Відповідь: Стрептокок. Він резистентний до даного антибіотика.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідь: Стрептокок. Він резистентний до даного антибіотика. 

64.У інфекційне відділення поступила дитина з діагнозом: скарлатина. Відвідує садок №18, звідкіля на протязі двох тижнів вже лікувались діти з такою ж патологією. Захворювання характеризується змінами в зіві (гіперемія, набряк, болючість), підвищенням температури, проявами інтоксикації, висипаннями на шкірі.

Визначіть вхідні ворота інфекції та механізм передачі.

Відповідь: Вхідні ворота інфекції – верхні дихальні шляхи. Механізм передачі – повітряний

 

65.Після вакцинації тривалість імунітету 1-5 років.

Як досягти напруженості імунітету на більш тривалий час.

Відповідь: Провести ревакцинацію.

66.При мікроскопічному дослідженні випорожнень виділена паличка середньої величини, грамнегативна, з заокругленими кінцями, розміщена безладно.

До якої родини відноситься виділена культура?

Що необхідно зробити для визначення виду мікроорганізму?

Відповідь: Культура відноситься до родини кишкових бактерій. Для визначення виду мікроорганізмів необхідно застосувати мікробіологічний метод діагностики та ідентифікувати виділену культуру за біохімічними властивостями та її антигенною структурою.

 

67. У школі-інтернаті зареєстровано два випадки дифтерії. При обстеженні персоналу школи з носового слизу прибиральниці Н. виділили мікроорганізм, який на середовищі з додаванням сироватки дає колонії, що нагадують «шагреневу шкіру», проби Пізу і на токсигенність позитивні.

Чи може прибиральниця Н. працювати у школі-інтернаті?

Відповідь: Враховуючи дані досліджень, прибиральниця працювати у школі- інтернаті не може, так як вона є мікробоносієм збудника дифтерії, ймовірним джерелом інфекції.

 

68. В Україні проти коклюшу проводяться планові профілактичні щеплення згідно Календаря профілактичних щеплень.

Який наказ МОЗ України регламентує Календар профілактичних щеплень?

Відповідь: Планові профілактичні щеплення проводяться згідно Календаря профілактичних

Щеплень, затвердженого наказом №595 від 16.09.2011р.

 

69. Пацієнт з діагнозом: лептоспіроз знаходиться у стаціонарі інфекційної лікарні 10 днів.

Який досліджуваний матеріал необхідно взяти для діагностики?

Який метод дослідження слід застосувати?

Відповідь: На дослідження необхідно взяти кров з вени, отримати з неї сироватку, тому що у даний період захворювання в організмі вже виробились антитіла

Метод діагностики - серологічний

 

70. Вірусологічні дослідження матеріалу для діагностики вірусних інфекцій проводиться на перещеплюваних культурах клітин.

Які перещеплювані культури є найбільш вживаними? Який ефект спричиняють віруси при рості?

Відповідь: Найбільш вживані перещеплювані культури клітин: HeLa, HEp-2, Vero, КВ.

Внаслідок розмноження вірусів у культурі клітин у них виникають дегенеративні зміни – цитопатична дія вірусів (ЦПД).

71.У мікропрепараті, виготовленому з випорожнень, взятих від пацієнта з підозрою на холеру, виявлені мікроорганізми, які нагадують «кому», розміщені у вигляді «зграйки риб».

Яку орієнтовну відповідь можна дати щодо виду збудника?

Відповідь: Це бактерії, звивиста форма, вібріон.

 

72.Назвіть санітарно-показові мікроорганізми чистоти повітря операційної, маніпуляційної, пологових залів тощо.

До якої групи мікроорганізмів вони належать?

Відповідь: Санітарно-показовими мікроорганізмамичистоти повітря закритих приміщень є золотистий стафілокок, геиолітичні стрептококи, Це бактерії кулястої форми.

 

73.В Україні повітряно-краплинні бактерійні інфекції (зокрема туберкульоз) набули епідемічного поширення. Залишається високою смертність від цих інфекцій, у клініці переважають важкі форми перебігу, що пояснюється зниженням опірності організму, незадовільними екологічними та соціальними умовами.

Який механізм передачі вказаних інфекцій ? Вкажіть вхідні ворота.

Відповідь: Механізм передачі- повітряний. Вхідні ворота – дихальні шляхи.

74.У поліклініку звернувся пацієнт з ознаками гнійно-запального процесу на плечі. Проблему, яка виникла, пов’язує з отриманням підшкірних ін’єкцій.

Що служить досліджуваним матеріалом?

Як визначити вид збудника?

Які вимоги слід виконати для призначення раціональної антибіотикотерапії?

Відповідь: Досліджуваним матеріалом служать гнійні виділення. Вид збудника визначаємо мікроскопічним та мікробіологічним методами дослідження. Для призначення раціональної антибіотикотерапії необхідно визначити чутливість виділеного мікроорганізму до антибіотика методом паперових дисків

 

75. У пацієнта з підозрою на сепсис відібрали 10мл крові з вени.

