ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК 1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК 1 

31. (М,С) У пацієнта віком 45 років діагностовано отруєння свинцем. Підтвердженням цього є наявність у сечі...


А. Білірубіну

В. Кетонових тіл

С. Вугільної кислоти

D. Крові

Е. Порфіринів


 

32. (М,С) У хворого діагностовано еритропоетичну порфірію (хвороба Гюнтера): сеча та зуби мають червоний відтінок внаслідок накопичення уропорфіриногену. Нестача якого із зазначених ензимів спостерігається?


А. Уропорфіриноген-Ш-косинтази

В. Копропорфіриногеноксидази

С. Уропорфіриноген-декарбоксилази

D. Триптофанпіролази

Е. Гемсинтетази


 

33. (М,С) Хворого госпіталізовано зі скаргами на біль у ділянці нирок. Найінформативнішими біохімічними показниками для оцінки функціонального стану нирок є визначення вмісту:


А. Креатиніну в сироватці крові та сечі

В. Креатину в сироватці крові та сечі

С. Креатиніну в еритроцитах та плазмі крові

D. Креатину в еритроцитах та плазмі крові

Е. Креатиніну і креатину в плазмі крові


 

34. (М,С) У хлопчика з порушеним розумовим розвитком, споживання молока спричинює блювання та пронос. У крові виявлений глюкозо-1-фосфат на тлі низької концентрації глюкози та істотно вищої за норму концентрації редукуючих цукрів. У сечі виявлена галактоза. Зазначені симптоми пов’язані з дефіцитом...


А. Галактозо-1-фосфатуридилтрансферази

В. УДФ-глюкозопірофосфорилази

С. Лактази

D. УДФ-глюкозо-4-епімерази

Е. Галактокінази


 

35. (М,С,Ф) У сечі хворого виявлено фенілпіровиноградну, феніллактатну фенілацетатну кислоти. Нестача якого ензиму є причиною такого явища?


А. Фенілаланін-4-монооксигенази

В. ДОФА-декарбоксилази

С. Тирозин-3-монооксигенази

D. Фумарилацетоацетатгідролази

Е. Цистатіон-β-синтази


 

36. (М,С) У хворого виявлено високий вміст аргініносукцинату. Нестача якого ензиму спостерігається в організмі?


А. Аргініносукцинатліази

В. Аргінази

С. Аргініносукцинатсинтетази

D. Карбамоїлфосфатсинтетази

Е. Орнітинамінотрансферази


 

37. (М,С) У хворого віком 25 років спостерігається аргінінемія й аргенінурія. Вміст сечовини в крові та сечі знижений. Дефіцит якого ензиму спостерігається?


А. Аргінази

В. Глутаматдегідрогенази

С. Орнітинкарбамоїлтрансферази

D. Аргініносукцинатсинтетази

Е. Триптофан-5-монооксигенази


38. (М,С,Ф) Хворий скаржиться на біль в суглобах, сеча у реакції з хлоридом заліза набуває пурпурово-червоного забарвлення, а на повітрі швидко стає чорною. З патологією обміну якої кислоти пов’язаний такий стан хворого?


А. Гомогентизинової

В. Параамінобензойної

С. δ-Амінолевулінової

D. Пангамової

Е. Фумарилацетоацетатної


 

39. (М,С,Ф) У сечі пацієнта віком 18 років під час лабораторного обстеження виявлено глюкозу при нормальній концентрації її в плазмі крові. Найімовірнішою причиною цього явища є порушення...


А. Канальцевої реабсорбції

В. Секреції інсуліну

С. Клубочкової фільтрації

D. Секреції глюкокортикоїдів

Е. Канальцевої секреції


 

40. (М,С,Ф) Чоловік віком 65 років, який хворіє на подагру, скаржиться на біль у ділянці нирок. Під час УЗД у нирках виявлені камені. Підвищення концентрації якої речовини в сечі є найімовірнішою причиною утворення каменів у цьому випадку?


А. Сечової кислоти

В. Білірубіну

С. Сечовини

D. Цистину

Е. Холестерину


 

41. (М,С) При захворюваннях нирок спостерігають послаблення фільтрації в клубочках, що призводить до зменшення виділення з організму кінцевих продуктів обміну та розвитку азотемії. Які речовини найбільшою мірою затримуються в організмі?


