ТОП 10:

Архітектурно-будівельні кресленняАрхітектурно-будівельні креслення оформляються відповідно до ГОСТ 21.501-93 і містять загальні відомості про будівлі або споруді. До складу комплекту робочих креслень входять: плани поверхів, розрізи, фасади.

Креслення планів, розрізу і фасадів будинків є основними, тому що за цими кресленнями здійснюється будівництво будівель та споруд.

При виконанні архітектурно-будівельних креслень рекомендується застосовувати такі масштаби : 1:200; 1:500; 1:100; 1:50.

При обведення креслення, виконаного у масштабі 1:100, рекомендується така товщина ліній: лінія землі - 1 мм; лінії контурів елементів, що потрапили у розріз, - 0,6мм; лінії контуру будівлі і пройомів на фасаді - 0,4 мм;

лінії елементів, що не потрапили в розріз, малюнок переплетень на фасаді, штрихові лінії, виносні, розмірні та інші - 0,2 мм.

Написи на всіх технічних кресленнях прийнято виконувати креслярським шрифтом відповідно до ГОСТ 2.304-81. Допускається застосування прямого (без нахилу) шрифту з збереженням зазначених у стандарті накреслень і розмірів букв і цифр. На загальнобудівельних кресленнях виконуються основні написи за ГОСТ 21.101-97 (СПДС), форма 1.

Вказівки до виконання графічної роботи

Роботу починати з компонування листа; лист розташувати горизонтально, провести рамку, викреслити основний напис.

Архітектурно-будівельні креслення розробляють у наступній послідовності:

1) викреслюють план поверху;

2) викреслюють розріз будівлі;

3) викреслюють фасад будівлі.

2.1.1.План будівлі

План- це зображення розрізу будівлі, розсіченого уявною горизонтальною площиною, що проходить у межах віконних і дверних пройомів (рис. 2.2).

При зображенні планів промислових будівель дається вказівка на кресленні, наприклад: «План на відмітці 3.150»; для житлових: «План 2-го поверху». Для багатоповерхових будівель плани складають окремо для кожного поверху. Але якщо ряд поверхів має однакове планування, викреслюється план одного поверху, а в написі вказуються всі поверхи, що мають подібне планування. Наприклад: «План 1-го і 2-го поверхів». Напис дається над кресленням плану. Якщо будинок одноповерховий, то поверх не вказується. На плані наносяться контури елементів будівлі (стіни, простінки, стовпи, перегородки і т.д.), як ті, що потрапили в розріз, так і розташовані нижче січної площині. Як правило, невидимі конструктивні елементи на планах не показуються.

Рекомендується контури несучих конструкцій обводити лінією більшої товщини, ніж контури не несучих конструкцій. Так контур стін обводиться лінією більшої товщини, ніж контур перегородок.

При викреслюванні план розміщують так, щоб головний фасад будівлі був звернений до нижнього краю аркуша.

На плані зображуються житлові, виробничі, допоміжні приміщення (їх розміри і конфігурація), сходові клітини, санітарно-технічне обладнання, віконні і дверні пройоми.

План будівлі викреслюється першим і розташовується на місці «виду зверху».

Послідовність креслення плану будівлі:

- Задати координаційні осі (штрихпунктирними або суцільними тонкими лініями), попередньо відступивши від рамки 70-80 мм для подальшого нанесення розмірів. Осі викреслюють тільки по капітальних (несучих) стінах і колонах. На планах координаційні осі капітальних стін, стовпів і колон маркуються. Для маркування вертикальних осей використовуються арабські цифри 1, 2 і т.д., по порядку зліва направо. Горизонтальні осі маркуються великими літерами російського алфавіту А, Б і т.д., за алфавітом знизу вгору. При цьому не рекомендується вживати літери 3, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, И, Ь. Найчастіше маркуються осі, що виходять ліворуч і вниз по відношенню до плану. Якщо ж розбивка осей правої і верхньої сторін плану не збігаються з розбивкою лівої і нижньої його сторін, марки координаційних осей виносяться на всі сторони. Маркувальні цифри і букви поміщають в кружечках, діаметр яких 8-9 мм (рис. 2.3);

-нанести контури зовнішніх та внутрішніх стін і перегородок; в зовнішніх несучих стінах внутрішня площина стіни викреслюється від координаційної осі на відстані 200мм, а в тонких стінах на відстані 100мм, допускається викреслювати внутрішню площину стіни, що збігається з координаційною віссю. У внутрішніх стінах геометрична вісь симетрії співпадає з координаційною віссю.

-наноситься розбивка віконних і дверних прорізів у зовнішніх і внутрішніх стінах і перегородках, показують відкривання дверей. Створне полотно дверей до площини отвору приймається 30° (рис.2.5).

-викреслюється санітарно-технічне та інше обладнання; наносяться
розмірні і виносні лінії, маркувальні кружечки (рис. 2.6). На
будівельних кресленнях розміри наносяться у вигляді замкнутої ланцюжка без зазначення одиниці виміру. Розмірні лінії обмежують засічками - короткими штрихами довжиною 2-4мм, що проводяться з нахилом вправо під кутом 45° до розмірної лінії. Розмірні лінії повинні виступати за крайні виносні лінії на 1-3 мм. Розмірні числа розташовують над розмірною лінією приблизно на відстані 0,5-1 мм. Зовнішня лінія може виступати за розмірну на 1-5 мм. Відстань від контура креслення до першоі розмірної лінії
рекомендується приймати не менше 10 мм (проте звичайно цю відстань
беруть 14-21 мм для позначення віконних пройомів). Відстань між
паралельними розмірними лініями не менше 7 мм, а від розмірної лінії до
кружечка координаційної осі - 4 мм. Розміри всередині плану повинні вказувати довжину і ширину кожного приміщення, товщину стін і перегородок.

Розміри дверних пройомів у перегородках на плані не показують. У правому нижньому кутку житлового приміщення вказується його площа у квадратних метрах до другого десяткового знаку без вказівки розмірності і підкреслюється суцільною товстою лінією.

Зовнішні розміри являють собою три розмірні «ланцюжка». У першому ланцюжку наносяться розміри, що вказують ширину віконних і дверних прорізів, простінків і виступаючих частин будівлі. Другий ланцюжок містить в собі розміри між разбивочним осями. У третьому ланцюжку проставляються розміри між осями крайніх
зовнішніх стін;

- Проставляються марки осей;

- Позначається січна лощина для вертикального розрізу. На планах наносять горизонтальні сліди січних площин, за якими будуються потім розрізи. Сліди площин являють собою розімкнені штрихи з стрілками. Площина для розрізу повинна проходити по сходовій клітці;

- Виконуються необхідні написи.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.234.0.2