Загальнознеосіблений спосіб ремонту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Загальнознеосіблений спосіб ремонтуНа відміну від агрегатно-знеосібленого способу, даний спосіб характеризується повним знеосібленням не тільки вузлів, але й окремих деталей. Машину, що поступила в ремонт, повністю розбирають, всі деталі підлягають дефектуванню. При цьому ті деталі, які ще придатні для використання передаються на склад, а решту або ремонтують або здають в металобрухт. Слюсарно-зборочна бригада проводить зборку машин із знеосіблених деталей, що поступають із складу.

Загальнознеосіблений спосіб ремонту використовують на крупних ремонтних базах, що проводять ремонт великої кількості однотипного обладнання із взаємозамінними деталями. В умовах нафтогазової промисловості він використовується на центральних БВО та спеціалізованих ремонтно-механічних заводах. Даний спосіб ремонту є найекономнішим із трьох названих. Це пояснюється тим, що при цьому значно скорочується час простоїв в ремонті, підвищується ПП і якість робіт, знижується їх вартість.

Як вже зазначалось, для надійної роботи ГПА вимагається систематичне технічне обслуговування, виконання ремонтних робіт та заходів із технічної діагностики.

Ремонтно-профілактичне обслуговування виробництва та устаткування в Богородчанському ЛВУМГ організовує та здійснює спеціальна сервісна фірма «Укргазенергосервіс» та частково ремонти проводяться в умовах заводів-виготовлювачів. Власними силами підприємства проводяться незначні ремонтні роботи на обладнанні, тобто поточні ремонтні роботи.

Але основним завданням підприємства є забезпечення раціональної експлуатації основних виробничих засобів. Виходячи з цього, основними завданнями ремонтного обслуговування є:

- здійснення технічного обслуговування та ремонту основних виробничих засобів;

- модернізація обладнання, що експлуатується;

- монтаж нового обладнання;

- виготовлення запасних частин та вузлів;

- скорочення часу простою обладнання у ремонті;

- скорочення витрат на проведення ремонтних робіт.

До основних функцій даного підрозділу відноситься:

- планування, облік і контроль виконаних робіт;

- контроль правильності експлуатації обладнання;

- інвентаризація обладнання;

- технічна підготовка ремонтних робіт;

- контроль за станом зберігання обладнання;

- облік руху обладнання;

- звітність про виконання робіт.

Всі запобіжні заходи та ремонти здійснюються відповідно до встановлених заздалегідь нормативів. Після відпрацювання кожною фізичною одиницею устаткування певної, визначеної нормативами, кількості годин проводять його огляди, технічне обслуговування та планові ремонти, черговість і послідовність яких залежить від призначення засобу праці, його конструктивних особливостей, умов експлуатації. Для газоперекачуючих агрегатів (ГПА), що є на балансі Богородчанського ЛВУМГ, нормативи умов експлуатації встановлюються заводом-виробником.

Обсяги та види ремонтних робіт у системі ремонту за результатами технічної діагностики визначаються залежно від фактичної потреби в них після об'єктивного контролю технічного стану того чи іншого засобу праці.

Роботи з технічного обслуговування та ремонту устаткування плануються у формі перспективного плану, річних і місячних планів-графіків планово-попереджувального ремонту (ППР).

Підприємством «Укргазенергосервіс» за участю планово-економічного відділу розробляється план роботи, який включає наступні розділи: виробничу програму, чисельність та заробітну плату, собівартість ремонтних робіт.

Виробнича програма складається в номенклатурному виразі та трудомісткості. Вона передбачає проведення технічного (міжремонтного) обслуговування, періодичних планових ремонтів і модернізації.

Виробнича програма Богородчанського ЛВУМГ визначається згідно графіка планово-попереджувального ремонту. Річний графік ППР складається відповідно до норм тривалості ремонтного циклу, міжремонтного і міжоглядового періодів із урахуванням структури ремонтного циклу.

Графік планово-попереджувального ремонту (ППР) складається для кожного об'єкту. В ньому зазначаються види чергових ремонтів, терміни виконання кожного ремонту та огляду протягом року. На підставі річного графіку в залежності від завантаження ремонтних підрозділів розробляються квартальні та місячні графіки планово-попереджувального ремонту. Чисельність робітників-ремонтників розраховується за методом трудомісткості.

Чисельність робітників, що займаються технічним обслуговуванням устаткування - за нормою обслуговування.

При плануванні собівартості робіт необхідно скласти загальний кошторис витрат, кошторис на виконання капітального ремонту та технічне обслуговування.

 

 

2.3 Показники для оцінки рівня організації виробництва та ефективності ремонтного обслуговування на підприємстві

Статистичний аналіз передбачає великої кількості виробів і виявлення значень надійності. Він не відповідає на питання, який виріб буде пошкодженим або коли станеться відмова. Але він дозволяє передбачити, скільки в середньому відмов буде за Тн годин роботи всіх даних виробів.

Для ремонтованого обладнання кількісно безвідмовність характеризується наступними показниками:

1) напрацювання на відмову

= (2.1)

де - середнє напрацювання на одну відмову за період, протягом якого оцінюється надійність виробу;

-сумарне напрацювання однієї або багатьох ГПА за певний період часу, в год.;

- кількість раптових відмов однієї або декількох ГПА за цей час.

Заводи-виробники повинні вказувати у паспортних даних його напрацювання на відмову.Гарантійним називають таке напрацювання, яке завод-виробник гарантує. Якщо величина відома, то ймовірність безвідмовної роботи виробу Р за період роботи Та можна безпосередньо розрахувати використовуючи експоненціальну формулу математичної статистики:

P= = (2.2)

де -частота відмов ГПА за одиницю часу;

- час, протягом якого ГПА повинна справно працювати.

Безвідмовність обладнання, яке не ремонтується, характеризують напрацюванням до відмови. На підставі даних про напрацювання до відмови обчислюють інтенсивність відмов 𝜆 неремонтованої техніки. Інтенсивність відмов - це величина обернена до напрацювання до відмови.

𝜆= відмов/год;

𝜆= % відмов/год; (2.3)

Інтенсивність відмов неремонтованої техніки часто виражають в % на 1000 год. роботи. Тоді вона показує, яка частка (в %) від загальної кількості пристроїв, які знаходяться в експлуатації, виходить з ладу за 1000 год. їх роботи.

Поряд з безвідмовністю в кожній ГПА повинна бути конструктивно закладена і її ремонтопридатність, яка повинна забезпечити швидку ліквідацію відмов з мінімальними витратами. Показниками ремонтопридатності конструкції служать:

- середній час відновлення;

- ймовірність виконання ремонту в заданий строк;

- середня вартість технічного обслуговування.

Середній час відновлення - це середній час вимушеного простою в неплановому ремонті, викликаного пошуком і ліквідацією однієї відмови. Окремої уваги при цьому заслуговує відношення величини Тпн до напрацювання на відмову:

(2.4)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 349; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.179.37 (0.013 с.)