D. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

D. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин.E. Активує процес синтезу холекальциферолу.


65. (М, С, Ф) Припинення передачі гормонального сигналу через фосфоінозитидну систему здійснюється через інактивацію вторинних посередників. Вкажіть, яка речовина інгібує утворення вторинних посередників?


A. Іони літію;

B. Іони заліза;

C. Іони міді;

D. Іони срібла;

E. Іони марганцю.


 

66. (М, С, Ф) Після операційного втручання експериментальна тварина загинула від сильних судом. Які ендокринні залози було видалено?


А. Прищитоподібні

В. Щитоподібну

С. Надниркові

D. Яєчка

Е. Яєчники


 

67. (М, С, Ф) Для реалізації гормонального сигналу, стероїдних і тиреоїдних гормонів, білковогормональний комплекс повинен проникнути у ядро клітини і зв’язатися з певною ділянкою генома, яка знаходиться зліва від сайтів ініціації траскрипції. Вкажіть на якій віддалі проходить це з’єднання?


A. 250 нуклеотидів;

B. 100 нуклеотидів;

C. 150 нуклеотидів;

D. 50 нуклеотидів;

E. 25 нуклеотидів.


 

68. (М, С, Ф) Гальмування ліполізу в адипоцитах жирової ткании зумовлене зниженням концентрації цАМФ, яка неохідна для активації тригліцеридліпази. Вкажіть який із перерахованих гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?


A. Інсулін.

B. Гідрокортизон.

C. Адреналін.

D. Соматотропін.

E. Норадреналін.

 


 

69. (М, С, Ф) Механізм дії гормонів проявляється через передачу сигналу на вторинні посередники-месенжери. Вкажіть, яка сполука є вторинним посередником у механізмі дії адреналіну?


A. цАМФ.

B. цЦМФ.

C. цГМФ.

D. цУМФ.

E. цТМФ.


 

70. (М, С, Ф) Інсулін гормон підшлункової залози, який впливає на обмін вуглеводів. Вкажіть, як він впливає на активність глікогенфосфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?


A. Пригнічує ГФ, активує ГС

B. Активує ГФ і ГС

C. Пригнічує ГФ і ГС

D. Активує ГФ, пригнічує ГС

E. Не впливає на активність ГФ і ГС


 

71. (М, С, Ф) Попередником тромбоксанів, лейкотрієнів і простагландинів є арахідонова кислота, яка знаходиться в складі фосфоліпідів. Вкажіть при допомозі якого фермента вона звільняється;


A. Фосфоліпаза А2;

B. Фосфоліпаза А1

C. Фосфоліпаза А3

D. Ліпаза С;

E. Ліпаза D.


 

72. (М, С, Ф) Гормони синтезуються різними залозами і переносяться кров’ю. Вкажіть, в якому стані транспортуються в крові йодвмісні гормони?


A. Зв’язані з альфа-глобулінами

B. У вільному стані;

C. Зв’язані з альбумінами;

D. Зв’язані з бета-глобулінами;

E. Зв’язані з гамма-глобулінами.


 

73. (М, С, Ф) Вкажіть, який ефект спричинює адреналін при взаємодії з β-адренорецепторами плазматичної мембрани в клітині-мішені:


A. Активування аденілатциклази

B. Безпосереднє фосфорилування протеїнкінази

C. Активування фосфодіестерази

D. Активування Na+,К+-АТФази

E. Інгібування аденілатциклази


 

74. (М, С, Ф) Усі нестероїдні протизапальні засоби можуть пошкоджувати слизову шлунка. Для пошуку речовин, що не викликають цього ускладнення, необхідно знати, з чим воно пов’язане. Вплив на який молекулярний субстрат слід зменшити, щоб послабити вираженість цього ускладнення?


А. Циклооксигеназу 1

В. Аденілатциклазу

С. Калікреїн

D. Циклооксигеназу 2

Е. Лізосомальні ферменти


 

75. (М, С, Ф) Хворий після перенесеного епідемічного паротиту почав худнути, постійно відчував спрагу, пив багато води, відмічалося часте сечовиділення, підвищенний апетит. В даний час скаржиться на шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові: глюкоза - 16ммоль/л, кетонові тіла – 100 мкмоль/л; глюкозурія. Яке захворювання розвинулося у пацієнта?


А. Інсулінозалежний цукровий діабет

В. Нецукровий діабет

С. Стероїдний діабет

D.Цукровий діабет недостатнього харчування

Е. Інсулінонезалежний цукровий діабет


 

76. (М, С, Ф) У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окостеніння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану?


A. Щитоподібна

B. Статеві

C. Підшлункова

D. Наднирники

E. Нейрогіпофіз


 

77. (М, С, Ф) У дитини має місце порушення формування емалі та дентину через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону можу спричинити ці зміни?


A. Паратгормону

B. Тироксину

C. Соматотропного гормону

D. Тиреокальцитоніну

E. Трийодтироніну


 


78. (М, С, Ф) Для зниження температури тіла при лихоманці і зменшення зубного болю хворому призначили парацетамол. Який механізм дії цього препарату?


