Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»Галузі знань Напрями підготовки, Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання,грн.
Шифр Найменування код та назва Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання
  Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка   - - 4 роки - -   - -
  Культура 6.020101 Культурологія   - - 4 роки - -   - -
  Мистецтво 6.020203 Кіно-, телемистецтво   - - 4 роки - -   - -
  Гуманітарні науки 6.020301 Філософія   -   4 роки - 5 років   -  
6.020302 Історія   -   4 роки - 5 років   -  
6.020303 Філологія:   -   4 роки - 5 років      
- українська мова і література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і література та іноземна мова; літературна творчість та українська мова і література; російська мова і література та іноземна мова; білоруська та українська мови і літератури, англійська мова; прикладна лінгвістика і англійська мова; польська і українська мови і літератури; болгарська і українська мови і літератури; сербська і українська мови і літератури; класичні та західноєвропейська мови і літератури       4 роки - -   - -
- англійська, іспанська, новогрецька, німецька, французька мови і літератури та переклад; переклад з англійської, з іспанської, з німецької, з французької, з італійської мови; арабська, в’єтнамська, гінді, індонезійська, китайська, корейська, турецька, перська, японська мови і літератури та переклад)       4 роки - -   - -
- українська мова і література та іноземна мова; фольклористика, українська мова і література та іноземна мова   - - - - 5 років - -  
  Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія   - - 4 роки - -   - -
6.030102 Психологія   - - 4 роки - -   - -
6.030104 Політологія   -   4 роки - 5 років   -  
  Міжнародні відносини 6.030201 Міжнародні відносини 6.030202 Міжнародне право 6.030203 Міжнародні економічні відносини 6.030204 Міжнародна інформація 6.030205 Країнознавство 6.030206 Міжнародний бізнес       - - 4 роки - -   - -
  Журналістика та інформація 6.030301 Журналістика   -   4 роки - 5 років   -  
6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіа галузі)   - - 4 роки - -   - -
6.030303 Видавнича справа та редагування     - - 4 роки - -   - -
  Право 6.030401 Правознавство   -   4 роки - 5 років   -  
  Економіка та підприємництво 6.030501 Економічна теорія   - - 4 роки - -   - -
6.030502 Економічна кібернетика   - - 4 роки - -   - -
6.030503 Міжнародна економіка   - - 4 роки - -   - -
6.030504 Економіка підприємства   -   4 роки - 5 років   -  
6.030506 Прикладна статистика   - - 4 роки       - -
6.030508 Фінанси і кредит   -   4 роки - 5 років   -  
6.030509 Облік і аудит   - - 4 роки - -   - -
    Менеджмент і адміністрування   6.030601 Менеджмент   - - 4 роки - -   - -
  Природничі науки 6.040101 Хімія   - - 4 роки - -   - -
6.040102 Біологія   - 250* 4 роки - 5 років   -  
6.040103 Геологія   - 120* 4 роки - 5 років   -  
6.040104 Географія   -   4 роки - 5 років   -  
6.040105 Гідрометеорологія   - - 4 роки - -   - -
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування     - - 4 роки   - -   - -
  Фізико-математичні науки 6.040201 Математика   -   4 роки - 5 років   -  
6.040202 Механіка   - - 4 роки - -   - -
6.040203 Фізика   - - 4 роки - -   - -
6.040204 Прикладна фізика   - - 4 роки - -   - -
6.040205 Статистика   - - 4 роки - -   - -
6.040206 Астрономія   - - 4 роки - -   - -
  Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика   - - 4 роки - -   - -
6.040302 Інформатика   -   4 роки - 5 років   -  
6.040303 Системний аналіз   - - 4 роки - -   - -
  Інформатика та обчислювальна техніка   6.050102 Комп’ютерна інженерія   - - 4 роки - -   - -
6.050103 Програмна інженерія   -   -   4 роки   -   -     -   -  
  Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 6.050901 Радіотехніка   - - 4 роки - -   - -
  Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 6.051004 Оптотехніка   - - 4 роки - -   - -
    Геодезія та землеустрій     6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій       -       4 роки     -     5 років     -      
  Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота   - - 4 роки - -   - -
  Сфера обслуговування   6.140103 Туризм     -     4 роки -   5 років   -   -

* на заочну форму навчання здійснюється набір осіб, які мають диплом «молодшого спеціаліста» за спорідненою спеціальністю, на 2 курс, термін навчання 4 роки.

