Відповіді до тестів та ситуаційних задач початкового і кінцевого рівнів знань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповіді до тестів та ситуаційних задач початкового і кінцевого рівнів знань12.А,В,С,D; 13 А,В,С,D,Е; 14.A,В,С,D; 15.А,В; 16.А,В,С,D.

 

17. Скорочення гладких м’язів бронхів спричинює ацетилхолін. Підвищення вмісту ацетилхоліну можливе внаслідок посилення синтезу або блокування його розщеплення ацетилхолінестеразою. Це призводить до погіршення фази видоху з легень.

 

18. Джерелом енергії у перші 6 – 10 с бігу є АТФ, яка генерується із креатинфосфату, потім АТФ, що утворюється через 40 – 50 с при анаеробному гліколізі та глікогенолізі, далі – АТФ аеробного обміну в результаті окисного фосфорилювання, тобто під час аеробного окиснення глюкози, жирних кислот та кетонових тіл.

 

19. У червоних м’язах багато мітохондрій тому вони мають високу здатність до окиснення глюкози, жирних кислот, кетонових тіл. Всі ці процеси залежать від швидкості надходження кисню в клітини. При довготривалій роботі інтенсивність надходження його зростає.

 

20. При фізичному навантаженні в процесі гліколітичного енергетичного обміну нагромаджується молочна кислота. Під час відпочинку вона дифундує у кров і захоплюється печінкою та серцем. У міокарді при дії ЛДГ1 молочна кислота окиснюється в піруват. У печінці 15 % її окиснюється аеробно, а 85 % перетворюється в результаті глюконеогенезу в глюкозу, яка виділяється у кров і надходить у м’язи, де використовується для синтезу глікогену (цикл Корі).

 

Література:

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія, – К.;Тернопіль: Укрмедкнига,2000.–507 с.

2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.–735 с.

3. Біологічна хімія / Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін.-Харків: Основа, 2000.–607 с.

4. Клінічна біохімія / Д.П.Бойків, Т.І.Бондарчук, О.Л.Іванків та інш.; За ред О.Я.Склярова. –К.: Медицина, 2006. – 432с.

5. Практикум з біологічної хімії / За ред. проф. О.Я.Склярова.– К.:Здоров’я, 2002.

6. Берëзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.– М.: Медицина, 1990.–542 с.

Перелік тестів із зазначенням сторінок використаної літератури до теми:

 


1. 2. С. 305

1. С. 146

2. 2. С. 677

1. С. 476

3. 2. С. 682

1. С. 255 – 256

4. 2. С. 683

5. 2. С. 429 – 430,677

1. С. 255 – 256

6. 1. С. 474

7. 2. С. 678

8. 2. С. 677

1. С. 476

9. 2. С. 295

1. С. 184

10. 1. С. 474

11. 1. С. 476

12. 2. С. 677 – 678

1. С. 476 – 477

13. 2. С. 669 – 671

1. 469 – 472

14.2. С. 670 – 671

15.2. С. 600, 671

1. С. 255 – 256, 476 – 477

16. 2. С. 679

17. 2. С. 677 – 681

1. С. 476 – 477

18. 2. С. 677 – 679

19.2. С. 679

1. С. 477

20. 2. С. 677 – 679

1. С. 170 – 171

21. 2. С. 568,678

1. С. 170 –171,423 – 424

22. 2. С. 682

23. 2. С. 101

14. С. 429

24. 2. С. 680

1. С. 476 – 477

25. 2. С. 675

1. С. 470

26. 6. С. 512 – 513

2. С. 678 – 679

1. С. 477

27. 2. с. 295, 636-637, 686

1. с. 184

28. 2. с. 682-683

29. 2. с. 686-687

30. 6.С.513

2. с. 678

14. с. 477

31. 6. С.515-516

2. с. 683, 685-687

1. с. 671

32. 2. с. 675

1. с. 473

33. 2. с. 675

1. с. 474

34. 2. с. 678

1. с. 477

35.2. с. 677

1. с. 475

36. 2. с. 115

37. 6. С.515

2. с. 676

38. 2. с. 670-671

1. с. 469-470

39. 2. с. 678

1. с. 476

40. 2. с. 682

1. с. 477

41. 2. с. 366, 687

1. с. 196.


 

РОЗДІЛ 20. БІОХІМІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

ТЕCТИ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ПОЧАТКОВОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ

 

1 На колаген в організмі людини припадає 6 % маси тіла. Яку функцію він виконує?


A. Структурну

B. Каталітичну

C. Скоротливу

D. Гормональну

Е. Транспортну

 


 

2. Глюкуронова кислота наявна в структурі таких глікозамінгліканів:


A. Гіалуронової кислоти

B. Гепарину

C. Кератансульфату

D. Гепарансульфату

E. Хондроїтин-4-сульфату

 


 

3. Які амінокислоти, що входять до складу колагену, генетично кодуються?


