IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів1. Зараховуються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за наявності диплома переможця з таких дисциплін:

інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

основи економіки – при вступі на напрями «економічна теорія», «економічна кібернетика», «міжнародна економіка», «економіка підприємства», «фінанси і кредит», «облік і аудит», «менеджмент», «прикладна статистика», «міжнародні економічні відносини», «міжнародний бізнес»;

основи правознавства – при вступі на напрями «правознавство», «міжнародне право»;

історія – при вступі на напрями «філософія», «історія», «культурологія», «соціологія», «політологія», «соціальна робота», «соціальна педагогіка»;

біологія – при вступі на напрями «психологія», «біологія», «хімія»;

екологія – при вступі на напрями «біологія», «хімія», «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»;

українська мова та література — при вступі на напрям «філологія» (спеціальності: українська мова і література; фольклористика, українська мова і література; білоруська мова і література; польська мова і література, болгарська мова і література, сербська мова і література; літературна творчість), при вступі на напрями підготовки «реклама і зв’язки з громадськістю», «видавнича справа і редагування»;

російська мова і література – при вступі на напрям «філологія» (російська мова і література);

математика — при вступі на напрями «економічна кібернетика», «прикладна статистика», «математика», «механіка», «статистика», «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

фізика — при вступі на напрями «фізика», «прикладна фізика», «астрономія», «оптотехніка»;

хімія — при вступі на напрям «хімія»;

педагогіка і психологія – при вступі на напрями «психологія», «соціальна робота», «соціальна педагогіка»;

географія — при вступі на напрями «геологія», «географія», «гідрометеорологія», «геодезія, картографія та землеустрій», «туризм», «країнознавство»;

іноземна мова – при вступі на напрям «філологія» (спеціальності: класичні та західноєвропейська мови і літератури; прикладна лінгвістика і англійська мова; англійська, німецька, французька, іспанська, новогрецька мови і літератури та переклад; переклад з англійської, з іспанської, з німецької, з французької, з італійської мови; арабська, в’єтнамська, гінді, індонезійська, китайська, корейська, турецька, перська, японська мови і літератури та переклад).

3. Призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності), зокрема:

Секції «математика», «прикладна математика», «математичне моделювання» при вступі на напрями підготовки «математика», «механіка», «статистика», «прикладна математика.

Секції «комп’ютерні системи та мережі», «безпека інформаційних та телекомунікаційних систем», «технології програмування», «інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту», «Internet-технології та WEB дизайн», «мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми», «інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» при вступі на напрями підготовки «комп’ютерна інженерія», «інформатика», «системний аналіз», «програмна інженерія».

Секції «економічна теорія та історія економічної думки», «мікроекономіка та макроекономіка», «фінанси, грошовий обіг і кредит» при вступі на напрями підготовки «економічна теорія», «економічна кібернетика», «економіка підприємства», «прикладна статистика», «фінанси і кредит», «міжнародна економіка», «міжнародний бізнес», «міжнародні економічні відносини».

Секції «теоретична фізика», «експериментальна фізика», «астрономія та астрофізика», «агрофізика та космічні дослідження», «технологічні процеси та перспективні технології», «електроніка та приладобудування», «матеріалознавство», «авіа- та ракетобудування», «науково-технічна творчість та винахідництво», «екологічно безпечні технології та ресурсозбереження», при вступі на напрями підготовки «фізика», «прикладна фізика», «астрономія».

Секції «загальна біологія», «біологія людини», «зоологія, ботаніка», «валеологія» при вступі на напрям підготовки «біологія»

Секції «екологія», «охорона довкілля та раціональне природокористування», «науково-технічна творчість та винахідництво» при вступі на напрям підготовки «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Секції «українська мова», «українська література», «світова література», «фольклористика», «літературна творчість» при вступі на напрям підготовки «філологія» за спеціальностями: українська мова і література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і література; польська і українська мови та літератури; болгарська і українська мови та літератури; сербська і українська мови та літератури; на напрями «культурологія», «реклама і звязки з громадськістю», «видавнича справа і редагування».

Секції «російська мова», «російська література» при вступі на напрям підготовки «філологія» за спеціальністю російська мова і література та іноземна мова.

Секції «китайська мова», «іспанська мова», «англійська мова», «німецька мова», «французька мова» при вступі на напрям підготовки «філологія» за спеціальностями: класичні та західноєвропейська мови і літератури; прикладна лінгвістика і англійська мова; англійська, німецька, французька, іспанська, новогрецька мови і література та переклад; переклад з англійської, з іспанської, з німецької, з французької, з італійської мови; арабська, в’єтнамська, гінді, індонезійська, китайська, корейська, турецька, перська, японська мови і літератури та переклад.

Секція «філософія», «теологія, релігієзнавство та історія релігії» при вступі на напрям підготовки «філософія».

Секція «соціологія» при вступі на напрям підготовки «соціологія».

Секція «правознавство» при вступі на напрями підготовки «правознавство», «міжнародне право».

Секція «журналістика» при вступі на напрям підготовки «журналістика».

Секція «педагогіка» при вступі на напрям підготовки «соціальна робота», «соціальна педагогіка».

Секція «географія та ландшафтознавство», «кліматологія та метеорологія», «гідрогеологія», «геологія, геохімія та мінералогія» при вступі на напрями підготовки «географія», «гідрометеорологія», «геодезія, картографія та землеустрій», «геологія».

Секція «географія та ландшафтознавство» при вступі на напрям підготовки «країнознавство».

Секції «історія України», «археологія», «історичне краєзнавство», «етнологія, всесвітня історія» при вступі на напрям підготовки «історія».

Секція «психологія» при вступі на напрям підготовки «психологія».

Секція «хімія» при вступі на напрям підготовки «хімія».

Секція «мистецтвознавство» при вступі на напрям підготовки «культурологія», «кіно-, телемистецтво».

Секції «технологічні процеси та перспективні технології», «науково-технічна творчість та винахідництво» при вступі на напрям підготовки «оптотехніка».

4. Положення пунктів 1 – 3 цього розділу поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

5. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

6. Норма, визначена пунктами 1, 2, 3 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки України.

7. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовче відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Київського національного університету імені Тараса Шевченка для навчання на напрями підготовки «хімія», «біологія», «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «геологія», «географія», «гідрометеорологія», «математика», «механіка», «фізика», «прикладна фізика», «астрономія», «статистика», «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «оптотехніка», «геодезія, картографія та землеустрій», за рішенням Приймальної комісії додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

8. Норма, визначена пунктом 7 цього розділу, поширюється у випадках, якщо абітурієнт подасть до Приймальної (відбіркової) комісії довідку підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка про те, що вступник прослухав підготовчі курси з трьох конкурсних предметів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 7 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

Порядок нарахування додаткових балів за результатами підсумкової атестації особам, які навчалися на підготовчому відділенні, визначається згідно додатку 12 до цих Правил прийому.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 273; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.021 с.)