Лікарів-слухачів з пац «підліткова терапія» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лікарів-слухачів з пац «підліткова терапія»Загальні навички та вміння:

- отримати інформацію про захворювання, застосувати об’єктивні методи обстеження хворого, виявити загальні та специфічні ознаки захворювання, особливо у випадках, що потребують невідкладної допомоги або інтенсивної терапії;

- оцінити важкість стану хворого, визначити об’єм і послідовність реанімаційних заходів, надати необхідну термінову допомогу;

- визначити спеціальні методи дослідження (лабораторні, інструментальні), необхідні для уточнення діагнозу, правильно оцінити отримані дані, визначити покази до госпіталізації;

- провести диференціальну діагностику, обґрунтувати клінічний діагноз, схему, план і тактику ведення хворого;

- провести необхідні протиепідемічні заходи при виявленні інфекційного захворювання;

- оформити медичну документацію, яка передбачена законодавством охорони здоров’я;

- скласти план та провести санітарно-просвітню роботу;

- оцінити фізичний розвиток підлітків;

- володіти методикою передачі підлітків з дитячої поліклініки до амбулаторно-поліклінічних закладів загальної мережі;

- володіти методикою диспансеризації підлітків;

- вміти складати індивідуальні плани диспасеризації підлітків;

- вміти розподіляти підлітків на групи здоров’я;

- вміти розподіляти підлітків на фізкультурні групи;

- знати документацію підліткового кабінету;

- вміти скласти звіт форми №1;

- запобігати травматизму в учбових майстернях;

- організовувати щеплення підліткам;

- володіти методикою проведення контролю за учнями, які займаються фізкультурою і спортом;

- володіти реанімаційними заходами: штучне дихання, закритий масаж серця, зупинка зовнішньої і внутрішньої кровотечі;

- знати методику і вміти інтерпринувати дані ЕКГ, пневмотахометрії;

- вміти визначати групу крові та Rh -фактор;

- володіти методикою переливання крові;

- вміти проводити імобілізацію при травмах, накладати пов’язки.

Спеціальні навички та вміння:

Повинні знати, встановити діагноз та провести лікування при захворюваннях:

- серцево-судинної системи;

- органів дихання;

- органів травлення;

- сечовидільної системи;

- ендокринної системи;

- суглобів, сполучної тканини;

- імунної системи, алергічних;

- спадкових;

- інфекційних.

Повинні вміти оцінити:

- морфологічні і біохімічні показники крові, сечі, мокротиння;

- дані електрокардіографії;

- дані функціонального дослідження травного тракту;

- показники функціональних проб нирок.

Крім цього лікар І кваліфікаційної категорії повинен вміти:

- провести аналіз діяльності лікаря підліткового кабінету;

- провести катетеризацію сечового міхура;

- визначити порушення водно-сольового обміну;

- оцінити дані фонокардіографії;

- оцінити показники функцій зовнішнього дихання;

Лікар вищої кваліфікаційної категорії повинен відповідати вимогам, що стосуються лікарів І категорії, а також вміти:

- провести пункцію черевної і плевральної порожнини;

- визначити ступінь непрацездатності (тимчасова, стійка), організувати переведення на іншу роботу;

- оцінити дані рентгенографії і рентгеноскопії;

- оцінити показники радіоізотопних методів дослідження;

- оцінити дані ехокардіографії.

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

ДЛЯ СЛУХАЧІВ ПАЦ «ПІДЛІТКОВА ТЕРАПІЯ»

1. Роль соматотропного, тіреотропного гормонів, естрогенів та андрогенів в різні вікові періоди.

3. Особливості нервової системи та нейропсихічного розвитку в підлітковому віці.

4. Вплив соціальних факторів на психосоматичний розвиток підлітків.

5. Вплив генетичних факторів та факторів зовнішнього середовища на фізичний розвиток підлітків.

6. Характеристика порушень гемодинаміки при вроджених вадах серця.

7. Покази для хірургічного лікування вроджених вад серця.

8. Лікування «гіпоксичної кризи» у дітей із вродженими вадами серця.

