D. Послаблення утворення ацетоацетату 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

D. Послаблення утворення ацетоацетатуE. Посилення синтезу жирних кисло


40. (М, С, Ф) Гормональна форма якого вітаміну індукує на рівні геному синтез Са2+-зв'язуючих білків ентероцитів і таким чином регулює всмоктування в кишечнику іонів Са2+, необхідних для утворення тканини зуба?


A. D3 .

B. А.

С. D2.

D. E.

Е. К


 

41. (М, С, Ф) У дитини виявлено гіпокальціємію та гіперфосфатемію. Який з наведених гормональних препаратів рекомендується використовувати в комплексному лікуванні для усунення даних симптомів?


A. Паратгормон

B. Тироїдин

C. Вазопресин

D. Прогестерон

E. Окситоцин42. (М, С, Ф) Щитоподібна залоза синтезує гормон тироксин. Вкажіть, яка з перерахованих сполук володіє інгібуючою дією на його утворення:


A. Тіосечовина

B. Тиреоліберин

C. Дигідроурацил

 

D. 5-гідроксиурацил

E. 5-фторурацил


43. (М, С, Ф) Деякі речовини підвищують проникність внутрішніх мембран мітохондрій для Н+, що призводить до роз’єднання процесів дихання і фосфорилюванням і припинення синтезу АТФ. Вкажіть цю сполуку:


A. Тироксин

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Інсулін

E. Окситоцин


 

44. (М, С, Ф) У мешканців території з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?


A. Тироксин

B. Кортизон

C. Соматотропні

D. Глюкагон

E. Інсулін


 

45. (М, С, Ф) Інсулін гормон підшлункової залози регулює зниження концентрації глюкози. Однією із дій є інгібування активності певних ферментів у печінці. Вкажіть ферменти які інгібуються інсуліном.


A. ФЕП-кіназа,Фр-1,6 дифосфатаза, Г-6-фосфатаза;

B. Гексокіназа, піроваткіназа, Г-6-фосфатаза;

C. Лктатдегідрогеназа, фосфоізомераза, Фр-1,6, дифосфатаза;

D. Гліцерокіназа, фосфоізомераза, Фр-1,6, дифосфатаза;

E. Гексокіназа, Лактатдегідрогеназа, фосфоізомераза.


 

46. (М, С, Ф) У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена?


A. Прищитоподібної залози

B. Шишкоподібної залози

C. Гіпофіз

D. Кора наднирників

E. Тимус


 

47. (М, С, Ф) У хворого на ендокринну патологію спостерігається тахікардія, підвищена температура тіла, дратівливість, схуднення, посилення споживання кисню, від’ємний азотистий баланс. Підвищення концентрації якого гормону в крові може призвести до такого стану?


A. Тироксину

B. Вазопресину

C. Соматотропіну

D. Інсуліну

E. Глюкагон


 

48. (М, С, Ф) В ендокринологічному відділенні перебуває хлопчик віком 9 років, у якого вже кілька разів були переломи кінцівок, пов'язані з крихкістю кісток. Функція якого ендокринного органу порушена?


A. Паращитоподібних залоз

B. Щитоподібної залози

C. Епіфіза

D. Надниркових залоз

E. Вилочкової залоз


 

49. (М, С, Ф) У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті і належному харчуванні. Надлишок якого гормону спричинює такі зміни?


A. Тироксину

B. АКТГ

C. Глюкагону

D. Інсуліну

E. Адреналіну


 

50. (М, С, Ф) В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9-ти років, у якого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані із крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена?


A. Паращитоподібна

B. Епіфіз

C. Вилочкова

D. Наднирковозалозні

E. Щитоподібна


 

51. (М, С, Ф) У дитини 6 років має місце затримання фізичного, статевого та розумового розвитку. Порушення секреції якого гормону може стати причиною даного стану?


A. Зменшення секреції тиреоїдних гормонів

B. Зменшення секреції гормону росту

C. Підвищення секреції гормону росту

D. Підвищення секреції гормону кортизолу

E. Зменшення секреції гормону кортизолу


 

52. (М, С, Ф) Глюкагон, який синтезується підшлунковою залозою стимулює глікогеноліз та гальмує глікогенез. Вкажіть в якій тканині відбувається цей процес?