А. Креатинін та сечовина

В. Сечова кислота та індикан

С. Амінокислоти

D. Аміак та поліаміни

Е. Глюкоза та глюкозаміни


 

42. (М,С,Ф) У хворого з ураженням нирок, що супроводжується ішемією паренхіми, спостерігають істотне підвищення артеріального тиску. Який із перерахованих чинників є причиною такого підвищення?


А. Вплив ангіотензину ІІ

В. Вплив брадикініну

С. Збільшення серцевого викиду

В. Вплив симпатичної нервової системи

Е. Гіперкатехолемія


 

43. (М,С) Під час дослідження каламутну сечу, що виявляє лужну реакцію, підкислили та підігріли. При цьому осад зник. Чим зумовлена каламуть сечі?


А. Мікрофлорою, що розкладає сечовину з утворенням NH3

В. Слизом із сечовидільних шляхів

С. Фосфатами Са і Mg та уратами

В. Гноєм із уретри

Е. Білком ниркового походження


 

44. (М,С,Ф) Частина харчових білків не перетравлюється в травному тракті і розкладається ензимами мікроорганізмів товстої кишки. Цей процес має назву гниття білків. Визначення вмісту якої речовини в сечі є тестом на інтенсивність процесів гниття?


А. Тваринного індикану

В. Білка

С. Сечовини

D. Креатину та креатині ну

Е. Уратів


 

45. (М,С) Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на біль у дрібних і скроневонижньощелепних суглобах. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові та сечі виявлено підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?


А. Пуринів

С. Глюкози

B. Амінокислот

D. Піримідинів

Е. Гліцерину


 

46. (М,С) Хворий після споживання жирної їжі відчуває нудоту, млявість, з часом з'явилися ознаки стеатореї. Концентрація холестерину в крові становить 9,2 ммоль/л, реакція сечі на жовчні кислоти позитивна. Причиною такого стану може бути нестача:


А. Жовчних кислот

В. Жирних кислот

С. Тригліцеридів

D. Фосфоліпідів

Е. Хіломікронів


 

47. (М,С,Ф) Який механізм лежить в основі підтримання сталості рН крові за допомогою нирок?


А. Реабсорбція натрію і перетворення двозаміщених фосфатів на однозаміщені

В. Виведення сечовини зі сечею

С. Всмоктування іонів заліза в клітинах канальців

D. Дисоціація Н23 на НSО3- та Н+, останній виводиться з організму

Е. Затримка іонів міді сприяє реакції утворення аміаку та використання його для нейтралізації кислих метаболітів


 

48. (М,С,Ф) Госпіталізована хвора, віком 58 років. Стан тяжкий, свідомість затьмарена, шкіра суха, очі запалі. Спостерігається ціаноз, із рота йде запах гнилих яблук. Вміст глюкози в крові становить 7,1 ммоль/л, у сечі - 3,5 %. Причиною такого стану є...


А. Гіперглікемічна кома

В. Уремічна кома

С. Гіпоглікемічна кома

D. Анафілактичний шок

Е. Гіповолемічна кома


 

49. (М,С) Хворий віком 13 років скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання в розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину та лейцину в крові та сечі. Сеча має специфічний запах. Що може бути причиною такого патологічного стану?


А. Хвороба кленового сиропу

В. Тирозином

С. Хвороба Аддісона

D. Базедова хвороба

Е. Гістидинемія


 

50. (М,С,Ф) У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який патологічний стан можна підозрювати?


А. Алкаптонурію

В. Порфірію

С. Альбінізм

D. Цистинурію

Е. Гемолітичну анемію

 


 

51. (М,С) Лікар не надав значення підвищенню активності діастази у сечі в 10 разів. Хворому загрожує автоліз підшлункової залози внаслідок впливу ензиму...


А. Трипсину

В. Амілази

С. Пепсину

D. Ліпази

Е. Нуклеази


 

52. (М,С) Отримали позитивну реакцію сечі немовляти з FeСI3 (оливково-зелене забарвлення). Яке захворювання можна підозрювати?