А. Аланін

В. Пролін

С. Оксилізин

D. Гліцин

Е. Оксипролін


 

4. Якого апатиту міститься найбільше у кістковій тканині?


A. Ca10[PO4]6 (OH)2

B. Ca10[PO4]6CO3

C. Ca10[PO4]6F

D. Ca3[PO4]2

E. Ca10[PO4]6Cl2


 

5. При катаболізмі якого компонента сполучної тканини утворюється оксипролін?


А. Колагену

B. Протеогліканів

C. Гіалуронової кислоти

D. Глікозаміногліканів

E. Е. Еластину

 


 

6. Які амінокислоти, що входять до складу колагену, генетично не кодуються?


А.Гідроксипролін, гідроксилізин

B.Аланін, валін

C. Серин, гліцин

D. D. Глутамінова кислота, глутамін

E. Фенілаланін, триптофан


 

7. Який основний мінеральний компонент кістки і зуба...


A. Ca10[PO4]6 (OH)2

B. Ca10[PO4]6CO3

C. Ca10[PO4]6F

D. Ca3[PO4]2

E. Ca10[PO4]6Cl2

 


 

8. Відомо, що порушення утворення колагену спричинюється нестачею аскорбінової кислоти. Це зумовлене зниженням активності...

А. Лізилгідроксилази і пролінгідроксилази

В. Лізилдекарбоксилази і проліндекарбоксилази

С. Лізилоксидази і проліноксидази

D. Лізилдезамінази і пролілдезамінази

Е. Лізилтранспептидаза іпролінтранспептидаза

 

9. Сполучна тканина відрізняється від інших тканин великими проміжками між клітинами і, відповідно, високим вмістом міжклітинного матриксу. Основною зв’язуючою речовиною матриксу є...


А. Гіалуронова кислота

B. Дерматансульфат

C. Колаген

D. Гепарин

E. Е. Еластин

 


 

10. Післяопераційного хворого з переломом передпліччя забезпечують повноцінним харчуванням. Через 10 днів на місці рани утворився рубець, основним компонентом якого є...


А. Колаген

B. Глікоген

C. Кератансульфат

D. Хондроїтинсульфат

Е. Еластин


 

11. Які гормони пригнічують синтез протеогліканів та колагену в сполучній тканині?


А. Глюкокортикоїди

В. Соматомедини

С. Сомототропін

D. Інсулін

Е. Андрогени


 

12. Які ензими розщеплюють фібрилярні білки сполучної тканини?


A. Декарбоксилаза, фумараза

B. Аргіназа,

лактатдегідрогеназа

C. Креатинкіназа, трансаміназа

D. Амілаза, гексокіназа

E. Колагеназа, еластаза

 


 

13. Вказати фактори, які потрібні для утворення колагенового волокна на стадії трансляції...


А. ДНК-полімераза

В. Мікроелементи: К+, Nа+

С.Замінні та незамінні амінокислоти

D. Ензими N- i C-пептидази

Е. Пуринові та піримідинові основи


 

14. Відомо, що синовіальна рідина послаблює тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації такої речовини:


А. Колагену

В. Глікогену

С. Гепарину

D. Гіалуронової кислоти

Е.Стеаринової кислоти


 

15. Деякі патогенні мікроорганізми здатні руйнувати гіалуронову кислоту, виділяючи ензим гіалуронідазу. У чому полягає їх перевага перед мікробами, які не виявляють гіалуронідазної активності?

 

16. Пацієнт з опіковою хворобою перебуває під загрозою утворення тромбів у кровоносних судинах через посилення згортання крові. Який глікозамінглікан можна використати, щоб запобігти утворенню тромбів?

 

17. У хворого виявлена крихкість стінок кровоносних судин, підвищена кровоточивість, знижена міцність і еластичність шкіри, хитаються і випадають зуби. Нестача якого вітаміну може призвести до цих порушень? У біосинтезі якого компонента сполучної тканини він бере участь? Як називається такий стан?

 

18. При старінні організму шкіра зморщується, зростає її сухість, послаблюється екскреція гідроксипроліну з сечею. Які основні біохімічні зміни відбуваються при цьому.

 

ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК – 1

 

19. (М,С) У хворого з частими кровотечами у внутрішні органи та слизові оболонки в складі колагенових волокон виявили пролін і лізин. Відсутність якого вітаміну призводить до порушення їх гідроксилювання?


A. С

B. Е

C. К

D. А

E. Д


 

20. (М,С) Лікування ерозії емалі вітаміном D3, що розчинений в олії, виявилось неефективним. Основною причиною цього є порушення...


