Критерії надійності обладнання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії надійності обладнанняПершою властивістю виробу, яка лежить в основі його надійності є безвідмовність. Споживачі в даний час вимагають кількісної оцінки і гарантії збоку заводу-виробника, що обладнання буде безвідмовно функціонувати протягом заданого терміну.

Теорія надійності дає імовірнісне тлумачення процесу відмов. Відмовою називається подія, після появи якої виріб повністю або частково втрачає деякі функції, включаючи погіршення параметрів. Отже відмова - це подія, яка полягає у порушенні працездатності. Під випадковою розуміють таку відмову, причина якої невідома. Математично її вважають випадковою подією.

Підвищити надійність ГПА і систем можна наступним чином:

- спрощенням конструкції і зменшенням кількості деталей;

- покращенням режимів роботи деталей в порівнянні з номінальними;

- зменшенням їх робочої температури шляхом їх охолодженням;

- захистом від ударів, вологості, корозії;

- використанням надійних деталей;

- становленням методики приробки і норм випробування деталей;

- резервуванням;

- забезпеченням швидкого знаходження і ліквідації пошкодження.

Практика ремонтних підприємств підтверджує, що ГПА, відремонтовані з врахуванням всіх вимог технології і які експлуатуються з дотриманням правил технічного обслуговування, мають термін служби до наступного капітального ремонту, приблизно рівний термінові служби нових ГПА. Таку якість ремонту ГПА повинні забезпечувати всі ремонтні підприємства, так як вони, як правило, мають технічне оснащення, яке дозволяє організувати виробничі процеси на промисловій основі.

В процесі ремонту тепер часто проводиться і подальше підвищення надійності і довговічності.

Підвищення міжремонтного терміну служби капітально відремонтованих ГПА і доведення його до значень, близьких до терміну служби нового обладнання, має велике господарське значення. Низькі терміни служби деталей капітально відремонтованих ГПА приводять до:

- значних простоїв обладнання в поточних ремонтах;

- великих витрат запасних частин;

- значних витрат на ремонт.

Основне завдання полягає в тому, щоб обладнання, яке вийшло з капітального ремонту, відповідало технічним умовам на новий ГПА. Капітальний ремонт повинен повністю відновити точність, потужність, продуктивність, надійність, довговічність та інші важливі параметри обладнання.

Отже, на основі розглянутих методичних аспектів далі буде проведено аналіз ефективності проведення ремонтних робіт.

 

2.2 Системи ремонтів

В практиці ремонтного обслуговування зустрічаються дві системи ремонтів: система технічного обслуговування і планових ремонтів та система ремонтів по потребах [23, 216].

Під системою технічного обслуговування і планових ремонтів (ТО і ПР) розуміють сукупність запланованих заходів по догляду, нагляду та ремонту обладнання. Система ТО і ПР включає: технічне обслуговування, поточний ремонт (ПР) та капітальний ремонт (КР).

ТО являє собою комплекс заходів чи операцій по підтриманню та працездатності і справності агрегату при його використанні за призначенням, при очікуванні, зберіганні і транспортуванні. Воно проводиться з метою попередження прогресуючого зносу деталей і сполучень шляхом своєчасного проведення регулювальних робіт, змащування, виявлення дефектів та їх усунення. В склад ТО входить контроль технічного стану, очищення, змащування, заміна окремих складових частин або їх регулювання з метою попередження пошкоджень, а також частина робіт по усуненню пошкоджень.

Слід розрізняти періодичні та сезонні ТО. Періодичне ТО виконується через встановлені в експлуатаційних документах інтервалу часу. Сезонне ТО проводиться з метою підготовки виробу до використання в сезонно-літніх умовах. Сезонне ТО проводиться тільки для виробів, що використовуються при істотних змінах навколишнього середовища протягом року.

ТО обладнання по об'єктах, що мають експлуатаційний персонал, проводиться силами цього персоналу, а на об'єктах, що не мають постійного персоналу, проводиться силами комплексних бригад ремонтників бази виробничого обслуговування.