Вартість навчання може уточнюватися після затвердження кошторису Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2014 рік

 

 

Додаток 3 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка у 2014 році

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання* Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Біохімічне виробництво 5.05140101   6.040102     Біологія     4 роки      
Ветеринарна медицина 5.11010101 6.040102   Біологія     4 роки      
Дошкільна освіта 5.01010101 6.040102   Біологія     4 роки      
Початкова освіта 5.01010201 6.040102   Біологія     4 роки      
Фізичне виховання 5.01020101 6.040102   Біологія     4 роки      
Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601 6.040102   Біологія     4 роки      
Прикладна екологія 5.04010602 6.040102   Біологія     4 роки      
Виробництво харчової продукції 5.05170101 6.040102   Біологія     4 роки      
Зберігання і переробка зерна 5.05170103 6.040102   Біологія     4 роки      
Виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105 6.040102   Біологія     4 роки      
Бродильне виробництво і виноробство 5.05170106 6.040102   Біологія     4 роки      
Виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107 6.040102   Біологія     4 роки      
Промислове квітництво 5.09010101 6.040102   Біологія     4 роки      
Виробництво і переробка продукції рослинництва 5.09010103 6.040102   Біологія     4 роки      
Виробництво і переробка продукції тваринництва 5.09010201 6.040102   Біологія     4 роки      
Бджільництво 5.09010202 6.040102   Біологія     4 роки      
Звірівництво 5.09010203 6.040102   Біологія     4 роки      
Лісове господарство 5.09010301 6.040102   Біологія     4 роки      
Мисливське господарство 5.09010302 6.040102   Біологія     4 роки      
Зелене будівництво і садово-паркове господарство 5.09010303 6.040102   Біологія     4 роки      
Природно-заповідна справа 5.09010304 6.040102   Біологія     4 роки      
Рибництво та аквакультура 5.09020101 6.040102   Біологія     4 роки      
Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури 5.09020102 6.040102   Біологія     4 роки      
Лікувальна справа 5.12010101 6.040102   Біологія     4 роки      
Сестринська справа 5.12010102 6.040102   Біологія     4 роки      
Медико-профілактична справа 5.12010103 6.040102   Біологія     4 роки      
Акушерська справа 5.12010105 6.040102   Біологія     4 роки      
Лабораторна діагностика 5.12010201 6.040102   Біологія     4 роки      
Фармація 5.12020101 6.040102   Біологія     4 роки      
Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук 5.12020102 6.040102   Біологія     4 роки      
Виробництво фармацевтичних препаратів 5.12020103 6.040102   Біологія     4 роки      

 

ІНСТИТУТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Видавнича справа та редагування 5.03030301 6.030303 Видавнича справа та редагування   3 роки      

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Початкова освіта Дошкільна освіта 5.01010201 5.01010101 6.020303   Філологія (українська мова і література та іноземна мова)       3 роки*        
Початкова освіта Дошкільна освіта Музична педагогіка та виховання Музичне мистецтво Хореографія Народна художня творчість Образотворче мистецтво Декоративно-прикладне мистецтво 5.01010201 5.01010101 5.01010301 5.02020401 5.02020201 5.02010401 5.02020501 5.02020801 6.020303 Філологія (фольклористика, українська мова і література та іноземна мова)   3 роки      

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць
Назва Код Код Назва За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 5.08010101 6.080101 6.040104 Геодезія, картографія та землеустрій Географія   3 роки    
Землевпорядкування 5.08010102 6.080101 6.040104 Геодезія, картографія та землеустрій Географія   3 роки    
Пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301 6.080101 6.040104 Геодезія, картографія та землеустрій Географія   3 роки    
Пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302 6.080101 6.040104 Геодезія, картографія та землеустрій Географія   3 роки    
Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами 5.04010303 6.080101 6.040104 Геодезія, картографія та землеустрій Географія   3 роки    
Розвідування нафтових та газових родовищ 5.04010304 6.080101 6.040104 Геодезія, картографія та землеустрій Географія   3 роки    
Готельна і ресторанна справа 5.14010101 6.040104 6.140103 Географія Туризм   3 роки    
Організація побутового обслуговування 5.14010201 6.040104 6.140103 Географія Туризм   3 роки    
Організація туристичного обслуговування 5.14010301 6.040104 6.140103 Туризм   3 роки    

ГЕОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання* Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання 5.08010101 6.040103 Геологія   3 роки      
  Землевпорядкування 5.08010102 6.040103 Геологія   3 роки      
Пошук та розвідка геологічними методами 5.04010301   6.040103 Геологія   3 роки      
Пошук та розвідка геофізичними методами 5.04010302   6.040103 Геологія   3 роки      
Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами   5.04010303 6.040103 Геологія   3 роки      
Розвідування нафтових та газових родовищ   5.04010304   6.040103   Геологія   3 роки      
Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 5.04010601 6.040103 Геологія   3 роки      
Прикладна екологія 5.04010602 6.040103 Геологія   3 роки      
Відкрита розробка корисних копалин 5.05030101 6.040103 Геологія   3 роки      
Підземна розробка корисних копалин 5.05030102 6.040103 Геологія   3 роки      
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103 6.040103 Геологія   3 роки      
Шахтне та підземне будівництво 5.05030104 6.040103 Геологія   3 роки      
Маркшейдерська справа 5.05030105 6.040103 Геологія   3 роки      
Буріння свердловин 5.05030106 6.040103 Геологія   3 роки      
Збагачення корисних копалин 5.05030301 6.040103 Геологія   3 роки      
Обробка природного каменю 5.05030302 6.040103 Геологія   3 роки      
Експлуатація нафтових і газових свердловин 5.05030401 6.040103 Геологія   3 роки      
Випробування свердловин на нафту і газ 5.05030402 6.040103 Геологія   3 роки      
Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ 5.05030403 6.040103 Геологія   3 роки      
Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів 5.05030404 6.040103 Геологія   3 роки      
Обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215 6.040103 Геологія   3 роки      
Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання   5.05050216   6.040103   Геологія         3 роки        
Будівництво та експлуатація будівель i споруд 5.06010101 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій 5.06010108 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів 5.06010109 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112 6.040103 Геологія   3 роки      
Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302 6.040103 Геологія   3 роки      
Картографічні роботи 5.08010103 6.040103 Геологія   3 роки      
Природно-заповідна справа 5.09010304 6.040103 Геологія   3 роки      

 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Фінанси і кредит Оціночна діяльність 5.03050801 5.03050802   6.030508     Фінанси і кредит         3 роки        
Економіка підприємства 5.03050401 6.030504 Економіка підприємства   3 роки      
Прикладна статистика 5.03050601 6.030506 Прикладна статистика   3 роки      
Бухгалтерський облік 5.03050901 6.030509 Облік і аудит   3 роки      
Економіка підприємства Прикладна статистика Фінанси і кредит Оціночна діяльність Бухгалтерський облік 5.03050401 5.03050601 5.03050801 5.03050802 5.03050901 6.030501 Економічна теорія   3 роки      

 

РАДІОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки 5.05080201 6.050901 Радіотехніка   3 роки      
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 6.050901 Радіотехніка   3 роки      
Радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.050901 Радіотехніка   3 роки      
Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401 6.050901 Радіотехніка   3 роки      
Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення 5.05090300 6.050901 Радіотехніка   3 роки      
Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації 5.05080202 6.050901 Радіотехніка   3 роки      
Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103 6.050901 Радіотехніка   3 роки      
Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104 6.050901 Радіотехніка   3 роки      

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання* Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Правознавство 5.03040101 6.030401 Правознавство   3 роки      

ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Курс Термін навчання Кількість місць  
За кошти Державного бюджету За кошти фізичних, юридичних осіб  
Назва Код Код Назва  
Виробництво оптичних та оптико-електронних приладів 5.05100401 6.051004 Оптотехніка   3 роки      

*при вступі на заочну форму навчання термін навчання становить 4 роки

Додаток 4 до Правил прийому до Київського національного університету

імені Тараса Шевченка у 2014 роціПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.036 с.)