В. Стимулює розслаблення гладких м’язів; стимулює лактацію 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. Стимулює розслаблення гладких м’язів; стимулює лактаціюС. Стимулює скорочення гладких м’язів; стимулює лактацію

D. Стимулює розслаблення гладких м’язів; пригнічує лактацію

Е. Стимулює скорочення гладких м’язів; сприяє реабсорбції води в ниркових канальцях


 

92. (М, С, Ф) Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги, втомлюваність. Добовий діурез становить 3 – 4 л, концентрація глюкози в крові знаходиться в межах норми. Нестача якого гормону призводить до вказаних змін в організмі?


А. Вазопресину

В. Глюкагону

С. Інсуліну

D. Тироксину

Е. Адреналіну


 


М, С, Ф) Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів, який з перерахованих гормонів стимулює вироблення тироксину?


A. Тиреотропний гормон

B. Ліпотропний гормон

C. Адренокортикотропний гормон

 

D. Лактотропний гормон

E. Соматотропний гормон


94. (М, С, Ф) У хворого зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?


А. Альдостерону

В. Паратгормону

С. Вазопресину

D. Передсердний натрійуретичний фактор

Е. Катехоламінів


 


95. (М, С, Ф) У хворого відзначається збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика, стоп, кистей) при збереженні пропорцій тіла. Зі збільшенням секреції якого гормону це може бути пов’язано?


А. Соматотропіну

В. Трийодтироніну

С. Кортизолу

D. Соматостатину

Е. Тетрайодтироніну

 


 

96. (М, С, Ф) В клінічній практиці іноді виникає потреба гальмувати або попереджати запальні процеси. З цією метою застосовують різні лікарські препарати, в тому числі гормони. Вкажіть, які це препарати.


А. Глюкокортикостероїди

В. Тироїди

С. Андрогени

D. Естрогени

A. Е. Катехоламіни


 


97. (М, С, Ф) Порушення синтезу гормонів в організмі призводить до виникнення різних патологічних станів. Який гормон недостатньо синтезується в організмі, коли ріст зупиняється у дитячому віці, але не порушується розумова діяльність?


А. Соматотропін

В. Пролактин

С. Тироксин

D. Адреналін

E. Гонадотропін


 


98. (М, С, Ф) У хворого з синдромом Іценко–Кушінга спостерігається стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку?


А. Кортизолу

В. Альдостерону

С. Тироксину

D. Адреналіну

Е. Глюкагону


 


99. (М, С, Ф) Один з гормонів аденогіпофізу забезпечує регуляцію біосинтезу білка в організмі. При порушенні його секреції змінюється зріст людини. Таким гормоном є:


А. Соматотропін

В. Гонадотропін

С. Пролактин

D. Тиреотропін

Е. АКТГ


 


100. (М, С, Ф) Деякі амінокислоти в організмі людини зазнають декарбоксилювання, в результаті якого утворюються біологічноактивні сполуки. Яка сполука утвориться при декарбоксилюванні гістидину?


А. Гістамін

В. Серотонін

С. Спермін

D. Спермідин

Е. Окситоцин


 


101. (М, С, Ф) Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів, який з перерахованих гормонів стимулює вироблення глюкокортикоїдів?


А. Адренокортикотропний гормон

В. Тиреотропний гормон

С. Ліпотропний гормон

D. Лактотропний гормон

Е. Соматотропний гормон

 


 

102. (М, С, Ф) Механізм впливу гормонів на обмін речовин в клітині є різний. Вкажіть, який з перерахованих гормонів безпосередньо активує транскрипцію в ядерному хроматині?


А. Прогестерон

В. Адреналін

С. Інсулін

D. Глюкогон

Е. Норадреналін

 


 

103. (М, С, Ф) У хворої ушкодження задньої долі гіпофізу призвело до збільшення добового діурезу до 10-15 л. Що є головним механізмом у розвитку поліурії?


А. Дефіцит вазопресину

В. Надлишок альдостерону

С. Дефіцит кортикотропіну

D. Надлишок вазопресину

Е. Надлишок натрійуретичного фактора


 

104. (М, С, Ф) У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Конна) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень?


