 Сильно ущільнений ґрунт
1,4-1,6 Підорні горизонти ґрунту
1,6-1,8 Сильно ущільнені ілювіальні горизонти

 

Щільність ґрунту в лабораторних умовах визначають із розсипного зразка з порушеним додаванням ґрунту. Більш точне визначення щільності ґрунту проводиться в польових умовах у непорушеному природному стані.

 

ХІД РОБОТИПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 546; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.004 с.)