Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра за спорідненою спеціальністю 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра за спорідненою спеціальністюОсвітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Споріднені напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
6.020301 Філософія 8.02030101 Філософія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.02030102 Релігієзнавство   - - 2 роки - -   - -
6.030104 Політологія 8.03010401 Політологія   -   2 роки - 2 роки   -  
15.01 Державне управління 8.15010005 Державна служба   -   2 роки - 2 роки      
6.030301 Журналістика 8.03030101 Журналістика   -   2 роки - 2 роки   -  
6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю 8.03030201 Реклама   - - 2 роки - -   - -
8.03030202 Зв’язки з громадськістю   - - 2 роки - -   - -
6.030303 Видавнича справа та редагування 8.03030301 Видавнича справа та редагування   - - 2 роки - -   - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010019 Медіа-комунікації   - - 2 роки - -   - -
6.020302 Історія 8.02030201 Історія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.02030202 Етнологія   - - 2 роки - -   - -
8.02030203 Архівознавство   - - 2 роки - -   - -
8.03020204 Археологія   - - 2 роки - -   - -
6.030201 Міжнародні відносини 8.03020101 Міжнародні відносини   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
6.030202 Міжнародне право 8.03020201 Міжнародне право   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
6.030203 Міжнародні економічні відносини 8.03020301 Міжнародні економічні відносини   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
6.030204 Міжнародна інформація 8.03020401 Міжнародна інформація   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
6.030206 Міжнародний бізнес 8.03020601 Міжнародний бізнес   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
6.020303 Філологія 8.02030301 Українська мова і література       2 роки - 2 роки   -  
8.02030302 Мова та література в т.ч.: - західноєвропейські мови: англійська, німецька, французька, іспанська, новогрецька;         - - 2 роки - -   - -
- східні мови: арабська, гінді, турецька, перська, китайська, корейська, японська;     - - 2 роки - -   - -
- слов’янські мови: польська, сербська, болгарська; - білоруська мова - класичні мови: латина, давньогрецька; - російська мова.       - - 2 роки - -   - -
8.02030306 Фольклористика   -   2 роки - 2 роки   -  
8.02030305 Літературна творчість   - - 2 роки - -   - -
8.02030304 Переклад   - - 2 роки - -   - -
6.030102 Психологія 8.03010201 Психологія   -   2 роки - 2 роки      
6.130102 Соціальна робота 8.13010201 Соціальна робота   - - 2 роки - -   - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010020 Управління навчальним закладом   -   2 роки - 2 роки   -  
6.030101 Соціологія 8.03010101 Соціологія   - - 2 роки - -   - -
6.030501 Економічна теорія 8.03050101 Економічна теорія   -   2 роки - -      
6.030502 Економічна кібернетика 8.03050201 Економічна кібернетика   - - 2 роки - -   - -
6.030503 Міжнародна економіка 8.03050301 Міжнародна економіка   -   2 роки - 2 роки   -  
6.030508 Фінанси і кредит 8.03050801 Фінанси і кредит (за переліком магістерських програм)   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03050802 Банківська справа   -   2 роки - 2 роки   -  
6.030509 Облік і аудит 8.03050901 Облік і аудит   -   2 роки - 2 роки   -  
6.030504 Економіка підприємства 8.03050401 Економіка підприємства (за переліком магістерських програм)   -   2 роки - 2 роки   -  
6.030601 Менеджмент 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності   - - 2 роки - -   - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010024 Прикладна економіка   - - 2 роки - -   - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010016 Бізнес-адміністрування   - - 2 роки - -   - -
6.030401 Правознавство 8.03040101 Правознавство   -   2 роки - 2 роки 1 рік **   -  
6.040203 Фізика 8.04020301 Фізика   - - 2 роки - -   - -
8.04020302 Фізика конденсованого стану   - - 2 роки - -   - -
8.04020303 Фізика наносистем   - - 2 роки - -   - -
8.04020304 Фізика ядра та фізика високих енергій   - - 2 роки - -   - -
8.04020601 Астрономія   - - 2 роки - -   - -
6.051004 Оптотехніка 8.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка   - - 2 роки - -   - -
6.040204 Прикладна фізика 8.04020402 Радіофізика і електроніка   - - 2 роки 1 рік** - -   - -
8.04020406 Медична фізика   - - 2 роки - -   - -
6.040101 Хімія 8.04010101 Хімія   - - 2 роки - -   - -
6.040102     Біологія 8.04010202 Мікробіологія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.04010201 Біологія   -   2 роки - 2 роки   - -
8.04010203 Вірусологія   - - 2 роки - -   -
8.04010204 Цитологія та гістологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010205 Біохімія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.04010208 Ботаніка   - - 2 роки - -   - -
8.04010209 Генетика   - - 2 роки - -   - -
8.04010210 Фізіологія рослин   - - 2 роки - -   - -
8.04010211 Імунологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010212 Фізіологія людини і тварин   -     2 роки - -   - -  
8.04010213 Лабораторна діагностика біологічних систем   - - 2 роки - -   - -
    6.040104 Географія 8.04010402 Економічна та соціальна географія   - - 2 роки - -   - -
8.04010404 Політична географія та геополітика   - - 2 роки - -   - -
8.04010405 Природнича географія   - - 2 роки - -   - -
8.04010406   Географія рекреації та туризму   -   -   2 роки   - -   -   -  
8.04010408 Геоморфологія та палеогеографія   - - 2 роки - -   - -
6.040105 Гідрометеорологія 8.04010501 Метеорологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010503 Гідрологія   - - 2 роки - -   - -
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 8.08010102 Картографія   - - 2 роки -     - -
6.140103 Туризм 8.14010301 Туризмознавство   - - 2 роки - -   - -
6.040103 Геологія 8.04010301 Геологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010306   Геохімія і мінералогія   - - 2 роки - -   - -
8.04010302 Гідрогеологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010303 Геофізика   - - 2 роки - -   - -
8.04010304 Геоінформатика   - - 2 роки - -   - -
8.04010305 Геологія нафти і газу   - - 2 роки - -   - -
6.040301 Прикладна математика 8.04030101 Прикладна математика   - - 2 роки - -   - -
6.040302 Інформатика 8.04030201 Інформатика   -   2 роки - 2 роки   -  
8.04030203 Соціальна інформатика   - - 2 роки - -   - -
6.050102 Комп`ютерна інженерія 8.05010201 Комп`ютерні системи та мережі   - - 2 роки - -   - -
6.050103 Програмна інженерія 8.05010301 Програмне забезпечення систем   - - 2 роки - -   - -
6.040303 Системний аналіз 8.04030302 Системи і методи прийняття рішень   - - 2 роки - -   - -
6.040201 Математика 8.04020101 Математика   - - 2 роки - -   - -
8.04020102   Актуарна та фінансова математика   -     2 роки   - 2 роки     -  
8.04020501 Прикладна та теоретична статистика   - - 2 роки - -   - -
6.040205 Статистика 8.04020101 Математика   - - 2 роки - -   - -
8.04020102 Актуарна та фінансова математика   -   2 роки - 2 роки   -  
8.04020501 Прикладна та теоретична статистика   - - 2 роки - -   - -
6.040202 Механіка 8.04020201 Комп`ютерна механіка   - - 2 роки - -   - -
18.01 Специфічні категорії 8.18010023 Високі технології   - - 2 роки - -   - -
8.18010026 Охоронна діяльність та безпека   -   2 роки - 2 роки - - -

