IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання1. Порядок роботи Приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу – з 9-00 до 14-00.

19 липня, 4 серпня, 7 серпня, 11 серпня 2014 року – з 9-00 до 18-00.

У неділю 3 та 10 серпня 2014 року – з 9-00 до 14-00.

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2014 року 1 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка 19 липня 2014 року о 18-00 19 липня 2014 року о 18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка 19 липня 2014 року о 18-00 19 липня 2014 року о 18-00
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси 31 липня 2014 року о 12 -00 31 липня 2014 року о 12-00
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка творчих конкурсів та творчих випробувань 21-31 липня 2014 року 21-31 липня 2014 року
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань 21 – 31 липня 2014 року 21 – 31 липня 2014 року
    Термін оприлюднення рейтингового списку вступників перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року; другий (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року; третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2014 року; другий (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 5 серпня 2014 року; третій (у разі необхідності) – не пізніше 12 години 8 серпня 2014 року
Строки вибору вступниками місця навчання перший строк закінчується о 18 годині 4 серпня 2014 року; другий строк – о 18 годині 7 серпня 2014 року; третій строк – о 18 годині 11 серпня 2014 року   перший строк закінчується о 18 годині 4 серпня 2014 року; другий строк – о 18 годині 7 серпня 2014 року; третій строк – о 18 годині 11 серпня 2014 року  
  Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 15-00 12 серпня 2014 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 26 серпня 2014 року за державним замовленням – не пізніше 15-00 12 серпня 2014 року; за кошти фізичних та юридичних осіб –після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 26 серпня 2014 року

3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2014 року 1 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Київський національний університет імені Тараса Шевченка 14 липня 2014 року 14 липня 2014 року
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань 16-21 липня 2014 року 16-21 липня 2014 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 23 липня 2014 року не пізніше 12 години 23 липня 2014 року
    Терміни зарахування вступників за державним замовленням — 28 липня 2014р.; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 26 серпня 2014 року за державним замовленням — 28 липня 2014р; за кошти фізичних та юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності — не пізніше 26 серпня 2014 року

3.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії на основі базової або повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 1 липня 2014 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 14 серпня 2014 року
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань з 15 серпня по 20 серпня 2014 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 26 серпня 2014 року

3.2. Прийом на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за англомовними програмами підготовки за спеціальностями 8.03020101«Міжнародні відносини», 8.03020201«Міжнародне право», 8.03020301«Міжнародні економічні відносини», 8.03020401«Міжнародна інформація», 8.03020601«Міжнародний бізнес», 8.03040101«Правознавство», здійснюється в порядку та строки, зазначені в пункті 3 цього розділу, за окремим конкурсом.

3.3. Прийом на навчання вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за програмами подвійного дипому на підставі угод, укладеним Київським національним університетом імені Тараса Шевченка з вищими навчальними закладами зарубіжних країн, проводиться за окремим конкурсом в порядку та строки, зазначені в пункті 3.1. цього розділу.

4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників до Інституту післядипломної освіти за всіма спеціальностями проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії на основі базової або повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 15 жовтня 2014 року   1 липня 2014 року  
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад 29 жовтня 2014 року   31 липня 2014року  
Строки проведення Київським національним університетом імені Тараса Шевченка вступних випробувань з 30 жовтня по 5 листопада   з 1 серпня по 20 серпня 2014 року  
Терміни зарахування вступників не пізніше 12 листопада 2014 року   не пізніше 26 серпня 2014 року

5. На заочну форму навчання ННЦ Інститут біології на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

На денну форму навчання Інституту журналістики на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом підготовки «видавнича справа та редагування» приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «видавнича справа та редагування».