А. Блокування циклооксигенази

В. Блокування фосфодіестерази

С. Блокування ліпооксигенази

D. Блокування моноамінооксидази

Е. Блокування холінестерази


 

79. (М, С, Ф) Катехоламіни утворюються із попередників унаслідок ферментативних перетворень, які включають процеси гідроксилювання, декарбоксилювання та метилювання. Вкажіть з яких попередників синтезуються катехоламіни;


A. Фенілаланіну, тирозину

B. Гістидину, триптофану

C. Проліну, аспарагіну

D. Валіну, лейцину

E. Аргініну, лізину.


 

80. (М, С, Ф) У 4- місячної дитини яскраво виражені прояви рахіту. Розладів травлення не відмічається. Дитина багато буває на сонці. Протягом 2-х місяців дитина отримувала вітамін D3, однак прояви рахіту не зменшились. Порушенням синтезу якої речовини можна пояснити розвиток рахіту у цієї дитини?


А. Кальцитріолу

В. Тироксину

С. Кальцитоніну

D. Інсуліну

Е. Паратгрмону


 

81. (М, С, Ф) Аспірин має призапальну дію, оскільки пригнічує активність циклооксигенази. Рівень яких біологічно активних речовин буде при цьому знижуватися?


А. Простагландинів

В. Біогенних амінів

С. Йодтиронінів

D. Лейкотрієнів

Е. Катехоламінів


 

82. (М, С, Ф) Хворому на ревматизм призначено преднізолон. Протизапальна дія цьогопрепарату обумовлена гальмуванням вивільнення арахідонової кислоти. Попередником яких біологічно-активних речовин є ця кислота?


А. Простагландинів

В. Сечової кислоти

С. Сечовини

D. Гему

Е. Холестерину


 

83. (М, С, Ф) У вагітних жінок виникає потреба у підвищеній кількості холекальциферолу, один із метаболітів якого є потужним синергістом паратгормону. Цей гомон стимулює процес кісткової резорбції і виходу кальцію і фосфатів у кров. Який метаболіт є його синергістом?


А. 1,25-Дигідроксихолекальциферол

В. 1-Гідроксикальциферол

С. Холекальциферол

D. Ергокальциферол

Е. 25-Гідроксикальциферол


 

84. (М, С, Ф) В клінічній практиці іноді виникає потреба гальмувати або попереджати запальні процеси. З цією метою застосовують різні лікарські препарати, в тому числі гормони. Вкажіть, які це препарати.


А. Глюкокортикостероїди

В. Тироїди

С. Андрогени

D. Естрогени

Е. Катехоламіни


 

85. (М, С, Ф) Застосування оральних конрацептивів, які містять статеві гормони, пригнічує секрецію гормонів гіпофіза. Секреція якого з наведених гормонів пригнічується при прийманні оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?


А. Фолікулостимулюючого

В. Соматотропного

С. Вазопресину

D. Окситоцину

Е. Катехоламінів


 

86. (М, С, Ф) Хворий скаржиться на поліурію (5 л сечі на добу) і спрагу. Біохімічні показники: вміст глюкози в крові 5,1 ммоль/л, питома густина сечі 1,010. Глюкоза та кетонові тіла відсутні. Яка можлива причина такого стану?


A. Нецукровий діабет

B. Мікседема

C. Стероїдний діабет

D. Цукровий діабет

E. Тиреотоксикоз


 

87. (М, С, Ф) Хворій 35–ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка матки з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону зумовлює такі зміни?


А. Прогестерон

В. Соматотропін

С. АКТГ

D. Естрогени

Е. Тестостерон

 


 

88. (М, С, Ф) У хворого з синдромом Іценко-Кушинга виявлено підвищений вміст в сечі 17-кетостероїдів. Про що це свідчить?


А. Про гіперсекрецію глюкокортикоїдів внаслідок пухлини наднирника

В. Про гіперсекрецію глюкокортикоїдів внаслідок пониженого їх розпаду

С. Про гіперсекрецію катехоламінів

D. Про гіперсекрецію мінералокортикоїдів внаслідок пониженого їх розпаду

Е. Про гіперсекрецію глюко- і мінералокортикоїдів внаслідок пухлини епіфізу


 

89. (М, С, Ф) При огляді хворого 32 років відзначається диспропорційний ріст скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої ендокринної залози порушена?


A. Гіпофізу

B. Надниркових залоз

C. Підшлункової залози

D. Щитоподібної залози

E. Епіфізу

 


 

90. (М, С, Ф) У хворого в крові виявлено гіпернатріємію, гіперволемію, гіпокаліємію. Яка можлива причина такого стану?


А. Гіперальдостеронізм

В. Гіпоальдостеронізм

С. Аддісонова хвороба

D. Хвороба Реклінгаузена

Е. Базедова хвороба


 

91. (М, С, Ф) Окситоцин належить до гормонів пептидної природи і розміщений в задній частині гіпофізу. На які процеси він впливає?


А. Стимулює скорочення гладких м’язів; пригнічує лактацію
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 402; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.005 с.)