ТОП 10:

Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств 
 


Окрім перевезень вантажів транспортні підприємства надають своїм клієнтам, зокрема торгівлі, різноманітні послуги, пов'язані з прийманням вантажів на тимча­сове відповідальне зберігання, супроводженням вантажів експедиторами, здаван­ням вантажів органами транспорту та ін. Увесь комплекс робіт, які виконуються під час транспортування вантажів від пункту відправки (зі складу вантажовідправника) до моменту здавання в пункт призначення (до складу вантажоодержувача), а також операції, які виконуються до і після перевезення вантажів, заведено називати транспортно-експедиційними операціями.

До транспортно-експедиційних операцій відносять:

ü підготовка товарів до перевезення (пакуван­ня, маркування, сортування вантажів, їх пакетування і зберігання до моменту від­вантаження тощо);

ü зважування вантажів та транспортних засобів;

ü роз­рахунок і вибір раціонального варіанта завантаження транспортних засобів, схем розміщення і закріплення вантажів;

ü завантаження на транспорт у пункті відпра­вки, їх закріплення в транспортному засобі, накривання вантажів;

ü приймання вантажу до перевезення на складі перевізника або замовника;

ü оформлення перевезення, перевірка транспортних і супровідних документів;

ü процес переве­зення, що включає створення необхідного режиму, супровід товару в дорозі та йо­го охорону;

ü розвантаження і здавання вантажу на склад вантажоодержувача в пункті призначення або іншому перевізнику — для подальшої доставки за призна­ченням;

ü оформлення завдання-приймання вантажу; — здійснення розрахунків за виконані перевезення;

ü страхування вантажів, виконання митних процедур під час міжнародних перевезень, паспортно-візове обслуговування;

ü інформа­ційний супровід перевезення, у тому числі повідомлення про місцезнаходження вантажу, терміни його відправки та прибуття, інформування про види послуг, та­рифи і режими роботи перевізників та експедиторів;

ü ведення обліку і звітності щодо перевезень, заповнення документів, видавання довідок, пов'язаних з пере­везеннями тощо.

Основними операторами, які здійснюють транспортно-експедиційне обслугову­вання, є підприємства автомобільного транспорту.

Завдяки виділенню транспортно-експедиційних операцій та передачі їх таким операторам з'явилася можливість зві­льнити вантажовідправників та вантажоодержувачів (виробничі, торговельні та ін­ші підприємства) від виконання невластивих їм функцій з організації перевезень вантажів, зменшити терміни перевезень вантажів за рахунок маршрутизації та календаризації перевезень, підвищити рівень використання транспортних засобів, оптимізувати чисельність експедиторів і вантажників, запроваджувати прогресивні технології товаропросування, підвищити ефективність роботи транспорту в цілому.

Для здійснення транспортно-експедиційного обслуговування суб'єкти господа­рювання (вантажовідправники або вантажоодержувачі) укладають з транспортними (транспортно-експедиторськими) підприємствами договори про умови перевезення вантажів і виконання пов'язаних з цим робіт.

Підприємства-клієнти повинні органі­зовувати роботу підрозділів та персоналу з таким розрахунком, щоб забезпечувати цілодобове приймання та відправлення вантажів, включаючи вихідні і святкові дні, вчасне вивезення вантажів з централізованих складів тощо. Підприємства транспо­рту повинні забезпечувати потреби підприємств-замовників у перевезеннях ванта­жів, якісне і вчасне забезпечення їх транспортування, безпечні умови перевезень, збереження вантажів від їх прийняття до перевезення і до моменту видачі їх ванта­жоодержувачам, якщо інше не передбачене договором.

Відповідальність підпри­ємств транспорту найчастіше настає в разі:

Ø невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо перевезення ван­тажів відповідно до кодексів (статутів) окремих видів транспорту та інших законо­давчих актів;

Ø втрати, нестачі, псування і пошкодження вантажів, що сталися з їх вини.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.006 с.)