ТОП 10:

ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ 

1. Одна з головних підгалузей міського господарства, що має особливе соціальне значення та багатогалузеве господарство, яке охоплює найважливіші сторони життя сучасного міста – це:

а) житловий фонд;

б) житлове господарство;

в) житлово-експлуатаційні організації.

 

2. Сукупність усіх житлових помешкань незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки, квартири, службові житлові помешкання, інші житлові помешкання в інших будівлях, придатні для проживання – це:

а) житловий фонд;

б) житлове господарство;

в) житлово-експлуатаційні організації.

 

3. Фонд колективних та орендних підприємств, господарських товариств, об’єднань недержавних підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни), релігійних організацій, політичних партій, об’єднань громадян тощо – це:

а) кооперативний житловий фонд;

б) приватний житловий фонд;

в) колективний житловий фонд.

 

4. Приватний житловий фонд – це:

а) житлові будинки, приватизовані квартири, власники яких є фізичними особами (громадянами);

б) це фонд державних установ, підприємств та організацій (загальнодержавна власність);

в) це фонд колективних та орендних підприємств, господарських товариств, об’єднань недержавних підприємств.

 

5. Необхідність передачі житлового фонду відомств(підприємств) у комунальну власність зумовлена наступним:

а) питомі витрати на обслуговування 1 кв. м. загальної площі будівель у комунальному житловому фонді вищі, ніж у відомчому;

б) наявність у підприємств власного житлового фонду і об’єктів соціальної сфери, та пов’язані з цим витрати стали важким тягарем для їх економіки;

в) оскільки відомчий фонд розпорошений по території міста.

 

6. Дільниця (служба) механізації у ВЖРЕП, створюється коли чисельність будівельних машин, механізмів, транспортних засобів та прибиральної техніки перевищує:

а) 25 одиниць;

б) 35 одиниць;

в) 45 одиниць.

 

7. Аварійно-диспетчерська служба здійснює:

а) контроль за роботою інженерного обладнання;

б) проводить невідкладні ремонтні роботи;

в) а і б.

 

8. До джерел доходів житлово-експлуатаційних організацій відносять:

а) дотація з державного бюджету;

б) квартирна плата;

в) лізинг.

 

9. Розмір планових обсягів надходжень квартплати визначається за формулою:

а) ДКВ.П = С х ПЗ

б) ДКВ.П = С + ПЗ

в) ДКВ.П = С / ПЗ

10. Безготівкова форма допомоги держави населенню з оплати житла, що надається громадянам у межах соціальних норм споживання з урахуванням рівня доходів мешканців квартири у зв’язку з зростанням розміру ставки квартирної плати – це:

а) житлова субсидія;

б) житлова дотація;

в) житлова субвенція.

 

11. Кошти, що надаються державою виробникам(ЖЕО) на покриття збитків, які виникли у зв’язку з невідповідністю питомих витрат і тарифів на оплату житлових послуг – це:

а) житлова субсидія;

б) житлова дотація;

в) житлова субвенція.

 

12. В ЖЕО має місце розподіл витрат на:

а) прямі, загальновиробничі, управлінські;

б) непрямі, загальновиробничі, управлінські;

в) прямі, загальновиробничі, адміністративні.

 

13. До загальновиробничих витрат належить:

а) витрати на канцелярські, поштово-телеграфні й телефонні витрати; витрати на утримання приміщень; оплата послуг банків та ін;

б) відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів, опалення виробничих приміщень, витрати на культурно-масову роботу;

в) витрати на технічне обслуговування ліфтів; витрати на електроенергію для освітлення місць загального користування.

 

14. Пріоритетність інноваційного розвитку в життєзабезпеченні населе­них пунктів, сприяння науково-технічному прогресу у сфері житлово-комунального господарства – це:

а) принцип державної політики реформування житлово-комунального господарства;

б) задача державної політики реформування житлово-комунального господарства;

в) пріоритет державної політики реформування житлово-комунального господарства.

15. Найсуттєвішим недоліком господарського механізму житлово-комунального господарства, що зумовлює необхідність проведення докорінних реформ, є:

а) сповільнені ринкові перетворення і структурні зрушення у галузі, відсутність конкурентного середовища;

б) задовільний технічний стан основних фондів житлово-комунального господарства;

в) повне відшкодування вартості послуг житлово-комунальних під­приємств установленими тарифами.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.01 с.)