* англомовні магістерські програми

** програма магістерської підготовки розрахована для фахівців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст » за відповідною спеціальністю

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Напрями підготовки Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
6.020301 Філософія 7. 02030101 Філософія - -   - - 1 рік   -  
6.030104 Політологія 7.03010401 Політологія - -   - - 1 рік - -  
6.030301 Журналістика 7.03030101 Журналістика   -   1 рік - 1 рік   -  
6.020302 Історія 7.02030201 Історія   -   1 рік - 1 рік   -  
7.02030202 Етнологія   - - 1 рік - -   - -
7.02030203 Архівознавство   - - 1 рік - -   - -
6.030201 Міжнародні відносини 7.03020101 Міжнародні відносини   - - 1 рік - -   - -
6.030202 Міжнародне право 7.03020201 Міжнародне право   - - 1 рік - -   - -
6.030203 Міжнародні економічні відносини 7.03020301 Міжнародні економічні відносини   - - 1 рік - -   - -
6.030204 Міжнародна інформація 7.03020401 Міжнародна інформація   - - 1 рік - -   - -
6.030206 Міжнародний бізнес 7.03020601 Міжнародний бізнес   - - 1 рік - -   - -
6.020303 Філологія 7.02030301 Українська мова і література   -   1 рік - 1 рік   -  
7.02030302 Мова та література: китайська       - - 1 рік - -   - -
7.02030304 Переклад: з англійської   - - 1 рік - -   - -
6.030102 Психологія 7.03010201 Психологія   - - 1 рік - -   - -
6.030101 Соціологія 7.03010101 Соціологія   - - 1 рік - -   - -
6.030401 Правознавство 7.03040101 Правознавство   -   1 рік - 1 рік   -  
6.040101 Хімія 7.04010101 Хімія   - - 1 рік - -   - -
6.040102 Біологія 7.04010202 Мікробіологія   -   1 рік - 1 рік   -  
7.04010201 Біологія - -   - - 1 рік - -  
7.04010205 Біохімія - -   - - 1 рік - -  
7.04010212 Фізіологія людини і тварин   -   1 рік - 1 рік   -  
6.040104 Географія 7.04010401 Географія - -   - - 1 рік - -  
7.04010402 Економічна та соціальна географія   -   1 рік - 1 рік   -  
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 7.08010102 Картографія - -   - - 1 рік - -  
7.08010103 Землеустрій та кадастр   - - 1 рік - -   - -
6.140103 Туризм 7.14010301 Туризмознавство   -   1 рік - -   - -
6.040103 Геологія 7.04010301 Геологія - -   - - 1 рік - -  
7.04010303 Геофізика   - -   - - 1 рік - -  
6.040301 Прикладна математика 7.04030101 Прикладна математика   - - 1 рік - -   - -
6.040302 Інформатика 7.04030201 Інформатика - -   - - 1 рік   -  
6.040201 Математика 7.04020101 Математика   -   1 рік - 1 рік   -  
6.040202 Механіка 7.04020201 Теоретична та прикладна механіка   - - 1 рік - -   - -

