Розділ 2 науково-методичні основи організації ремонтного 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2 науково-методичні основи організації ремонтногоОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА..................................... 38

2.1 Економічна суть ремонту та його місце в відтворенні

основних засобів................................................................................ 38

2.2 Система ремонтів....................................................................... 43

2.3 Показники для оцінки рівня організації виробництва та ефективності ремонтного обслуговування на

підприємстві...................................................................................... 55

2.4 Класифікація, відбір та методика кількісної оцінки чинників, що впливають на ефективність ремонтного обслуговування............................... 62

2.5 Методи аналізу показників ремонтного обслуговування....... 66

РОЗДІЛ З ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ

ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА БОГОРОДЧАНСЬКОМУ ЛВУМГ

1.5 Загальний аналіз основних техніко-економічних

показників та оцінка діяльності підприємства............................... 76

1.6 Аналіз обсягів та структури ремонтних робіт в УМГ

«Прикарпаттрансгаз»...................................................................... 80

1.7 Аналіз ефективності ремонтного обслуговування

обладнання на Богородчанському ЛВУМГ.................................... 92

1.8 Аналіз рівня організації ремонтного обслуговування........... 95

1.9 Кореляційно-регресійний аналіз ефективності

ремонтного обслуговування........................................................... 99

1.10 Класифікація та оцінка можливих резервів підвищення ефективності ремонтного обслуговування виробництва на підприємстві. 102

РОЗДІЛ 4 ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВАВУННЯ

БОГОРОДЧАНСЬКОГО ЛВУМГ.............................................. 105

2.6 Обґрунтування проектних рішень і визначення їх

економічної ефективності............................................................... 105

2.7 Вплив запропонованих заходів на основні ТЕП

діяльності Богородчанського ЛВУМГ.......................................... 112

ВИСНОВКИ.................................................................................. 115

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА,.,................................. 121

ДОДАТКИ...................................................................................... 124

БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

РОЗДІЛ 2

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

2.1 Економічна суть ремонту та його місце в відтворенні основних засобів

Устаткування компресорних станцій (КС) підлягає постійному зношуванню. Таке зношування може бути механічним, корозійним, ерозійним та термічним.

При механічному зношуванні поверхні деталей руйнуються в результаті тертя (знос шийок валів, підшипників, штоків, поршнів, ущільнюючих поверхонь засувок та ін.)

При корозійному зношуванні поверхні руйнуються під дією хімічно агресивних нафтопродуктів або газів, які містять сірку, сірководень).

Корозія устаткування буває місцевою, рівномірно розподіленою по всій поверхні, інтеркристалітною (руйнування металу розповсюджується по границях його кристалів) і селективною (руйнується один, із структурних складників металу).

Ерозійне зношування викликає дію абразивних частинок механічних домішок, що знаходяться в перекачуваному середовищі. Ударяючись об робочі поверхні деталей, рухаючись з великою швидкістю, абразивні частинки руйнують їх.

Термічне зношування - це руйнування детальний устаткування внаслідок дії високих температур. До термічного зношування схильні деталі газомотокомпресорів, газових турбін та котлів.

Для компресорних станцій характерні усі види зношування, тому для підтримки ГПА у робочому стані необхідний чіткий план профілактичних заходів та ремонтів.

Термін служби лінійної частини 50 років. Тому для неї проводяться =профілактичні роботи через значні терміни, а ремонти по потребах в результаті різних надзвичайних подій (повені, землетруси і ін.).

В процесі виробничого використання окремі частини засобів праці (машин, верстатів, механізмів) зношуються і поступово втрачають свою здатність виконувати відповідні функції. Відновлення їх працездатності та експлуатаційних властивостей досягається шляхом ремонту, організація якого повинна бути пов'язана з раціональною експлуатацією і доглядом за обладнанням. Основу для цього на промислових підприємствах складає система технічного обслуговування та ремонту основних фондів.

