Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів,при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

 

 

Шифр галузі Найменування галузі знань Напрям підготовки Код напряму підготовки
  Природничі науки хімія   6.040101
біологія 6.040102
геологія 6.040103
географія 6.040104
гідрометеорологія 6.040105
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 6.040106
  Фізико-математичні науки математика 6.040201
механіка 6.040202
фізика 6.040203
прикладна фізика 6.040204
астрономія 6.040206
статистика 6.040205
  Системні науки та кібернетика прикладна математика 6.040301
інформатика 6.040302
системний аналіз 6.040303
  Інформатика та обчислювальна техніка комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
  Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології оптотехніка 6.051004
  Геодезія та землеустрій Геодезія, картографія та землеустрій 6.080101

Додаток 7 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка у 2014 році

Таблиця відповідності

Середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого

За 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

  106,0     124,0     162,0
1,1 106,6   4,1 125,0   8,1 163,0
1,2 107,2   4,2 125,9   8,2 163,9
1,3 107,8   4,3 126,9   8,3 164,9
1,4 108,4   4,4 127,8   8,4 165,8
1,5 109,0   4,5 128,8   8,5 166,8
1,6 109,6   4,6 129,7   8,6 167,7
1,7 110,2   4,7 130,7   8,7 168,7
1,8 110,8   4,8 131,6   8,8 169,6
1,9 111,4   4,9 132,6   8,9 170,5
  112,0     133,5     171,5
2,1 112,6   5,1 134,5   9,1 172,4
2,2 113,2   5,2 135,4   9,2 173,4
2,3 113,8   5,3 136,4   9,3 174,3
2,4 114,4   5,4 137,3   9,4 175,3
2,5 115,0   5,5 138,3   9,5 176,2
2,6 115,6   5,6 139,2   9,6 177,2
2,7 116,2   5,7 140,2   9,7 178,1
2,8 116,8   5,8 141,1   9,8 179,1
2,9 117,4   5,9 142,1   9,9 180,0
  118,0     143,0     181,0
3,1 118,6   6,1 144,0   10,1 181,9
3,2 119,2   6,2 144,9   10,2 182,9
3,3 119,8   6,3 145,9   10,3 183,8
3,4 120,4   6,4 146,8   10,4 184,8
3,5 121,0   6,5 147,8   10,5 185,7
3,6 121,6   6,6 148,7   10,6 186,7
3,7 122,2   6,7 149,7   10,7 187,6
3,8 122,8   6,8 150,6   10,8 188,6
3,9 123,4   6,9 151,6   10,9 189,5
        152,5     190,5
      7,1 153,5   11,1 191,4
      7,2 154,4   11,2 192,4
      7,3 155,4   11,3 193,3
      7,4 156,3   11,4 194,3
      7,5 157,3   11,5 195,2
      7,6 158,2   11,6 196,2
      7,7 159,2   11,7 197,1
      7,8 160,1   11,8 198,1
      7,9 161,1   11,9 199,0
              200,0

 

Додаток 8 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка у 2014 році

Порядок прийому іноземних громадян та осіб без громадянства

До Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання в Університет за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами і спеціальностями, здійснюється факультетом навчання іноземних громадян за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90, к. 306.

2. Для вступу на навчання іноземці та особи без громадянства подають такі документи:

2.1. Паспорт (чи інший документ, що посвідчує особу) з візою типу «Д» (04/12), яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначені запрошення видаються факультетом навчання іноземних громадян.

2.2. Свідоцтво про народження. Якщо місце народження абітурієнта значиться в Україні, то подається також довідка Державної міграційної служби України про те, що абітурієнт оформив вихід з громадянства України (із зазначенням відповідного Указу Президента України);

1.3. Документ про отриману освіту (з додатком);

1.4. Медичну довідку за формою 086-у, оформлену в Україні, чи аналогічний медичний документ (сертифікат) про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше, ніж за два місяці до від’їзду іноземця на навчання в Україну;

1.5. Довідку про відсутність ВІЛ-інфекції;

1.6. 10 фотокарток розміром 3х4 см;

1.7. За наявності подаються копії і пред’являються оригінали таких документів:

а) посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні;

б) довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Оригінали паспорту, свідоцтва про народження, документу про освіту, посвідки на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів та повертаються абітурієнту. Медичні документи подаються в оригіналі.

Свідоцтво про народження, документ про освіту та медичний документ, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн - учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р). Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правових відносинах в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.).

Всі документи, видані в зарубіжних країнах, подаються з офіційно засвідченим перекладом на українську мову.

3. При поданні документів на вступ до Університету іноземці та особи без громадянства оформляють на факультеті навчання іноземних громадян такі документи:

3.1. Заява про вступ;

3.2. Анкета;

3.3. Згода на збір та обробку персональних даних;

3.4. Договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України;

3.5. Договір про надання освітніх послуг.

4. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути Університету за кошти фізичних і юридичних осіб, готуються факультетом навчання іноземних громадян.

5. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути Університету в межах обсягів державного замовлення, готуються відповідними факультетами та інститутами Університету.

6. Іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, надаються за їх заявою місця в гуртожитку (за наявності вільних місць).

7. Іноземці та особи без громадянства, зараховані на навчання до Університету, не пізніше 3-ох днів після зарахування зобов’язані з’явитись на факультет навчання іноземних громадян для оформлення документів згідно вимог міграційного законодавства України.

8. Для студентів-іноземців, які отримали базову або повну вищу освіту за кордоном, обов’язковою є процедура нострифікації документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, яка проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Ця процедура здійснюється протягом першого року навчання за поданням Університету, яке готується факультетом навчання іноземних громадян.

 

Додаток 9 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка у 2014 році

Регламент проведення творчого конкурсу

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка при вступі на напрями підготовки «журналістика», «кіно-телемистецтво»

Перелік документів, які повинен пред’явити вступник для участі в творчому конкурсі

· Паспорт

· Екзаменаційний листок

Вхід абітурієнтів до приміщення, де проводиться творчий конкурс

· Вхід учасників до приміщення починається не раніше, ніж за 15 хвилин до початку вступного випробування. При вході до приміщення абітурієнт особисто має пред’явити паспорт та екзаменаційний листок.

· Батьки чи інші особи, які супроводжують вступника, до приміщення не допускаються.

· Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші засоби зв’язку у відведеному для цього місці.

· Для складання творчого конкурсу абітурієнти допускаються лише з паспортом, екзаменаційним листом, ручкою з чорнилом синього або чорного кольору та блокнотом, який був виданий перед прес-конференцією.

· Після початку творчого конкурсу допуск абітурієнтів в аудиторію забороняється. Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у творчому конкурсі допускаються за рішенням відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання завдання не надається.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 296; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.112.70 (0.024 с.)