Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справаЗавдання для ККР з навчальної дисципліни «Мікробіологія»

Спеціальність 5.12010101 Лікувальна справа

Тестові завдання

1. З давніх давен людина жила в оточенні невидимих істот та шукала шляхи пояснення різним явищам і захворюванням, пов’язаних з ними. Хто з вчених є основоположником наукової мікробіології?

А. І.Мечніков

В. Д.Заболотний

С. Д.Івановський

D. Р.Кох

Е. Л.Пастер

2. Мікробіологічна лабораторія призначена для досліджень:

А. Клінічних

В. Біохімічних

С. Мікробіологічних

D. Інструментальних

Е. Апаратних

 

3. Назвіть складову частину оптичної системи мікроскопа:

А. Дзеркало

В. Конденсор

С. Окуляр

D. Мікрогвинт

Е. Макрогвинт

 

4. Прокаріоти - це мікроорганізми, які не мають диференційованого ядра. Еквівалентом його є утвір, що складається з однієї нитки ДНК, замкнутої у кільце.

Як називається цей ядерний апарат бактерійої клітини?

А. Цитоплазма

В. Клітинна стінка

С. Нуклеоїд

D. Включення

Е. Плазміда

 

5. Коки розміщені у ланцюжок:

А.Мікрококи

В.Диплококи

С.Тетракоки

D.Стрептококи

Е.Стафілококи

 

6. Тип живлення мікроорганізмів за рахунок органічних речовин навколишнього середовища:

А. Аероби

В. Аутотрофи

С. Анаероби

D. Еукаріоти

Е. Гетеротрофи

7. Характеристика екзотоксину:

А. Ліпідополісахаридний комплекс

В. Малотоксичний

С. Термостабільний

D. Вибірково діє на органи і системи

Е. Викликає явища загальної інтоксикації

8. Скупчення бактерії, видимі неозброєним оком на поверхні або у товщі щільних живильних середовищ:

А. Поверхнева плівка

В. Колонія

С. Досліджуваний матеріал

D. Розмноження

Е. Ідентифікація

 

9. Наука про закономірності формування і функціонування біологічних систем та їх взаємин з навколишнім середовищем:

А. Імунологія

В. Паразитологія

С. Екологія

D. Епідеміологія

Е. Бактеріологія

 

10. Кількість бактерій групи кишкової палички в 1дм3 води це:

А. Колі –титр

В. Мікрофлора води

С. Колі-індекс

D. Загальне мікробне число

Е. Мікрофлора повітря

 

11. Генетичний апарат клітини побудований з ДНК і несе певну інформацію. Ця інформація

закодована у хромосомах та позахромосомних структурах.

Як називається елементарна одиниця спадковості, розміщена у хромосомах?

А. Оболонка

В. Цитоплазма

С. Плазміда

D. Рибосоми

Е. Ген

 

12. З якою метою у лабораторії інфекційної лікарні проведене дослідження чистої культури стафілокока на чутливість до антибіотиків методом дифузії в агар із застосуванням стандартних дисків?.

А. Профілактики алергічних реакцій

В. Раціональної антибіотикотерапії

С. Специфічної терапії

D. Усунення побічних ефектів

Е. Запобігання дисбактеріозу

 

13. Пацієнт звернувся до лікаря із проблемами: болі у горлі при ковтанні. гнійні налети на мигдаликах. Вказує на контакт із особою, що мала подібне захворювання. Ймовірним місцем проникнення збудника є дихальні шляхи.

Як називається місце проникнення збудника при екзогенній інфекції?

А. Фактор передачі

В. Вхідні ворота

С. Джерело інфекції

D. Шлях передачі

Е. Механізм передачі

 

14. Людина не хворіє чумкою собак, холерою курей, а тварини - хворобами людей: шигельозом, черевним тифом. Чим пояснити це явище?

А. Неспецифічною резистентністю

В. Видовим вродженим імунітетом

С. Набутим природним імунітетом

D. Набутим штучним імунітетом

Е. Алергічною реакцією

 

15. На протязі життя Вам проведені профілактичні щеплення проти туберкульозу, дифтерії тощо.

Який механізм захисту у Вас сформувався?

А. Набутий штучний імунітет

В. Видовий вроджений імунітет

С. Неспецифічна резистентність

D Агаммаглобулінемія

Е. Постінфекційний імунітет

 

16. Пацієнт. звернувся у поліклініку із скаргами на підвищення температури до 37,8°С, біль при сечопуску. Проведена мікроскопія сечі. У препараті - грампозитивні коки, розміщені у вигляді грона винограду. Яка орієнтовна відповідь щодо збудника?