А. Гіперсекреція альдостерону

В. Гіпосекреція глюкокортикоїдів

С. Гіперсекреція катехоламінів

D. Гіперсекреція глюкокортикоїдів

Е. Гіпосекреція альдостерону

 


 

105. (М, С, Ф) Адренокортикотропний гормон (АКТГ) – гормон передньої долі гіпофізу. Пероральне введення цього гормону як лікарського засобу є неефективним через те, що він:


А. Розщеплюється ферментами травного тракту

В. Інактивується у печінці

С. Не переноситься кров’ю

D. Не адсорбується у травному тракті

Е. Інактивується у клітинах стінки кишечника

 


106. (М, С, Ф) Хворий 20 років скаржиться на виснажливу спрагу і підвищене сечовиділення (до 10 літрів на добу). Концентрація глюкози крові в межах норми, в сечі глюкоза відсутня. Нестача якого гормону може викликати таку клінічну картину?


А. Вазопресину

В. Кортизолу

С. Інсуліну

D. Окситоцину

Е. Трийодтироніну

 


 

107. (М, С, Ф) В кірковій частині наднирників синтезуються гормони, які регулюють вуглеводний і мінеральний обмін. Вкажіть, який основний представник є мінералокортикостероїдом?


А. Альдостерон

В. Гідрокортизон

С. Дигідрокортикостерон

D. Кортикостерон

Е. Синестрол

 


 

108. (М, С, Ф) Продукуючи ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю – четверту добу після початку імплантації. що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?


A. Хоріонічний гонадотропін

B. Прогестерон

C. Окситоцин

D. Вазопресин

E. Соматостатин

 


 

109. (М, С, Ф) У головному мозку утворюються ендогенні пептиди, що подібно до морфіну блокують больові відчуття в організмі людини. Які це пептиди?


A. Ендорфіни

B. Ліберини

C. Вазопресин

D. Статини

E. Окситоцин

 


 

110. (М, С, Ф) Вкажіть наявність якої хімічної групи в молекулі альдостерону відрізняє його від інших мінералокортикоїдів?


A. Альдегідна група біля 13-го атома вуглецю

B. Метильна група біля 13-го атома вуглецю

C. Гідроксигрупа біля 7-го атома вуглецю

D. Кето-група біля 2-го атома вуглецю

E. Аміногрупа біля 17-го атома вуглецю


 

111. (М, С, Ф) Хворий, що тривалий час приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарата виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Чим можна пояснити ці явища?


А. Виникнення недостатності наднирників

В. Гіперпродукцією АКТГ

С. Сенсибілізацію

D. Кумуляцією

Е. Звикненням до препарата

 


 

112. (М, С, Ф) В гіпоталамусі синтезуються речовини, які стимулюють або інгібують синтез гормонів в клітині. Вкажіть, який гормон стимулює синтез кортикостероїдів?


А. Кортиколіберин

В. Тиреотропін

С. Паратгормон

D. Кальцитонін

Е. Адреналін


 


113. (М, С, Ф) В кірковій частині наднирників синтезуються кортикостероїди. Вкажіть, як впливає кортизол на обмін вуглеводів у печінці?


А. Стимулює глюконеогенез

В. Стимулює глікогенез із глюкози

С. Стимулює гідроліз глікогену

D. Стимулює фосфороліз глікогену

Е. Сприяє підвищенню активності глікогенфосфорилази


 


114. (М, С, Ф) У хворго з діагнозом “злоякісний карциноїд” різко підвищений вміст серотоніну в крові. З якої амінокислоти може утворитися даний біогенний амін?


А. Триптофану

В. Лейцину

С. Метионіну

D. Треоніну

Е. Аланіну

 


 

115. (М, С, Ф) З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть таку речовину.


А. Бета-ендорфін

В. Кальцитонін

С. Вазопрсин

D. Окситоцин

Е. Соматоліберин


 

116. (М, С, Ф) Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу шлунка. Секреція якого гастроінтестинального гормону внаслідок операції буде порушена найбільше?


А. Гастрину

В.Секретину

С. Нейротензину

D. Гістаміну

Е. Холецистокініну


 

117. (М, С, Ф) Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?


A. Гастрин

B. Мінералокортикоїди

C. Опіоїди

D. Катехоламіни

E. Глюкокортикоїди

 


 

118. (М, С, Ф) Пацієнт 16 років, що страждає на хворобу Іценка-Кушинга, звернувся з приводу надлишкової маси тіла. Під час опитування виявилося, що енергетична цінність їжі, що вживається, складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у цьому випадку?


