В. Імерсійне мікроскопуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. Імерсійне мікроскопуванняС. Електронну мікроскопію

D. Фазово-контрастну мікроскопію

Е. Люмінісцентну мікроскопію

 

94. Незавершені гриби викликають:

А. Гнійно-запальні процеси

В. Дерматомікози

С. Бешиху

D. Ревматизм

Е. Скарлатину

 

95. Засіб руху бактерій:

А. Спора

В. Капсула

С. Псевдоніжки

D. Міофібрили

Е. Джгутики

96. Бактерії, що мають схожість з «комою» :

А. Віріони

В. Спірохети

С. Вібріони

D. СпірилиD

Е. Бацили

97. Для знезараження піпеток, предметних скелець на робочому столі повинна бути:

А. Ємкість з дистильованою водою

В. 70% етиловий спирт

С. Антисептичні речовини

D. Пальник

Е. Ємкість із дезінфектантом

98. У віварії проводять дослідження:

А. Мікроскопічне

В. Культуральне

С. Імунологічне

D. Біологічне

Е. Шкірно-алергічне

 

99. Характеристика колоній R-форми:

А. Рівний край, гладка поверхня

В. Рівний край, шорстка поверхня

С. Фестончатий край, гладка поверхня

D. Фестончатий край, шорстка поверхня

Е. Опуклі

 

100. Мікробні клітини у процесі життя здатні до самовідтворення. При цьому збільшується кількість особин у популяції. Як називається цей процес?

А. Ріст

В. Дихання

С. Спороутворення

D. Розмноження

Е. Живлення

 

101. У лабораторних умовах, з метою виділення збудника із досліджуваного матеріалу, найчастіше використовують мікробіологічне дослідження із всебічним визначенням біохімічної активності мікроорганізму. Це має значення для:

А. Їх проникнення у макроорганізм

В. Росту та розмноження

С. Ідентифікації

D. Пристосування у довкіллі

Е. Обмінних процесів у клітині

 

102. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків проводять з метою:

А. Профілактики алергічних реакцій

В. Раціональної антибіотикотерапії

С. Усунення побічних ефектів

D. Специфічної терапії

Е. Запобігання дисбактеріозу

 

103. Хімічні речовини, які використовують для знезараження чинників навколишнього середовища:

А. Антисептики

В. Антибіотики

С. Дезінфектанти

D. Гормональні препарати

Е. Вітамінні препарати

 

104. Фізичний фактор, що згубно впливає на мікроорганізми і використовується для стерилізації медичного інструментарію, лабораторного посуду:

А. Ультразвук

В. Механічний струс

С. Температура

D. Випромінювання

Е. Атмосферний тиск

 

 

105. Пацієнт повернувся із Судану з ознаками кров’яної інфекції: малярії. Відмічає неодноразові укуси комарів. Назвіть можливий механізм передачі:

А. Харчовий

В. Водний

С. Трансмісивний

D. Повітряний

Е. Парентеральний

 

106. Збудники багатьох інфекційних звахворювань (сальмонельозу, ешерихіозів, грипу) внаслідок своєї мінливості включають багато сероваріантів, визначення яких у лабораторних умовах відіграє важливе значення для діагностики. Чим різняться між собою сероваріанти мікроорганізмів?

А. Морфологічними ознаками

В. Ферментативною активністю

С. Антигенною структурою

D. Біологічними властивостями

Е. Чутливістю до фагів

 

107. Набутий штучний активний імунітет формується на введення:

А. Вакцин

В. Сироваток

С. Імуноглобулінів

D. Антибіотиків

Е. Сульфаніламідних препаратів

 

108. На проникнення антигена в організмі виробляються специфічні білкові речовини, які в послідуючому мають здатність взаємодіяти з ними. Як називаються ці специфічні фактори імунітету?

А. Антигени

В. Антитіла

С. Комплемент

D. Інтерферон

Е. Лізоцим

 

109. Яку систему найчастіше уражає гонокок?

А. Шлунково-кишковий тракт

В. Сечо-статеву

С. Центральну нервову

D. Дихальну

Е. Ендокринну

 

110. Пацієнт неодноразово лікується у стаціонарі інфекційної лікарні з приводу хронічної бешихи.

Який збудник є можливою причиною захворювання?

А. Стрептокок

В. Стафілокок

С. Менінгокок

D. Гонокок

Е. Тетракок

 

111. У лабораторію на дослідження поступила кров пацієнта з підозрою на тифо-паратифозне захворювання. Пацієнт знаходиться у стаціонарі 15 днів.

Який ведучий метод діагностики у цей період захворювання?

А. Шкірно-алергічна проба

В. Біологічний метод

С. Серологічний метод

D. Мікроскопічне дослідження

Е. Біохімічне дослідження

112. У практичній медицині для діагностики СНІДу найчастіше застосовують:

А. Електронну мікроскопію

В. Люмінісцентну мікроскопію

С. Імуно-ферментний аналіз

D. Культивування на живильних середовищах

Е. Вирощування на курячих ембріонах

 

113. Для мікробіологічної діагностики холери використовують:

А. Кров

В. Ліквор

С. Мокротиння

D. Сечу

Е. Випорожнення

114. Колонії збудника чуми на живильному середовищі:

А. Здатні до пігментоутворення

В. Нагадують «левову гриву»

С. У вигляді «мережаної хустинки»

D. Як «краплини ртуті»

Е. Подібні до «краплин роси»

 

115. Диференціально-діагностична морфологічна ознака збудника дифтерії:

А. Рухомість

В. Капсулоутворення

С. Грамнегативні палички

D. Зерна волютину

Е. Спороутворення

 