А. Стрептокок

В. Стафілокок

С, Менінгокок

D. Гонокок

Е. Тетракок

 

17. З повітря операційної, посіяного за методом Коха, виділені патогенні стафілококи.

Яке захворювання вони можуть викликати у післяопераційний період?

А. Бешиху

В. Скарлатину

С. Гнійно-септичні процеси

D. Ревматизм

Е. Гонорею

 

18. Збудники родини кишкових бактерій на простих живильних середовищах дають дрібні,

S- форми колонії, сіруватого кольору, що не дає змоги диференціювати їх один від одного.

Яке диференціально-діагностичне середовище найчастіше використовують для їх культивування у практичній медицині?

А. Кров’яно-телуритовий агар

В. Жовчний бульйон

С. Середовище Ендо

D. Молочно-солевий агар

Е. Кров’яний агар

 

19. Чума за джерелом інфекції відноситься до:

А. Антропонозних інфекцій

В. Зоонозних інфекцій

С. Латентних

D. Хронічних

Е. Рецидивуючих

 

20. Холерний вібріон має форму:

А. Кока

В. Спіралі

С. Нагадує кому

D. Овоїда

Е. Нитчасту

21. При мікробіологічному дослідженні фекалій виділена культура, яка відноситься до роду ешерихій. Як визначити сероваріант E.coli?

А. Розгорнутою реакцією аглютинації

В. Реакцією аглютинації на склі

С. Реакцією преципітації

D. Мікроскопічним дослідженням

Е. Виявленням біохімічних властивостей

 

22. У мікропрепараті збудник дифтерії розташований:

А. Безладно

В. Попарно

С. У ланцюжок

D. Під кутом у вигляді римських цифр

Е. Паралельно

 

23. Шлях передачі коклюшу:

А.Парентеральний

В.Аліментарний

С.Повітряно-краплинний

D.Водний

Е.Трансмісивний

 

24. Для постановки алергійної проби Манту використовують::

А. Туберкулін

В. Бруцелін

С. Тулярин

D. Антраксин

Е. Дизентерин

 

25. Колонії збудника туляремії на яєчно-жовтковому середовищі:

А. Здатні до пігментоутворення

В. Нагадують «левову гриву»

С. У вигляді «мережаної хустинки»

D. Як «краплини ртуті»

Е. S-форми, молочно-білі з блакитним відтінком

26. Патогенні спірохети забарвлюють за методом:

А. Нейсера

В. Грама

С. Ціля- Нільсена

D. Метиленовою синькою

Е. Романовського-Гімза

27.Фактор передачі епідемічного поворотного тифу:

А. Харчові продукти

В. Вода

С. Одежна воша

D. Кліщі

Е. Медичний інструментарій

 

28. До яких захворювань відносяться рикетсіози. що мають трансмісивний механізм передачі

А. Кишкових інфекцій

В. Кров’яних інфекцій

С. Зоонозних інфекцій

D. Інфекційних дихальних шляхів

Е. Інфекції шкіри і слизових інфекцій

 

29. Наука, яка вивчає особливий клас неклітинних форм життя:

А. Протозоологія

В. Мікроекологія

С. Вірусологія

D. Мікологія

Е. Імунологія

 

30. Тип паразитування вірусів:

А. Внутрішньоклітинний

В. Позаклітинний

С. У лейкоцитах

D. Анаеробний

Е. Аеробний

 

31. Тип паразитування вірусів:

А. Внутрішньоклітинний

В. Позаклітинний

С. У лейкоцитах

D. Анаеробний

Е. Аеробний

 

32. Структурний підрозділ мікробіологічної лабораторії, призначений для дослідження матеріалу, взятого від пацієнта:

А. Мийна

В.. Препараторська

С. Лабораторна кімната

D. Реєстратура

Е. Стерилізаційна

 

33. Прилад, який використовується для вивчення морфології мікроорганізмів:

А. Холодильник

В. Автоклав

С. Сухожарова шафа

D. Мікроскоп

Е. Дистилятор

 

34. Одна з основних складових частин бактерійної клітини, що має рідку консистенцію і є cвоєрідною колоїдною системою, в якій містяться органели:

А. Цитоплазма

В. Нуклеоїд

С. Вакуолі

D. Рибосоми

Е. Плазміда

 

35. Незавершені гриби викликають:

А. Гнійно-запальні процеси

В. Дерматомікози

С. Бешиху

D. Ревматизм

Е. Скарлатину

 

36. Для знезараження відпрацьованого матеріалу застосовують:

А. Дезінфектанти

В. Антисептики

С. Промивання під протічною водою

D. 0,9% розчин хлориду натрію

Е. Дистильовану воду

37. Для того, щоб мікробна клітина могла існувати, повинен постійно відбуватись обмін речовин. Деякі види мікроорганізмів синтезують органічні речовини самостійно, а деякі споживають їх готовими. Як називаються мікроорганізми за типом живлення, що викликають інфекційні

захворювання?

