ТОП 10:

ТЕМА7. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

1. Бюджетний процес — це:

а) регламентована нормами права діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів і розглядом звітів про їх виконання;

б) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи;

в) регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів,звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

2. Бюджетний процес за структурою поділяється:

а) на управління бюджетним процесом, облік виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету;

б) бюджетне планування (складання, розгляд, затвердження), виконання бюджету;

в) складання проекту бюджету, розгляд та ухвалення закону про бюджет на наступний бюджетний період, виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету;

 

3.Бюджетний процес є безперервним і складається з:

а) бюджетних періодів;

б) бюджетних циклів;

в) бюджетних років.

 

4. Період бюджетного процесу, який в повному обсязі охоплює діяльність, пов'язану зі складанням, розглядом, затвердженням і виконанням конкретного бюджету, а та­кож розглядом та прийняттям рішення,стосовно звіту про його вико­нання, має назву:

а) бюджетний період;

б) бюджетний рік;

в) бюджетний цикл.

 

5. Складання проектів певних місцевих бюджетів гарантує:

а) Верховна Рада України;

б) Рада міністрів АРК, місцеві державні адміні­страції та виконавчі органи місцевих рад.

в) Кабінет Міністрів України.

 

6. Існуюча система касового виконання бюджету України:

а) банківська;

б) казначейська;

в) змішана.

 

7. Рішення про місцевийбюджет має бути оприлюднене в строк:

а) у тижневий строк з дня його прийняття;

б) не пізніше 10 днів з дня його прийняття;

в) не пізніше 3 днів з дня його прийняття.

 

8. Місцеві бюджети затверджуються:

а) Міністерством фінансів України;

б) головами виконавчих органів відповідних рад;

в) рішеннями відповідних місцевих рад;

 

9. Назвіть дату затвердження місцевих бюджетів в Україні:

а) 25 грудня;

б) 2 грудня;

в) 15 грудня.

 

10. Який орган державної влади складає звіт про виконання місцевих бюджетів:

а) Міністерство фінансів України;

б) Державне казначейство України;

в) фінансові управління місцевих обласних державних адміністрацій;

11. Кабінет Міністрів України доводить до виконавчих органів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя такі показники:

а) ставки податку на прибуток підприємств;

б)розмір орендної плати за здавання в оренду цілісних майнових комплексів, які перебувають у комунальній власності;

в) розміри дотацій і субвенцій, передбачених Державним бюджетом;

 

12. Термін затвердження місцевих бюджетів:

а) не пізніше, як за два тижні до початку нового бюджетного року;

б) протягом двох тижнів після початку нового бюджетного року;

в) затвердження обласними радами, Верховної Радою Республіки Крим, радами міст Києва і Севастополя відповідних бюджетів відбувається протягом двох тижнів після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України; бюджети районів у містах і селищах або сільські — не пізніше двотижневого терміну після затвердження районного чи міського бюджету.

 

13. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується:

а) закріпленням за ними відповідних джерел доходів і правом визначити напрями використання коштів.

б) наявністю єдиної класифікації доходів і видатків місцевих бюджетів.

в) визначенням місцевими органами влади порядку здійснення видатків і визначенням джерел фінансування державного бюджету України.

 

14. Публічне представлення звітів про вико­нання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) за статтями еко­номічної класифікації видатків здійснюється:

а) до 15 грудня;

б) до 20 березня;

в) до 1 липня.

 

15. Органи стягнен­ня надають інформацію, необхідну для складання звіту про вико­нання місцевого бюджету до місцевих фінансо­вих органів:

а) не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним;

б) не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним;

в) не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.004 с.)