ТОП 10:

Основні функції суб'єктів забезпечення цивільного захисту 

Основними функціями суб'єктів забезпечення ЦЗ, в залежності від завдань, уповноважень і компетентності у сфері ЦЗ є:

- збір, обробка, аналіз, обмін і дача інформації з питань ЦЗ;

- створення і підтримка в постійній готовності сил оповіщення

- оперативне оповіщення органів управління, сил цивільного захисту, підприємств і населення про загрозу або виникнення НС, про небезпеки, які виникають під час ведення бойових дій або внаслідок цих дій;

- своєчасне достовірне інформування про зупинку, яка позначається, та заходи, які здійснюються для попередження НС та її ліквідації;

- організація та здійснення радіаційного, хімічного, інженерної, біологічної, медичної та психологічної захисту населення і території від НС;

- евакуація населення й майна в безпечні райони

- укриття населення в захисних спорудах ЦЗ;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя в районах виникнення НС;

- забезпечення населення засобами колективного та індивідуального захисту;

- проведення заходів світломаскування та інших видів маскування;

- моніторинг і прогнозування НС;

- облік і ведення державних реєстрів потенційно небезпечних об'єктів на Україні, об'єктів підвищеної небезпеки на Україні, потенційно небезпечних ділянок території на Україні

- планування заходів ЦЗ;

- створення сил ЦЗ та забезпечення їх постійної готовності до дій за призначенням;

- створення, збереження і раціональне використання матеріальних і фінансових резервів, необхідних для збереження, ліквідації НС, а також навчання сил ЦЗ;

- навчання населення діям в НС та способам захисту від небезпек, які виникають під час ведення воєнних дій або в наслідок цих дій

- зменшення на об'єктах економіки запасів небезпечних хімічних, вибухових і пожежонебезпечних речовин;

- забезпечення техногенної та пожежної безпеки;

- розробка і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування об'єктів економіки у воєнний час;

- організація та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері ЦЗ;

- здійснення державної експертизи, сертифікації, стандартизації, ліцензування та дозвільної діяльності у сфері ЦЗ в порядку, передбаченому законодавством;

- здійснення запобіжних заходів з питань ЦЗ на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах підвищеної небезпеки на період фінансово-економічних складностей у їх діяльності;

- проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС, а також у разі виникнення небезпеки для населення під час ведення воєнних дій або наслідків цих дій;

- ліквідація пожеж, в т.ч. таких, які виникають під час ведення воєнних дій або наслідок цих дій;

- надання внаслідок НС, а також під час ведення воєнних дій, або внаслідок цих дій, медичної допомоги постраждалому населенню, організація його лікування та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, надання першої допомоги;

- здійснення заходів соціального захисту населення, постраждалого внаслідок НС, проведення гуманітарних акцій;

- організація та здійснення заходів життєзабезпечення постраждалого населення під час НС, а також під час військових дій або наслідку цих дій;

- санітарна обробка людей і спеціальна обробка одягу, техніки, обладнання, будівель, споруд, території, які були заражені радіоактивними, хімічними та біологічними речовинами;

- участь у заходах щодо розшуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися після ведення воєнних дій;

- охорона громадського порядку в районах, які постраждали під час ведення воєнних дій або наслідку цих дій, а також у наслідку НС техногенного та природного характеру;

- відновлення робіт об'єктів життєзабезпечення комунальних ліній;

- поховання трупів людей і тварин;

- визначення та затвердження статусу нейтральних зон на території держави, забезпечення виконання в таких зонах вимог згідно Женевської конференції про захист жертв війни від 12.08.1949р.;

- підготовка та кваліфікація рятувальників, пожежних та інших працівників, які беруть участь у ліквідації НС, в т.ч. навички надання першої медичної допомоги, створення для цього необхідних матеріально-фінансових ресурсів;

- підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ;

- забезпечення постійної готовності сил і засобів ЦЗ до дій в умовах воєнного стану та в особливий період;

- забезпечення підготовки органів управління і сил ЦЗ дій у НС;

- розробка та виконання цільових і науково-технічних програм, спрямованих на попередження НС і захист населення і території від них;

- науково-технічне забезпечення заходів ЦЗ, впровадження науково-технічної продукції для забезпечення заходів ЦЗ;

- розробка законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері ЦЗ;

- участь у заходах міжнародної взаємодії у сфері ЦЗ;

- інші функції, у відповідності з основними завданнями ЦЗ;

Розподіл за обсягами і відповідальність за виконання завдань і функцій ЦЗ здійснюється територіями, галузевими та виробничими принципами.

 

Додаток 4Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.003 с.)