Режим повсякденного функціонування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Режим повсякденного функціонуванняРежим повсякденного функціонування єдиної державної системи цивільного захисту встановлюється в умовах нормальної виробничо - промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрологічної, гідрометеорологічної обстановки, з відсутністю епідемії, епізоотії, епіфітотії.

У режимі повсякденного функціонування органи управління, сили і засоби єдиної системи цивільного захисту:

 - забезпечують спостереження і контроль за обстановкою, на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглим до них територіям, а також чергування оперативного персоналу;

- розробляють і виконують науково-технічні програми для попередження НС і зменшення можливих втрат;

- здійснюють заходи для забезпечення безпеки і захисту населення під час НС;

- забезпечують підготовку органів управління до дій в умовах НС. Неприємних побутових або нестандартних ситуацій, організовують забезпечення населення по використанню засобів захисту в НС;

- створюють і оновлюють матеріальні резерви для ліквідації НС;

- проводять постійні прогнозування обстановки, яка у разі її погіршення може привести до виникнення НС.

Режим підвищеної готовності

У випадку загрози виникнення НС за рішенням безпосередньо КМУ, обласних, місцевих адміністрацій для єдиної державної системи ЦЗ в повному обсязі або частково для окремих територіальних підсистем тимчасового встановлення режиму підвищеної готовності.

Режим підвищеної готовності єдиної державної системи цивільного захисту встановлюється у разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрологічної, гідрометеорологічної обстановки, за наявності загрози виникнення НС.

У режимі підвищеної готовності органи управління єдиної системи цивільного захисту:

- надають оперативну допомогу органам і структурам, причетним до забезпечення цивільного захисту, у разі виникнення неприємних побутових або нестандартних ситуацій;

- формують комісії для з'ясування причин погіршення обстановки безпосередньо в районах можливого виникнення НС, готують пропозицію по її нормалізації;

- посилюють спостереження, контроль за ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглим до них територіям, здійснюють прогнозування можливості виникнення НС і їх масштаби;

- розробляють заходи населення і територій в умовах НС;

- приводять в стан підвищеної готовності наявних сили і засобу реагування, притягають додаткові сили і засоби, уточнюють плани їх дій і направляють їх у разі потреби в район загрози виникнення НС;

- здійснюють заходи з попередження виникнення НС.

Режим надзвичайної ситуації

У випадку виникнення НС за рішенням КМУ, обласних, місцевих державних адміністарцій для єдиної державної системи ЦЗ в повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасового встановлення режиму надзвичайної ситуації.

Режим надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту встановлюється у разі виникнення і під час ліквідації НС.

У режимі надзвичайної ситуації органи управління єдиної системи цивільного захисту:

- визначають межі територій, на яких виникла НС;

- організовують захист населення і територій в умовах НС;

- організовують роботи по локалізації або ліквідації наслідків НС, притягають необхідні сили і засоби;

- здійснюють безперервний контроль за розвитком НС, станом на аварійних об'єктах і прилеглим до них територіях;

- оперативно доводять найвищим органам управління про розвиток НС, міроприємства, які виконуються і оповіщають населення.

Режим надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану для єдиної державної системи ЦЗ в повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється в межах території, на якій вводиться правовий режим надзвичайного стану у відповідності із законом України «Про правовий режим надзвичайного стану».

В особливий період (воєний стан) єдина державна система ЦЗ функціонує у відповідності з потребами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (1647-14).

 

ЗМІСТ

Вступ

 

1. Цивільний захист населення і територій її роль місце і завдання в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення України.

2. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій.

3. Загальні принципи організації цивільного захисту.

4. Організація цивільного захисту сільськогосподарського району і об'єктів сільськогосподарської діяльності.

5. Режими функціонування єдиною державною системою цивільного захисту населення і територій.

 

Додатки 1-5

 

Література:

 

1. Кодекс Цивільного захисту України від 1 липня 2013 року.

2. Закон «Про цивільну оборону України» К., 1993.

3. Положсння про ЦО України (КМУ № 229 від 10.05.94 р.)

4. Закон України «Про захист населения і територій від НС техногенного та природного характеру», К., 8 червня 2000р. № 1 809-111.

5.Закон України «Про захист населения і територій від впливу іонізуючих випромінювань», К., 14с1чня 1998р.,№ 1 5/98-ВР.

6. Положення про МЧС України від 28.10.96 р.

7. Положения про єдину державну систему запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру в Україні від 03.06.1998 р.

8. Норми радіаційної безпеки України, К., 1997 р.

9. Николаев II.С. «Гражданская оборона на объектах АПК». Учебник, М: Агропромиздат, 1990, стр. 5-16.

10. Акимов П.И. «Гражданская оборона на объектах с/х производства». Учебник, М.: Колос, 1984.

11. Стеблюк М.І. «Цивільна оборона», навчальний підручник. К.: Урожай-1994, стр. 5-13.

12. Депутат О.Р. «Цивільна оборона» Навчальний підручник, Львів, Афіша. 2000, стр. 7-50.

13. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» № 1859-IV, 24 червня 2004 р.

14. Шоботов В.М. «Цивільна оборона», Навчальний посібник, Київ, «Центр навчальної  літератури», 2004 стр. 15-39.

15. Кодекс Цивільного захисту України, 2012р.

 

Тестові завдання для проведення оцінки якості підготовки студентів

ДКР "спеціаліст", "магістр"

 

Цивільний захист в сучасних умовах

 

Тести на продовження

 

1.Цивільний захист - система організаційних...

2.Правові основи цивільного захисту...

3.Основні принципи цивільного захисту...

4.Основні завдання цивільного захисту...

5.Об'єктами ЦЗ являються...

6.Об'єктами забезпечення ЦЗ являються….

7.Права громадян України в області захисту населення і територій від НС...

8.Обов'язки громадян України в області захисту населення і території від НС...

9.Єдина державна система цивільного захисту населення і територій це сукупність...

10.Структура єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється…

11.Функціональні підсистеми єдиної державної системи надзвичайних ситуацій створюється...

12.Які органи управління створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи надзвичайних ситуацій?

13.Координаційними органами єдиної державної системи надзвичайних ситуацій є…

14.Постійними органами єдиної державної системи надзвичайних ситуацій є….

15.Територіальні підсистеми єдиної державної системи надзвичайних ситуацій включають…

16.Хто здійснює керівництво єдиної державної системи цивільного захисту на Україні, в міністерствах і відомствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях, учбових закладах України.

17.До сил цивільного захисту відносяться...

18.Завдання цивільного захисту сільського району…

19.Організація цивільного захисту сільського району включає…

20.Організація цивільного захисту сільськогосподарського об'єкту включає...

21.Організація і можливості за 10 годин роботи сільськогосподарського об'єкту, звідної команди, команди захисту тварин, команди захисту рослин включає...

22.Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і території - це…

 

 

2. Тестові завдання

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.132.102 (0.01 с.)