ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІПитання для вивчення

1. Поняття цивільно-правової відповідальності.

2. Види і форми цивільно-правової відповідальності.

3. Підстава й умови цивільно-правової відповідальності.

3.1. Наявність шкоди (збитків) як умова цивільної відповідальності. Реальні збитки і упущена вигода. Моральна шкода.

3.2. Протиправність як умова цивільно-правової відповідальності.

3.3. Вина як умова цивільно-правової відповідальності. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності. Випадок і непереборна сила.

3.4. Причинний зв'язок як умова цивільно-правової відповідальності.

Основні поняття: цивільно-правова відповідальність; договірна та недоговірна відповідальність; часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність; повна, обмежена і підвищена цивільна відповідальність; шкода, збитки, реальні збитки, упущена вигода; моральна шкода; неустойка, протиправність, вина, причинний зв’язок, випадок, непереборна сила.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При підготовці питання „Поняття цивільно-правової відповідальності” потрібно пригадати визначення поняття юридичної відповідальності з курсу Загальної теорії права. Визначення поняття „цивільно-правова відповідальність” рекомендується давати на основі загальних ознак юридичної відповідальності та специфічних ознак відповідальності у цивільному праві. Потрібно з’ясувати зміст кожної з використовуваних у визначенні ознак.

Питання для самоконтролю

1. Що таке цивільно-правова відповідальність і які її особливості?

2. Які основні функції цивільно-правової відповідальності?

3. Як співвідносяться поняття «санкція» і «відповідальність»?

 

Розглядаючи питання „Види і форми цивільно-правової відповідальності”, пам’ятайте про критерії, за якими здійснюється класифікація цивільно-правової відповідальності на види. Зверніть увагу на те, що норми, які регулюють окремі види цивільно-правової відповідальності, містяться у главах 48, 49, 51, 82 Книги п’ятої ЦК.

При розгляді форм цивільно-правової відповідальності треба врахувати, що вони поділяються на загальні, передбачені у ст. 22, 23 ЦК та спеціальні, правове регулювання яких здійснюється ст. 549 – 552 (неустойка) та ст. 570 – 571 ЦК (втрата завдатку).

Питання для самоконтролю

1. Які існують види цивільно-правової відповідальності?

2. Яка відмінність між частковою, солідарною і субсидіарною відповідальністю? Хто і за якими правилами несе відповідальність у порядку регресу?

3. За якими правилами визначається розмір неустойки і збитків?

 

При вивченні питання „Підстави та умови цивільно-правової відповідальності” потрібно знати, що загальною підставою цивільно-правової відповідальності виступає порушення суб’єктивних цивільних прав. Зверніть увагу на те, що умови цивільно-правової відповідальності поділяються на спеціальні та загальні, які, в свою чергу, поділяються на позитивні та негативні.

Аналізуючи наявність шкоди як умову цивільно-правової відповідальності, необхідно розрізняти договірну та недоговірну, майнову та немайнову шкоду.

Вивчення специфіки відшкодування моральної шкоди потребує звернення до ст. 275 ЦКУ. Умови та порядок відшкодування моральної шкоди врегульовано ст. 23, 1167 ЦКУ. Крім того, необхідно проаналізувати положення постанови Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995 р. та роз’яснення Вищого арбітражного суду України „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” від 29 лютого 1996 р.

На протиправність поведінки як на умову цивільно-правової відповідальності вказують ст. 607, 1166, 1169 ЦК. Слід відрізняти значення поняття „протиправність” у приватному праві від значень цього ж поняття у праві публічному.

Визначення поняття вини рекомендується наводити на основі ст. 614 ЦК. Студенти повинні вміти навести кілька прикладів цивільної відповідальності за відсутності вини, а також випадки, в яких юридично значимою стає форма вини (умисел або необережність) правопорушника чи потерпілої особи (зокрема, можна вказати на ст. 950, 614 ЦК).

Зверніть увагу на те, що причинний зв’язок є умовою цивільної відповідальності лише тоді, коли наявні збитки (шкоди).

Для кращого засвоєння матеріалу корисно звертатись до конкретних ситуацій, наведених у задачах до теми. При цьому в кожному випадку важливо вміти виокремлювати кожну з умов цивільно-правової відповідальності у ситуації, що розглядається, й визначати, в чому саме полягає шкода, протиправність, причинний зв’язок та вина.