A. Виділення жовчі

B. Функції статевих залоз

C. Травлення вуглеводів

D. Травлення білків

E.Функції підшлункової залози


 

21. (М,С) У хворого на цингу виявлено порушення гідроксилювання проліну та лізину в складі колагену. Гальмування якого біохімічного процесу призводить до цього порушення?

А. Мікросомального окиснення

B. Окислювального фосфорилювання

C. Перекисного окиснення ліпідів

D. Пероксидного окиснення

Е. Тканинного дихання

 

22. (М,С) У хворих на колагеноз спостерігається деструкція сполучної тканини. Які дослідження лабораторних показників крові та сечі доцільно призначити хворому з підозрою на наявність колагенозу (хронічна форма)?

A. Вмісту оксипроліну та оксилізину в крові та сечі

B. Активності ізоензимів ЛДГ крові

C. Вміст уратів в крові

D. С-реактивного білка в крові

E. Активності трансаміназ в крові

 

23. (М,С) У крові та сечі жінки віком 63 роки, яка хворіє на ревматизм, підвищена концентрація оксипроліну. Що є основною причиною гіпероксипролінемії?


А. Деградація колагену

В.Активація

пролілгідроксилази

С. Порушення функції нирок

D. Активація катепсинів

Е. Деградація гіалуропротеїну


 

24. (М,С) У дитини спостерігається порушення формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може спричинити такі порушення?


A. Паратгормону

B. Тиреокальцитоніну

C. Трийодтироніну

D. Соматотропіну

E. Тироксину

 


 

25. (М,С) Із віком людини у хрящовій тканині знижується швидкість відновлення протеогліканів, що призводить до зменшення ступеня їх гідратації та втрати пружності тканиною. Активність яких ензимів лізосом при цьому підвищується?


А. Катепсинів, глікозидази

В. Ізомерази, дегідрогенази

С. Дезамінази, декарбоксилази

D. Карбоксилази, ліпази

Е. Оксидази, трансамінази


 

26. (М,С) У хворого зі синдромом Слая спостерігається виділення з сечею гепарансульфату та хондроїтинсульфату. Дефіцитом якого ензиму можна це пояснити?


А. b-Глюкуронідази

В. a-Амілази

С. Лактатдегідрогенази

D. Арилсульфатази

Е. Катепсину Д


 

27.(М,С) Підвищена ламкість судин, руйнування емалі та дентину в хворих на цингу здебільшого зумовлено порушенням дозрівання колагену. Який етап модифікації проколагену порушено при цьому авітамінозі?

А. Гідроксилювання проліну

В. Видалення з проколагену С- кінцевого пептиду

С. Утворення поліпептидних ланцюгів

D. Відщеплення N- кінцевого пептиду

Е. Глікозилювання гідроксилізинових залишків

 

28. (М,С) До фібрилярний елементів сполучної тканини належать колаген, еластин та ретикулін. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену, і визначення якої в біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини?


A. Гідроксипролін

B. Гліцин

C. Фенілаланін

D. Пролін

E. Лізин


 

29. (М,С) У хворих на колагеноз має місце процес деструкції сполучної тканини. Це підтверджується збільшенням у крові:


A. Вмісту оксипроліну та оксилізину

B. Активності ізоферментів ЛДГ

C. Вмісту креатину та креатиніну

D. Вмісту уратів

E. Активності трансаміназ

 


30. (М,Ф) До фібрилярних білків сполучної тканини належать колаген, еластин. Вкажіть амінокислоту, яка входить тільки до складу колагену і визначення якої в біологічних рідинах використовується для діагностики захворювань сполучної тканини.


А. Гідроксипролін

В. Пролін

С. Лізин

D. Гліцин

Е. Аланін


 

31. (М,С) При деяких захворюваннях сполучної тканини активується розпад колагену. Збільшення екскреції з сечею якої амінокислоти підтверджує ці зміни обміну колагену?


А. Гідроксипроліну

В. Гліцину

С. Аланіну

D. Проліну

Е. Лізину


 

32.(М,С) У вагітної віком 28 років за порадою лікаря генетичної консультації досліджували активність ферментів у клітинах амніотичної рідини. Виявилася недостатня активність β-глюкуронідази. Для якого спадкового захворювання характерна така ензимопатія?


А. Мукополісахаридозу

В. Атеросклерозу

С. Ліпідозу

D. Глікогенозу

Е. Колагенову

 


 

33. (М,Ф) Спадкові захворювання - мукополісахаридози - проявляються порушеннями обміну в сполучній тканині, патологічними змінами у кістках та суглобах. Який показник сечі свідчить про наявність такого захворювання?