На денну та заочну форми навчання Інституту філології за результатами вступного екзамену на другий курс навчання за напрямом «філологія» на спеціальність «українська мова і література та іноземна мова» приймаються випускники педагогічних коледжів, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «початкова освіта», «дошкільна освіта»; на денну форму навчання за напрямом «філологія» на спеціальність «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова» приймаються випускники педагогічних коледжів та інших вищих навчальних закладів ІІ рівня акредитації, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «дошкільна освіта», «початкова освіта», «музична педагогіка та виховання», «музичне мистецтво», «хореографія», «народна художня творчість», «образотворче та декоративно-прикладне мистецтво».

На денну форму навчання географічного факультету за напрямом підготовки «геодезія, картографія та землеустрій» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються випускники геологорозвідувальних та геодезичних технікумів, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. На денну форму навчання за напрямом підготовки «туризм» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «організація туристичного обслуговування».

На денну та заочну форму навчання геологічного факультету за державним замовленням та/або на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

На денну та заочну форму навчання економічного факультету за напрямом підготовки «фінанси і кредит» за результатами вступного екзамену на другий курс приймаються випускники, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «фінанси і кредит», «оціночна діяльність». На денну та заочну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «економіка підприємства» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «економіка підприємства». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «прикладна статистика» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «прикладна статистика». На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «облік і аудит» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «бухгалтерський облік».На денну форму навчання економічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом підготовки «економічна теорія» за результатами вступного екзамену на другий курс на вакантні місця приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями «економіка підприємства», «прикладна статистика», «фінанси і кредит», «оціночна діяльність», «бухгалтерський облік».

На денну форму навчання радіофізичного факультету за напрямом підготовки «радіотехніка» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями.

На денну форму навчання фізичного факультету за напрямом підготовки «оптотехніка» на другий курс за результатами вступного екзамену приймаються особи, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «виробництво оптичних та оптико-електричних приладів».

На денну та заочну форму навчання юридичного факультету на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання приймаються особи, що мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальністю «правознавство».

Прийом документів у осіб, зазначених в пункті 5 цього розділу здійснюється з 1 липня по 19 липня 2014 р. Фахові випробування у формі вступного екзамену проводяться з 21 липня по 31 липня 2014 року. Зарахування вступників за державним замовленням відбувається до 12 серпня, зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб проводиться не пізніше 26 серпня 2014 р.

6. На денну та заочну форму навчання ННЦ Інститут біології за напрямом підготовки «біологія» на контрактній основі за результатами вступного екзамену на другий курс навчання приймаються особи, які здобули базову або повну вищу освіту за іншим напрямом підготовки. Прийом документів здійснюється з 1 липня по 19 липня 2014 р. Фахові випробування у формі вступного екзамену проводяться з 21 липня по 31 липня 2014 року. Зарахування вступників проводиться до 15 серпня 2014 року.

7. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2013 року за № 548 «Про проведення експерименту у вищих навчальних закладах, підпорядкованих Міністерству, щодо здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі бакалавра з іншої галузі знань» Київський національний університет імені Тараса Шевченка проводить набір на навчання на контрактній основі за спеціальностями 8.02030305 «Літературна творчість», 8.03010401 «Соціологія» та 8.03030101 «Журналістика» в строки, визначені пунктом 3 цього розділу.

8. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня 2014 року. Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою з 1 лютого до 1 квітня 2014 року.

9. Вступники, що виявили бажання вступити до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та які не пройшли хоча б одного з вступних випробувань (оцінка рівня фізичної підготовки, медичний огляд військово-лікарською комісією, психологічне обстеження), до складання вступних екзаменів, творчого конкурсу і участі в конкурсі сертифікатів не допускаються.

10. Порядок прийому до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу визначається правилами прийому, які затверджуються ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка та узгоджуються з Міністерством оборони України, та є невід’ємним додатком до цих Правил.

11. Особи, які вступають до Інституту філології на напрям підготовки «філологія» – спеціальності «фольклористика, українська мова і література та іноземна мова», «літературна творчість та українська мова і література» – проходять творче випробування у період з 21 по 31 липня 2014 року. Особи, які не пройшли творчого випробування, не допускаються до участі в конкурсі сертифікатів та вступних екзаменів.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.160.97 (0.02 с.)