Вкажіть номер правильної відповіді: 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вкажіть номер правильної відповіді:а) Єдина державна система цивільного захисту населення і територій це сукупність органів, сил і засобів місцевих органів влади, які реалізують державну політику в сфері ЦЗ

б) Єдина державна система цивільного захисту населення і територій це сукупність органів управління, сил і засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які реалізують державну політику у сфері цивільного захисту

в) Єдина державна система цивільного захисту населення і територій це сукупність органів управління центральних і місцевих органів виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері цивільного захисту

19. Вкажіть девять номерів правильної відповіді. Основними завданнями єдиної системи Цивільного заисту України являються:

а) Забезпечення готовності міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого амоврядування, підлеглим їм силам та засобам до дій, направлених до попередження і реагування на надзвичайні ситуації

б) Забезпечення реалізації заходів по попередженню виникнення НС

в) Навчання населення правилам поведінки та діям у випадку виникнення НС

г) Оцінка інверсійних умов у випадку НС

д) Виконання державнх цільових програм, які направлені на попередження НС, забезпечення стійкого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних витрат

е) Обробка інформації про НС, видання інформаційних матеріалів з питань ЦЗ населення та територій від наслідків НС

ж) Прогнозування НС та оцінка соціально-економічних наслідків НС, визначення на основі прогнозу потреб в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах

з) Створення, рафіональне збереження та використання резерву матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних длч попередження та реагування на НС

и) Сповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне та достовірне інформування його про фактичну обстановку та прийнятих мірах

к)  Захист населення у випадку виникнення НС

20. Вкажіть номер правильної відповіді:

а) Структура єдиної системи цивільного захисту здійснюється центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і створені ними, постійно діючі функціональні і територіальні підсистеми єдиної системи цивільного захисту

б) Структура єдиної системи цивільного захисту здійснюється центральними органами виконавчої влади, органами самоврядування і створені ними регіональні і об'єктові підсистеми

в) Структура єдиної системи цивільного захисту здійснюється центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і створені ними, постійно діючі регіональні і загальнодержавні підсистеми

 

21. Вкажіть три номера  правильної відповіді. Які органи управління мають функціональні підсистеми єдиної системи ЦЗ:

а) Загальнодержавні, регіональні

б) Що координують, постійні 

в) Що функціонують, місцеві

г) Державні, приватні

22. Вкажіть номер правильної відповіді. На об'єктовому рівні ЕГС ЦЗ створюються:

а) Комісія з питань НС об'єкту

б) Комісії районних державних адміністрацій

в) Коммисия з питань техніко-екологічної безпеки і НС

г) Національній раді з безпеки населення

 

23. Вкажіть номер правильноі відповіді. На регіональному рівні ЕГС ЦЗ створюються:

а) Комісії районних державних адміністрацій, виконавчих адміністрацій і виконавчих органів радих з питань техніко-екологічної безпеки

б) Комісії обласних адміністрацій з питань техніко-екологічної безпеки і НС, комісія з питань ТЭБ і НС обласних державних адміністрацій

в) В окремих випадках для ліквідації НС і її наслідків рішенням КМУ створюється спеціальна урядова комісія

г) Комисия з питань НС об'єкту

 

24. Вкажіть номер правильної відповівіді. На місцевому рівні ЕГС ЦЗ створюються:

а) Комісії районних державних адміністрацій і виконавчих органів радих з питань техніко-екологічної безпеки і НС

б) Комісії з питань НС об'єкту

в) Комісія з питань техніко-екологічної безпеки і НС обласних державних адміністрацій

г) Національні ради з безпеки населення

 

25. Вкажіть номер правильноі відповіді. Постійними органами ЕГС ЦЗ є на загальнодержавному рівні:

а) Керівник об'єкту

б) Управління з питань НС і ЦЗ населення

в) Відділ з питань НС і ЦЗ населення

г) Кабінет Міністрів України. Міністерства і інші центральні органи виконавчої влади    

 

26. Вкажіть номер правильноі відповіді.З якою метою здійснюється єдина система цивільного захисту?

а) Для попередження НС

б) Для ліквідації наслідків НС

в) Для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту

г) Для забезпечення пожежної безпеки, попередження і реагування на інші НС

д) Всі відповіді рівні

е) Всі відповіді не вірніПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.007 с.)