Лекції пац «підліткова терапія» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекції пац «підліткова терапія»НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ

«ПІДЛІТКОВА ТЕРАПІЯ»

 

Тривалість навчання - 1 міс (156 год)

№ п/п Назва курсу (розділу) Кількість годин
Лекції Практ Семін. Разом
1. Організація лікувально-профілактичної допомоги дітям-підліткам. Контроль за станом їх здоров’я        
2. Харчування здорових і хворих дітей-підлітків        
3. Медична генетика і імунологія        
4. Хвороби новонароджених        
5. Хвороби органів дихання        
6. Хвороби органів кровообігу        
7. Дифузні хвороби сполучної тканини        
8. Хвороби органів кровотворення        
9. Хвороби органів травлення        
10. Захворювання сечової системи        
11. Невідкладні стани        
12. Інші питання підліткової терапії (ендокринні хвороби, туберкульоз тощо) -      
  ЕКЗАМЕН     6  
  РАЗОМ        
  СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ        
1. Медицина катастроф        
2. Підліткова гінекологія        
3. Дитячі інфекційні хвороби        
4. Медична інформатика        
РАЗОМ          
ВСЬОГО ЗА ЦИКЛ        

ОБ'ЄМ ЗНАНЬ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ НА КАТЕГОРІЮ:

 

1. Вищу - всі навчальні елементи, викладені в уніфікованій програмі передатестаційного циклу «Підліткова терапія», відповідні практичні навички та участь в науково-дослідній роботі за спеціальністю.

2. Першу - всі навчальні елементи, викладені в уніфікованій програмі
передатестаційного циклу «Підліткова терапія» та відповідні практичні
навички.

3. Другу - навчальні елементи, викладені в програмі передатестаційного циклу «Підліткова терапія», крім навчальних елементів підвищеної складності.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Передатестацiйного циклу зі спецiальностi «Підліткова терапія»

Нормативні документи

1. Наказ МОЗ України №471 від 08.09.2004р.

2. Наказ МОЗ України №436 від 31.08.2004р.

3. Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005р.

4. Наказ МОЗ України №399 від 11.08.2005 р.

5. Наказ МОЗ України № 173 від 15.04.2003р.

6. Наказ МОЗ України №580 від 12.12.2003 р.

7. Наказ МОЗ України №471 від 08.09.2004р.

8. Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005р.

9. Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005р.

Наказ МОЗ України №18 від 13.01.2005р

№ п/п Код Тема лекції К-ть годин
1. 02.01 ВСД, гіпотензії та гіпертензії у підліків  
2. 04.02 Дифузні захворювання сполучної тканини у підлітків  
3. 04.04 Неревматичні кардити у підлітків  
4. 05.04 Виразкова хвороба у підлітків  
5. 06.08 Хронічнів гепатити у підлітків  
6. 07.01 Диференціальна діагностика захворювань нирок у підлітків  
7. 08.03 Рецидивний та хронічний бронхіти у підлітків  
8. 08.06 Бронхіальна астама у підлітків  
9. 09.04 Анемії у підлітків  
10. 10.02 Пневмонії у підлітків  
    Всього  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРІВ

Передатестацiйного циклу зі спецiальностi «Підліткова терапія»

Нормативні документи

1. Наказ МОЗ України від 29.11.02 №434.

2. Наказ МОН та МОЗ від 21.04.05 №242/178

3. Наказ МОЗ України від 19.08.05 №415

4. Наказ МОЗ України від 19.08.05 №415

5. Наказ МОЗ України від 17.05.06 №280

6. Наказ МОЗ України від 23.11.07 р. №740/1030/4154/312/614а

7. Закон України від 06.04.2000 №1645-ІІІ.)

8. Наказ МОЗ України від 15.12.03 №582

9. Наказ МОЗ України від 27.12.96 №391

10. Наказ МОЗ України №436 від 31.08.2004р.

11. Наказ МОЗ України №471 від 08.09.2004р.

12. Наказ МОЗ України №471 від 08.09.2004р.

 

Код Тема семінару К-ть годин
1. 01.04 Морфофункціональні особливості підліткового періоду  
2. 02.02 Профілактика вертикальної трансміссії ВІЛ-інфекції  
3. 03.04. Гіпертонії у підлітків  
4. 04.03 Показники стану здоров’я підлітків Аналіз якості меддопомоги підліткам  
5. 05.07 Гломерулонефрит. Гостра та хронічна ниркова недостатність  
6. 06.02 Гастрити і гастродуоденіти у підлітків  
7. 06.05 Функціональні захворювання травного тракту у підлітків  
8. 06.09 Генетичні проблеми у підлітків  
9. 07.01 Панкреатити у підлітків  
10. 08.04 Раціональне харчування  
11. 09.01 Артрологія, СЧВ, ЮРА  
12. 09.08 Геморагічні діатези у підлітків  
    Іспит  
    Всього  

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Передатестацiйного циклу зі спецiальностi «Підліткова терапія»

Нормативні документи

Наказ МОЗ України №117 від 29.03.2002р

Наказ МОЗ України №465 від 12.12.02.

Наказ МОЗ України від 17.04.2006 №1209/228

Наказ МОЗ України від 14.11.2005 № 604

Цивільний кодекс України (ЦКУ) від 16.01.03 №435-IV (ст. 281, ст. 285, ст. 286)

6. Сімейний кодекс України (СКУ) від 10.01.02 №2947-III

7. Закон України “Про інформацію” від 02.10.92 №2657-XII (ст.ст. 9 і 31)

Закон України “Про рекламу”, від 03.07.96 №270/96-ВР

Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб” (06.04.2000 №1645-ІІІ.)

