В. Неспороутворюючі палички із заокругленими кінцямиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. Неспороутворюючі палички із заокругленими кінцямиС. Спороутворюючі палички

D. Палички з ніжною капсулою

Е. Диплобактерії

 

49. Холерний вібріон культивується на:

А. Жовчному бульйоні

В. Вісмут-сульфіт агарі

С. 1% пептонній воді

D. Сироватковому агарі

Е. Кров’яно-телуритовому агарі

 

50. Джерело інфекції при бруцельозі:

А. Хвора людина

В. Гризуни

С. Мікробоносій

D. Велика і дрібна рогата худоба

Е. Харчові продукти

51. Основний фактор вірулентності коринебактерій дифтерії:

А. Ендотоксин

В. Екзотоксин

С. Ендоферменти

D. Екзоферменти

Е. Ферменти агресії

 

52. Для специфічного лікування дифтерії використовують:

А. Антибіотики

В. Вакцину АКДП

С. Протидифтерійну антитоксичну сироватку

D. Дифтерійно-правцевий анатоксин

Е. Імуноглобулін

 

53. Бордетели ростуть на:

А. Простих живильних середовищах

В. Кров’яно-телуритовому агарі

С. Казеїново - вугільному агарі

D. Жовчному бульйоні

Е. Цукровому бульйоні

54. Для виявлення мікобактерій туберкульозу мікропрепарат фарбують за методом:

А .Ціля-Нільсена

В. Нейсера

С. Грама

D. Здродовського

Е. Фуксином

 

55. Середовище для первинного посіву анаеробів:

А. Ендо

В. Кров’яно -телуритовий агар

С. Цукровий бульйон

D. Жовчний бульйон

Е. Кітта –Тароцці

56. Механізм передачі сифілісу

А.Повітряний

В.Контактний

С.Трансмісивний

D.Фекально-оральний

Е.Водний

 

57. Мікроорганізми, у яких поєднуються властивості бактерій та вірусів:

А. Віруси

В. Мікоплазми

С. Найпростіші

D. Бактерії

Е. Рикетсії

58. Особливості морфології мікоплазм:

А. Відсутність клітинної стінки

В. Утворюють спори

С. Мають капсулу

D. Рухомі

Е. Грамнегативні

59.Неспецифічний гуморальний противірусний фактор імунітету:

А. Антитіла

В. Інтерферон

С. Гемоглобін

D. Еритроцити

Е. Антигени

 

60. Який досліджуваний матеріал необхідно зібрати у пацієнта з діагноз: грип?

А. Мокротиння

В. Кров

С. Випорожнення

D. Змив із носоглотки

Е. Мазок із носа

 

61. Геніальний співвітчизник, основоположник імунобіологічногоперіоду:

А. Л.Пастер

В. І.Мечніков

С. Р.Кох

D. Е.Дженнер

Е. Д.Заболотний

 

62. Ознака, яка характеризує імерсійний об’єктив:

А. Величина об’єктива

В. Металева оправа

С. Збільшення х90, х120

D. Збільшення х8, х40

Е. Форма об’єктива

 

63. У мікробіологічній лабораторії прийом досліджуваного матеріалу проводять у:

А. Мийній

В. Препараторській

С. Лабораторній кімнаті

D. Реєстратурі

Е. Стерилізаційній

 

64. Засіб захисту бактерій від несприятливих умов довкілля:

А. Джгутики

В. Спора

С. Капсула

D. Цитоплазма

Е. Війки

 

65. Мікроорганізми тваринного походження з групи еукаріотів, здатні розмножуватись статевим та безстатевим способом, у несприятливих умовах утворювати цисти:

А. Бактерії

В. Гриби

С. Найпростіші

D. Віруси

Е. Мікоплазми

 

66. Який метод застосовують у лабораторних умовах для вивчення морфології мікроорганізмів?

А. Біологічний

В. Серологічний

С. Шкірно-алергічний

D. Біохімічний

Е. Мікроскопічний

67. У мікропрепараті, виготовленому із гною, виявлені коки, розміщені у вигляді грона винограду, грампозитивні:

А. Мікрококи

В. Диплококи

С. Тетракоки

D. Стрептококи

Е. Стафілококи

68. Для знезараження відпрацьованого матеріалу у лабораторії застосовують:

А. Дезінфектанти

В. Антисептики

С. Промивання під протічною водою

D. 0,9% розчин хлориду натрію

Е. Дистильовану воду

 

69. До роботи у мікробіологічній лабораторії допускаються особи:

А. У стерильному одязі

В. Обізнані із правилами техніки безпеки

С. В одязі без встановлених вимог

D. Без профілактичних щеплень

Е. В індивідуальних засобах захисту

 

70. Сероваріанти мікроорганізмів різняться між собою:

А. Морфологічними ознаками

В. Ферментною активністю

С. Антигенною структурою

D. Біологічними властивостями

Е. Чутливістю до фагів

 

71. Метод лабораторної діагностики, який вивчає фізіологію мкроорганізмів:

А. Культуральний

В. Мікроскопічний

С. Біологічний

D. Серологічний

Е. Шкірно-алергічний

 

72. Вирощування культури мікроорганізмів здійснюють у:

А. Холодильнику

В. Дистиляторі

С. Автоклаві

D. Сухожаровій шафі

Е. Термостаті

73. Характеристика колоній S-форми:

А. Рівний край, гладка поверхня

В. Рівний край, шорстка поверхня

С. Фестончатий край, гладка поверхня

D. Фестончатий край, шорстка поверхня

Е. Опуклі

 

74. Система профілактичних заходів, спрямованих на попередження проникнення мікробів у рану, тканини, органи, порожнини:

А. Дезінфекція

В. Стерилізація

С. Асептика

D. Антисептика

Е. Дератизація

75. Кількість води, в якій міститься одна життєздатна кишкова паличка- це:

А.Колі –титр

В.Мікрофлора води

С.Колі-індекс

D.Загальне мікробне число

Е. Мікрофлора повітря

76. При кишкових інфекціях (черевному тифі, шигельозі) збудник виділяється у навколишнє середовище з випорожненнями, а до здорового об’єкта потрапляє через рот з харчовими продуктами, водою, брудними руками. Визначіть механізм передачі цих захворювань?

А. Фекально-оральний

В. Трансмісивний

С. Контактний

D. Повітряно-краплинний

Е. Трансплацентарний

 

77. Внаслідок проведення планових профілактичних щеплень в організмі людини формується набутий штучний активний імунітет тривалістю 1-5років. Який препарат застосовують з цією метою?

А. Вакцину

В. Сироватку

С. Імуноглобулін

D. Бактеріофаг

Е. Еубіотики

 

78. Для підтвердження діагнозу інфекційної хвороби у лабораторних умовах слід виділити з досліджуваного матеріалу збудника та вивчити його властивості. Що використовують для культивування бактерій?

А. Навколишнє середовище

В. Живильні середовища

С. Курячі ембріони

D. Культури клітин

Е. Ізотонічний розчин

 

79. Збудник чуми культивується на:

А. Кров’яно – телуритовому агарі

В. Простих живильних середовищах

С. Цукровому бульйоні

D. Сироватковому агарі

Е. Жовчному бульйоні

 

80. У дитячому садку протягом 2 тижнів зареєстровані 3 випадки скарлатини. Який збудник є можливою причиною захворювання?

А. Менінгокок

В. Стрептокок

С. Гонокок

D. Стафілокок

Е. Ентерокок

 

81. У мікробіологічну лабораторію для дослідження поступили гнійні виділення з піхви вагітної з підозрою на гонорею. Яке захворювання може спричинити гонокок у новонародженого?

А. Гонорею

В. Бленорею

С. Міхурчасту

D. Сепсис

Е. Пневмонію

 

82. Який чинник згубно впливає на холерні вібріони у шлунку?

А. Лужне середовище

В. Пепсин

С. Хлористоводнева кислота

D. Епітелій слизової оболонки

Е. Трипсин

 

83. Пацієнт знаходиться на лікуванні з діагнозом: черевний тиф протягом 2 тижнів.

За призначенням лікаря взяли кров на серологічне дослідження.

Яку реакцію імунітету використовують з діагностичною метою?

А. РеакцІю преципітації

В. Реакцію зв’язування комплементу

С. Реакцію аглютинації Відаля

D. Реакцію аглютинації на склі

Е. Реакцію лізису

 

84. Метод лабораторної діагностики інфекційних хвороб, в основі якого лежить специфічна взаємодія антигена з антитілом місцево (in vivo):

А. Біохімічний

В. Мікроскопічний

С. Культуральний

D. Серологічний

Е. Шкірно-алергічна проба

85. Препарат для проведення вакцинації при плановій специфічній профілактиці дифтерії:

А. Антибіотики

В. Хіміотерапевтичні препарати

С. Вакцина АКДП

D. Вакцина БЦЖ

Е. Протидифтерійна сироватка

 

86. Ведучий метод лабораторної діагностики дифтерії:

А. Імуноферментний аналіз

В. Алергічна проба

С. Культуральний метод

D. Біологічна проба

Е. Серологічний метод

87. Специфічна профілактика туберкульозу проводиться:

А. Вакциною БЦЖ

В. Анатоксином

С. Аутовакциною

D. Вакциною АКДП

Е. Сироваткою

88. Досліджуваний матеріал при газовій анаеробній інфекції:

А. Слиз із зіва

В. Сеча

С. Випорожнення

D. Шматочки ушкоджених м’язів

Е. Ліквор

 

89. Здатність вірусів до відтворення називається:

А. Брунькування

В. Поперечний поділ

С. Спороутворення

D. Репродукція

Е. Інвазія

90. Захворювання вірусної етіології, при якому у клітинах мозкової тканини виявляють тільця Бабеша - Негрі та характеризується 100% летальністю:

А. Натуральна віспа

В. Вітряна віспа

С. Сказ

D. Кір

Е. Епідемічний паротит

 

91. У 1892р. Д.Івановський відкрив окреме царство неклітинних форм життя. Назвіть цей вид мікроорганізмів.

А. Бактерії

В. Гриби

С. Віруси

D. Спірохети

Е. Пріони

 

92. Назвіть освітлювальну частину мікроскопа:

А. Предметний столик

В. Тубус

С. Револьвер

D. Об’єктиви

Е. Конденсор

93. При світловій мікроскопії у практичній діяльності для мікробіологічної діагностики найчастіше застосовують:

А. Суху систему мікроскопуванняПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.014 с.)