А. Фенілкетонурію

В. Тирозиноp

С. Алкаптонурію

D. Аміноацидурію

Е. Галактоземію


 

53. (М,С) У хворого спостерігається виділення іонізованої міді з сечею, відкладання її в органах і тканинах. Ознакою якого захворювання є ці зміни?


А. Гепатоцеребральна дистрофія

В. Цукровий діабет

С. Хвороба кленового сиропу

D. Хвороба Аддісона

Е. Перніціозна анемія


 

54. (М,С) Хворий скаржиться на поліурію (5 л сечі на добу) і спрагу. Вміст глюкози в крові 5,1 ммоль/л, відносна густина сечі 1,010. Глюкоза та кетонові тіла відсутні. Яка можлива причина такого стану?


А. Нецукровий діабет

В. Мікседема

С. Стероїдний діабет

D. Цукровий діабет

Е. Тиреотоксикоз


 

55. (М,С) У хворих із ушкодженими нирками навіть при нормальній збалансованій дієті часто розвивається ниркова остеодистрофія. Причиною її є порушення синтезу...


А. 1,25-Дигідроксихолекальциферолу

В. 7-Дегідрохолестеролу

С. Холекальциферолу

D. Ергокальциферолу

Е. 25-Гідроксихолекальциферолу


 

56. (М,С,Ф) У крові хворого концентрація глюкози перевищує нирковий поріг, спостерігається поліурія, ацидоз та кетонурія. Який патологічний стан можна підозрювати?


А. Цукровий діабет

В. Гіперкортицизм

С. Голодування

D. Хворобу Аддісона

Е. Гіпертиреоз


 

57. (М,С) У хлопчика віком 15 років, хворого на алкаптонурію, після відстоювання сеча набула чорного забарвлення. Ця хвороба є спадковим порушенням...


А. Обміну тирозину

В.Обміну аланіну

С. Синтезу сечовини

D. Синтезу сечової кислоти

Е. Обміну цистеїну


 

58. (М,С) Хвора віком 47 років скаржиться на постійну спрагу, швидку втомлюваність, запаморочення. Добовий діурез становить 3 - 4 л. Вміст глюкози в крові 4,8 ммоль/ л, у сечі глюкоза не виявлена. У цьому випадку доцільно дослідити вміст у крові...


А. Вазопресину

В. Естрогенів

С. Альдостерону

D. Кортизолу

Е. Тироксину


 

59. (М,С) У дитини віком 4 місяці спостерігається „синдром блакитних пелюшок”, який супроводжується періодичним підвищенням температури тіла, підвищеною збудливістю, сповільненням росту. Вміст азоту в крові підвищений, у сечі - надлишок тваринного індикану. Всмоктування якої амінокислоти порушено?


А. Триптофану

В. Тирозину

С. Фенілаланіну

D. Лізину

Е. Гістидину


 

60. (М,С) У новонародженого з п’ятого дня життя з’явився високого тону крик, спостерігаються плаваючі рухи очей. Сеча набула характерного запаху „кленового сиропу”. У крові та сечі підвищена концентрація α-кетокислот і тваринного індикану. Спадкове порушення якого процесу призводить до виникнення цього стану?


А. Окиснювального декарбоксилювання α – кетокислот

В. Переамінування амінокислот

С. Дезамінування амінокислот

D. Декарбоксилювання амінокислот

Е. Окиснювального дезамінування глутамату


 

61. (М,С) У дівчини віком 13 років спостерігається гіпотензія, поліурія. Глюкоза в сечі не виявлена. Попередній діагноз – „нецукровий діабет”. Він обумовлений дефіцитом...


А. Вазопресину

В. Кортизолу

С. Альдостерону

D. Адреналіну

Е. Окситоцину


 

62. (М,С) Хворий віком 50 років скаржиться на спрагу, споживає багато води. У нього виражена поліурія. Вміст глюкози в крові становить 4,8 ммоль/л, у сечі глюкози і ацетону не виявлено. Сеча безбарвна, її густина 1,002 - 1,004. Яка найімовірніша причина поліурії?


