Кафедра педіатрії і неонатології 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра педіатрії і неонатологіїМЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

До семінарських і практичних занять для

Передатестаційного циклу зі спеціальності

«ПІДЛІТКОВА ТЕРАПІЯ»

Львів 2011

Методичні розробки складено на підставі методичних рекомендацій з організації навчального процесу та ведення документації на факультеті післядипломної освіти.

Методичні розробки складені на основі уніфікованої програми МОЗ України для післядипломного навчання лікарів у вищих медичних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальності «Підліткова терапія» (Київ, 2008).

 

Методичні розробки підготували: проф.Ю.С.Коржинський, доц.Л.П.Сакалош доц.О.В.Омельяненко, доц.Б.Р. Коцай, доц.Т.З.Марченко, д.мед.н. Л.Я. Дубей, ас.І.І.Яцкевич.

Відповідальний за випуск: проф.Ю.С.Коржинський

Рецензенти: проф.С. Л. Няньковський, проф.Л.В.Беш

Методичні розробки обговорені та схвалені на засіданні кафедри педіатрії і неонатології ФПДО від 04.12.2007р., протокол №10.

Методичні розробки затверджено на засіданні методичної комісії ФПДО від 29.05.2008р., протокол №2.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою навчання на передатестаційному циклі зі спеціальності «Підліткова терапія» є підготовка лікаря-педіатра до атестації на певну атестаційну категорію та визначення рівня знань та умінь відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик другої, першої та вищої категорій. Важливим завданням передатестаційних циклів є також поглиблення професійних знань, удосконалення умінь та навичок підліткових терапевтів, ознайомлення лікарів з останніми досягненнями в педіатрії, надання їм допомоги у підготовці до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.

На передатестаційному циклі проходять навчання лікарі-підліткові терапевти, які пройшли спеціалізацію із спеціальності «Підліткова терапія» та мають стаж роботи за фахом не менше 3 років.

Методична розробка складена на основі навчального плану та уніфікованої програми передатестаційного циклу зі спеціальності «Підліткова терапія» (Київ, 2008), розробленої за Наказом Міністерства охорони здоров'я України. Методична розробка затверджена методичною комісією факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Зміст програми навчання охоплює обсяг теоретичних знань та практичних навичок, необхідних лікарю для проведення самостійної роботи.

Навчальний план передатестаційного циклу «Підліткова терапія» складається із 32 тем: лекційних – 22, семінарських – 54, практичних – 44. Після проходження курсу проводиться заключна конференція та іспит. За додатковими програмами проводяться заняття з медицини катастроф, проблем СНІДу та вірусних гепатитів у дітей підліткового віку, інфекційних хвороб. Для перевірки знань проводиться базовий та заключний комп'ютерний контроль з використанням спеціальних програм.

Лікарям-слухачам, які успішно склали іспит, видається свідоцтво встановленого зразка з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії.


ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ № 113 від 29.03.02

Кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я

(Додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я N 117 від 29.03.2002)

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ ПІДЛІТКОВИЙ

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію терапевтичної служби.

Надає кваліфіковану терапевтичну допомогу підліткам, які проживають на території діяльності амбулаторно-поліклінічної установи, а також працюючим і учням на підприємствах, установах, організаціях, школах, професійно-технічних училищах та інших учбових закладах, які закріплені за відповідною поліклінікою. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики і лікування. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Організовує і проводить профілактичні заходи із запобігання захворюваності підлітків; разом з лікарем кабінету інфекційних захворювань забезпечує проведення профілактичних щеплень і дегельмінтизацію. Веде диспансерний нагляд за підлітками, які мають відхилення в стані здоров'я, направляє при необхідності їх на стаціонарне лікування в лікувально-профілактичні заклади. Визначає показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування, застосовує дієтотерапію, здійснює контроль за фізичним вихованням підлітків. Здійснює постійний медичний контроль за своєчасним проведенням лікувально-профілактичних заходів серед юнаків допризовного віку, які знаходяться під наглядом лікарів-спеціалістів. Керує роботою середнього медичного персоналу. Дотримується принципів медичної деонтології. Планує роботу і проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення, проводить консультації з питань профорієнтації підлітків. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я; організацію терапевтичної служби, швидкої і невідкладної медичної допомоги; основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність лікаря-терапевта підліткового; показники роботи лікувально-профілактичних закладів; основи норми і патології анатомії та фізіології органів і систем, водно-електролітного обміну, кислотно-основної рівноваги, гемостазу; гігієну підліткового віку; клініку, сучасні методи профілактики, діагностики, диференційної діагностики, лікування, реабілітації, організацію диспансеризації, експертизу непрацездатності при терапевтичних захворюваннях; клініку і діагностику інфекційних захворювань та "гострого живота"; загальні і спеціальні методи обстеження в терапії; сучасну класифікацію хвороб внутрішніх органів; основи імунології, фармакотерапії, методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури, показання і протипоказання до санаторно-курортного лікування; основи раціонального харчування і дієтотерапії; суміжні дисципліни; правила оформлення медичної документації; передові інформаційні та Інтернет технології; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Лікар-терапевт підлітковий вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Підліткової терапії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

Лікар-терапевт підлітковий I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Підліткової терапії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

Лікар-терапевт підлітковий II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Підліткової терапії". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

Лікар-терапевт підлітковий: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Терапія" з наступною спеціалізацією з "Підліткової терапії". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

МЕТОЮ проведення занять на циклі ПАЦ “Підліткова терапія” є поглиблення та удосконалення знань курсантів щодо діагностики, лікування та профілактики захворювань у дітей підліткового віку.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 292; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.007 с.)