А. Аутотрофи

В. Сапрофіти

С. Паразити

D. Фототрофи

Е. Прототрофи

 

38. Мікробні клітини у процесі життя здатні до самовідтворення. При цьому збільшується кількість особин пуляції. Як називається цей процес?

А. Ріст

В. Дихання

С. Спороутворення

D. Розмноження

Е. Живлення

 

39. Фізичний фактор зовнішнього середовища, який використовують для стерилізації операційних, пологових залів тощо:

А. Іонізуюча радіація

В. Заключна

С. Автоклавування

D. Фламбування

Е. Кип’ятіння

 

41. Відомо, що збудник туляремії, який має вірулентність при культивуванні на живильному середовищі утворює S-форми колонії. Авірулентні мікроорганізми, внаслідок генотипової мінливості, утворюють R-форми колоній. Назвіть цей вид генотипової мінливості:

А. Зміна форми колоній

В. Мутації

С. Зміна кольору колоній

D. Поліморфізм

Е. Утворення L-форм

 

42. У соматичному відділенні міської лікарні №2 серед пацієнтів виник спалах кишкової інфекції.

З випорожнень пацієнтів висіяний збудник з роду Salmonella. Визначіть, що це за інфекція?

А. Вторинна

В. Змішана

С. Хронічна

D. Внутрішньолікарняна

Е. Мікробоносійство

43. Генетично чужорідні речовини органічного та неорганічного походження повсякчас оточують нас і при попаданні в організм спричиняють специфічну імунну реакцію. Визначіть їх:

А. Антитіла

В. Антигени

С. Комплемент

D. Інтерферон

Е. Лейкіни

44. Внаслідок проведення планових профілактичних щеплень в організмі людини формується набутий штучний активний імунітет тривалістю 1-5років. Який препарат застосовують з цією метою?

А. Вакцину

В. Сироватку

С. Імуноглобулін

D. Бактеріофаг

Е. Еубіотики

 

45. У дитячому садку протягом 2 тижнів зареєстровано 4 випадки ангіни. Із слизу, взятого з зіва, при посіві виділений збудник, який на МПА дає колонії S- форми, дрібні та середніх розмірів, блискучі, здатні до пігментоутворення. У мікропрепараті - коки, розміщені у вигляді грона винограду, грампозитивні. Який збудник став причиною захворювання?

А. Коринебактерія дифтерії

В. Дифтероїди

С. Стафілокок

D. Стрептокок

Е. Менінгокок

 

46. Студенти перед виходом на практику обстежуються на мікробоносійство збудників інфекційних хвороб верхніх дихальних шляхів. Який досліджуваний матеріал необхідно взяти?

А. Випорожнення

В. Мокротиння

С. Слиз із зіва і носа

D. Слиз із зіва

Е. Ліквор

 

47. У пацієнта гарячковий стан 5 днів. Підозра на тифо-паратифозне захворювання.

Який метод лабораторної діагностики слід застосувати для підтвердження діагнозу?

А. Виділення гемокультури

В. Уринокультуру

С. Копрокультуру

D. Серологічний метод

Е. Біопробу

 

48. Ентеробактерії за мікроскопічною картиною схожі між собою. Визначіть їх морфологічні ознаки:

А. Коки, розміщені попарно

В. Екзотоксин

С. Ендоферменти

D. Екзоферменти

Е. Ферменти агресії

 

52. Для специфічного лікування дифтерії використовують:

А. Антибіотики

В. Вакцину АКДП

А.Ціля-Нільсена

В. Нейсера

С. Грама

D. Здродовського

Е. Фуксином

 

55. Середовище для первинного посіву анаеробів:

А. Ендо

В. Кров’яно -телуритовий агар

С. Цукровий бульйон

D. Жовчний бульйон

Е. Кітта –Тароцці

56. Механізм передачі сифілісу

А.Повітряний

В.Контактний

С.Трансмісивний

D.Фекально-оральний

Е.Водний

 

57. Мікроорганізми, у яких поєднуються властивості бактерій та вірусів:

А. Віруси

В. Мікоплазми

С. Найпростіші

D. Бактерії

Е. Рикетсії

58. Особливості морфології мікоплазм:

В. Інтерферон

С. Гемоглобін

D. Еритроцити

Е. Антигени

 

60. Який досліджуваний матеріал необхідно зібрати у пацієнта з діагноз: грип?