А. Нестача антидіуретичного гормону

В. Гіпотиреоз

С. Інсулінова недостатність

В. Тиреотоксикоз

Е. Альдостеронізм


 

63. (М,С,Ф) Після вживання ліків аналіз сечі пацієнта показав збільшення в ній кількості Nа+ та зменшення К+. Зміна секреції якого гормону може викликати цей стан?


А. Альдостерону

В. Пролактину

С. Інсуліну

D. Тироксину

Е. Гідрокортизону


 

64. (М,С,Ф) До відділення травматології надійшов хворий з розчавлюванням м’язової тканини. Який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений?


А. Креатинін

В. Глюкоза

С. Мінеральні солі

D. Загальні ліпіди

Е. Сечова кислота


 

65. (М,С,Ф) Жінка 26 років скаржиться на сухість у роті, спрагу. Під час обстеження: глюкоза крові - 6,5 ммоль/л, глюкозурія. Для якого з зазначених нижче станів найбільш характерні ці симптоми?


А. Нирковий діабет

В. Нецукровий діабет

С. Аліментарна глюкозурія

D. Стероїдний діабет

Е. Алоксановий діабет


 

66. (М,С У хворого з гострим гломерулонефритом добовий діурез -500 мл. У сечі вміст білка - 1,23 %. Білковий коефіцієнт крові знижений. Для якого стану характерні ці зміни сечі?


А. Протеїнурії

В. Ізостенурії

С. Холурії

D. Дизурії

Е.Альбумінурії


 

67. (М,С) Характерним проявом гострого гломерулонефриту на початковій

стадії захворювання є мікрогематурія. Які показники її характеризують?


А. Кількість еритроцитів від 5 в полі зору

В. Кількість еритроцитів у сечі - 1-2 в полі зору

С.Кількість еритроцитів 2-4 в полі зору

D. Сеча кольору м’ясних помиїв

Е. Сеча темного кольору


 

68. (М,С,Ф) Хворому з хронічною нирковою недостатністю із-за порушення азотовидільної функції нирок лікар обмежив споживання білка у добовому раціоні. Який біохімічний показник для оцінки стану хворого найважливіший, що залежить від харчового раціону?


А. Залишковий азот крові

В. Креатин сечі

С. Індикан крові

D. Середні молекули

Е. Кількість білка в сечі


 

69. (М,С,Ф) У хворого з хронічним гломерулонефритом спостерігається поліурія і гіпостенурія. При дослідженні сечі за методом Нечипоренка виявлено 3·103 еритроцитів і 5 103 лейкоцитів в 1 мл сечі. Виберіть назви кількісних змін клітин сечі.


А. Еритроцитурія, лейкоцитурія

В. Вміст клітин крові в сечі в межах норми

С. Підвищення вмісту клітин крові в сечі

D. Анемія

Е. Зниження вмісту клітин крові в сечі


 

70. (М,С) У хворого після перенесеного хронічного пієлонефриту поступово розвинулися анемія і стійка артеріальна гіпертензія. Який гормон ініціює розвиток артеріальної гіпертензії?


А. Ренін

В. Еритропоетин

С. Ендотелін

D. Норадреналін

Е. Альдостерон


 

71. (М) Хворому з хронічною нирковою недостатністю при підвищенні рівня залишкового азоту в крові лікар призначив обмежене споживання білків. Що є біохімічною основою рекомендації лікаря щодо харчування?


А. Зниження гіперазотемії

В. Зниження артеріальної гіпертензії

С. Нормалізація травлення білків

D. Запобігання розвитку набряків

Е. Підвищення азотемії


 

72. (М,С,Ф) У хворого, який страждає на хронічний гломерулонефрит протягом 5 років, рівень сечовини в крові - 49 ммоль/л, креатиніну -0,68 ммоль/л, калію - 6,1 ммоль/л, глюкози - 3,2 ммоль/л, із рота відчувається запах аміаку, артеріальний тиск 215/115, ЧСС- 125 за хв. Виберіть форму порушення, для якої характерні приведені показники:


А. Ниркова недостатність

В. Гіперамоніємія

С. Гіперкаліємія

D. Артеріальна гіпертензія

Е. Гіпокаліємія


 

73. (М)У хворого з хронічною нирковою недостатністю після проведеного курсу лікування покращився загальний стан і біохімічні показники сечі. Який біохімічний показник найбільш інформативний для такого висновку?