A. Печінці

B. Нирках

C. Серці

D. Наднирниках

E. Селезінці


 

53. (М, С, Ф) Попередником тромбоксанів, лейкотрієнів і простагландинів є арахідонова кислота, яка знаходиться в складі фосфоліпідів. Вкажіть при допомозі якого фермента вона звілняється;


A. Фосфоліпаза А2;

B. Фосфоліпаза А1

C. Фосфоліпаза А3

D. Ліпаза С;

E. Ліпаза D.


 

54. (М, С, Ф) Чоловік 25 р, протягом 2-3 років скаржиться на посилення болей голови, апатію, збільшення ваги, закрепи. Ріст 168, вага 72 кг. Шкіра бліда, холодна, суха. Випадання волосся. Щитоподібна залоза не збільшена. Рівень ТТГ 30 мкг/л, СТГ 3 мкг/л. Рівень гонадотропних гормонів без відхилень від норми. Визначіть які порушення пов’язані з даним станом.


A. Гіпотиреоз

B. Гіпопітуїтаризм

C. Акромегалія

D. Вторинний гіпогонадизм

E. Аліментарне ожиріння

 


55. (М, С, Ф) У хворого встановили тиреотоксикоз, що проявляється підвищенням тиреоїдних гормонів (Т3 та Т4). Дане захворювання призвело до схуднення тахікардії та психічної збудливості. Вкажіть як тиреоїдні гормони впливають на енергетичний обмін в мітохондріях?


A. Роз’єднують окисненя і фосфорилування

B. Блокують дихальний ланцюг

C. Активують субстратне фосфорилювання

D. Блокують субстратне фосфорилювання

E. Активують окисне фосфорилювання


 


56. (М, С, Ф) Білкові гормони регулюють біохімічні процеси через збільшення концентрації іонів кальцію в клітині. Визначіть цю сполуку, яка приймає участь у цих процесах.


A. Інозитол – 1,4,5-трифосфат

B. Фофатидил – інозитол – 4,5- дифосфат Інозитол – 3,6 – дифосфат

C. Інозитол – 6 – фосфат

D. Інозитом


 


57. (М, С, Ф) Певні гормони білково-пептидної природи реалізують свої ефекти за участю вторинних месенджерів ІФ3 і ДАГ. Вкажіть під дією якого ферменту це проходить?


A. Фосфоліпаза С

B. Фосфоліпаза Д

C. Ліпаза А

D. Ліпаза А2

E. Ліпаза


 

58. (М, С, Ф) Пацієнтові, що проживає на специфічній геохімічній території, встановлено діагноз: ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?


A. Йодування.

B. Фосфорилювання.

C. Метилювання.

D. Ацетилювання.

E. Глікозилювання.


 

59. (М, С, Ф) Паратгормон стимулює всмоктування у кишківнику кальцію опосередковано через позитивний вплив на біосинтез кальцитріолу, який є справжнім активатором абсорбції кальцію. Який молекулярний механізм його дії?


A. Активує експресію генів синтезу Са2+- зв’язуючих білків

B. Активує синтеез кальцитоніну в щитовидній залозі

C. Активує процесинг пропаратгормону в паратгормону

D. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканини

E. Активує процес синтезу холекальциферолу


 


60. (М, С, Ф) Арахідонова кислота як незамінимий компонент їжі необхідний для росту і розвитку тваринних організмів, оскільки вона є попередником біологічно активних речовин. Вкажіть які сполуки синтезуються з неї?


A. Простагландин Е1

B. Холін

C. Норадреналін

D. Етаноламін

E. Трийодтиронін


 

61. (М, С, Ф) Для проявлення своєї дії гормони повинні зв’язатися із відповідними рецепторами. Вкажіть, який гормон зв’язується із рецептором у цитозолі?


A. Кортизол

B. Інсулін

C. Адреналін

D. Вазопресин

E. Окситоцин


 

62. (М, С, Ф) Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфату і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) у механізмі дії гормонів. На що направлена їх дія у клітині?


А. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

В. Активація протеїнкінази А

С. Гальмування фосфодіестерази

D. Активація аденілатциклази

Е. Гальмування протеїнкінази С

 


 

63. (М, С, Ф) Для передачі гормонального сигналу у фосфоінозитидній системі неохідно активувати протеїкіназу С, яка фосфорилює білки. Вкажіть сполуку, яка активує даний фермент?


A. Діацилгліцерол;

B. Моноацилгліцерол;

C. Триацилгліцерол;

D. Гліцерол;

E. Фосфоетаноламін.


 

64. (М, С, Ф) Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кісток і зубів. Назвіть молекулярний механізм його дії.


A. Активує експресію генів синтезу Са2+-зв'язуючих білків

B. Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон.

C. Активує синтез кальцитоніну в щитоподібній залозі.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 470; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.029 с.)