А. Мокротиння

В. Кров

С. Випорожнення

D. Змив із носоглотки

Е. Мазок із носа

 

61. Геніальний співвітчизник, основоположник імунобіологічногоперіоду:

А. Л.Пастер

В. І.Мечніков

С. Р.Кох

D. Е.Дженнер

Е. Д.Заболотний

 

62. Ознака, яка характеризує імерсійний об’єктив:

А. Величина об’єктива

В. Металева оправа

С. Збільшення х90, х120

D. Збільшення х8, х40

Е. Форма об’єктива

 

63. У мікробіологічній лабораторії прийом досліджуваного матеріалу проводять у:

А. Мийній

В. Препараторській

С. Лабораторній кімнаті

D. Реєстратурі

Е. Стерилізаційній

 

64. Засіб захисту бактерій від несприятливих умов довкілля:

А. Джгутики

В. Спора

С. Капсула

D. Цитоплазма

Е. Війки

 

65. Мікроорганізми тваринного походження з групи еукаріотів, здатні розмножуватись статевим та безстатевим способом, у несприятливих умовах утворювати цисти:

А. Бактерії

В. Гриби

С. Найпростіші

D. Віруси

Е. Мікоплазми

 

66. Який метод застосовують у лабораторних умовах для вивчення морфології мікроорганізмів?

А. Біологічний

В. Серологічний

С. Шкірно-алергічний

D. Біохімічний

Е. Мікроскопічний

67. У мікропрепараті, виготовленому із гною, виявлені коки, розміщені у вигляді грона винограду, грампозитивні:

А. Мікрококи

В. Диплококи

С. Тетракоки

D. Стрептококи

Е. Стафілококи

68. Для знезараження відпрацьованого матеріалу у лабораторії застосовують:

А. Дезінфектанти

В. Антисептики

С. Промивання під протічною водою

D. 0,9% розчин хлориду натрію

Е. Дистильовану воду

 

69. До роботи у мікробіологічній лабораторії допускаються особи:

А. У стерильному одязі

С. Антигенною структурою

D. Біологічними властивостями

Е. Чутливістю до фагів

 

71. Метод лабораторної діагностики, який вивчає фізіологію мкроорганізмів:

А. Культуральний

В. Мікроскопічний

С. Біологічний

D. Серологічний

Е. Шкірно-алергічний

 

72. Вирощування культури мікроорганізмів здійснюють у:

А. Холодильнику

В. Дистиляторі

С. Автоклаві

D. Сухожаровій шафі

Е. Термостаті

73. Характеристика колоній S-форми:

С. Асептика

D. Антисептика

Е. Дератизація

75. Кількість води, в якій міститься одна життєздатна кишкова паличка- це:

А.Колі –титр

В.Мікрофлора води

С.Колі-індекс

D.Загальне мікробне число

Е. Мікрофлора повітря

76. При кишкових інфекціях (черевному тифі, шигельозі) збудник виділяється у навколишнє середовище з випорожненнями, а до здорового об’єкта потрапляє через рот з харчовими продуктами, водою, брудними руками. Визначіть механізм передачі цих захворювань?

А. Фекально-оральний

В. Трансмісивний

С. Контактний

D. Повітряно-краплинний

Е. Трансплацентарний

 

77. Внаслідок проведення планових профілактичних щеплень в організмі людини формується набутий штучний активний імунітет тривалістю 1-5років. Який препарат застосовують з цією метою?

А. Вакцину

В. Сироватку

С. Імуноглобулін

D. Бактеріофаг

Е. Еубіотики

 

78. Для підтвердження діагнозу інфекційної хвороби у лабораторних умовах слід виділити з досліджуваного матеріалу збудника та вивчити його властивості. Що використовують для культивування бактерій?

А. Навколишнє середовище

В. Живильні середовища

С. Курячі ембріони

D. Культури клітин

Е. Ізотонічний розчин

 

79. Збудник чуми культивується на:

А. Кров’яно – телуритовому агарі

В. Стрептокок

С. Гонокок

D. Стафілокок

Е. Ентерокок

 

81. У мікробіологічну лабораторію для дослідження поступили гнійні виділення з піхви вагітної з підозрою на гонорею. Яке захворювання може спричинити гонокок у новонародженого?

А. Гонорею

В. Бленорею

С. Міхурчасту

D. Сепсис

Е. Пневмонію

 

82. Який чинник згубно впливає на холерні вібріони у шлунку?

