Тема 4. Адаптація вітчизняної податкової системи до загальноприйнятих норм і правил європейської практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Адаптація вітчизняної податкової системи до загальноприйнятих норм і правил європейської практикиНорми європейського податкового законодавства для України. Гармонізація податків на споживання. Вимоги базових нормативних актів ЄС — Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість та Директиви Ради 92/12/ЄС про загальний режим зберігання, переміщення та моніторингу за підакцизними товарами. Адаптація прямих податків до вимог європейського оподаткування. Угоди про уникнення подвійного оподатковування з країнами-членами Євросоюзу. Орієнтири для процесу адаптації податкової системи для України та податкових систем країн, які прагнуть вступити в ЄС.

Змістовий модуль 2: «Національні податкові системи країн ЄС – 15»

Тема 5. Податкова система Німеччини

Корифеї фінансової науки. Наукова школа управління державними фінансами та адміністрування податків «камералістика» (Kameralwissenschaft, Kameralia). Наукова школа «ордо-лібералізму». Устрій податкової системи. Податки, закріплені за федеральним, земельними та місцевими бюджетами. Податки, спільні для всіх бюджетів. Встановлення та справляння федеральних податків. Особливості справляння земельних та місцевих податків. Адміністрування податків. Функції Bundesfinanzministerium – Федерального міністерства фінансів. Федеральне центральне податкове управління (Bundeszentralamt für Steuern), Федеральне управління з питань централізованого обслуговування та неурегульованої власності, Технологічний центр з обробки даних та інформаційних технологій для адміністрування федеральних доходів. Митниця (Zoll) Федеральна палата з питань оподаткування (Bundessteuerberaterkammer).

Тема 6. Податкові системи Франції, Італії

Фіскальні перетворення Великої французької революції. Основні державні податки Франції. Особливості справляння місцевих податків Франції. Фіскальне відомство і адміністрування податків. Генеральна дирекція податків Франції (Direction Générale des Impôts). Податковий кодекс (Code Général des Impôts).

Італійська школа вчення про податки. Основні державні податки Італії. Регіональні та місцеві податки Італії. Адміністрування податків в Італії. Агентство державних доходів (Agenzia Entrate); Фінансова гвардія (Guardia di Finanza); Агентство акцизів і ПДВ (Agencia delle Dogane); Бюро інформації (SOGEI); Агентство кадастру, реєстрації та оцінки власності (Agencia di Territorio); Управління податковим боргом (Equitalia Spa).

Тема 7. Податкові системи Бельгії, Нідерландів, Люксембурга

Загальна характеристика національної економічної моделі Бельгії. Бюджетно-податкова політика Королівства Бельгії. Національна податкова система Бельгії. Адміністрування податків в Бельгії.

Історія становлення податкової системи Нідерландів. Сучасна податкова система Нідерландів. Адміністрування податків в Нідерландах. Генеральний Директорат з податкової та митної політики і законодавства. Генеральний Директорат податкової та митної адміністрації.

Становлення та розвиток податкової системи Великого Герцогства Люксембург. Державні та місцеві податки Люксембурга. Особливості адміністрування податків в Люксембурзі.

Тема 8. Податкові системи Великої Британії, Данії, Ірландії

Велика Британія - батьківщина податкового права. Державні податки Великої Британії. Особливості справляння місцевих податків у Великій Британії. Адміністрування податків. Королівська служба державних доходів і митниці (Her Majesty’s Revenue & Customs, HMR&C). Податкові інспектори Її Величності ((Her Majesty’s inspectors of taxes та Збирачі податків (collectors of taxes. Загальні уповноважені (general commissioners) та Спеціальні уповноважені (special commissioners.

Податкова політикаІрландії та її вплив на розвиток ірландської економіки. Ірландія як "податкова гавань".

Сучасна податкова система Данії. Особливості оподаткування підприємницької діяльності в Данії. Адміністрування податків в Данії.

Тема 9. Податкові системи Греції, Іспанії, Португалії

Державні та місцеві податки Греції. Особливості адміністрування податків на основі Договорів про уникнення подвійного оподаткування. Особливості оподаткування прибутку підприємств у Греції. Адміністрування податків в Греції.

Федеральні податки Іспанії. Регіональні податки на прикладі бюджету Каталонії. Особливості застосування муніципальних податків в Іспанії. Адміністрування податків в Іспанії.

Державні та місцеві податки та збори в Португалії. Особливості прямого оподаткування в Португалії. Особливості непрямого оподаткування в Португалії. Адміністрування податків в Португалії.

Тема 10. Податкові системи Австрії, Фінляндії, Швеції

Особливості справляння федеральних та муніципальних податків в Австрії.

Податкова реформа Австрії "тарифні перетворення" ("сімейний пакет"; підвищення частки споживчих податків і зборів). Адміністрування податків в Австрії.

Державні та місцеві податки у Фінляндії. Особливості застосування пільгового оподаткування нерезидентів з країн — учасниць Європейського Співтовариства або Організації економічного співробітництва та розвитку. Адміністрування податків у Фінляндії.

Розвиток та особливості сучасної податкової системи Швеції. Особливості адміністрування податків і Швеції. Розробка податкового законодавства Міністерством фінансів. Функції та компетенції Національного податкового управління (НПУ) та податкових органів земель Швеції.

Змістовий модуль 3: «Національні податкові системи країн ЄС – 10 та нових членів»

Тема 11. Податкові системи Кіпра, Мальти

Податкова система Республіки Кіпр. Особливості створення сприятливого податкового клімату на Кіпрі. Система індивідуального прибуткового оподаткування на Кіпрі. Особливості здійснення підприємницької діяльності на Кіпрі. Оподаткування доходів офшорних компаній, створених на Кіпрі. Особливості проведення сучасної реформи оподаткування на Кіпрі.

Особливості оподаткування на Мальті. Пільговий режим оподатковування для бізнесу. Оподаткуванні міжнародних торгових компаній (іnternatіonal tradіng companіes, ІTC) і міжнародних холдингових компаній (іnternatіonal holdіng companіes, ІHC). Угоди про запобігання подвійного оподатковування.

Тема 12. Податкові системи Польщі, Чехії

Становлення та розвиток податкової системи Польщі. Прямі та непрямі державні податки Польщі. Місцеві податки і збори. Адміністрування податків в Польщі.

Три стадії податкової реформи Чехії. Роль та значення Податкового кодексу Чехії в процесі перебудови чеської економіки. Особливості адміністрування податків в Чехії.

Тема 13. Податкові системи Естонії, Латвії, Литви

Законодавча база та організація функціонування податкових систем Прибалтійських країн.

Становлення податкової системи Естонії після отримання незалежності (1991 р.). Ліберальна податкова реформа 2000 р. Загальнодержавні податки Естонії. Особливості справляння місцевих податків та зборів в Естонії. Адміністрування податків в Естонії. Електронне декларування. Угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Загальна характеристика податкової системи Латвії, аналіз справляння основних бюджетоутворюючих податків та застосування пільг. Податкові конвенції Латвії. Податкові пільги для інвесторів в Латвії. Порядок обчислення прибуткового податку з підприємств і населення. Митний і акцизний податки. Податок на землю і майно. Державні обов'язкові внески по соціальному страхуванню. Особливості адміністрування податків в Латвії.

Система оподаткування в Литві у 90-ті роки XX ст. Нова податкова система Литви з 2001 р. Загальнодержавні та місцеві податки і збори Литви. Особливості пільгового оподаткування вільних економічні зони: у Клайпеді і в Каунасі. Адміністрування податків в Литві.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.208.0 (0.005 с.)