С. Календар профілактичних щепленьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С. Календар профілактичних щепленьD. Амбулаторна карта хворого

Е. Стаціонарна карта хворого

228. Імунітет, який сформувався в процесі еволюції і передається по спадковості:

А. Набутий природний активний

В. Видовий вроджений

С. Набутий штучний активний

D. Набутий штучний пасивний

Е. Набутий природний пасивний

 

229. В основі проведення шкірно-алергічної проби лежить:

А. Імунодефіцит ний стан

В. Анафілактичний шок

С. Агамаглобулінемія

D. Місцева анафілаксія

Е. Десенсибілізація

 

230. У пацієнта з підозрою на ангіну взятий слиз із зіва на визначення кокової флори.

Яким методом необхідно забарвити виготовлений мікропрепарат?

А. Фуксином

В. За Грамом

С. За Нейсером

D. Методом Здродовського

Е. За Романовським-Гімза

231. У реанімаційне відділення поступила дитина. Загальний стан важкий: без свідомості,

t°-39, 2°C, на шкірі зірчасті геморагічні висипання. Попередній діагноз: менінгококцемія.

Що служить досліджуваним матеріалом при даній патології?

А. Сироватка крові

В. Кров, взята із вени

С. Кров, взята із пальця

D. Випорожнення

Е. Сеча

 

232. Нормальна флора кишківника людини, яка відноситься до ентеробактерій:

А. S.typhi

В. S.paratyphi A

C. Е.coli

D. S.рaratyphi B

Е. S.еnterіtidis

 

233. Збудники тифо-паратифозних захворювань на вісмут-сульфіт агарі утворюють колонії:

А. У вигляді «крапель роси»

В. S-форми, безбарвні

С. S-форми, блискучі, безбарвні

D. S-форми чорні з металевим блиском

Е. R -форми, безбарвні

 

234. Ревакцинацію при планових щепленнях проти дифтерії здійснюють: \

А. Вакциною БЦЖ

В. Вакциною АКДП

С. Протидифтерійною сироваткою

D. Препаратом АДП-М

Е. Імуноглобуліном

 

235. Один із загальних заходів профілактики при туляремії:

А. Дезінсекція

В. Дератизація

С. Дезінфекція

D. Стерилізація

Е. Проведення щеплень

 

236. При дифтерії найчастіше уражається;

А. Шкіра

В. Статеві органи

С. Очі

D.Вуха

Е. Зів, ніс

237. Основне правило під час взяття і траспортування досліджуваного матеріалу до лабораторі при

газовій гангрені:

А. Оберігання від контакту з атмосферним повітрям

В. Посів безпосередньо біля пацієнта

С. Додавання консервуючого середовища

D. Робота у протичумному костюмі

Е. Дотримання «холодового ланцюга»

238. Рухомість спірохет вивчають:

А. У мікропрепараті

В. З допомогою люмінісцентної мікроскопії

С. У «висячій краплі»

D. У товстій краплі крові

Е. У мазку крові

239. При культивуванні вірусів на курячих ембріонах або культурах клітин спостерігається:

А. Цитопатичний ефект

В. Рівномірне помутніння

С. Осад пластівців

D. Мікроколонії

Е. Лізис клітин

 

240. Віруси - це внутрішньоклітинні паразити, які підкоряють клітинні структури еукаріотів своїм потребам для відтворення собі подібних. Як називається такий тип відтворення?

