ТОП 10:

ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ1. Сукупність заходів, засобів, механізмів та інструментів, а також узгоджених дій центральних та місцевих органів влади для створення повноцінного комплексу проживання людей на всій території України та забезпечення високого рівня життя людей, єдності держави та стійкого розвитку його регіонів, це:

а) державна регіональна політика;

б) місцеві фінанси;

в) місцевий бюджет.

 

2. Забезпечення високого рівня життя людей незалежно від місця їх проживання, територіально-цілісний та збалансований розвиток країни, інтеграція регіонів у єдиному політичному, правовому, економічному, культурному, інформаційному просторі, підвищення конкурентоспроможності регіону:

а) завдання державної регіональної політики;

б) цілі державної регіональної політики;

в) функції державної регіональної політики.

 

3. Територія держави, макрорегіони та мікрорегіони виступають як:

а) об’єкти державної регіональної політики

б) суб’єкти державної регіональної політики

в) складові державної регіональної політики

 

4. Президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів, Верховна рада АРК, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші органи, які створюються для управління та контролю за формуванням та використанням місцевих фінансових ресурсів, виступають:

а) об’єктами державної регіональної політики;

б) суб’єктами державної регіональної політики;

в) головними розпорядники бюджетних коштів.

 

5. Постанова Верховної Ради України, що окреслює основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік:

а) бюджетна резолюція;

б) бюджетний розпис;

в) місцевий бюджет.

 

6. Конституційність, законність, єдність, децентралізація, партнерство, відповідальність органів влади, відкритість, стійкий розвиток, це:

а) ознаки державної регіональної політики;

б) принципи державної регіональної політики;

в) пріоритети державної регіональної політики.

 

7. Забезпечення просторової, політичної та економічної цілісності території України шляхом збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів:

а) принцип субсидіарності;

б) принцип децентралізації;

в) принцип єдності.

 

8. Узгодженість цілей органів місцевої влади для забезпечення співробітництва, кооперації та солідарності між суб’єктами регіонального розвитку в процесі формування та реалізації державної регіональної політики:

а) принцип партнерства;

б) принцип єдності;

в) принцип стійкого розвитку.

 

9. Прозорість діяльності органів влади в процесі формування та реалізації державної регіональної політики:

а) принцип відкритості;

б) принцип законності;

в) принцип єдності.

 

10. Стимулювання та підтримка місцевих ініціатив стосовно ефективного використання внутрішнього потенціалу регіону, зменшення територіальної диференціації по індексу людського розвитку, формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розробки та реалізації відповідних програм й проектів, покращення фінансового ресурсного забезпечення регіонів:

а) принципи державної регіональної політики;

б) завдання державної регіональної політики;

в) пріоритети державної регіональної політики.

 

11. Можливість органів місцевого самоврядування вирішувати самостійно питання комплексного фінансового забезпечення, економічного та соціального розвитку території, це:

а) фінансова незалежність місцевого самоврядування;

б) повноваження місцевого самоврядування;

в) незалежна діяльність місцевого самоврядування.

 

12. Головною ознакою фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є:

а) незалежність від загальнодержавних органів влади в прийняті певних рішень;

б) володіння та самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям та задачам, покладених на них;

в) розподіл повноважень по управлінню територією.

13. Самостійність, як складова фінансової незалежності органів місцевого самоврядування, забезпечується такими нормами:

а) держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетними обов’язками органів місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування коштами місцевих бюджетів не несуть відповідальності за бюджетними обов’язками інших органів та держави;

б) за місцевими бюджетами закріпляються відповідні джерела доходів, місцеві органи влади мають право самостійно визначати напрям використання бюджетних коштів;

в) а і б.

 

14. Самостійність органів місцевого самоврядування в бюджетному процесі на місцевому рівні; встановлення місцевих податків та зборів в рамках, визначених законодавством; розпорядження комунальним майном; встановлення тарифів на послуги; отримання кредиту:

а) домінанти фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

б) повноваження органів місцевого самоврядування;

в) пріоритети державної регіональної політики.

 

15. Сукупність заходів регіональної власті, направлених на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл та використання для виконання функцій та завдань, закріплених за органами місцевого самоврядування, це:

а) фінансова політика органів місцевого самоврядування;

б) регіональна політика органів місцевого самоврядування;

в) фінансова незалежність органів місцевого самоврядування.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.008 с.)