ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НЕТЯГОВИХ СПОЖИВАЧІВ ЗАЛІЗНИЦЬ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НЕТЯГОВИХ СПОЖИВАЧІВ ЗАЛІЗНИЦЬНавантаження нетягових споживачів

Залізничні лінійні споживачі можуть бути стаціонарними та пересувними. До перших відносяться силові та освітлювальні пристрої локомотивних та вагоноремонтних заводів, основних і оборотних депо, кола освітлення територій пасажирських та службових будівель залізничних станцій, а також автоблокування, зв’язок, пристрої освітлення роз’їздів, службових та побутових будівель на перегонах, мостів та ін. До других відносяться колійний електроінструмент та механізми, що переміщуються в залежності від місця ремонту.

Для електропостачання лінійно розподіленого навантаження, розташованого вздовж залізниці, застосовують лінії трифазного струму напругою 6, 10, 25 та 35 кВ у трипровідному виконанні, а також лінії 25 кВ, де замість третього проводу використовують рейки – система «два проводи – рейки» (ДПР). Умови роботи лінії ДПР різко відмінні. Неоднорідність фаз, значний електромагнітний вплив тягового струму в контактному проводі і рейках, умови повернення струму по рейках і частково по землі ускладнюють задачу електричного розрахунку лінії ДПР (рис. 11.1).

 

 

Рисунок 11.1. Лінія «два проводи – рейки»

 

Параметри системи ДПР

При симетричному навантаженні лінію ДПР можна розглядати як дві однопровідні лінії «провід-земля». Для ліній ДПР зазвичай застосовують консольну схему живлення, тобто вони розімкнені в середині тягових ділянок. Розглянемо опори рейок. Внаслідок поверхневого ефекту активний опір рейок більший від омічного в 5...10 разів. В залежності від струму опір рейок Ом/км; внутрішній індуктивний опір теж досить великий ( Ом/км). Повний опір змінному струмові частотою 50 Гц системи «рейка-земля» для одиниці довжини колії складає


, (11.1)

де - еквівалентний радіус рейки.

Замінюючи 2 рейки залізничної колії одним проводом з еквівалентним радіусом , маємо

, (11.2)

де - відстань між осями рейок.

При двоколійній лінії , (11.3)

де - відстань між осями двох колій.

ЕРС взаємоіндукції в контурі «рейки-земля» . (11.4)

Струм у рейках, зумовлений цією ЕРС,

. (11.5)

Спад напруги в фазному проводі лінії ДПР з урахуванням ЕРС взаємоіндукції, обумовленої струмом у рейках залізничної колії,

. (11.6)

Тому повний опір фази лінії ДПР з урахуванням повернення струму землею і частково рейками

, (11.7)

де – опір контуру «провід–земля»;

– повний опір взаємоіндуктивності між контурами «провід лінії ДПР–земля» та «рейки–земля».

 

Електричний розрахунок лінії ДПР

Електровози змінного струму – це однофазне навантаження. Тому навіть на початку лінії ДПР на шинах 25 кВ тягової підстанції напруга несиметрична. Навантаження самої лінії ДПР симетричне. Нехай лінія ДПР протяжністю живить декілька трифазних нетягових навантажень , що розташовані на відстані від її початку. Розрахункове значення струму навантаження лінії ДПР


. (11.8)

 

Розрахункове значення струму тягового навантаження в контурі «провід лінії ДПР–земля» (з урахуванням рейок) має три складові: перша обумовлена струмом в розглядуваному контурі, друга – взаємною індукцією з контуром іншої фази, яка викликана струмом , третя – взаємною індукцією з контуром «контактна мережа – земля (рейки)», викликана струмом тягового навантаження .

Зазвичай заземлюють (приєднують до рейок) вивід фази с обмотки тягового трансформатора, з’єднаної трикутником.

Спад лінійних напруг в системі ДПР у цьому випадку

 

; (11.9)

, (11.10)

де ;

;

, – відповідно модуль та кут зсуву струму фази а трифазного навантаження ліній ДПР.

Враховуючи, що , визначаємо відповідну пряму послідовність лінійних спадів напруг.

.

Підставляючи сюди вирази (11.9) та (11.10) і враховуючи, що , отримаємо:

. (11.11)

Зворотна послідовність

(11.12)

Відзначимо, що при двох паралельних коліях останній член формул (11.11) – (11.12) буде складатись з двох складових.

Коефіцієнт несиметрії лінійних напруг в кінці лінії ДПР

 

, (11.13)

 

де - коефіцієнт несиметрії лінійних напруг на шинах тягової підстанції, що живить лінію ДПР. Через спад лінійних напруг прямої та зворотної послідовностей можна визначити спотворення лінійних напруг в кінці лінії ДПР:

; ; . (11.14)

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 446; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.008 с.)