ТОП 10:

Вкажіть номер правильної відповіді.   Хто є начальником цивільного захисту в нашому університеті?а) Ректор

б) Перший проректор

в) Начальник штабу ЦЗ університету

г) Кого призначить ректор

 

51. Вкажіть номер правильної відповіді.   Державна служба Украіни з надзвичайних ситуацій (ДСНС) належить до системи органів виконавчої влади та забеспечуе:

а) Реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

б) Попередження виникнення НС

в) Ліквідацію наслідків НС

г) Рятування людей, сільськогосподарських тварин та рослин

д) Гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки

е) Діяльність аварійно-рятувальних служб

ж) Профілактику травматизму виробничого характеру

з) Гідрометеологічну діяльность

и) Всі відповіді вірни

к) Всі відповіді не вірни

52. Вкажіть номер правильної відповіді. Сили цивільного захисту Державної служби з ЧСУкраіни включають:

а) Управлення центрального підпорядкування апаратуДСНС Украіни

б) Територіальни органи управління Украіни

в) Управлення (відділ,сектори) Державної служби НС Украіни в містах,міських та сільських районах  

г) Всі відповіді вірни

д) Всі відповіді не вірни

53. Вкажіть номер неправильної відповідЇ. До підрозділів територіальногопідпорядкування ДСЧС Украіни відносяться:

а) Тилови підроділи

б) Державні пожежно-рятувальні частини загони)

в) Аварійно-рятувальні загоні спеціального призначення

г) Підрозділи забезпечення

 

 54. Вкажіть номер неправильної відповідЇ. До підрозділів забезпечення територіального підпорядкування ДСЧС Украіни відносяться:

а) Бази та склади майна та техніки в т.ч.недоторканого запасу

б) Служба забезпечення боєприпасами

в) Служба забезпечення пальним

г) Підрозділи технічної служби, в т.ч. автотранспортного та ремонтного забезпечення зв’язку

д) Медична служба

 

55. Вкажіть сем номерів  правильної відповіді. Організаційно, до цивільного захисту сільського району входять:

а) Начальник ЦЗ – голова районної державної адміністрації або голова виконкому

б) Заступник начальника ЦЗ, начальник виробничого управління с/г району

в) Штаб районого управління (створюється з працівників агропрому та райвиконкому). Штабом керує начальник штабу (від МНС), особовий склад штабу (12-16 чол.) виконують свої обов’язки засумісництвом, без відриву від основної роботи

г) Районі органи держконтролю у сфері ЦЗ

д) Комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

е) Комісія з прийому евакуйованого населення

ж) Комісія з приватизації житла

з) Органи оперативного реагування на НС (служби) – енергетична, зв’язку і сповіщення, транспортного забезпечення, захисту тварин і рослин, інженерна, технічна, комунально-технічна, торгівлі та харчування, протипожежнав, медична, матеріального забезпечення. Безпосереднє керівництво службами здійснюється начальниками служб, призначеними адміністрацією або райвиконкомом. При начальнику служби створюється штаб або група управління у складі 3-5 чоловік

56. Вкажіть тринадуать номер ів   правильної відповіді . Орієнтованою організацією ЦЗ сільськогосподарського об’єкту являється:

а) Начальник ЦЗ с/г об’єкта (села) – його керівник (господар)

б) Замісники з інженерно-технічної частини (головний інженер) з матеріально-технічної частини (завгосп)

в) Комісія з техніко-екологічної безпеки та НС

г) Евакуаційна комісія

д) Ланка зв’язку (5-6 чол.)

е) Пост спостереження (3 чол.)

ж) Розвідувальна група (16 чол.), відділ (5-6 чол.) або ланка (3 чол.)

з) Понтонно-мостова ланка

и) Аварійно-рятувальна команда у 105 чол., або група у 40 чол.

к) Команда захисту рослин в 50 чол.

л)  Команда захисту тварин в 50 чол.

м) Протипожежна команда у 24 людини, або відділ у 5-6 чол.

н) Санітарна дружина у 24 людини

о) Команда охорони громадського порядку

57. Вкажіть номер правильної відповіді. При якій кількості населення сільськогосподарського об'єкту створюється одна звідна команда?

а) До 150 чол.

