Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету?а) доходи від власності та підприємницької діяльності; адміністративні штрафи та санкції; плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах; інші надходження.

б) надходження від штрафів та фінансових санкцій; доходи від власності та підприємницької діяльності; інші неподаткові надходження.

в) доходи від власності та підприємницької діяльності;доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від сплати штрафних санкцій; інші неподаткові надходження.

г) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; доходи від власності та підприємницької діяльності; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші неподаткові надходження.

40. Зведений бюджет району включає:

а) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

б) сукупність усіх складових бюджетної системи;

в) показники районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, се­лищних і сільських бюджетів;

г) показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного значення.


Які є джерела покриття бюджетного дефіциту?

а) державний кредит, податки, прибуток, інвестиції.

б) державна позика, грошова емісія.

в) надзвичайний податок, комерційний кредит, амортизаційні відрахування.

г) міжнародний кредит, валютний фонд держави, монетарну метали.

д) євровалюта, промислове золото, діаманти, національний дохід.

Як розрізнюють бюджетний дефіцит відповідно до форм прояву?

а) активний, пасивний.

б) вимушений, свідомий.

в) відкритий, прихований.

г) негативний, позитивний.

43. До доходів спеціального фонду Державного бюджету належить:

а) акцизний збір;

б) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

в) податок на додану вартість;

г) ввізне мито;

д) платежі за користування надрами загальнодержавного значення.

Які бюджети входять до складу бюджетів місцевого самоврядування?

а) бюджети територіальних громад міста, селища, села та їх об'єднань.

б) обласні, районі, міські бюджети, бюджети районів у містах, селищ і сіл.

в) централізовані і децентралізовані.

Що таке бюджетна позичка?

а) безпроцентне, безстрокове надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на проведення цільових заходів.

б) надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття дефіциту відповідного бюджету.

в) передача коштів з одного бюджету до іншого на поворотній основі з метою збалансування бюджету.

г) надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття тимчасового касового розриву.

д) передача коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня з метою надання фінансової допомоги.

Які використовуються методи формування доходів бюджету?

а) вилучення доходів з державного сектора економіки; одержання доходів від державних угідь, податковий.

б) отримання доходів від державних угідь, майна і послуг; перерозподіл доходів юридичних і

фізичних осіб за допомогою податків; залучення позик.

в) отримання доходів від державної власності; фіскальний; залучення позик.

г) пряме вилучення доходів з державного сектора; отримання доходів від державних угідь, майна і послуг; перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків та зборів; залучення позик.


Бюджетний період - це

а) визначений законодавством період, протягом якого функціонує бюджет, в Україні діє трирічний бюджетний період;

б) визначений законодавством період, протягом якого функціонує бюджет, в Україні діє річний бюджетний період;

в) визначений законодавством період, протягом якого був прийнятий бюджет, в Україні діє річний бюджетний період;

48. Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати до Верховної Ради проект Закону «Про Державний бюджет України» на наступний рік:

а) на початку року;

б) до 31 грудня;

в) не пізніше 15 вересня;

г) до 24 серпня.

49. До складу субвенцій з державного бюджету України не входять:

а) субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самовряду­вання на виконання власних повноважень наслідок надання пільг, установле­них державою;

б) субвенції на виконання повноважень територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань;

в) субвенції на здійснення програм соціального захисту;

г) субвенції на виконання інвестиційних проектів.

50. Кошторис - це:

а) бюджетні асигнування, розподілені поквартальне і постатейно.

б) плановий документ, в якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх постатейний і поквартальний розподіли.

в) розпис доходів і видатків, збалансованих у часі з поквартальним розподілом.

г) плановий документ з переліком бажаних витрат і можливих надходжень певної бюджетної установи, їх постатейний і поквартальний розподіли.

На які групи поділяються доходи бюджету від загальнодержавних податків і зборів у процесі їх розподілу між окремими ланками бюджетної системи?

а) податкові і неподаткові надходження.

б) податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти.

в) закріплені і регулюючі доходи.

г) загальнодержавні податки та місцеві податки і збори.

Що таке бюджетна позичка?

а) безпроцентне, безстрокове надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на проведення цільових заходів.

б) надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття дефіциту відповідного бюджету.

в) передача коштів з одного бюджету до іншого на поворотній основі з метою збалансування бюджету.

г) надання коштів з бюджетів вищого рівня бюджетам нижчого рівня на покриття тимчасового касового розриву.

д) передача коштів з бюджету вищого рівня до бюджету нижчого рівня з метою надання фінансової допомоги.

Які використовуються методи формування доходів бюджету?

а) вилучення доходів з державного сектора економіки; одержання доходів від державних угідь, податковий.

б) отримання доходів від державних угідь, майна і послуг; перерозподіл доходів юридичних і

фізичних осіб за допомогою податків; залучення позик.

в) отримання доходів від державної власності; фіскальний; залучення позик.

г) пряме вилучення доходів з державного сектора; отримання доходів від державних угідь,

майна і послуг; перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб за допомогою податків та зборів; залучення позик.

Які є внутрішні джерела формування доходів бюджету?

а) міжнародний кредит, національне багатство, національний дохід.

б) створений валовий внутрішній продукт і національне багатство.

в) валовий національний продукт, державний кредит, емісійний дохід.

г) податкові і неподаткові надходження.

55. До видатків на економічну діяльність належать:

а) фінансування державних і міждержавних науково-технічних програм, фундаментальних досліджень ;

б) капітальні вкладення, бюджетні кредити підприємствам, державні суб­сидії й дотації, операційні витрати ;

в) державні субсидії і допомоги окремим громадянам, які внаслідок об'єк­тивних, незалежних від них причин не можуть самостійно себе забезпечити;

г) витрати на закупівлю озброєнь і військової техніки та на утримання вій­ськових частин;

д) сплата внесків до міжнародних організацій, утримання дипломатичних представництв за кордоном, відрядження за кордон представників органів дер­жавної влади.

Який показник характеризує забезпеченість населення стаціонарними лікувальними закладами?

а) число лікарень на даній території;

б) рівень госпіталізації населення;

в) число лікарів у лікарнях на 1000 населення;

г) число лікарняних ліжок на 1000 населення;

57. Який показник використовується у плануванні амбулаторно-поліклінічної мережі?

а) лікарська посада;

б) лікарське відвідування;

в) норма прийому хворих на годину;

г) забезпеченість лікарнями на 1000 населення;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.008 с.)