Додаток 5 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка у 2014 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Географія 6.040104 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Географія Профільний  
3. Історія України або математика Непрофільний  
Геодезія, картографія та землеустрій 6.080101 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Математика Профільний  
3. Географія Профільний  
Гідрометеорологія 6.040105 1.Українська мова та література Непрофільний  
1. 2. Географія Профільний  
3. Математика або фізика Непрофільний  
Туризм 6.140103 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Географія Профільний  
3. Історія України або іноземна мова Непрофільний  

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Географія 6.040104 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Географія Профільний  
3. Математика або історія України Непрофільний  
Геодезія, картографія та землеустрій 6.080101 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Математика Профільний  
3. Географія Профільний  
Туризм 6.140103 1. Українська мова талітература Непрофільний  
2. Географія Профільний  
3. Історія України або іноземна мова Непрофільний  

ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Геологія 6.040103 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Математика Профільний  
3. Географія або фізика Непрофільний  

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Економічна теорія Економічна кібернетика Економіка підприємств Прикладна статистика Фінанси і кредит Облік і аудит (конкурс окремий) 6.030501 6.030502 6.030504 6.030506 6.030508 6.030509 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Математика Профільний  
3. Історія України або географія Непрофільний  
Міжнародна економіка Менеджмент (конкурс окремий) 6.030503 6.030601 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Математика Профільний  
3. Іноземна мова або географія Непрофільний  

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Економіка підприємства Фінанси і кредит 6.030504 6.030508 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Математика Профільний  
3. Історія України або географія Непрофільний  

ІНСТИТУТ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Прикладна фізика 6.040204 1. Українська мова та література Непрофільний  
2. Фізика Профільний  
3. Математика Непрофільний  
Фізика 6.040203 1.Українська мова та література Непрофільний  
         
2. Фізика Профільний  
1. 3. Математика або хімія 2. Непрофільний  
Хімія   3. 1. Українська мова та література Непрофільний  
4. 2. Хімія Профільний  
5. 3. Математика або фізика Непрофільний  
Біологія   6. 1. Українська мова та література Непрофільний  
7. 2. Біологія Профільний  
8. 3. Фізика або хімія Непрофільний  

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Кіно-, телемистецтво 6.020203 1. Українська мова та література Профільний  
2. Історія України Непрофільний  
3. Творчий конкурс Непрофільний  
Журналістика 6.030301 1. Українська мова та література Профільний  
2. Іноземна мова Непрофільний  
3. Творчий конкурс Непрофільний  
Видавнича справа та редагування 6.030303 9. 1. Українська мова та література Профільний  
1. 2. Історія України Непрофільний  
2. 3. Іноземна мова Непрофільний  
Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа галузі) 6.030302 1. Українська мова та література Профільний  
2. Історія України Непрофільний  
3. Іноземна мова Непрофільний  

 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Статус предмету Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Назва Код
Журналістика 6.030301 1. Українська мова та література Профільний  
2. Іноземна мова Непрофільний  
3. Творчий конкурс Непрофільний  

ЕКСТЕРНАТНА ФОРМА НАВЧАННЯПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 350; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.038 с.)