ТОП 10:

ТЕМА 1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ1. Види складських приміщень та їх особливості.

2. Планування потреби в складській площі.

3. Порядок приймання товарно-матеріальних цінностей за кількістю. Документальне оформлення приймання

4. Порядок приймання товарно-матеріальних цінностей за якістю, документальне оформлення приймання.

5.Організація розміщення товарно-матеріальних цінностей на складі.

6. Відпуск товарно-матеріальних цінностей в виробництво та на сторону, способи відпуску та документальне оформлення

 

 

Види складських приміщень та їх особливості


Суть і значення складів

Склад- це споруда, яка призначена для зберігання ТМЦ. Крім зберігання, на складах можуть виконувати великий комплекс робіт, пов'яза­них з прийманням, підсортуванням, фасуванням, упакуванням та відпусканням товарів в роздрібну торговельну мережу.

Накопичення нормальних товарних та виробничих запасів — важлива функція складів.

Склади відіграють величезну роль для рівномірного забезпечення підприємства необхідними матеріальними ресурсами.

Партія товарно-матеріальних цінностей повинна зберігатись до того часу, доки в ній не виникне необхідність. Накопичення виробничих чи товарних запасів на випадок можливого зриву поставок гарантує, що підприємство буде постійно забезпеченим матеріальним ресурсами.

Необхідність складів спричинена і віддаленістю постачальників від підприємства, що значно збільшує шлях доставки матеріальних ресурсів.

Головне завдання складів полягає в концентрації та тимчасовому зберіганні виробничих чи товарних запасів з метою повного та ритмічного забезпечення ними усіх споживачів.

За характером виконуваних функцій склади поділяються на:

підсортувально-розподільним складам - приймання товарів, підготов­ку до відпуску, підсортування, переупакування, розфасування і безпосередній відпуск у РТМ. Вони нагромаджують поточні товарні запаси, які зберігаються недовго. ,

транзитно-перевалочні склади створюються на залізничних станціях, водних пристанях, у морських портах для приймання, короткотермінового зберігання, комплектування партій товарів цілими тарними місцями та їх відправлення. Такі склади використо­вуються для перевантаження товарів з одного транспорту на інший і відправлення на оптові бази або в РТМ.

Нагромаджувальні - призначені для сезонного і тривалого збері­гання товарів, на них великого значення набуває контроль за якістю товарів в процесі зберігання.

За товарною спеціалізацієюрозрізняють склади універсальні, спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, комбіновані, неспеціалізовані і змітані.

Універсальні склади використовуються для зберігання і складської обробки практично всіх груп продовольчих і непродо­вольчих товарів. В умовах переходу до ринку і відсутності чіткої спеціалізації оптової та роздрібної торгівлі такі склади набувають значного поширення.

Спеціалізовані склади приймають, зберігають і відпускають товари однієї групи, наприклад: кондитерські вироби, м'ясні товари. Вони мають широкий внутрішньогруповий асортимент товарів, найкращі умови для зберігання і організації інших складських операцій.

Вузькоспеціалізовані склади використовуються для зберігання і складської обробки одного типу товарів, наприклад: сіль, картопля, капуста.

Комбіновані — товарів різних груп, що входять до споживчого комплексу, наприклад, "Товари для молоді".

На змішаних складах зберігаються як непродовольчі, так і про­довольчі товари.

За особливостями технічного обладнаннярозрізняють загальнотоварні і спеціальні склади.

Загальнотоварні склади пристосовані для зберігання і обробки товарів, що не потребують спеціальних умов.

Спеціальні – призначаються для зберігання товарів, фізико-хімічні властивості яких потребують створення спеціальних конст­рукцій будівель або технічних пристроїв. До них належать холо­дильники, плодоовочесховища, сховища для рослинної олії, солі.

2. Визначення потреби у складахПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.217.107 (0.006 с.)