D. Вибірково діє на органи і системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

D. Вибірково діє на органи і системиЕ. Викликає явища загальної інтоксикації

8. Скупчення бактерії, видимі неозброєним оком на поверхні або у товщі щільних живильних середовищ:

А. Поверхнева плівка

В. Колонія

С. Досліджуваний матеріал

D. Розмноження

Е. Ідентифікація

 

9. Наука про закономірності формування і функціонування біологічних систем та їх взаємин з навколишнім середовищем:

А. Імунологія

В. Паразитологія

С. Екологія

D. Епідеміологія

Е. Бактеріологія

 

10. Кількість бактерій групи кишкової палички в 1дм3 води це :

А. Колі –титр

В. Мікрофлора води

С. Колі-індекс

D. Загальне мікробне число

Е. Мікрофлора повітря

 

11. Генетичний апарат клітини побудований з ДНК і несе певну інформацію. Ця інформація

закодована у хромосомах та позахромосомних структурах.

Як називається елементарна одиниця спадковості, розміщена у хромосомах?

А. Оболонка

В. Цитоплазма

С. Плазміда

D. Рибосоми

Е. Ген

 

12. З якою метою у лабораторії інфекційної лікарні проведене дослідження чистої культури стафілокока на чутливість до антибіотиків методом дифузії в агар із застосуванням стандартних дисків?.

А. Профілактики алергічних реакцій

В. Раціональної антибіотикотерапії

С. Специфічної терапії

D. Усунення побічних ефектів

Е. Запобігання дисбактеріозу

 

13. Пацієнт звернувся до лікаря із проблемами: болі у горлі при ковтанні. гнійні налети на мигдаликах. Вказує на контакт із особою, що мала подібне захворювання. Ймовірним місцем проникнення збудника є дихальні шляхи.

Як називається місце проникнення збудника при екзогенній інфекції?

А. Фактор передачі

В. Вхідні ворота

С. Джерело інфекції

D. Шлях передачі

Е. Механізм передачі

 

14. Людина не хворіє чумкою собак, холерою курей, а тварини - хворобами людей: шигельозом, черевним тифом. Чим пояснити це явище?

А. Неспецифічною резистентністю

В. Видовим вродженим імунітетом

С. Набутим природним імунітетом

D. Набутим штучним імунітетом

Е. Алергічною реакцією

 

15. На протязі життя Вам проведені профілактичні щеплення проти туберкульозу, дифтерії тощо.

Який механізм захисту у Вас сформувався?

А. Набутий штучний імунітет

В. Видовий вроджений імунітет

С. Неспецифічна резистентність

D Агаммаглобулінемія

Е. Постінфекційний імунітет

 

16. Пацієнт. звернувся у поліклініку із скаргами на підвищення температури до 37,8°С, біль при сечопуску. Проведена мікроскопія сечі. У препараті - грампозитивні коки, розміщені у вигляді грона винограду. Яка орієнтовна відповідь щодо збудника?

А. Стрептокок

В. Стафілокок

С, Менінгокок

D. Гонокок

Е. Тетракок

 

17. З повітря операційної, посіяного за методом Коха, виділені патогенні стафілококи.

Яке захворювання вони можуть викликати у післяопераційний період?

А. Бешиху

В. Скарлатину

С. Гнійно-септичні процеси

D. Ревматизм

Е. Гонорею

 

18. Збудники родини кишкових бактерій на простих живильних середовищах дають дрібні,

S- форми колонії, сіруватого кольору, що не дає змоги диференціювати їх один від одного.

Яке диференціально-діагностичне середовище найчастіше використовують для їх культивування у практичній медицині?

А. Кров’яно-телуритовий агар

В. Жовчний бульйон

С. Середовище Ендо

D. Молочно-солевий агар

Е. Кров’яний агар

 

19. Чума за джерелом інфекції відноситься до:

А. Антропонозних інфекцій

В. Зоонозних інфекцій

С. Латентних

D. Хронічних

Е. Рецидивуючих

 

20. Холерний вібріон має форму:

А. Кока

В. Спіралі

С. Нагадує кому

D. Овоїда

Е. Нитчасту

21. При мікробіологічному дослідженні фекалій виділена культура, яка відноситься до роду ешерихій. Як визначити сероваріант E.coli?

А. Розгорнутою реакцією аглютинації

В. Реакцією аглютинації на склі

С. Реакцією преципітації

D. Мікроскопічним дослідженням

Е. Виявленням біохімічних властивостей

 

22. У мікропрепараті збудник дифтерії розташований:

А. Безладно

В. Попарно

С. У ланцюжок

D. Під кутом у вигляді римських цифр

Е. Паралельно

 

23. Шлях передачі коклюшу:

А.Парентеральний

В.Аліментарний

С.Повітряно-краплинний

D.Водний

Е.Трансмісивний

 

24. Для постановки алергійної проби Манту використовують::

А. Туберкулін

В. Бруцелін

С. Тулярин

D. Антраксин

Е. Дизентерин

 

25. Колонії збудника туляремії на яєчно-жовтковому середовищі:

А. Здатні до пігментоутворення

В. Нагадують «левову гриву»

С. У вигляді «мережаної хустинки»

D. Як «краплини ртуті»

Е. S-форми, молочно-білі з блакитним відтінком

26. Патогенні спірохети забарвлюють за методом:

А. Нейсера

В. Грама

С. Ціля- Нільсена

D. Метиленовою синькою

Е. Романовського-Гімза

27.Фактор передачі епідемічного поворотного тифу:

А. Харчові продукти

В. Вода

С. Одежна воша

D. Кліщі

Е. Медичний інструментарій

 