б) 150-900 чол.

в) 900-2300 чол.

г) Більше 2300 чол.

 

58. Вкажіть номер правильної відповіді. При якій кількості населення (працівників) сільського об’єкту створюється аварійно-рятувальна група?

а) 150-900 чол.

б) 50-90 чол.

в) 110-120 чол.

г) 110-800 чол.

 

59. Вкажіть чотири номер а правильної відповіді . Звідна команда ЦЗ с/г об’єкту (105 чол.) виконує роботи з ліквідації та гасіння пожеж, розчистки завалів, пристроїв проїздів в них, відкопуванню та розкриттю завалених споруд, порятунку людей, наданню першої медичної допомоги та евакуації з овередків ураження, локалізації аарій на шляхах комунально-енергетичного господарства, знезараження територій. Вона складається з:

а) Двох рятувальних груп

б) Трьох рятувальних груп

в) Ланки механізації (два бульдозери, два екскаватори)

г) Ланка забещпечення зв’язку та розвідки, знезараження

д) Санітарної дружини

60. Вкажіть чотири номер правильної відповіді . Можливості звідної команди за 10 годин роботи:

а) Вилучити з під завалів та віднести на 300 метрів до 40 чол. (рятувальні групи)

б) Відкопати та розкрити аварійні входи сховищ при висоті завалів до 2-х метрів – до шести сховищ (підвалів) – рятувальні групи

в) Розчистити проходи – 100-200м (ланка механізації)

г) Надати медичну допомогу, винести потерпілих на відстань 250-300м до 200чол. (сан.дружини)

д) Пробити один артезіанський колодязь

  61. Вкажіть три номер а правильної відповіді . Команда захисту тварин створюється для проведення ветеринарної обробки уражених тварин, проведення заходів з захисту тварин, фуражу та вододжерел, ветеринарної розвідки, знезараження фуражу та продуктів тваринного походження, ферм та місць розміщення худоби. Команду очолює зооінженер, ветеринар. Вона формується з ветеринарних працівників та працівників тваринництва. Команда (50 чол.) складається з:

а) Різної кількості відділень по кількості тваринницьких ферм

б) Ланка забезпечення

в) Ланка годування

г) Ветеринарна ланка

 

  62. Вкажіть чотири номер а правильної відповіді . За 10 годин роботи команда захисту тварин може:

а) Зробити прививки 200-300 тваринам

б) Провести ветеринарну обробку 160-200 голів скоту на кожну дезустановку

в) Провести ветеринарну обробку 50-100 голів скоту на кожну дезустановку

г) Знезаразити 1000 м3 тваринницьких приміщень

д) Знезаразити герметизацію 2000-4000 м2 приміщень

63. Вкажіть два номер а правильної відповіді . Корманда захисту сільськогосподарських рослин створюється для проведення заходів з захисту с/г рослин, продуктів рослинництва та вододжерел, ведення розвідки, знезараження с/г угідь та продуктів рослинництва. Команду очолює головний інженер. Вона формується з працівників рільництва, команда включає 50 чол. та складається з:

а) Кількість відділень може змінюватися в залежності від кількості рільницьких бригад

б) Ланка забезпечення

в) Транспортна ланка

64. Вкажіть три номер а правильної відповіді . Команда захисту рослин за 10 годин роботи може:

а) Обробити ядохімікатами до 79 га посівів та 25 га садово-ягідних рослин

б) Провести герметизацію 1500-2000м2 приміщень

в) Провести знезараження аерозолями 10000м3 складських приміщень

г) Обробити ядохімікатами до 140 га посівів та 56 га садово-ягідних рослин

65. Вкажітьчотири номера правильної  відповіді. Єдина система цивільного захисту може функціонувати в наступних режимах, які встановлюються залежно від існуючої і прогнозованої обстановки, масштабу НС за рішенням КМУ і відповідної області:

а) Постійного функціонування

б) Підвищеної готовності

в) Бойовій готовності

г) Надзвичайній ситуації

д) Надзвичайного стану

65. Вкажіть два номер а   правильної відповіді . Режим повсякденного функціонування вводиться за умови нормальної…:

а) Виробничо-промислової радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гедрогеологічної обстановці