A. Надлишок глюкокортикоїдів

B. Нестача глюкокортикоїдів

C. Нестача інсуліну

D. Гіподинамія

E. Надлишок інсуліну

 


 

119. (М, С, Ф) Синтез гормонів і їх інгібування в клітині і в цілому організмі регулюється ЦНС. Вкажіть який гормон регулює синтез і секрецію естрогенів і прогестеронів?


А. Гонадоліберин

В. Кортіколіберин

С. Соматостатин

D. Соматоліберин

Е. Тиреоліберин

 


 

120. (М, С, Ф) Який тропний гормон утворюється з проопіомеланокортину і чинить жиромобілізуючу дію?


A. Ліпотропін

B. Трийодтиронін

C. Тиреотропін

D. Інсулін

E. Ендорфін

 


 

121. (М, С, Ф) Вкажіть гормон, рецептори якого локалізуються в інтерстиціальних клітинах Лейдига, і при взаємодії з якими гормон стимулює біосинтез тестостерону з холестерину:


A. ЛГ

B. СТГ

C. МСГ

D. ТТГ

E. АКТГ

 


 

122. (М, С, Ф) Хворий тривало приймав глюкокортикоїди. Після різкої відміни препарату скаржиться на міалгію, підвищену стомлюваність, емоційну нестабільність, головний біль, безсоння, втрату апетиту, нудоту. Розвинувся синдром відміни глюкокортикоїдів. Призначення яких препаратів показане для корекції стану?


А. АКТГ

В. Кортикостероїди

С. Мінералокортикоїди

D. Глюкокортикоїди

Е. Адреналін

 


 

123. (М, С, Ф) Які з наведених гістогормонів володіють морфіноподібною (знеболюючою, снодійною) дією та впливають на нейрофізіологічні процеси в мозку?


A. Ендорфіни

B. Простагландини

C. Мелатонін

D. Серотонін

E. Вазопресин

 


 

 


124. (М, С, Ф) У хворого з запальним процесом шкіри і підшкірної клітковини хронічного перебігу виявлено переважання процесів проліферації. Нестача якого гормону може призвести до цього?


А. Кортизолу

В. СТГ

С. Альдосетерну

D. Тироксину

Е. Інсуліну

 


 

125. (М, С, Ф) У чоловіка 42 років, який довгий час знаходився в стані стресу, в сечі значно збільшився вміст 17-кетостероїдів, що в першу чергу свідчить про підвищення секреції:


А. Кортизолу

В. Адреналіну

С. Альдостерну

D. Норадреналіну

Е. Естрадіолу

 


 

126. (М, С, Ф) Внаслідок посиленого потовиділення та зневоднення організму у пацієнта зросла осмолярність сечі та зменшився діурез. Зміна продукції якого гормону забезпечує в першу чергу компенсаторну затримку води?


А. Антидіуретичного

В. СТГ

С. Альдостерну

D. Тироксину

Е. Інсуліну

 


 

127. (М, С, Ф) При якому захворюванні секреція 17-кетостероїдів з сечею різко знижується, а у жінок практично не спостерігається?


А. Хвороба Адісона

В. Цукровий діабет

С. Хвороба Гірке

D. Хвороба Грейвса

Е. Хвороба Паркінсона

 


 

128. (М, С, Ф) Хворий має дуже високий зріст непропорційно великі кисті рук. На підвищену секрецію якого гормону страждає даний пацієнт?


А. Соматотропного гормону

В. Адреналіну

С. Тироксину

D. Антидіуретичного гормону

Е. Меланоцитстимулюючого гормону


 

129. (М, С, Ф) При деяких захворюваннях спостерігається альдостеронізм, що супроводжується гіпертонією та набряками внаслідок затримки в організмі натрію. Який орган внутрішньої секреції уражується при альдостеронізмі?


A. Наднирники

B. Сім’яники

C. Яєчники

D. Підшлункова залоза

E. Гіпофіз

 


 

130. (М, С, Ф) До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш ймовірне?


А. Стероїдний діабет

В. Мікседема

С. Аддісонова хвороба

D. Глікогеноз 1 типу

Е. Інсулінозалежний діабет

 


 

131. (М, С, Ф) Глюкокортикоїди використовуються у фармакологічних дозах, як антизапальні препарати. Вкажіть, на якому принципі грунтується їх антизапальний еффект?Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 448; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.064 с.)