А. Надмірна екскреція глікозаміногліканів

В. Надмірна екскреція амінокислот

С. Надмірна екскреція ліпідів

D. Надмірна екскреція глюкози

Е. Надмірна екскреція білків


 

34.(М,С) У хворої дитини 2 років спостерігаються деформація хребта, суглобів, відставання в рості, прогресуюче огрубіння обличчя, виражене помутніння рогівки, глухота, гепатоспленомегалія, потовщення шкіри. Виявлено збільшення екскреції з сечею дерматансульфату та гепарансульфату. Дефіцитом якого з наведених нижче ферментів зумовлені зазначені зміни?


А. α-L-ідуронідази

В. N-сульфамідази

С. N -ацетилглюкозамінідази

D. Глюкозо-6-фосфатази

Е. β-глюкозамінід-N-ацетилтрансферази


 

35. (М,Ф) Для розсмоктування келоїдних рубців (післяопікових, післяопераційних) використовують гіалуронідазу. Який біохімічний процес обумовлює ефективність ензимотерапії?


А. Розщеплення гіалуронової кислоти

В. Розщеплення гепарину

С. Розщеплення хондроїтинсульфату

D. Синтез глікозаміногліканів

Е. Розщеплення колагену


 

36. (М,Ф) У чоловіка 63 років діагностовано хворобу Педжета. У добовій сечі різко підвищений рівень оксипроліну, що свідчить передусім про посилення розпаду:


А. Колагену

В. Кератину

С. Альбуміну

D. Еластину

Е. Фібриногену


 

37. (М,С,Ф) Який білок міжклітинного матриксу здатний зв’язуватися з іншими компонентами та рецепторами поверхні клітин різних типів і відігравати роль „молекулярного клею”, що забезпечує структурну організацію тканин?


А. Фібронектин

В. Фібриногени

С. Колаген

D. Еластин

Е. Протеоглікани


 

38. (М,Ф) У сироватці крові хворого встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого показника сироватки крові дозволить підтвердити патологію сполучної тканини?


А. Сіалових кислот

В. Білірубіну

С. Сечової кислоти

D. Глюкози

Е. Сечовини


 

39. (М,С) Обмін протеогліканів і колагену в сполучній тканині регулюється рядом гормонів. Синтез глікозаміногліканів знижується при недостатності:


А. Інсуліну

В. Соматотропіну

С. Соматомединів

D. Адреналіну

Е. Тироксину


 

40. (М,Ф) У хворого спостерігають потовщення шкіри, кровоносних судин та остеопороз. Причиною такого стану є зменшення синтезу протеогліканів і колагену сполучної тканини, кісток, шкіри. Назвіть гормони, які пригнічують синтез протеогліканів:


А. Глюкокортикоїди

В. Мінералокортикоїди

С. Соматотропний гормон

D. Соматомедини

Е. Норадреналін


 

41. (М,С) У п’ятирічної дитини спостерігають затримку фізичного та психічного розвитку, деформацію скелета, інші порушення опорно - рухового апарату, гепатоспленомегалію, дистрофічні зміни рогівки ока. У сечі підвищена кількість глікозаміногліканів, що містять глікозаміни та ідуронову кислоту. Захворювання зумовлене відсутністю ферменту глікозидази, яка міститься в:


А. Лізосомах

В. Ядрі

С. Цитоплазмі

D. Мітохондріях

Е. Комплексі Гольджі


 

42. (М,Ф) У п’ятирічної дитини спостерігають затримку фізичного та психічного розвитку, деформацію скелета, інші порушення опорно - рухового апарату, гепатоспленомегалію, дистрофічні зміни рогівки ока. У сечі підвищена кількість глікозаміногліканів, що містять глікозаміни та ідуронову кислоту. Обмін якого із глікозаміногліканів найвірогідніше порушений при цій патології?


А. Дерматансульфату

В. Гіалуронової кислоти

С. Хондроїтинсульфату

D. Кератансульфату

Е. Гепарину


 

43. (М,С,Ф) Різні типи спадкового синдрому Елерса-Данлоса характеризуються надмірною рухомістю суглобів, дистрофією шкіри, підвищеною ламкістю судин. В їх основі лежать різні дефекти обміну колагену. Який із етапів формування колагенових волокон порушується в першу чергу при нестачі в організмі аскорбінової кислоти?

А. Посттрансляційна модифікація залишків амінокислот

В. Синтез поліпептидного ланцюга про колагену

С. Приєднання до білка вуглеводів

D. Відщеплення кінцевих пептидів

Е. Утворення поперечних ковалентних зв’язків між молекулами тропоколагенів

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 491; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.199 (0.131 с.)