Для вивчення теми рекомендується користуватися підручником «Цивільне право України» (За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Т.1. – К: Юрінком інтер, 2004. – С. 268-291). При підготовці даної теми рекомендується також звернутись до праць В. Примака, наведених у списку рекомендованої літератури (за вибором).

Питання для самоконтролю

1. Що розуміють під підставою та умовами цивільної відповідальності? Які існують загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності?

2. Що слід вважати виною порушника цивільних прав? Які форми вини виокремлюються в цивільному праві?

3. Які підстави для звільнення від цивільно-правової відповідальності? В чому відмінність випадку від непереборної сили?

 

Типові помилки: розглядцивільної відповідальності без співставлення її із іншими видами юридичної відповідальності; нерозрізнення видів та форм цивільної відповідальності; змішування окремих умов цивільної відповідальності (протиправності з виною; причинного зв’язку із виною тощо); невміння розрізнити договірний та недоговірний характер цивільної відповідальності.

Теми рефератів:

1. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.

2. Вина в цивільному праві.

3. Випадок та непереборна сила як обставини, що звільняють від цивільної відповідальності.

 

Задача

Задача 1. Андреєв вчасно заповнив і опустив у спеціальну скриньку квиток "Спортлото". На цей квиток випав виграш. Зональне управління "Спортлото" відмовило Андрєєву у виплаті виграшу з посиланням на несвоєчасність здачі квитка на пошту, внаслідок чого він не міг бути врахований при підрахунку розміру виграшів.

При розслідуванні цього випадку було встановлено, що затримка передачі квитків управління "Спортлото" відбулася через недбалість працівників поштового відділення. За рішенням суду сума виграшу була стягнена на користь Андрєєва.

Зональне управління "Спортлото" пред'явило позов про відшкодування зазначеної суми з органів зв'язку. При розгляді справи в господарському суді виникло питання про те, чи була завдана шкода управлінню "Спортлото".

Як розв’язати даний спір?

 

Задача 2*. У перукарні з гардероба викрадена ондатрова шапка Григоренка. Замість неї залишена стара шапка зі штучного хутра. Григоренко пред'явив до ТзОВ, яке обслуговувало гардероб, позов про відшкодування вартості шапки і компенсацію моральної шкоди. ТзОВ, заперечуючи проти позову, посилалося на те, що в день зникнення шапки гардеробниця занедужала і не було ким замінити її. Григоренко не повинен був залишати дорогу шапку в гардеробі. У тому, що трапилось, він винуватий сам, і тому в позові йому слід відмовити, а як компенсацію він може взяти собі залишену в гардеробі стару шапку.

Як повинна бути вирішена справа?

Задача 3. Учень 6-го класу Петро Сидір приніс до школи належний його батькові швейцарський золотий годинник, який він показував на уроці іншим учням. Учителька під час уроку відібрала годинник у Петра і поклала до шухляди свого столу. Після уроку клас поїхав на екскурсію, і Петро забув забрати годинник у вчительки. На наступний день до школи прийшов батько Петра і зажадав повернути годинник. Учителька пояснила, що годинник вона поклала в шухляду столу і забула про нього, а ранком, коли прийшла до школи, не знайшла його там.

Батько Петра пред'явив позов про відшкодування вартості годинника до районного відділу освіти і до вчительки, що відібрала годинник у сина на уроці.

Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 4*. Тихон подав позов проти Жовтневої залізниці про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, яке він одержав через те, що під час руху швидкого поїзда кинутий кимсь камінь потрапив у вікно і розбив скло, уламки якого зашкодили Тихону обидва ока. Залізниця вважає, що позов задоволенню не підлягає, тому що шкода завдана дією непереборної сили. Адвокат Тихона заявив, що дії тих, хто кидає камені в потяги, що проїжджають, не можна розцінювати як непереборну силу, а за простий випадок залізниця, як власник джерела підвищеної небезпеки, повинна нести відповідальність.

Яке рішення повинен винести суд?