б) При наявності конверсійних умов в приземному шарі повітря

в) Відсутність епідемій, епізоотій, епіфітотій

66. Вкажіть номер правильної відповіді. Режим підвищеної готовності вводиться в повному або частковому об’ємах для окремих територіальних підсистем тимчасовог встановлення режиму підвищеної готовності. Встановлюється у випадку:

а) Істотне погіршення виробничої, промислової, радіаційної, хімічної, гідрогеологічної та гідрометеорологічної обстановки, при наявності загрози виникнення НС в повному об’ємі або частково для окремих територій

б) Істотне погіршення виробничо-промислової ситуації, яка викликана катастрофами, аваріями, стихійними лихами

в) Істотне погіршення виробничо-промислової ситуації, яка викликана техногенними, природними, соціальними, військовими, екологічними причинами

67.  Вкажіть п’ять номер ів правильної відповіді . В режимі підвищеної готовності стан управління єдиною державною системою цивільного захисту:

а) Формують комісії для виявлення причин погіршення обстановки, безпосередньо в районах можливого виникнення НС, підготовляють пропозицію з її нормалізації

б) Надають оперативну допомогу органам та структурам, які причетні до забезпечення ЦЗ, в разі виникнення неприємних побутових та нестандартних ситуацій

в) Посилюють нагляд, контроль за ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах та прилеглих до них територіях, здійснюють прогнозування можливості виникнення НС та їх масштаби

г) Проводять мобілізацію населення

д) Розробляють заходи захисту населення і територій в умовах НС

е) Приводять в стан підвищеної готовності сили та засоби реагування, що є в наявності, залучають додаткові сили та засоби, уточнюють план їх дій та направляють їх, у разі необхідності, в арйон загрози виникнення НС

68.  Вкажіть п’ять  номер ів правильної відповіді . Режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи ЦЗ в повному обсязі або частково для окремих її територій, підсистем, на якій ведеться правовий режим надзвичайної ситуації у відповідності з законом України «Про правовий режим надзвичайного стану». В режимі надзвичайної ситуації органи управління єдиною державною системою ЦЗ встановлюється у випадку виникнення та під час ліквідації наслідків НС. В режимі надзвичайної ситуації органи управління єдиної державної системи ЦЗ:

а) Визначають межі територій, на яких виникла НС

б) Організовують захист населення і територій в умовах НС

в) Організують роботу з локалізації або ліквідації наслідків НС, залучають необхідні сили та засоби

г) Здійснюють безперервний контроль за розвитком НС, станом на аварійних об’єктах та прилеглих до них територіях

д) Проводять сертифікацію об’єктів

е) Оперативно докладають вищим органам управління про розвиток НС, заходи, які виконуються та сповіщують населення

Додаток 1

Комп ’ютери передбачають майбутнє

У 1968р. у Римі зібралися видатні промисловці, бізнесмени і політики. Це були найбагатші і найвлачливіші люди, але, щоб і далі так же успішно вести свої справи, вони захотіли дізнатися, яким буде світ в найближчому майбутньому. Саме з цією метою вони об'єдналися в Римський клуб - організацію, до якої увійшли 100 еконо­мічних і політичних лідерів планети (надалі цю кількість членів було вирішено не міняти). Засновником клубу став громадський діяч, мільярдер, італієць Ауреліо Печчеі (1808-1984рр.) - перший президент клубу. За допомогою вони звернулися до видатних учених світу. Це більше 100 учених з 53 країн світу.

На засоби Римського клубу в США групою математиків-програмістів Массачу- сетського технологічного університету США було проведено перше комплексне дослідження причин і наслідків зростання чисельності населення, промислового розвитку, забруднення промислового середовища.

У 1972р. вийшла у світ перша "Доповідь Римського Клубу" підготовлена спів­робітниками Массачусетського технологічного університету (США) під керівницт­вом Дениса Медоуза. Доповідь справила на міжнародне співтовариство враження бомби, що розірвалася.

Медоуз дійшов висновку: зростання і споживання природних ресурсів і відпо­відно відходів виробництва має межі, визначувані можливостями біосфери.

Приклад. Щоб врятуватися від екологічної катастрофи, людство найближчим часом повинне зупинити цей процес.

