Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
  Гуманітарні науки 8.02030101 Філософія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.02030102 Релігієзнавство   - - 2 роки - -   - -
8.02030201 Історія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.02030202 Етнологія   - - 2 роки - -   - -
8.02030203 Архівознавство   - - 2 роки - -   - -
8.02030204 Археологія   - - 2 роки - -   - -
8.02030301 Українська мова і література   -   2 роки - 2 роки   -  
8.02030302 Мова та література в т.ч.: - західноєвропейські мови: англійська, німецька, французька, іспанська, новогрецька;     - - 2 роки - -   - -
- східні мови: арабська, гінді, турецька, перська, китайська, корейська, японська;     - - 2 роки - -   - -
- слов’янські мови: польська, сербська, болгарська; - білоруська мова - класичні мови: латина, давньогрецька; - російська мова.             2 роки          
8.02030304 Переклад   - - 2 роки - -   - -
8.02030305 Літературна творчість   - - 2 роки - -   - -
8.02030306 Фольклористика   -   2 роки - 2 роки   -  
  Соціально-політичні науки 8.03010401 Соціологія   - - 2 роки - -   - -
8.03010201 Психологія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03010401 Політологія   -   2 роки - 2 роки   -  
  Журналістика та інформація 8.03030101 Журналістика   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03030201 Реклама   - - 2 роки - -   - -
8.03030202 Зв’язки з громадськістю   - - 2 роки - -   - -
8.03030301 Видавнича справа та редагування   - - 2 роки - -   - -
  Міжнародні відносини 8.03020101 Міжнародні відносини   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
8.03020201 Міжнародне право   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
8.03020301 Міжнародні економічні відносини   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
8.03020401 Міжнародна інформація   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
8.03020601 Міжнародний бізнес   -   2 роки (1 рік 6 місяців)* - 1 рік 1 місяць**   -  
  Право 8.03040101 Правознавство   -   2 роки (2 роки)* - 2 роки 1 рік **   -  
  Економіка та підприємництво 8.03050101 Економічна теорія   -   2 роки - 2 роки      
8.03050201 Економічна кібернетика   - - 2 роки - -   - -
  Економіка та підприємництво 8.03050301 Міжнародна економіка   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03050801 Фінанси і кредит (за переліком магістерських програм)   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03050802 Банківська справа   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03050901 Облік і аудит   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03050401 Економіка підприємства (за переліком магістерських програм)   -   2 роки - 2 роки   -  
  Менеджмент і адміністрування 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)   -   2 роки - 2 роки   -  
8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності   - - 2 роки - -   - -
  Природничі науки 8.04010101 Хімія   - - 2 роки - -   - -
8.04010202 Мікробіологія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.04010201 Біологія   -   2 роки - 2 роки   -    
8.04010203 Вірусологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010204 Цитологія та гістологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010205 Біохімія   -   2 роки - 2 роки   -  
8.04010208 Ботаніка   - - 2 роки - -   - -
8.04010209 Генетика   - - 2 роки - -   - -
8.04010210 Фізіологія рослин   - - 2 роки - -   - -
8.04010211 Імунологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010212 Фізіологія людини і тварин   -     2 роки - -     -  
8.04010213 Лабораторна діагностика біологічних систем   - - 2 роки - -   - -
Природничі науки   8.04010402 Економічна та соціальна географія   - - 2 роки - -   - -
8.04010404 Політична географія та геополітика   - - 2 роки - -   - -
8.04010405 Природнича географія   - - 2 роки - -   - -
8.04010406   Географія рекреації та туризму   -   -   2 роки   - -   -   -  
8.04010408 Геоморфологія та палеогеографія   - - 2 роки - -   - -
  8.04010501 Метеорологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010503 Гідрологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010301 Геологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010306   Геохімія і мінералогія   - - 2 роки - -   - -
8.04010302 Гідрогеологія   - - 2 роки - -   - -
8.04010303 Геофізика   - - 2 роки - -   - -
8.04010304 Геоінформатика   - - 2 роки - -   - -
8.04010305 Геологія нафти і газу   - - 2 роки - -   - -
  Фізико-математичні науки 8.04020101 Математика   - - 2 роки - -   - -
8.04020102   Актуарна та фінансова математика   -     2 роки   - 2 роки   -  
8.04020501 Прикладна та теоретична статистика   - - 2 роки - -   - -
8.04020203 Комп`ютерна механіка   - - 2 роки - -   - -
8.04020301 Фізика   - - 2 роки - -   - -
8.04020302 Фізика конденсованого стану   - - 2 роки - -   - -
8.04020303 Фізика наносистем   - - 2 роки - -   - -
8.04020304 Фізика ядра та високих енергій   - - 2 роки - -   - -
8.04020601 Астрономія   - - 2 роки - -   - -
8.04020402 Радіофізика і електроніка   - - 2 роки 1 рік ** - -   - -
8.04020406 Медична фізика   - - 2 роки - -   - -
      Системні науки та кібернетика 8.04030101 Прикладна математика   - - 2 роки - -   - -
8.04030201 Інформатика   -   2 роки - 2 роки   -  
8.04030203   Соціальна інформатика   -   -   2 роки   - -   - -
8.04030302 Системи і методи прийняття рішень   - - 2 роки - -   - -
  Інформатика та обчислювальна техніка 8.05010201 Комп`ютерні системи та мережі   - - 2 роки - -   - -
8.05010301 Програмне забезпечення систем   - - 2 роки - -   - -
  Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 8.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка   - - 2 роки - -   - -
  Геодезія та землеустрій 8.08010102 Картографія   - - 2 роки - -   - -
  Соціальне забезпечення 8.13010201 Соціальна робота   - - 2 роки - -   - -
  Сфера обслуговування 8.14010301 Туризмознавство   - - 2 роки - -   - -
  Державне управління 8.15010002 Державна служба   -   2 роки - 2 роки   -  
18.01 Специфічні категорії 8.18010023 Високі технології   - - 2 роки - -   - -
8.18010019 Медіакомунікації   - - 2 роки - -   - -
8.18010016 Бізнес-адміністрування   - - 2 роки - -   - -
8.18010020 Управління навчальним закладом   -   2 роки - 2 роки   -  
8.18010024 Прикладна економіка   - - 2 роки - -   - -
8.18010026 Охоронна діяльність та безпека   -   2 роки - 2 роки - - -