116. Пробу Манту проводять:

А. Нашкірно

В. Внутрішньошкірно

С. Підшкірно

D. Внутрішньом’язово

Е. Внутрішньовенно

 

117. Збудник правця має вигляд:

А. Тенісної ракетки

В. Барабанної палички

С. Овоїда

D. Палички з заокругленими кінцями

Е. Стрептобацили

 

118. Сифіліс відноситься до розряду захворювань:

А. Особливо небезпечних

В. Природно- вогнищевих

С. Венеричних

Д. Зоонозних

Е. Антропозоонозних

 

119. За механізмом передачі рикетсіози відносяться до:

А. Кишкових інфекцій

В. Кров’яних інфекцій

С. Зоонозних інфекцій

D. Інфекційних дихальних шляхів

Е. Інфекцій шкіри і слизових оболонок

 

120. У пацієнта з травматичним розривом кишківника з гною виділена паличка середньої величини із заокругленими кінцями, грамнегативна; на середовищі Ендо дає S- форми колонії малинового кольору з металевим блиском, розкладає ряд вуглеводів: лактозу, глюкозу, маніт до кислоти і газу, утворює індол, відновлює нітрати до нітритів. До якого роду відноситься виділена культура?

А. Сальмонела

В. Ешеріхія

С. Шигела

D. Коринебактерії

Е. Клебсієла

 

121. Одне із завданнь мікробіологічної лабораторії СЕС:

А. Науково-дослідницька робота

В. Обстеження об’єктів навколишнього середовища

С. Навчальний процес

D. Інструментальні методи дослідження

Е. Проведення щеплень

 

122. Приміщення лабораторії для мікробіологічних досліджень в особливо стерильних умовах:

А. Стерилізаційна

В. Мийна

С. Лабораторна кімната

D. Віварій

Е. Бокс з передбоксником

123. Після закінчення роботи відпрацьований матеріал:

А. Залишають у термостаті

В. Вміщують у холодильник

С. Викидають у смітник

D. Пересівають на інше живильне середовище

Е. Занурюють у ємкість з дезінфектантом

124. Багатоклітинні мікроорганізми рослинного походження, позбавлені хлорофілу:

А. Бактерії

В. Гриби

С. Віруси

D. Спірохети

Е. Пріони

125. Додатковий елемент бактерійної клітини:

А. Оболонка

В. Цитоплазма

С. Джгутики

D. Рибосоми

Е. Включення

126. Тип живлення мікроорганізмів, здатних викликати інфекційні захворювання:

А. Аутотрофи

В. Сапрофіти

С. Паразити

D. Фототрофи

Е. Аміноаутотрофи

127. Збільшення розмірів та маси мікробної клітини:

А. Розмноження

В. Колонія

С. Живлення

D. Ріст

Е. Дихання

128. Метод лабораторної діагностики, який вивчає фізіологію мікроорганізмів:

А. Культуральний

В. Мікроскопічний

С. Біологічний

D. Серологічний

Е. Шкірно-алергічний

 

129. Режим стерилізації простих живильних середовищ (МПБ, МПА):

А. 2атм - 20хв.

В. 1атм - 20хв.

С. t°-180°- 60хв.

D. t°-100°- 30хв. 3 дні підряд

Е. 1атм - 10хв.

 

130. Вид генотипової мінливості:

А. Зміна форми колоній

В. Генотипові рекомбінації

С. Зміна кольору колоній

D. Поліморфізм

Е. Утворення L- форм

 

131. Перебування збудника в крові протягом тривалого часу, його ріст і розмноження:

А. Бактеріємія

В. Сепсис

С. Токсинемія

D. Вірусемія

Е.Септикопіємія

 

132. Щорічно серед населення виникають масові спалахи грипу або ГРВІ, що охоплюють 10-20% населення. При цьому уражаються дихальні шляхи і захворювання передається при чханні та кашлі. Визначіть механізм передачі цих інфекцій:

А. Фекально-оральний

В. Трансмісивний

С. Повітряний

D. Парентеральний

Е. Контактний

 

133. Збудники багатьох інфекційних захворювань (сальмонельозу, ешеріхіозів, грипу) внаслідок своєї мінливості включають багато сероваріантів, визначення яких у лабораторних умовах відіграє важливе значення для діагностики. Чим різняться між собою сероваріанти мікроорганізмів?

А. Морфологічними ознаками

В. Ферментативною активністю

С. Антигенною структурою

D. Біологічними властивостями

Е. Чутливістю до фагів

 

134. Пацієнту з діагнозом: лептоспіроз з лікувальною метою ввели лептоспірозний імуноглобулін.

Який тип імунітету у нього сформується?

А. Видовий вроджений

В. Набутий природний активний

С. Неспецифічна резистентність

D. Набутий штучний пасивний

Е. Набутий штучний активний

 

135. Набутий штучний активний імунітет формується на введення:

А. Анатоксинів

В. Сироваток

С. Імуноглобулінів

D. Антибіотиків

Е. Сульфаніламідних препаратів

 

136. Підвищена чутливість організму та прояв патологічної реакції імунної системи:

А. Імунітет

В. Алергія

С. Імунодефіцитний стан

D. Інфекція

Е. Некроз

 

137. При посіві мокротиння пацієнта з пневмонією на кров’яному агарі через 24год. виросли дрібні, півпрозорі колонії із зеленкуватою зоною гемолізу навкруг них.

Який збудник орієнтовно став причиною пневмонії?

А. СтафІлокок

В. Гонокок

С. b-гемолітичний стрептококПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.017 с.)