ТОП 10:

ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ1. Територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази – це:

а) місцеве самоврядування в Україні ;

б) територіальна громада;

в) виконавчі органи рад.

 

2. Перетворенням сукупності осіб, які проживають на певній території, на реально діючий інститут територіальної громади, що можливе лише шляхом концептуалізації та розвитку спільних цілей та діяльності – це:

а) місцеве самоврядування в Україні ;

б) територіальна громада;

в) виконавчі органи рад.

 

3. Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципі:

а) єдності;

б) повноти;

в) гласності.

 

4. Система місцевого самоврядування не включає:

а) виконавчі органи рад;

б) територіальну громаду;

в) комунальні підприємства.

 

5. Органи місцевого самоврядування, які є юридичними особами, мають право:

а) користуватися на договірних засадах кредитами на виробничі і соціальні цілі;

б) матеріально-фінансову самостійність;

в) підзвітність та відповідальність перед територіальними громадами.

 

6. Складова частина управління економікою адміністративно-територіальних одиниць – це:

а) управління місцевими фінансами;

б) управління витратами;

в) управління бюджетними коштами.

 

7. Об'єктами управління місцевими фінансами є:

а) органи місцевого самоврядування;

б) фінансові відносини, в тому числі відносини, пов'язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів;

в) відносини, пов’язані з управлінням економікою.

 

8. Серед елементів управління місцевими фінансами слід виділити наступні функціональні елементи:

а) планування; оперативне управління; контроль;

б) прогнозування; оперативне управління; контроль;

в) планування; аналіз управління; контроль.

 

9. Основною функцією фінансового управління виступає:

а) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

б) складання розрахунків проекту міського бюджету і подання їх на розгляд виконавчого комітету;

в) розробка і доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки бюджетних запитів.

 

10. До основних завдань фінансового управління не відносять:

а) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку міста;

б) розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

в) здійснення загальної організації та управління виконання державного бюджету.

 

11. До основних учасників бюджетного процесу місцевих бюджетів не відноситься:

а) Державне казначейство України ;

б) Президент України;

в) територіальна громада.

 

12. Міністерство фінансів України як один з основних суб’єктів наділене повноваженням:

а) затверджує єдину бюджетну класифікацію та вносить зміни до неї;

б) розглядає та вносить пропозиції до положень про взаємовідносини між державним і місцевими бюджетами;

в) визначає єдині правила бухгалтерського обліку фінансових активів і зобов'язань та виконання місцевих бюджетів.

 

13. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету має повноваження на:

а) організують виконання місцевого бюджету;

б) затверджує кошториси доходів і видатків підвідомчих комунальних бюджетних установ;

в) здійснюють відомчий контроль за виконанням місцевого бюджету.

 

14. Об'єктами фінансового контролю на місцевому рівні виступає:

а) комунальне майно та земля;

б) фінансові та бухгалтерські служби установ;

в) підприємства комунальної власності.

 

15. Метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотримання законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності – це:

а) перевірка;

б) ревізія;

в) фінансовий контроль.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.003 с.)