* англомовні магістерські програми

** програма магістерської підготовки розрахована для фахівців, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст » за відповідною спеціальністю

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Галузі знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
  Гуманітарні науки 7. 02030101 Філософія - -   - - 1 рік - -  
7.02030201 Історія   -   1 рік - 1 рік   -  
7.02030202 Етнологія   - - 1 рік - -   - -
7.02030203 Архівознавство   - - 1 рік - -   - -
7.02030301 Українська мова і література   -   1 рік - 1 рік   -  
7.02030302 Мова та література: китайська   - - 1 рік - -   - -
7.02030304 Переклад з англійської мови   - - 1 рік - -   - -
  Соціально-політичні науки 7.03010101 Соціологія   - - 1 рік - -   - -
7.03010201 Психологія   - - 1 рік - -   - -
7.03010401 Політологія - -   - - 1 рік - -  
        Міжнародні відносини 7.03020101 Міжнародні відносини   - - 1 рік - -   - -
7.03020201 Міжнародне право   - - 1 рік - -   - -
7.03020301 Міжнародні економічні відносини   - - 1 рік - -   - -
7.03020401 Міжнародна інформація   - - 1 рік - -   - -
7.03020601 Міжнародний бізнес   - - 1 рік - -   - -
  Журналістика та інформація 7.03030101 Журналістика   -   1 рік - 1 рік   -  
  Право 7.03040101 Правознавство   -   1 рік - 1 рік   -  
  Фізико-математичні науки 7.04020101 Математика   -   1 рік - 1 рік   -  
7.04020201 Теоретична та прикладна механіка   - - 1 рік - -   - -
  Природничі науки 7.04010101 Хімія   - - 1 рік - -   - -
7.04010202 Мікробіологія - -   1 рік - 1 рік   -  
7.04010201 Біологія - -   - - 1 рік - -  
7.04010205 Біохімія - -   - - 1 рік - -  
7.04010212 Фізіологія людини і тварин - -   - - 1 рік - -  
7.04010402 Економічна та соціальна географія       1 рік - 1 рік   -  
7.04010301 Геологія - -   - - 1 рік - -  
7.04010303 Геофізика - -   -   1 рік - -  
  Геодезія та землеустрій 7.08010102 Картографія - -   - - 1 рік - -  
7.08010103 Землеустрій та кадастр   - - 1 рік - -   - -
  Сфера обслуговування 7.14010301 Туризмознавство   -   1 рік - -   -  
  Системні науки та кібернетика 7.04030101 Прикладна математика   - - 1 рік - -   - -
7.04030201 Інформатика   -   1 рік - 1 рік   -  

Перепідготовка спеціалістівПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.008 с.)