XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра місця навчання (до 18-00 4 серпня 2014 року) Приймальна комісія:

здійснює коригування списку осіб, рекомендованих для зарахування, з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної державної електронної бази з питань освіти:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії);

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії);

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку за кожним напрямом (спеціальністю).

Оновлений (другий) список рекомендованих до зарахування оприлюднюється до 12-00 5 серпня 2014 року. Другий строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18-00 7 серпня 2014 року.

Третій (оновлений) список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12-00 8 серпня 2014 року. Третій строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18-00 11 серпня 2014 року.

2. Вступники, які до 18 години 11 серпня 2014 року не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році та цими Правилами прийому, втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Після завершення встановленого строку виконання вступниками вимог для зарахування Приймальна комісія у разі наявності вакантних місць приймає рішення про зарахування на місця державного замовлення з урахуванням рейтингового списку вступників, які не отримували рекомендацію до зарахування, але виконали умови для зарахування: подали в строк до 18 години 11 серпня 2014 року до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому.

3. Особи, рекомендовані для зарахування за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, зобов’язані після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, виконати до 14-00 26 липня 2014 року вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки до Приймальної (відбіркової) комісії.

Після завершення встановленого строку вибору вступниками за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста місця навчання (до 14-00 26 липня 2014 року), Приймальна комісія здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення та виконали вимоги для зарахування (подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки);

приймає рішення про зарахування на вакантні місця державного замовлення з урахуванням рейтингового списку вступників, які не отримували рекомендацію до зарахування, але виконали умови для зарахування (до 14-00 26 липня 2014 року подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього, медичної довідки).

4. Після виконання всіх вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Вступники, у яких було анульовано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.

Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної (відбіркової) комісії у строки, встановлені Приймальною (відбірковою) комісією після зарахування на місця державного замовлення.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати умови для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XIV цих Правил прийому.

Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються Приймальною комісією, але не пізніше 26 серпня.

5. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих Правил прийому.

6. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

XVI. Наказ про зарахування

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються Приймальною комісією в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сторінці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (www.univ.kiev.ua) у вигляді списку зарахованих.

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 4 розділу ХІХ цих Правил прийому.

3. Вступники можуть бути відраховані за власним бажанням, про що видається відповідний наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вступнику повертаються документи, що подавались ним до Приймальної (відбіркової) комісії.

Наказ верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

На звільнене при цьому місце до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі з іншого напряму підготовки (спеціальності) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

4. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником пункту 1 розділу XIV цих Правил прийому.

5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Київському національному університету імені Тараса Шевченка квоти.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.44.30 (0.01 с.)