На яке живильне середовище і в якому співвідношенні слід здійснити посів?

Як називається такий метод діагностики?

Посів слід здійснити на цукровий бульйон у співвідношенні 1:10 (100мл). Метод виділення гемокультури.

 

76. Збудник дифтерії виділяє екзотоксин, що має тропність до серцевого м’яза, периферичної нервової системи та наднирників.

Який імунний препарат слід застосувати для профілактики та лікування даного захворювання?

Відповідь: Для профілактики слід застосувати анатоксин, для лікування – протидифтерійну антитоксичну сироватку.

77. Особи, які є хронічними носіями сальмонел, перебуваючи у стаціонарах, особливо хірургічних або реанімаційних, складають загрозу для оточуючих, як джерело інфекції.

Який вид інфекції може виникнути при ситуації, яка склалася?

Відповідь: Внутрішньолікарняна

 

78. У віварії науково – дослідного інституту почали гинути морські свинки. При обстеженні органів тварин виявлені мікроорганізми, які мають овоїдну форму, Грам (-), оточені ніжною капсулою. На щільному живильному середовищі дають колонії у вигляді «мережаної хустинки».

Який збудник міг бути причиною загибелі свинок?

Відповідь: Причиною загибелі свинок міг бути збудник чуми, адже вони є досить чутливими до цього захворювання

 

79. У мікробіологічній лабораторії досліджуваний матеріал на виділення бордетел висіяли на казеїново-вугільний агар (КВА).

Дайте характеристику колоній на цьому середовищі?

Відповідь: Колонії бордетел на КВА – круглі, гладенькі, блискучі, прозорі опуклі, нагадують «краплі ртуті».

 

80. Патологічний матеріал, взятий у пацієнта з підозрою на вірусну інфекцію, необхідно транспортувати до лабораторії дотримуючись певних умов, щоб не загинув збудник.

Назвіть ці умови.

Відповідь: Матеріал необхідно утримувати при температурі мінус 20ͦ?С, транспортувати у сумці-холодильнику.

81. Виготовили препарат з культури стафілокока, висушили, зафіксували.

Чи можна судити про властивості даного мікроорганізму за його відношенням до фарбування за Грамом?

Відповідь: Не можна, так як препарат не фарбували.

82. У процесі життєдіяльності бактерії і гриби утворюють спори.

Поясніть сутність і призначення цих елементів.

Відповідь: У бактерій це засіб захисту, у грибів – розмноження.

83. У змиві рук кухаря дитячого садка виявлені: кишкова паличка, актиноміцети, стафілокок, плісневі гриби.

Наявність яких мікроорганізмів свідчить про фекальне забруднення рук?

Відповідь: Про фекальне забруднення рук кухаря свідчить наявність кишкової палички.

84. У медичної сестри палати новонароджених під час профілактичного огляду із зіва виділений Staphylocоccus aureus.

Чи мжна її допустити до роботи?

Відповідь: медичну сестру до роботи допустити не можна , тому що вона є мікробоносієм і є загроза виникнення внутрішнньолікарняної інфекції

 

85. Пацієнт поступив до інфекційної лікарні з діагнозом:ботулізм.

Який імунний препарат необхідно застосувати для специфічної імунотерапії?

Відповідь: Необхідно застосувати полівалентну протиботулінову антитоксичну сироватку.

86. При обстеженні пацієнта, який звернувся у поліклініку із скаргами на болі при сечовипуску, підвищення температури Т до 37,7°С, проведена мікроскопія осаду сечі. У препараті виявлені

Грам (-) коки у вигляді «кавових зерен», розміщених попарно вгнутостями досередини.

Яка попередня відповідь щодо збудника?

Відповідь: Гонокок

87. У пацієнта за клінічними ознаками виставлений діагноз:шигельоз

Як визначити вид збудника, що викликав дане захворювання?

Відповідь: Взяти на дослідження випорожнення, застосувати мікроскопічний, мікробіологічний, серологічний (на виявлення сероваріанту збудника) методи діагностики.

 

88. В інфекційній лікарні знаходиться пацієнт із скаргами на блювоту «фонтаном», частий рідкий стілець. При дослідженні блювотних мас виділена культура мікроорганізмів, яка на 1% пептонній воді через 8 год. дала голубувату плівку і позитивну реакцію з О-сироваткою

Якаорієнтовна відповідь щодо збудника захворювання?

Відповідь: Збудник холери.

89. При складанні плану профілактичних щеплень необхідно передбачити забезпечення медичних закладів препаратами для специфічної профілактики туберкульозу.

Який препарат і в які медичні установи слід направити для первинної вакцинації проти туберкульозу?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.009 с.)