28. До яких захворювань відносяться рикетсіози. що мають трансмісивний механізм передачі

А. Кишкових інфекцій

В. Кров’яних інфекцій

С. Зоонозних інфекцій

D. Інфекційних дихальних шляхів

Е. Інфекції шкіри і слизових інфекцій

 

29. Наука, яка вивчає особливий клас неклітинних форм життя:

А. Протозоологія

В. Мікроекологія

С. Вірусологія

D. Мікологія

Е. Імунологія

 

30. Тип паразитування вірусів:

А. Внутрішньоклітинний

В. Позаклітинний

С. У лейкоцитах

D. Анаеробний

Е. Аеробний

 

31. Тип паразитування вірусів:

А. Внутрішньоклітинний

В. Позаклітинний

С. У лейкоцитах

D. Анаеробний

Е. Аеробний

 

32. Структурний підрозділ мікробіологічної лабораторії, призначений для дослідження матеріалу, взятого від пацієнта:

А. Мийна

В.. Препараторська

С. Лабораторна кімната

D. Реєстратура

Е. Стерилізаційна

 

33. Прилад, який використовується для вивчення морфології мікроорганізмів:

А. Холодильник

В. Автоклав

С. Сухожарова шафа

D. Мікроскоп

Е. Дистилятор

 

34. Одна з основних складових частин бактерійної клітини, що має рідку консистенцію і є cвоєрідною колоїдною системою, в якій містяться органели:

А. Цитоплазма

В. Нуклеоїд

С. Вакуолі

D. Рибосоми

Е. Плазміда

 

35. Незавершені гриби викликають:

А. Гнійно-запальні процеси

В. Дерматомікози

С. Бешиху

D. Ревматизм

Е. Скарлатину

 

36. Для знезараження відпрацьованого матеріалу застосовують:

А. Дезінфектанти

В. Антисептики

С. Промивання під протічною водою

D. 0,9% розчин хлориду натрію

Е. Дистильовану воду

37. Для того, щоб мікробна клітина могла існувати, повинен постійно відбуватись обмін речовин. Деякі види мікроорганізмів синтезують органічні речовини самостійно, а деякі споживають їх готовими. Як називаються мікроорганізми за типом живлення, що викликають інфекційні

захворювання?

А. Аутотрофи

В. Сапрофіти

С. Паразити

D. Фототрофи

Е. Прототрофи

 

38. Мікробні клітини у процесі життя здатні до самовідтворення. При цьому збільшується кількість особин пуляції. Як називається цей процес?

А. Ріст

В. Дихання

С. Спороутворення

D. Розмноження

Е. Живлення

 

39. Фізичний фактор зовнішнього середовища, який використовують для стерилізації операційних, пологових залів тощо:

А. Іонізуюча радіація

В. Ультрафіолетове випромінювання

С.Механічний струс

D.Висушування

Е.Атмосферний тиск

 

40. Вид дезінфекції, який використовують у епідемічному вогнищі:

А. Профілактична

В. Заключна

С. Автоклавування

D. Фламбування

Е. Кип’ятіння

 

41. Відомо, що збудник туляремії, який має вірулентність при культивуванні на живильному середовищі утворює S-форми колонії. Авірулентні мікроорганізми, внаслідок генотипової мінливості, утворюють R-форми колоній. Назвіть цей вид генотипової мінливості:

А. Зміна форми колоній

В. Мутації

С. Зміна кольору колоній

D. Поліморфізм

Е. Утворення L-форм

 

42. У соматичному відділенні міської лікарні №2 серед пацієнтів виник спалах кишкової інфекції.

З випорожнень пацієнтів висіяний збудник з роду Salmonella. Визначіть, що це за інфекція?

А. Вторинна

В. Змішана

С. Хронічна

D. Внутрішньолікарняна

Е. Мікробоносійство

43. Генетично чужорідні речовини органічного та неорганічного походження повсякчас оточують нас і при попаданні в організм спричиняють специфічну імунну реакцію. Визначіть їх:

А. Антитіла

В. Антигени

С. Комплемент

D. Інтерферон

Е. Лейкіни

44. Внаслідок проведення планових профілактичних щеплень в організмі людини формується набутий штучний активний імунітет тривалістю 1-5років. Який препарат застосовують з цією метою?

А. Вакцину

В. Сироватку

С. Імуноглобулін

D. Бактеріофаг

Е. Еубіотики

 

45. У дитячому садку протягом 2 тижнів зареєстровано 4 випадки ангіни. Із слизу, взятого з зіва, при посіві виділений збудник, який на МПА дає колонії S- форми, дрібні та середніх розмірів, блискучі, здатні до пігментоутворення. У мікропрепараті - коки, розміщені у вигляді грона винограду, грампозитивні. Який збудник став причиною захворювання?

А. Коринебактерія дифтерії

В. Дифтероїди

С. Стафілокок

D. Стрептокок

Е. Менінгокок

 

46. Студенти перед виходом на практику обстежуються на мікробоносійство збудників інфекційних хвороб верхніх дихальних шляхів. Який досліджуваний матеріал необхідно взяти?

А. Випорожнення

В. Мокротиння

С. Слиз із зіва і носа

D. Слиз із зіва

Е. Ліквор

 

47. У пацієнта гарячковий стан 5 днів. Підозра на тифо-паратифозне захворювання.

Який метод лабораторної діагностики слід застосувати для підтвердження діагнозу?

А. Виділення гемокультури

В. Уринокультуру

С. Копрокультуру

D. Серологічний метод

Е. Біопробу

 

48. Ентеробактерії за мікроскопічною картиною схожі між собою. Визначіть їх морфологічні ознаки:

А. Коки, розміщені попарноПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.34 (0.017 с.)