А. Креатиніну

В. Сечової кислоти

С. Білірубіну

D. Натрію

Е. Білка


 

74. (М,С,Ф) Запальні захворювання нирок супроводжуються зменшенням виділення з організму кінцевих азотистих сполук. До якого наслідку призводить таке порушення?


А. Гіперазотемії

В. Набряків

С. Гіперурикемії

D. Гіпопротеїнемії

Е. Гіперпротеїнемії


 

75. (М,С,Ф) У нирках інтенсивно відбувається обмін білків, що супроводжується утворенням аміаку. Основним джерелом його є:


А. Розщеплення глутаміну

В. Дезамінування амінокислот

С. Трансамінування

D. Гниття білків

Е. Розщеплення сечовини


 

76. (М,С,Ф) У хворого 40 років після простуди під час обстеження виявлено підвищення артеріального тиску. В сечі: білок - 1 г/л, еритроцити – 8 - 10 у полі зору. Дані зміни характерні для:


А. Підвищення проникності клубочків нирок

В. Ушкодження сечовивідних шляхів

С. Сечокам’яної хвороби

D. Порушення секреції у ниркових канальцях

Е. Розвиток анемії


 

77. (М,С,Ф) У хворого цукровим діабетом у крові значно підвищений рівень кетонових тіл. Вкажіть, яке з приведених нижче перетворень значно підвищується при цьому в нирках?


А. Глутамін → Глутамат + NН3

В. Гліцин + аргінін → Гуанідинацетат

С. α – Кетоглутарат + NН3

D. Глутамат + NН3 → Глутамін

Е. СО2 + NН3 → Карбамоїлфосфат

 


 

78. (М,С,Ф) Цистинурія – найбільш поширений приклад спадкової ниркової аміноацидурії. Метаболічний дефект супроводжується виведенням із сечею у 50 разів більше норми:


А. Цистину, лізину

В. Метіоніну, серину

С. Цитруліну, проліну

D. Орнітину, гомоцистеїну

Е. Гомоцистину, валіну


 

79. (М,С,Ф) У хворого цукровим діабетом гіперглікемія часто супроводжується глюкозурією і поліурією. Вкажіть, який процес лежить в основі поліурії при цукровому діабеті:


А. Осмос

В. Дифузія

С. Активний транспорт

D. Полегшена дифузія

Е. Симпорт


 

80. (М,С,Ф) У пацієнта 60 років, який з 42 років страждає цукровим діабетом, розвинувся гломерулосклероз. Найбільш імовірною причиною цього ускладнення є порушення в ниркових клубочках:


А. Структури колагену

В. Утворення первинної сечі

С. Процесу глюконеогенезу

D. Екскреції кальцію

Е. Реабсорбції глюкози


 

81. (М,С,Ф) У хворого, прооперованого з приводу „гострого живота”, сеча набула коричневого кольору. Кількість індикану в сечі більше 90 мкмоль/добу. За кількістю індикану в сечі людини можна судити про:


А. Інтенсивність гниття білків у кишечнику

В. Зниження активності ферментних систем орнітинового циклу

С. Швидкість окисного дезамінування амінокислот

D. Інтенсивність знешкодження аміаку

Е. Стан клубочкової фільтрації нирок


 

82. (М,С,Ф) У робітників, які працюють у гарячих цехах, діурез зменшується до 0,5 л. Вкажіть причину цього явища.


А. Збільшення виділення води шкірою

В. Порушення гормональної регуляції

С. Вода затримується у травному тракті

D. Збільшення виділення води легенями

Е. Зменшення виділення води травною системою


 

83. (М,С,Ф) Прозорість сечі є одним з параметрів, який оцінюють при її аналізі. За наявності яких речовин може бути помутніння сечі, що має лужну реакцію?


А. Фосфату кальцію

В. Сульфату магнію

С. Солей сечової кислоти

D. Хлоридів

Е. Амонійних солейПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.037 с.)