9. Основні методи діагностики вроджених вад серця у дітей.

10. Яка мета диспансеризації дітей?

11. Як часто і ким оглядається вдома новонароджена дитина?

12. Як часто оглядається сімейним лікарем дитина першого року життя?

13. Які вузькі спеціалісти і в якому віці оглядають дітей на 1-му році життя?

14. Ким і як часто огладаються зорові діти старші 1 року?

15. Які лабораторно-інструментальні обстеження планово проводяться здоровим дітям і в якому віці?

16. За якими принципами зараховуються діти до груп здоров’я?

17. Клінічні прояви дискінезії жовчевидільних шляхів.

18. Диференціальна діагностика холециститу та інших захворювань гепатобіліарної системи.

19. Відмінності при лікуванні різних форма дискінезії жовчних шляхів.

20. Роль лямблій при холецистопатіях.

21.Особливості диспансерного спостереження за дітьми із захворюваннями жовчевидільних шляхів в умовах поліклініки.

22.Дисбактеріоз – причинно-наслідкові зв’язки із розвитком захворювань гепатобіліарної системи.

23. Переваги та недоліки зондових і беззондових методів дослідження шлунку.

24. Визначення ферментоутворюючої функції шлунку.

25. Рефлюкси кишково-шлункові, шлунково-езофагальні.

26. Диференціальна діагностика жовтяниць на основі лабораторно-інструментальних досліджень.

27. Рентгенологічне дослідження товстої кишки (покази, методи, інформативність).

28. Визначення травної функції тонкої кишки.

29. Копрологічне дослідження (покази, інформативність).

30. Мікробіологічне дослідження калу.

31. Анатомічна будова органів сечовиділення та її особливості у дітей.

32. Фізіологічні механізми утримання сечі та акту сечовиділення.

33. Принципи лікування та догляд за дитиною із функціональними розладами сечової системи.

34. Дієтотерапія при функціональних захворюваннях сечової системи у дітей.

35. Гострі лейкемії у дітей: класифікація, діагностика, програмне лікування.

36. Особливості перебігу інфекційних процесів у дітей з онкологічною патологією.

37. Психічні розлади у дітей з онкологічними захворюваннями, профілактика.

38. Гістіоцитози та гістіоцитарні синдроми у дітей з онкологічною патологією.

39. Особливості променевої терапії при окремих нозологічних формах.

40. Лікуючі засоби, які використовуються при порушеннях функції ЦНС у підлітковому віці.

41. Лікуючі засоби, які використовуються при серцево-судинній недостатності.

42. Протизапальні засоби, яки використовуються у підлітковій практиці.

43. Протиаритмічні засоби у підлітковій практиці.

44. Протианемічні засоби.

45. Засоби, що використовуються при порушеннях згортання крові.

46. Лікуючі засоби, які використовуються при порушеннях дихання.

47. Лікуючі засоби, які використовуються при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей підліткового віку.

48. Лікуючі засоби, які використовуються для лікування інфекційних захворювань.

49. Лікуючі засоби та невідкладні заходи при гострих отруєннях підлітків.

50. Охорона життя і здоров’я підлітків та безпека їх життя.

51. Які методи профілактики виникнення патологічної постави у підлітків?

52. Які є вправи для формування правильної постави?

53. Що таке кіфотична деформація хребта, або так званий «юнацький кіфоз»?

54.Що таке сколіоз? Фактори його формування.

55. Визначення підліткового віку.

56. Законодавча база у підтримці професійного вибору підлітка.

57. Підлітковий етап, як критичний період біологічної та психологічної перебудови.

58. Етапи соціального дозрівання підлітка: період вибору і набуття професії.

59. Біологічні, соціально-гігієнічні, психолого-педагогічніта пихофізіологічні фактори у формування дієздатної особистості підлітка.

60. Основні принципи охорони здоров’я.

61. Права та обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я.

62. Лікувально-профілактична допомога населенню.

63. Згода на медичне втручання.

64.Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян України.

65.Положення про військово-медичну експертизу громадян України.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 270; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.012 с.)