 

Задача 5. Об 11 годині вечора автомобіль Кінаша «Мерседес» потрапив колесом у яму, що виникла при ремонті траси. В результаті автомобіль на швидкості розвернувся, виїхав на тротуар і врізався в ліхтарний стовп. Кінаш одержав важкі тілесні ушкодження, а його автомобіль був сильно пошкоджений. Кінаш подав позов про відшкодування заподіяної йому шкоди (вартість ремонту «Мерседеса», витрати на лікування і послуги адвоката) і компенсації моральної шкоди до дорожньо-монтажного управління (ДМУ), яке проводило в день аварії ремонтні роботи на ділянці події. Було встановлено, що ремонтована ділянка дороги була без огорожі і застережного знака.

У відповідь на позов Кінаша ДМУ заявило, що: а) огорожі були відсутні з вини робітників ДМУ Степаненко і Кротіва, а ремонтні роботи велися без жодних порушень; б) витрати на ремонт автомобіля повинні визначатися з урахуванням фактичних витрат, а Кінаш вказав вартість ремонту на момент пред'явлення позову; в) пошкодження, заподіяні здоров'ю Кінаша, не повинні братися до уваги, оскільки після лікування і санаторію здоров'я позивача відновилося; г) витрати на адвоката Кінашу не потрібні, оскільки він сам юрист за освітою; д) про відшкодування моральної шкоди не може бути і мови, оскільки була завдана шкода фізична.

Як суд оцінить доводи відповідача і яке рішення ухвалить?

Чи нестимуть цивільно-правову відповідальність працівники ДМУ Степаненко і Кротів?

Які ціни беруться до уваги при розрахунку розміру шкоди (збитків)?

Як здійснюється грошова оцінка шкоди, завданої здоров'ю?

Що розуміють під моральною шкодою?

 

Задача 6. Загірна купила в магазині пральну машину. Через три дні, під час першого прання, машина перестала працювати. Загірна зажадала у директора магазину обміняти пральну машину на аналогічну придатну машину. Оскільки її прохання не задовольнили, Загірна доручила незалежній експертній організації перевірити причину несправності, а потім звернулася до суду з позовом до магазину і зажадала надання їй нової пральної машини, стягнення витрат на експертизу, компенсацію моральної шкоди. Експертизою було встановлено, що дефект машини не пов'язаний з експлуатацією і носить прихований виробничий характер. Відповідач, заперечуючи проти позову, вказав, що: а) у позивачки відсутній товарний чек, який би підтверджував факт купівлі машини в конкретному магазині; б) виробничий дефект підтверджує вину виробника, отже, і відповідати повинен виробник; в) експертиза проведена на користь покупця, а значить, він несе витрати, що виникли.

Які можуть бути використані докази для підтвердження факту придбання пральної машини в конкретному магазині?

Чи може Загірна, у разі задоволення позову, розраховувати на надання їй будь-якої нової пральної машини або пральної машини певної моделі?

Спростуйте або потвердіть доводи відповідача.

Чи підлягає позов Загірної задоволенню?

Задача 7. Перед від’їздом до тривалого закордонного відрядження Бондаренко уклав з охоронною агенцією договір про охорону своєї квартири. Повернувшись через три роки з відрядження, Бондаренко побачив, що з квартири зникли всі цінні речі. В ході розслідування крадіжки знайти злодія і викрадене майно не вдалося.

Бондаренко, у якого в результаті стресової ситуації виник інфаркт ока і наступила часткова втрата зору, звернувся до суду з позовом до охоронного агентства про стягнення збитків у розмірі вартості викраденого майна, а також про відшкодування спричиненої крадіжкою моральної шкоди. Агенція задовольнити вимоги відмовилося, спираючись на те, що в ході розслідування по кримінальній справі була встановлена непричетність працівників агенції до крадіжки.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Задача 8. До 14-річного Владислава звернувся 15- річний Олег з проханням дати відеокамеру для проведення відеозапису одного із шкільних торжеств. Владислав погодився і дав власну відеокамеру у користування на 6 годин. Однак шкільне товариство затягнулося, Олег повертався додому пізно ввечері і тому залишив річ у класному кабінеті. Вночі відеокамера була викрадена.

Проаналізуйте ситуацію.

Завдання

Завдання 1. Складіть схему „Види цивільно-правових санкцій”. Вкажіть їх відмінності від санкцій кримінального й адміністративного законодавства.