А. Лужне середовище

В. Пепсин

С. Хлористоводнева кислота

D. Епітелій слизової оболонки

Е. Трипсин

 

83. Пацієнт знаходиться на лікуванні з діагнозом: черевний тиф протягом 2 тижнів.

За призначенням лікаря взяли кров на серологічне дослідження.

Яку реакцію імунітету використовують з діагностичною метою?

А. РеакцІю преципітації

В. Реакцію зв’язування комплементу

Е. Шкірно-алергічна проба

85. Препарат для проведення вакцинації при плановій специфічній профілактиці дифтерії:

А. Антибіотики

В. Хіміотерапевтичні препарати

С. Вакцина АКДП

D. Вакцина БЦЖ

Е. Протидифтерійна сироватка

 

86. Ведучий метод лабораторної діагностики дифтерії:

А. Імуноферментний аналіз

В. Алергічна проба

С. Культуральний метод

D. Біологічна проба

Е. Серологічний метод

87. Специфічна профілактика туберкульозу проводиться:

А. Вакциною БЦЖ

В. Анатоксином

С. Аутовакциною

D. Вакциною АКДП

Е. Сироваткою

88. Досліджуваний матеріал при газовій анаеробній інфекції:

А. Слиз із зіва

В. Сеча

С. Випорожнення

D. Репродукція

Е. Інвазія

90. Захворювання вірусної етіології, при якому у клітинах мозкової тканини виявляють тільця Бабеша - Негрі та характеризується 100% летальністю:

А. Натуральна віспа

В. Вітряна віспа

С. Сказ

D. Кір

Е. Епідемічний паротит

 

91. У 1892р. Д.Івановський відкрив окреме царство неклітинних форм життя. Назвіть цей вид мікроорганізмів.

А. Бактерії

В. Гриби

С. Віруси

D. Спірохети

Е. Пріони

 

92. Назвіть освітлювальну частину мікроскопа:

А. Предметний столик

В. Тубус

С. Револьвер

D. Об’єктиви

Е. Конденсор

93. При світловій мікроскопії у практичній діяльності для мікробіологічної діагностики найчастіше застосовують:

А. Суху систему мікроскопування

В. Дерматомікози

С. Бешиху

D. Ревматизм

Е. Скарлатину

 

95. Засіб руху бактерій:

А. Спора

В. Капсула

С. Псевдоніжки

D. Міофібрили

Е. Джгутики

96. Бактерії, що мають схожість з «комою»:

А. Віріони

В. Спірохети

С. Вібріони

D. СпірилиD

Е. Бацили

97. Для знезараження піпеток, предметних скелець на робочому столі повинна бути:

А. Ємкість з дистильованою водою

В. 70% етиловий спирт

С. Антисептичні речовини

D. Пальник

D. Біологічне

Е. Шкірно-алергічне

 

99. Характеристика колоній R-форми:

А. Рівний край, гладка поверхня

В. Рівний край, шорстка поверхня

С. Фестончатий край, гладка поверхня

D. Розмноження

Е. Живлення

 

101. У лабораторних умовах, з метою виділення збудника із досліджуваного матеріалу, найчастіше використовують мікробіологічне дослідження із всебічним визначенням біохімічної активності мікроорганізму. Це має значення для:

А. Їх проникнення у макроорганізм

В. Росту та розмноження

С. Ідентифікації

D. Пристосування у довкіллі

Е. Обмінних процесів у клітині

 

102. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків проводять з метою:

А. Профілактики алергічних реакцій

С. Дезінфектанти

D. Гормональні препарати

Е. Вітамінні препарати

 

104. Фізичний фактор, що згубно впливає на мікроорганізми і використовується для стерилізації медичного інструментарію, лабораторного посуду:

А. Ультразвук

В. Механічний струс

С. Температура

D. Випромінювання

Е. Атмосферний тиск

 

 

105. Пацієнт повернувся із Судану з ознаками кров’яної інфекції: малярії. Відмічає неодноразові укуси комарів. Назвіть можливий механізм передачі:

А. Харчовий

В. Водний

С. Трансмісивний

D. Повітряний

Е. Парентеральний

 

106. Збудники багатьох інфекційних звахворювань (сальмонельозу, ешерихіозів, грипу) внаслідок своєї мінливості включають багато сероваріантів, визначення яких у лабораторних умовах відіграє важливе значення для діагностики. Чим різняться між собою сероваріанти мікроорганізмів?

А. Морфологічними ознаками

В. Ферментативною активністю

С. Антигенною структурою

D. Біологічними властивостями

Е. Чутливістю до фагів

 

107. Набутий штучний активний імунітет формується на введення:

А. Вакцин

В. Сироваток

С. Імуноглобулінів

D. Антибіотиків

Е. Сульфаніламідних препаратів

 

108. На проникнення антигена в організмі виробляються специфічні білкові речовини, які в послідуючому мають здатність взаємодіяти з ними. Як називаються ці специфічні фактори імунітету?