А. Брунькування

В. Поперечний поділ

С. Спороутворення

D. Репродукція

Е. Інвазія

 

241. Знезараження живильних середовищ та лабораторного посуду проводиться у:

А. Лабораторній кімнаті

В. Реєстратурі

С. Мийній

D. Стерилізаційній

Е. Препараторській

 

242. В основі застосування імерсійної системи мікроскопування лежить:

А. Щільність середовищ

В. Збільшення мікроскопа

С. Темне поле мікроскопування

D. Закон заломлення променів

Е. Використання сухих об’єктивів

 

243. Засіб руху бактерій:

А. Спора

В. Капсула

С. Псевдоніжки

D. Міофібрили

Е. Джгутики

 

244. Багатоклітинні мікроорганізми рослинного походження, позбавлені хлорофілу:

А. Бактерії

В. Гриби

С. Віруси

D. Спірохети

Е. Пріони

 

245. Бродильний тип метаболізму характерний для:

А. Паразитів

В. Аеробів

С. Анаеробів

D. Сапрофітів

Е. Аутотрофів

 

246. Середовища придатні для культивування більшості мікрорганізмів:

А. Консервуючі

В. Унівесальні

С. Спеціальні

D. Елективні

Е. Індикаторні

247. Ідентифікацію мікроорганізмів проводять з метою:

А. Визначити вид збудника

В. Здійснити профілактику захворювань

С. Вивчити морфологію мікроорганізмів

D. Призначити специфічну терапію

Е. Визначити фарбування за Граммом

 

248. Один із загальних заходів профілактики інфекційних хвороб:

А. Введення вакцин

В. Дезінфекція

D. Застосування сироваток

С. Проведення шкірно-алергічної проби

Е. Призначення антибіотиків

 

249. Сукупність шляхів і чинників передачі інфекційних хвороб:

А. Механізм передачі

В. Чинники передачі

С. Джерело інфекції

D. Вхідні ворота

Е. Шляхи передачі

 

250. Велика кількість захворювань, пов’язаних між собою джерелом інфекції або чинниками передачі:

А. Спорадичні інфекції

В. Пандемія

С. Епідемія

D. Ендемія

Е. Екзотична інфекція

 

251. Період інфекційної хвороби з типовими ознаками певного захворювання:

А. Мікробоносійство

В. Інкубаційний період

С. Продромальний період

D. Період розгорнутої клінічної картини

Е. Період реконвалесценції

 

252. За своєю природою антитіла – це:

А. Ліпіди

В. Імуноглобуліни

С. Альбуміни

D. Полісахариди

Е. Моносахариди

 

253. Імунітет, який сформувався в організмі після перенесеного захворювання:

А. Набутий природний активний

В. Видовий вроджений

С. Набутий штучний активний

D. Набутий штучний пасивний

Е. Набутий природний пасивний

 

254. У мікробіологічній лабораторії необхідно провести серологічну ідентифікацію чистої культури роду Salmonella. Який інгредієнт застосовують з цією метою?

А. Діагностикум

В. Стандартну імунну сироватку

С. Імуноглобулін

D. Лікувальну сироватку

Е. Сироватку крові хворого

255. Набутий штучний пасивний імунітет в організмі формується на введення:

А. Вакцин

В. Сироваток

С. Анатоксинів

D. Аутовакцин

Е. Токсинів

 

256. Клітинний механізм неспецифічного захисту:

А. Підвищення температури

В. Інтерферон

С. Комплемент

D. Фагоцитоз

Е. Нормальна мікрофлора

 

257. У реанімаційне відділення поступила дитина. Загальний стан важкий: без свідомості,

t°-39, 2°C, на шкірі зірчасті геморагічні висипання. Попередній діагноз: менінгококцемія.

Що служить досліджуваним матеріалом при даній патології?

А. Сироватка крові

В. Кров, взята із вени

С. Кров, взята із пальця

D. Випорожнення

Е. Мазок із носоглотки

 

258. Стафілококи на щільному живильному середовищі ростуть колоніями:

А. У вигляді «левової гриви»

В. S- форми, здатні до пігментоутворення

С. S-форми, безбарвні

D. У вигляді «мережаної хустинки»

Е. S-форми із зеленкуватою зоною гемолізу

 

259. Ведучий метод лабораторної діагностики стрептококових інфекцій:

А. Мікроскопічний

В. Біологічний

С. Серологічний

D. Культуральний

Е. Шкірно-алергічний

 