До 1991р. було опубліковано ще 18 доповідей, кожна з них подією світового значення.

Діяльність Римського Клубу триває і сьогодні.

Нещодавно була опублікована книга "Перша глобальна революція" її автори - члени Римського Клубу учені А. Кінг і Б. Шнейдер попереджають світ, що в гонитв за матеріальною вигодою людство, експлуатуючи природу, знищує планету і самого себе.

Висновок: "Якщо зростання чисельності населення не припиниться, а спожи­вання ресурсів і викид забруднень заводами і транспортом збільшуватиметься колишніми темпами, то в найближчі 100 років неминуча катастрофа. Почнеться масовий голод і епідемії, різко скоротитися виробництво енергії, прийде до занепаду промисловість"!

Такий прогноз не міг нікого залишити байдужим, не лише Римський Клуб але і ООН і деякі уряди терміново виділили кошти на продовження досліджень. Учені прогнозували декілька варіантів розвитку подій (комп'ютерні дослідження).

 

Перший варіант

1. Якщо світ розвиватиметься по колишньому шляху:

а) то приблизно до 2015 року не відчуватиметься жодних серйозних проблем:

- кількість товарів і продуктів збільшуватиметься

- чисельність населення буде рости

б) але із-за руйнування і забруднення земель в 2015 році:

- виробництво продуктів харчування почне скорочуватися

- через декілька років промисловість із-за виснаження мінеральних і енергетич­них ресурсів стане виробляти усе менше товарів і послуг.

в) розпочнеться з 2030 року:

- із-за голоду і хвороб чисельність населення Землі почне швидко зменшувати­ся і до 2100 року скоротиться в 2-3 рази

- на той час кожній людині діставатиметься приблизно в 2 рази менше їжі і в 10 разів менше товарів, ніж зараз

- із-за забруднення довкілля і нестачі продуктів харчування тривалість життя людей почне зменшуватися і в 2050р. вони складатимуть 30-40 років.

Розрахунки показали, що навіть якщо будуть виявлені нові велетенські родо­вища корисних копалини і в 2 рази збільшена врожайність полів, то і в цьому випадку катастрофа неминуча, тільки станеться вона на 20-30 років пізніше.

Невже її не можна уникнути?

Другий варіант

2. Учені "запитали" комп'ютер, що станеться:

- якщо людство в найближчі 10 років постарається змінити шлях свого розвит­ку?

- усі сім'їу світі матимуть в середньому двоє дітей

- населення погодиться обмежитися споживання різних товарів: одягу, електро­приладів і машин

- будуть побудовані досконалі очисні споруди і зменшений викид забруднень

- селяни і фермери стануть активно боротися з виснаженням земель

- усі люди почнуть економити воду, електрику, газ і інші ресурси

- зжиті військові конфлікти (США 2005г. - 500 млрд. дол. Приблизно 40% вій­ськових витрат усіх армій світу з 1,6 трильйонів доларів).

В цьому випадку, згідно з розрахунками людству вдасться уникнути катастро­фи:

- чисельність населення Землі приблизно до 2040р. збільшиться до 8 млрд. чо­ловік і залишиться на цій цифрі

- тривалість життя людей до цього часу досягне 80 років

-товарів і послуг людство отримає приблизно в 2 рази більше, ніж в 1999р.

- забруднення довкілля спочатку збільшуватиметься, але до 2015р. почне зменшуватися викид найбільш небезпечних забрудників, а з 2040р. і усіх інших

-з 2040р. знгаяться і інші навантаження на довкілля

Припинитися виснаження земель!

Припинитися знищення лісів!

Але для цього усі необхідні рішення потрібно прийняти найближчим часом: що якщо людство не почне робити рішучі заходи до початку XXI століття через 20 років буде вже пізно!

Висновок: Прогнози учених - це не пророцтво неминучої катастрофи.

Ще цілком є можливість піти по такому шляху розвитку, який дозволив би людству жити в гармонії з його планетою.

Наше майбутнє тільки в наших руках, і залежить воно від того, наскільки рішу­че і швидко ми почнемо діяти.

Енциклопедія 2005р.

"Географія" стор. 684-686,

"Техніка" стр.663-665.

 

 

Додаток 2

 Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.013 с.)