А. Антигени

В. Антитіла

С. Комплемент

D. Інтерферон

Е. Лізоцим

 

109. Яку систему найчастіше уражає гонокок?

А. Шлунково-кишковий тракт

В. Сечо-статеву

С. Центральну нервову

D. Дихальну

Е. Ендокринну

 

110. Пацієнт неодноразово лікується у стаціонарі інфекційної лікарні з приводу хронічної бешихи.

Який збудник є можливою причиною захворювання?

А. Стрептокок

В. Стафілокок

С. Менінгокок

D. Гонокок

Е. Тетракок

 

111. У лабораторію на дослідження поступила кров пацієнта з підозрою на тифо-паратифозне захворювання. Пацієнт знаходиться у стаціонарі 15 днів.

Який ведучий метод діагностики у цей період захворювання?

А. Шкірно-алергічна проба

В. Біологічний метод

С. Серологічний метод

D. Мікроскопічне дослідження

Е. Біохімічне дослідження

112. У практичній медицині для діагностики СНІДу найчастіше застосовують:

А. Електронну мікроскопію

В. Люмінісцентну мікроскопію

С. Імуно-ферментний аналіз

D. Культивування на живильних середовищах

Е. Вирощування на курячих ембріонах

 

113. Для мікробіологічної діагностики холери використовують:

А. Кров

В. Ліквор

С. Мокротиння

D. Сечу

Е. Випорожнення

114. Колонії збудника чуми на живильному середовищі:

А. Здатні до пігментоутворення

В. Нагадують «левову гриву»

D. Зерна волютину

Е. Спороутворення

 

116. Пробу Манту проводять:

А. Нашкірно

В. Внутрішньошкірно

С. Підшкірно

D. Внутрішньом’язово

Е. Внутрішньовенно

 

117. Збудник правця має вигляд:

А. Тенісної ракетки

В. Барабанної палички

С. Овоїда

D. Палички з заокругленими кінцями

Е. Стрептобацили

 

118. Сифіліс відноситься до розряду захворювань:

А. Особливо небезпечних

В. Природно- вогнищевих

С. Венеричних

Д. Зоонозних

Е. Антропозоонозних

 

119. За механізмом передачі рикетсіози відносяться до:

А. Кишкових інфекцій

В. Кров’яних інфекцій

С. Зоонозних інфекцій

D. Інфекційних дихальних шляхів

Е. Інфекцій шкіри і слизових оболонок

 

120. У пацієнта з травматичним розривом кишківника з гною виділена паличка середньої величини із заокругленими кінцями, грамнегативна; на середовищі Ендо дає S- форми колонії малинового кольору з металевим блиском, розкладає ряд вуглеводів: лактозу, глюкозу, маніт до кислоти і газу, утворює індол, відновлює нітрати до нітритів. До якого роду відноситься виділена культура?

А. Сальмонела

В. Ешеріхія

С. Шигела

D. Коринебактерії

Е. Клебсієла

 

121. Одне із завданнь мікробіологічної лабораторії СЕС:

А. Науково-дослідницька робота

Е. Бокс з передбоксником

123. Після закінчення роботи відпрацьований матеріал:

А. Залишають у термостаті

В. Вміщують у холодильник

С. Викидають у смітник

D. Пересівають на інше живильне середовище

В. Гриби

С. Віруси

D. Спірохети

Е. Пріони

125. Додатковий елемент бактерійної клітини:

А. Оболонка

В. Цитоплазма

С. Джгутики

D. Рибосоми

Е. Включення

126. Тип живлення мікроорганізмів, здатних викликати інфекційні захворювання:

А. Аутотрофи

В. Сапрофіти

С. Паразити

D. Фототрофи

Е. Аміноаутотрофи

127. Збільшення розмірів та маси мікробної клітини:

А. Розмноження

В. Колонія

С. Живлення

D. Ріст

Е. Дихання

128. Метод лабораторної діагностики, який вивчає фізіологію мікроорганізмів:

А. Культуральний

В. Мікроскопічний

С. Біологічний

D. Серологічний

Е. Шкірно-алергічний

 

129. Режим стерилізації простих живильних середовищ (МПБ, МПА):

А. 2атм - 20хв.

В. 1атм - 20хв.

С. t°-180°- 60хв.

D. t°-100°- 30хв. 3 дні підряд

Е. 1атм - 10хв.