260. E.coliна середовищі Ендо утворює колонії:

А. У вигляді «крапель роси»

В. S-форми, безбарвні

С. S-форми,блискучі, безбарвні

D. S-форми, малинові з металевим блиском

Е. R-форми, безбарвні

 

261. Досліджуваний матеріал при харчових токсикоінфекціях, викликаних сальмонелами :

А. Випорожнення

В. Сеча

С. Кров

D. Сироватка крові

Е. Ліквор

 

262. Метод лабораторної діагностики тифо-паратифозних захворювань на2-му тижні хвороби:

А. Мікроскопічний

В. Серологічний

С. Біохімічний

D. Біологічний

Е. Шкірно-алергічний

263. Шкірна форма сибірки:

А. Міхур

В. Папула

С. Карбункул

D. Фурункул

Е. Виразка

 

264. Коринебактерії дифтерії характеризуються:

А. Грамнегативним фарбуванням

В. Розміщенням у мазку у вигляді «римських цифр»

С. Утворенням спор

D. Кислотолугостійкістю

Е. Капсулоутворенням

 

265. Коклюш відноситься до інфекцій:

А. Зоонозних

В. Керованих

С. Карантинних

D. Природно-вогнищевих

Е. Антропозоонозних

 

266. Для культивування мікобактерій туберкульозу найчастіше використовують:

А. Жовчний бульйон

В. Сироватковий бульйон

С. Гліцериновий бульйон

D. Середовище Ендо

Е. Кров’яно- телуритовий агар

 

267. Вхідні ворота інфекції при правці:

А. Дихальні шляхи

В. Шлунково-кишковий тракт

С. Ранові поверхні

D.Неушкоджена шкіра

Е. Зів

 

268. Досліджуваний матеріал при бореліозах:

А. Сеча

В. Кров під час нападу гарячки

С. Кров у між приступний період

D. Випорожнення

Е. Ліквор

 

269. Чинники передачі епідемічного висипного тифу:

А. Харчові продукти

В. Вода

С. Одежна і головна воші

D. Кліщі

Е. Медичний інструментарій

 

270. У лабораторію доставлений досліджуваний матеріал від пацієнта з підозрою на вірусну інфекцію. Для виділення збудника його необхідно культивувати на:

А. Жовтковому середовищі

В. Жовчному бульйоні

С. Культурах клітин

D. Сироватковому агарі

Е. Простих живильних середовищах

271. Морфологію мікроорганізмів вивчають:

А. На живильних середовищах

В. З допомогою мікроскопа

С. На піддослідних тваринах

D. При біохімічних дослідженнях

Е. Клінічних дослідженнях

272. Апарат для культивування мікроорганізмів:

А. Холодильник

В. Дистилятор

С. Автоклав

D. Сушильна шафа

Е. Термостат

273. Структурний підрозділ мікробіологічної лабораторії, призначений для прийому досліджуваного матеріалу:

А. Реєстратура

В. Мийна

С. Віварій

D. Стерилізаційна

Е. Препараторська

 

274. Речовини,які забезпечують осмотичний тиск у клітини:

А. Ферменти

В. Токсини

С. Білки

D. Мінеральні речовини

Е. Ендоферменти

 

275. Одна з вимог до живильного середовища:

А. Стерильність

В. Містити води менше 30%

С. Бути рідким

D. Мати певну щільність

Е. Оптимальна температура

 

276. У лабораторних умовах посів досліджуваного матеріалу на щільні живильні середовища найчастіше здійснюють:

А. Методом «газону»

В. Тампоном

С. Ректальною петлею

D. Бактеріологічною петлею

Е. Піпеткою

 

277. Для визначення антигенної структури мікроорганізмів використовують:

А. Розгорнуту реакцію аглютинації

В. Посів на скошений агар

С. Визначення антибіотикограмиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.02 с.)