Суть ремонту полягає в заміні зношених деталей і вузлів на нові і повній зовнішній і внутрішній очистці обладнання з метою забезпечення справного стану обладнання, надійної і економічної його експлуатації при оптимальних трудових і матеріальних затратах.

Підвищення якості продукції ремонтних підприємств повинно досягатися шляхом:

- вдосконалення технологічних процесів;

- підвищення кваліфікації працівників;

- впровадження передових методів контролю якості.

З метою підвищення якості відновлення і виготовлення деталей на ремонтних підприємствах повинні широко застосовуватися типові технологічні процеси, а для особливо складних деталей, що випускаються у великих кількостях - маршрутна технологія. Великий позитивний вплив на збільшення строків служби капітально відремонтованих агрегатів здійснює централізоване виготовлення і постачання ремонтним заводам особливо відповідальних змінних деталей високої якості.

Для підвищення якості ремонту важливо також:

- застосовувати матеріали, що забезпечать міцність і зносостійкість деталей, а особливо тих, які зазнають великого динамічного навантаження, температурної і знакозмінної деформації;

- впровадження в ремонтне виробництво контрольно-вимірювальних приладів, інструментів і пристроїв, які забезпечують точність обробки і складання важливих деталей і вузлів;

- необхідно впроваджувати в ремонтне виробництво нові методи поверхневого зміцнення металів;

- уточнювати в ТУ на капітальний ремонт допустиме спрацювання деталей;

- вдосконалювати технологічні принципи експлуатаційних ремонтів агрегатів вибором оптимальної стратегії профілактичних ремонтів.

Важливе значення для підвищення надійності обладнання має збільшення строків служби його деталей.

Важливим резервом підвищення надійності агрегатів є також покращення їх ремонтопридатності. Конструкція кожного агрегату повинна допускати швидкий і якісний ремонт. Конструкція і технологія виготовлення ГПА повинні бути строго пов'язані з технологією ремонту в процесі їх експлуатації. Велике значення має забезпечення зручного доступу до вузлів, які замінюються, а також легкість заміни (зняття, встановлення і кріплення) агрегатів і вузлів.

Велике значення для підвищення надійності ГПА має також якість їх виготовлення.

Надійність окремих деталей (елементів) ГПА суттєво залежить від:

- ступеню чистоти матеріалів, що використовуються;

- технологічних процесів;

- методів технології зміцнення, які при виготовленні і ремонті багатьох деталей ГПА тепер ефективно використовуються і дозволяють в 5-10 разів підвищити їх стійкість.

Це є: хромування, металізація, наплавлення твердих сплавів на швидкозношувані поверхні, а також плазмове напилення і наплавлення різними надтвердими матеріалами, такими як карбіди і бориди; нанесення на поверхні тертя дуже тонкого шару карбіду титану, вольфраму та інших елементів. Надійність деталей істотно залежить і від:

- кваліфікації їх безпосередніх виконавців;

- строгого контролю на кожному підприємстві якості матеріалів і комплектуючих виробів, які поступають з інших підприємств;

- високих вимог до чистоти виробничих приміщень, при виготовленні точних вимірювальних приладів, електроніки;

- терміну їх гарантії, тобто періоду протягом якого завод-виробник гарантує або забезпечує виконання поставлених до нього вимог, при умові дотримання споживачем правил експлуатації, зберігання і транспортування. Надійність роботи ГПА дуже великою мірою залежить від умов їх експлуатації: - відсутності помпажних режимів;

- зменшення кількості пусків і зупинок; - механічної дії і умов навколишнього середовища; - своєчасності проведення ремонтів. При високих температурних навантаженнях навіть високоякісні елементи обладнання можуть стати ненадійними і вийти з ладу.

Надійність ГПА і систем багато в чому залежить також від:

- ретельного обслуговування;

- своєчасного обслуговування;

- кваліфікації обслуговуючого персоналу; якості мастильних та інших експлуатаційних матеріалів. Недотримання вимог експлуатації, невідповідність навантажень і погане обслуговування можуть спричинити відмову системи.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 338; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.192 (0.009 с.)