Комплекс робіт при ТО регламентується інструкціями по експлуатації, які розробляють заводи-виготовлювачі обладнання. Поточний ремонт здійснюється в процесі експлуатації з метою гарантованого забезпечення працездатності обладнання. У поточний ремонт обладнання включаються всі роботи по його огляду та ремонту в період між капітальними ремонтами. Мета поточного ремонту - забезпечити нормальну експлуатацію обладнання з номінальною або близькою до номінальної потужністю і з техніко-економічною характеристикою, близькою до рівня, досягнутого після останнього капітального ремонту. При ПР проводиться часткова розборка обладнання, ремонт окремих вузлів або заміна зношених деталей, зборка, регулювання та випробування згідно інструкції по експлуатації. Ті вузли, що вимагають ремонту, замінюють заздалегідь відремонтованими із резерву бази виробничого обслуговування (БВО).

ПР на місці експлуатації здійснюється силами комплексних бригад БВО, а при необхідності залучається і експлуатаційний персонал. ПР, що вимагають застосування спеціальної оснастки та обладнання, проводяться на БВО, чи центральних БВО.

КР проводиться з метою відновлення працездатності та ресурсу обладнання. При КР проводиться повна розробка обладнання, мойка та дефектація деталей та вузлів, ремонт, зборка, регулювання, випробування під навантаженням та фарбування. КР проводиться найчастіше на центральних БВО об'єднань або на спеціалізованих ремонтно-механічних заводах.

Обладнання відправляється на КР згідно з планом-графіком ремонтів. В капітальний ремонт входить:

1) повна ревізія обладнання - його детальний огляд, вимірювання, випробування, аналізи та дослідження; відновлення та заміна зношених деталей; заходи щодо підвищення надійності та економічності роботи обладнання (до проектних значень);

2) усунення значних пошкоджень обладнання під час його експлуатації. Крім основних робіт по ремонту обладнання і заміні його деталей та вузлів, капітальний ремонт включає попереднє ознайомлення ремонтного персоналу з технічною документацією по ремонту, підготовчі і заключні роботи: влаштування і розбір тимчасових приміщень, тимчасових підводів газу та води, повітря, доставку до робочих місць матеріалів, інструментів і інше.

Капітальний ремонт нафтогазового обладнання може супроводжуватись і його модернізацією, в результаті якої технічні та експлуатаційні параметри обладнання можуть бути доведені до рівня параметрів кращих зразків (вищого від проектних).

Система ремонтів по потребах також може зустрічатись на практиці. Її суть полягає в тому, що ремонт обладнання проводиться тільки тоді, коли цього вимагає його технічний стан, коли дальша експлуатація стає неможливою через зношеність. Так система має ряд недоліків, що знижує її ефективність та розповсюдження. Серед них слід виділити: відсутність закінченої системи планування ремонту обладнання, відсутність профілактичних заходів, що попереджували б інтенсивний знос деталей, прогресивне погіршення в процесі експлуатації стану обладнання та його технічної продуктивності, зменшення степеня надійності та довговічності обладнання в результаті інтенсивного зносу деталей, невизначеність термінів зупинки обладнання та ремонт, що не дає можливості планувати ремонтні роботи.

Виходячи з цього таку систему ремонтів не можна рекомендувати для широкого використання. Використовувати її можна тільки у виняткових випадках, коли ніякого замінного фонду обладнання та запасних частин на підприємстві немає і коли це стосується другорядних видів обладнання, зупинка яких на ремонт не може позначитись на роботі підприємства.

До недоліків, які значно знижують ефективність ремонтного обслуговування з системою ремонтів по потребах, відносяться: відсутність профілактичних заходів, які попереджували б інтенсивний знос деталей, прогресивне погіршення в процесі експлуатації стану обладнання та його технічної продуктивності, зменшення ступеня надійності та довговічності обладнання і багато інших.

У системі ремонтів важливе значення мають форми організації ремонтів [23, 319].

В залежності від конкретних умов виробництва (наявність ремонтної бази, віддаленість від спеціалізованих ремонтних баз), організація ремонтних робіт може здійснюватись в трьох формах:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 415; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.168 (0.009 с.)