Коефіцієнт токсичності автомобілів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коефіцієнт токсичності автомобілівТип автомобіля Коефіцієнт КТі
Легкий вантажний, мікроавтобус (до 1000 кг) Середній вантажний (до 3000 кг) Важкий вантажний (більше 3000 кг) Автобус Легковий 2,3 2,9 0,2 3,7 1,0

 

 

Таблиця 5.5

Коефіцієнт, що враховує аерацію місцевості

Тип місцевості за ступенем аерації Коефіцієнт КА
Транспортні тунелі Магістральні вулиці і дороги з багатоповерховою забудовою з двох боків Житлові вулиці з одноповерховою забудовою Міські вулиці і дороги з однобічною забудовою, набережні, високі насипи 2,7   1,0 0,6   0,4

 

Таблиця 5.6

Коефіцієнти, що враховують зміну забруднення
атмосферного повітря карбон монооксидом залежно
від поздовжнього нахилу, швидкості вітру, вологості повітря

Поздовжній нахил КY Швидкість вітру, м/с КС Відносна вологість повітря, % КВ
  1,00 1,06 1,07 1,18 1,55       2,70 2,00 1,50 1,20 1,05 1,00     1,45 1,30 1,15 1,00 0,85 0,75 0,60

 

 

Таблиця 5.7

Коефіцієнт збільшення забруднення атмосферного повітря карбон монооксидом біля пересічень

Тип пересічення Коефіцієнт КП
Регульоване пересічення – світлофорами звичайне – світлофорами регульоване – саморегульоване   Нерегульоване – зі зниженою швидкістю – кільцеве – з обов’язковою зупинкою   1,8 2,1 2,0     1,9 2,2 3,0

 

4. Виконайте завдання екологічного змісту.

Завдання екологічного змісту

1. Чому в місті захворюваність дерев вища, а тривалість їх життя менша, ніж в сільській місцевості, розташованій поряд?

2. Чому у великих містах основні автомобільні магістралі необхідно проектувати паралельно, а не перпендикулярно напрямку основних вітрів?

3. Дайте прогноз стану оточуючого середовища при пониженні концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

4. Розрахунки, проведені вченими, свідчать про те, що в найближчі 150-180 років кількість атмосферного кисню знизиться на одну третю частину порівняно з нинішнім часом. Які види людської діяльності призводять до зменшення частки кисню в атмосфері?

5. В яку погоду забруднення повітря в містах особливо небезпечне для всіх його мешканців?

6. Які види спорту призводять до забруднення атмосфери і яким чином?

 

Сформулюйте і запишіть висновок до лабораторної роботи.

Контрольні запитання

1. Які види забруднення оточуючого середовища Вам відомі?

2. Назвіть основні джерела забруднення довкілля.

3. Перерахуйте природні та штучні забруднювачі атмосфери.

4. Які заходи і засоби попередження забруднення атмосферного повітря Вам відомі?

5. Поясніть причини виникнення парникового ефекту на планеті.

6. Чому останнім часом відбувається інтенсивне виснаження озонового шару і чим це небезпечно?

7. Поясніть причини виникнення кислотних опадів.

8. Яку інтенсивність руху автотранспорту по вулицях міста вважають високою?

 

 

Список рекомендованої літератури

1. Білявський Г. О. Основи екології: Підручник / Г. О. Біляв­ський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с. (С. 127-148, 176-252, 341-353).

2. Заверуха Н. М. Основи екології: навчальний посібник / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – К.: Каравелла, 2006. – 368 с. (С. 107-158).

3. Злобін Ю. А. Загальна екологія / А. Ю. Злобін, Н. В. Кочубей. – Суми: ВТД Університетська книга, 2003. – 416 с. (С. 206-247).

4. Лабораторний та польовий практикум з екології / І. В. Бейко, В. М. Боголюбов, І. Г. Вишенська та ін., під ред. В. П. Замостяна та Я. П. Дідуха. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 216 с. (С. 148-150).

 Лабораторна робота 6

Антропогенне забруднення
довкілля. Забруднення
гідросфери

 

Мета роботи: ознайомитися з основними типами і джерелами забруднення гідросфери. З’ясувати основні заходи і засоби попередження забруднення водойм. Із запропонованих зразків води виявити найбільш забруднений.

Матеріали та обладнання: роздаткові матеріали у вигляді таблиць з інформацією щодо забруднення водойм, методів знезараження води у польових умовах, зразки води різної якості, чашки Петрі, фільтрувальний папір, насіння сільськогосподарських рослин, олівець по склу, ножиці.

 

 

Програма підготовки до заняття

1. Поняття про гідросферу. Проблема водних ресурсів.

2. Контроль якості питної води.

3. Види забруднення водойм, евтрофікація водойм. Джерела забруднення гідросфери.

4. Способи очищення стічних вод.

 

Питання для самостійного опрацювання

1. Вплив основних забруднювачів водойм (викидів підприємств, нафти, нафтопродуктів, пестицидів, побутового сміття і т.д.) на гідросферу.

2. Проблема промислових стічних вод.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 396; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.009 с.)