 

130. Вид генотипової мінливості:

А. Зміна форми колоній

В. Генотипові рекомбінації

С. Зміна кольору колоній

D. Поліморфізм

Е. Утворення L- форм

 

131. Перебування збудника в крові протягом тривалого часу, його ріст і розмноження:

А. Бактеріємія

В. Сепсис

С. Токсинемія

D. Вірусемія

Е.Септикопіємія

 

132. Щорічно серед населення виникають масові спалахи грипу або ГРВІ, що охоплюють 10-20% населення. При цьому уражаються дихальні шляхи і захворювання передається при чханні та кашлі. Визначіть механізм передачі цих інфекцій:

А. Фекально-оральний

В. Трансмісивний

С. Повітряний

D. Парентеральний

Е. Контактний

 

133. Збудники багатьох інфекційних захворювань (сальмонельозу, ешеріхіозів, грипу) внаслідок своєї мінливості включають багато сероваріантів, визначення яких у лабораторних умовах відіграє важливе значення для діагностики. Чим різняться між собою сероваріанти мікроорганізмів?

А. Морфологічними ознаками

В. Ферментативною активністю

С. Антигенною структурою

D. Біологічними властивостями

Е. Чутливістю до фагів

 

134. Пацієнту з діагнозом: лептоспіроз з лікувальною метою ввели лептоспірозний імуноглобулін.

Який тип імунітету у нього сформується?

А. Видовий вроджений

В. Набутий природний активний

С. Неспецифічна резистентність

D. Набутий штучний пасивний

Е. Набутий штучний активний

 

135. Набутий штучний активний імунітет формується на введення:

А. Анатоксинів

В. Сироваток

С. Імуноглобулінів

D. Антибіотиків

Е. Сульфаніламідних препаратів

 

136. Підвищена чутливість організму та прояв патологічної реакції імунної системи:

А. Імунітет

В. Алергія

С. Імунодефіцитний стан

D. Інфекція

Е. Некроз

 

137. При посіві мокротиння пацієнта з пневмонією на кров’яному агарі через 24год. виросли дрібні, півпрозорі колонії із зеленкуватою зоною гемолізу навкруг них.

Який збудник орієнтовно став причиною пневмонії?

А. СтафІлокок

В. Гонокок

С. b-гемолітичний стрептокок

С. Гнійно-септичні процеси

D. Ревматизм

Е. Гонорею

 

139. Для забезпечення роботи мікробіологічної лабораторії складається вимога на одержання живильних середовищ. Яке середовище необхідно включити у вимогу для виділення гемокультури тифо-паратифозних бактерій?

А. Молочно-солевий агар

В. Кров’яно-телуритовий агар

С. Середовище Ендо

D. Жовчний бульйон

Е.1% пептонну воду

 

140. У пацієнта з діагнозом: щигельоз взяли випорожнення для мікробіологічного дослідження.

На яке живильне середовище необхідно зробити первинний посів?

А. Жовчний бульйон

В. Кров’яний агар

С. Цукровий бульйон

D. Середовище Плоскірєва

Е. М’ясо-пептонний агар

 

141. Середовище, яке сприяє розмноженню вібріонів:

А. Кисле

В. Що містить ферменти

С. З наявністю вітамінів

D. Слабо-лужне

В. Стрептобацила

С. Стрептокок

D. Клостридія

Е. Стафілокок

 

143. При дифтерії зіва досліджуваним матеріалом служить:

А. Випорожнення

В. Сеча

С. Кров

D. Слиз із зіва і носа

Е. Сироватка крові

 

144. Для пасивної імунізації проти правця використовують:

А. Вакцину АКДП

В. Правцевий анатоксин

С. Протиправцеву сироватку

D. Аутовакцину

Е. Антибіотики

 

145. Резервуар інфекції при газовій гангрені:

А. Хвора людина

В. Хвора тварина

С. Мікробоносій

D. Грунт

Е. Гризуни

 

146. За формою збудник ботулізму нагадує:

А. Барабанну паличку

В. Тенісну ракетку

С. Бамбукову палицю

D. Овоїдну паличку

Е. Веретено

 

147. Рухомість спірохет вивчають:

А. У мікропрепараті

В. З допомогою люмінісцентної мікроскопії

С. У «висячій краплі»

D. У товстій краплі крові

Е. У мазку крові

 

148. Рикетсії в мазках фарбуються за методом:

А. Грама

В. Нейсера

С. Метиленовою синькою

D. Здродовського

Е. Ціля-Нільсена

 

149. Структуру віріона досліджують за допомогою:

