З якою метою здійснюють перерахунок ПДФО?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З якою метою здійснюють перерахунок ПДФО?а) перевірка підстав у платника податку на застосування ПСП;

б) перевірка правильності нарахування ПДФО за кожний окремий місяць;

в) не має правильної відповіді.


37. Платник ПДФО обирає місце застосування ПСП:

а) самостійно;

б) за згодою ДПІ;

в) за згодою підприємства, на якому працює.

38. Платниками податку на прибуток є:

а) фізичні особи-резиденти і нерезиденти;

б) юридичні особи-резиденти і нерезиденти;

в) фізичні та юридичні особи-резиденти.

39. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є:

а) прибуток із джерелом походження з України;

б) іноземний прибуток;

в) прибуток із джерелом походження з України та за її межами.

40. До складу доходів платників податку на прибуток відносять:

а) доходи від операційної діяльності, доходи від реалізації товарів (робіт, послуг);

б) доходи від операційної діяльності, інші доходи;

в) сума авансів отримана в рахунок оплати товарів (робіт, послуг).

41. До доходів, що не враховуються для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток відносять:

а) суми ПДВ, суми емісійного доходу;

б) вартість основних засобів, безоплатно отриманих з метою подальшої експлуатації;

в) доходи від операційної діяльності.

42. Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток, складаються з:

а) витрати операційної діяльності, інші витрати;

б) собівартість реалізованих товарів (робіт, послуг);

в) загальновиробничі витрати, амортизація нематеріальних активів та основних засобів.

43. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку:

а) витрати не пов’язані з провадженням господарської діяльності;

б) суми попередньої оплати товарів (робіт, послуг);

в) витрати операційної діяльності.

44.До витрат подвійного призначення відносять:

а) витрати пов’язані з організацією на проведення прийомів, презентацій, свят;

б) суми авансової оплати товарів (робіт, послуг);

в) витрати на професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників; витрати пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності.

45. Нарахування амортизації за новим методом починається з:

а) місяця в якому прийнято рішення про застосування нового методу;

б) місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну метода;

в) не має правильної відповіді.

46. Суми амортизаційних відрахувань:

а) не підлягають вилученню до бюджету;

б) підлягають вилученню до бюджету;

в) не має правильної відповіді.

47. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств:

а) отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги;

б) які засновані громадськими організаціями інвалідів і є повною власністю;

в) не має правильної відповіді.

48. До об’єктів оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу відносять:

а) транспортні засоби швидкої медичної допомоги;

б) мопеди, велосипеди;

в) колісні транспортні засоби, судна, літаки і вертольоти зареєстровані у Державному судновому реєстрі та реєстрі цивільних повітряних суден України.

49. База оподаткування для суден, обладнаних двигунами визначається:

а) за довжиною корпусу судна в см;

б) за потужністю двигуна в кВт;

в) за об’ємом циліндрів двигуна в см3.

50. Розмір сплати єдиного внеску буде визначатися відповідно:

а) класу професійного ризику виробництва з урахуванням видів їх економічної діяльності;

б) розміру заробітної плати працівника.

51. Єдиний внесок страхувальники сплачують:

а) не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом;

б) раз на квартал не пізніше 20 числа, що настає за базовим звітним періодом;

в) не пізніше 19 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

52. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік:

а) дорівнює або перевищує 50%;

б) дорівнює або перевищує 75%.

53. Об’єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є площа:

а) ріллі, сіножатей, пасовищ;

б) сільськогосподарських угідь та земель водного фонду;

в) багаторічних насаджень.

54. Базою оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є:

а) нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь, проведена станом на 1 липня 1995 року;

б) нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь, проведена станом на 1 липня 2000 року;

в) нормативна грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь, проведена станом на 1 липня 2010 року.

55. Розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податку з 1 га сільськогосподарських угідь та земель водного фонду залежить від:

а) категорії земель;

б) місця їх розташування;

в) категорії земель та місця їх розташування.

56. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку для ріллі, сіножатей і пасовищ з 01.01.2011 р. складає:

а) 0,09%;

б) 0,15%;

в) 0,03%.

57. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 01.01.2011 р. складає:

а) 0,09%;

б) 0,15%;

в) 0,03%.

58. Ставка фіксованого сільськогосподарського податку для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 01.01.2011 р. складає:

а) 0,09%;

б) 0,15%;

в) 0,03%.

59. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку проводиться:

а) раз на квартал;

б) щомісяця протягом 30 календарних днів;

в) раз на рік.

60. Фіксований сільськогосподарський податок сплачується у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

а) у Ікв. – 50%, ІІкв. – 30%, ІІІкв.,ІVкв. – 10%;

б) у Ікв., ІІкв – 30%,. ІІІкв. – 50%, ІVкв. – 10%;

в) у Ікв., ІІкв – 10%,. ІІІкв. – 50%, ІVкв. – 30%.

 

 

Перелік тестових завдань

До комплексного державного екзамену

З дисципліни «Банківські операції»

1. Капітал банку розподіляється на:

а) власний капітал;

б) валютний фонд;

в) кредитний капітал;

г) страховий фонд, резервний фонд;

Кредитна система – це

а) сукупність банків, які здійснюють мобілізацію грошових ресурсів і надають їх у позики;

б) сукупність кредитних відносин у країні;

в) спеціалізовані банки, які здійснюють кредитування суб`єктів господарського життя;

г) сукупність кредитних відносин та інститутів, які реалізують ці відносини;

д) НБУ і система комерційних банків;

Основні групи банківських операцій– це

а) операції з цінними паперами;

б) кредитні операції;

в) нетрадиційні банківські операції та послуги;

г) активні операції;

д) операції з іноземною валютою;

е) пасивні операції;

4. Перерахуйте, що відноситься до власного капіталу банку:

а) кошти банків-кореспондентів;

б) нерозподілений прибуток;

в) депозити;

г) резервний фонд;

д) кредити нбу;

е) статутний фонд;

5. Банківська система України складається з:

а) трьох рівнів;

б) одного або горизонтального рівня;

в) двох або вертикального рівня;

6. Здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов`язань – це

а) банківська ліквідність;

б) банківські ресурси;

в) власні кошти банку;

г) капіталовкладення;

д) депозитний процент;

7. Які санкції вживає НБУ за систематичне порушення КБ його вимог:

а) стягнення грошового штрафу, відкликання ліцензії;

б) підвищення норми обов`язкових банківських резервів; проведення заходів фінансового оздоровлення;

в) проведення заходів фінансового оздоровлення, застосування санкції у вигляді штрафу, підвищення норми обов`язкових банківських резервів, відкликання ліцензії;

8. Причини порушення ліквідності комерційного банку:

а) прорахунки в оцінці ризиків;

б) різкі зміни облікової ставки нбу;

в) форс-мажорні обставини;

г) порушення збалансованості активів і пасивів банку;

Сукупність коштів, які знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснення активних операцій – це

а) депозити та кошти на рахунках клієнтів;

б) кредити НБУ;

в) банківські ресурси;

г) кредити інших банків;

д) кошти, отримані в результаті емісії цінних паперів;

Сума грошових коштів, яку повинні постійно зберігати комерційні банки на своїх рахунках у НБУ – це

а) обов`язкові банківські резерви;

б) міжбанківський кредит;

в) державні дотації банку;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.008 с.)