 

Завдання 2. Назвіть статті ЦК України, в яких передбачено застосування часткової, солідарної та субсидіарної відповідальності.

 

Завдання 3. Назвіть правові акти із вказівкою номерів статей, в яких передбачено відшкодування моральної шкоди.

 

Завдання 4. Знайдіть у ЦК норми, відповідно до яких допускається відшкодування шкоди незалежно від вини особи, яка її завдала.

Завдання 5. Знайдіть у цивільному законодавстві правові норми, в яких допускається відшкодування шкоди особою, яка спричинила її правомірною поведінкою.

 

Завдання 6. Дайте визначення презумпції вини та презумпції невинуватості. Наведіть приклади із ЦК України, інших актів цивільного законодавства, в яких вони знайшли відображення.

 

Нормативно-правові акти

1. Цивільний процесуальний кодекс України: від 18.03.2004 року № 1618‑IV із змінами від 16 березня 2006 р., від 09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – 41, 42. – Ст. 492.

2. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 року із змінами від 15 березня 2006 р., 14 вересня 2006 р., від 09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

3. Господарський процесуальний кодекс України: від 06.11.1991 року із змінами від 15 березня 2006 р., від 15.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.


Література

Основна:

1. Отраднова О. Поняття та форми вини як умови деліктної відповідальності в цивільному праві // Юридична Україна. – 2005. – № 3. – С. 46 – 50.

2. Примак В. Нормативний вимір цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна. – 2005. – № 9. – С. 46 – 55.

3. Ромовська З. В. Деякі проблеми цивільної відповідальності // Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 188-205.

4. Баранова Л.М., Сиротинко С.Є. Цивільно-правова відповідальність // Цивільне право України / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Т.1. – К: Юрінком інтер, 2004. – С. 268-291.

 

Додаткова:

1. Баранова Л.М. Обставини, які звільняють від відповідальності в цивільному праві. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 1998. – 18 с.

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – М.: „Статут”, 2002. – 848 с.

3. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. −М.: Юрид. лит., 1976. – 214 с.

4. Винокурова Л.Ф. Відповідальність за порушення у сфері господарювання: проблеми застосування норм Господарського та Цивільного кодексів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 4 (42). – С. 46 – 52.

5. Грищук О. Становлення права людини на відшкодування моральної шкоди (ХI–ХХ) // Науковий вісник Чернівецького державного університету. – 1999. – Вип. 55. – С. 48 – 53.

6. Донська Л.Д. Причинний зв’язок у цивільному праві України. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Одеса, 2006. – 20 с.

7. Иоффе 0.С. Обязательственное право. − М.: Юрид. лит., 1975. – 880 с.

8. Иоффе 0.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. −Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1955. – 311с.

9. Красавчиков О.А. Отвественность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Свердловск: Свердл. юрид. ин-т. Сборник учен. трудов. Вип. 27. 1973. – 139 с.

10. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы) М.: Изд-во МГУ, 1981. – 239 с.

11. Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. − М.: Юрид. лит., 1970. – 311 с.

12. Павлодский Е.А. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. − М.: Юрид. лит., 1978. – 104 с.

13. Примак В. Відповідальність як цивільно-правова санкція // Юридична Україна. – 2003. – № 5. – С. 50 – 60.

14. Примак В. Розбіжності у поглядах на юридико-фактичну підставу цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна. – 2005. – № 11. – С. 28 – 36.

15. Прядко Д. „Цивільна” та „господарська” відповідальність // Юридична газета. – 20 вересня 2003 року. – № 5 (5). – С. 11.

16. Рабінович П.М., Грищук О.В. Право людини на компенсацію моральної шкоди (загальнотеоретичні аспекти). – Львів, 2006. – 140 с.

17. Савицька A.M. Суть цивільно-правової відповідальності // Юридична відповідальність. Л., «Вища школа» 1975. – 196 с.

18. Смирнов В.Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. − Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 152 с.

19. Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. − Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1973. – 456 с.

20. Шімон С. Відшкодування моральної шкоди в проекті Цивільного кодексу України. // Право України. – 1997. – № 10. – С. 23 – 27.

 

Тема 12.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.021 с.)