А. Культур тканин

В. Люмінісцентного мікроскопа

С. Світлового мікроскопа

D. Електронного мікроскопа

Е. Серологічним методом

150. Основний шлях передачі вірусного гепатиту типу В:

А. Харчовий

В. Водний

С. Трансмісивний

D. Парентеральний

Е. Повітряно-краплинний

 

151. Нобелівську премію І.І.Мечнікову було присуджено за:

А. Вивчення причин передчасної старості

В. Вчення про антагонізм бактерій

D. Віварій

Е. Препараторська

 

154. Вид стерилізації, який використовують у мікробіологічній лабораторії для знезараження бактеріологічних петель:

А. Фламбування

В. Кип’ятіння

С. Автоклавування

D. Сухий жар

Е. Хімічна холодна стерилізація

 

155. Прокаріотичні мікроорганізми, у яких поєднується типова структура бактерійної клітини та внутрішньоклітинне паразитування, характерне для вірусів.Що це за мікроорганізми?

А. Віруси

В. Бактерії

С. Найпростіші

D. Рикетсії

Е. Мікоплазми

 

156. У лабораторних умовах, з метою виділення збудника із досліджуваного матеріалу, найчастіше використовують мікробіологічне дослідження із всебічним визначенням біохімічної активності мікроорганізму. Це має значення для:

А. Їх проникнення у макроорганізм

В. Росту та розмноження

С. Ідентифікації

D. Пристосування у довкіллі

Е. Обмінних процесів у клітині

 

 

157. Для виділення чистої культури мікроорганізмів колонію пересівають на:

А. Рідке живильне середовище

В. Напіврідке живильне середовище

С. Скошений агар

D. Просте живильне середовище

Е. Диференціально-діагностичне середовище

 

158. Кількість грунту, у якому міститься одна життєздатна кишкова паличка -це:

А. Загальне мікробне число

В. Колі-титр

С. Колі-індекс

D. Мікрофлора грунту

Е. Мікрофлора води

 

159. Механізм передачі інфекцій зовнішніх покривів.

А. Трансмісивний

В. Контактний

С. Харчовий

D. Водний

Е. Повітряний

160. Об’єкт, від якого йде зараження – це:

А. Механізм передачі

В. Чинники передачі

С. Джерело інфекції

D. Вхідні ворота

Е. Шляхи передачі

 

161. Набутий штучний активний антитоксичний імунітет в організмі формується на введення:

А. Вакцин

В. Імуноглобулінів

С. Сироваток

D. Анатоксинів

Е. Антибіотиків

 

162. Після якого стану в організмі формується набутий природний активний імунітет?

А. Вакцинації

В. Ревакцинації

В. Анафілактичний шок

С. Шкірно-алергічна проба

D. Імунодефіцитний стан

Е. Імунітет

 

164. Місце проведення алергічної проби:

А. Верхній зовнішній квадрант сідниці

В. Верхня третина плеча

С. Передня поверхня стегна

С. Ліквор

D. Мазок із носоглотки

Е. Кров

166. Пацієнту. призначене взяття слизу із носоглотки на виявлення збудника назофарингіту.

Чим взяти досліджуваний матеріал?

А. Ватною кулькою

В. Бактеріологічною петлею

В. Виділення гемокультури

С. Біологічний

D. Шкірно-алергічний

Е. Мікроскопічний

 

168. У приймальне відділення інфекційної лікарні поступив пацієнт з підозрою на шигельоз.

Який матеріал необхідно взяти на дослідження?

А. Кров

Б. Сечу

С. Жовч

D. Мокротиння

Е. Випорожнення

169. Збудники багатьох інфекційних звахворювань (сальмонельозу, ешерихіозів, грипу) внаслідок своєї мінливості включають багато сероваріантів, визначення яких у лабораторних умовах відіграє важливе значення для діагностики. Чим різняться між собою сероваріанти мікроорганізмів?

А. Морфологічними ознаками

В. Ферментативною активністю

С. Антигенною структурою

D. Біологічними властивостями

Е. Чутливістю до фагів

 

170. Збудник чуми має форму:

А. Кулясту

В. Звивисту

С. Коми

D. Штопороподібну

Е. Овоїдну

171. На живильному середовищі колонії збудника сибірки нагадують:

А. «Левову гриву»

В. «Мережану хустинку»

С. «Краплини ртуті»

D. «Краплини роси»

Е. «Стокротку»

 

172. Щоб виявити зерна волютину у С.diphtheria, мазок необхідно зафарбувати за методом:

А. Грама

В. Романовського-Гімза

С. Нейсера

D. Ціля –Нільсена

Е. Здродовського

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 333; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.34.28 (0.669 с.)