Наказ МОЗ України від 15.12.03 №582

Наказ МОЗ України від 27.12.96 №391

Наказ МОЗ України та АМН України від 31.12.03 №641/84

Проект наказу МОЗ України «Про удосконалення медичного і педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»

Довідник лікарських засобів, затверджений МОЗ України (стан на 01.01.2007 р.)

Наказ МОЗ України від 20.07.2005 р.

Наказ МОЗ України №362 від 19.07.05.

Постанова МОЗ України від 8 грудня 2009 року №1318.

№ п/п Код Тема практичного заняття К-ть годин
1. 01.02 Нормативні документи, види медичної документації, Експертиза працездатності (трудова та військова). Функціональні обов’язки лікаря  
2. 02.04 Профорієнтація підлітків, лікарський контроль за спортсменами  
3. 03.02 Профілактика порушень опорно-рухового апарату. органу зору, травматизму в навчальних закладах  
4. 03.06 Клінічна фармакологія підліткового періоду  
5. 04.01 Гемобластози, окологія  
6. 05.03 Функціональні захворювання сечової системи  
7. 05.06 Методи дослідження травної системи  
8. 06.06 Холепатії  
9. 06.07 Диспансерізація, її методика та принципи  
10. 08.01 Диференціальна діагностика вад серця у підлітків  
Всього    

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИКЛУ

 

1. Назва циклу: «Підліткова терапія» - передатестаційний цикл для лікарів-підліткових терапевтів

2. Актуальність тематики циклу: поширеність різноманітної патології у дітей підліткового віку, сучасний рівень знань етіопатогенезу багатьох хвороб, прогрес у
сучасних лабораторних технологіях, впровадження нових методів лікування захворювань, диспансерного спостереження і їх профілактики у підлітків вимагає удосконалення знань та практичних навичок у лікаря-педіатра.

3. Мета циклу:

3.1. Навчальна - удосконалити теоретичні та практичні знання лікарів-
підліткових терапевтів із таких основних основних проблем підліткової медицини:

3.1.1. Організація лікувально-профілактичної допомоги підліткам.

3.1.2. Раціональне харчування здорових та хворих дітей підліткового віку.

3.1.3. Медичне консультування, профілактика та рання діагностика спадкових захворювань та природжених вад розвитку у підлітків

3.1.4. Патологія органів дихання у дітей підліткового віку.

3.1.5. Захворювання органів кровообігу та їх профілактика.

3.1.6. Діагностика та лікування дифузних хвороб сполучної тканини та ревматизму.

3.1.7. Гострі та хронічні захворювання травного каналу у підлітковому віці.

3.1.8. Проблеми сечової системи.

3.1.9. Захворювання органів кровотворення.

3.2. Професійно орієнтована -

3.2.1. Лікар-підлітковий терапевт повинен знати основи діагностики, клініки, лікування та профілактики таких хвороб та станів:

— патологія дихальної системи

— захворювання органів кровообігу

— захворювання органів травлення

— захворювання сечової системи

— захворювання сполучної тканини

— захворювання органів кровотворення

— геморагічні синдроми

— спадкові захворювання з маніфестацією у підлітковому віці

3.2.2. Лікар-підлітковий терапевт повинен здобути знання та вміння відповідно до кваліфікаційних вимог та підготуватися до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію.

3.3. Виховна - сформувати почуття відповідальності за своєчасність виявлення патології у підлітків та правильність професійних дій.

4. Обладнання для проведення циклу:

4.1. Навчально-методичне - фолії, прозірки, схеми, тестові завдання базового
та заключного рівнів, типові та нетипові ситуаційні задачі, виписки з історій хвороб;

4.2. Лабораторне - обладнання для біохімічної і клінічної лабораторій, зразки бланків лабораторних обстежень;

4.3. Інструментальне – апарат УЗД, ЕКГ.

Місце проведення: лекції - лекційний зал; семінарські заняття - навчальні кімнати кафедри; практичні заняття – відділення міської комунальної дитячої клінічної лікарні, обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня, кабінети для амбулаторного прийому підліткового терапевта в консультативній поліклініці, кабінети УЗД і функціональної діагностики.

5. План і організаційна структура циклу:

5.1. Передатестаційний цикл «Підліткова терапія» розрахований на 22 робочих дні, з яких 4 дні займають суміжні дисципліни (базовий та заключний комп'ютерний контроль, медицина катастроф, дитячі інфекційні хвороби).

5.2. Кожен із 18 робочих днів містить в основному 1 лекцію, 1 семінарське і/або практичне заняття, їх теми входять в один тематичний розділ (див. навчальний план).

5.3. Лекція триває 2 навчальні години і містить основи знань з
фундаментальних та прикладних проблем підліткової медицини.

5.4. Семінарське заняття триває 2-4 навчальні години. З них:

- підготовчий етап (організація заняття, учбові завдання) – 10% часу.

- основний етап (виклад теоретичного матеріалу, реферативні повідомлення, коментар з проблемних питань) – 60% часу.

- заключний етап (контроль і корекція знань, дискусія, проведення
підсумків заняття, розподіл тем реферативних повідомлень на
наступний семінар) - 30% часу.

5.5. Практичне заняггя триває 2-4 навчальних години, з них:

- підготовчий етап (організація заняття, учбові завдання, визначення вхідного
рівня знань за результатами тестів) - 20% часу.

- основний етап (формування професійних знань, вмінь та навичок;
розв'язування типових та нетипових ситуаційних задач) – 70% часу.

- заключний етап (контроль та корекція професійних знань, вмінь та навичок,
контроль вихідного рівня знань за результатами тестів, проведення підсумків заняття, домашнє завдання) - 10% часу.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 316; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.029 с.)