ТОП 10:

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕМА 3. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

1. План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення задач і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами АРК, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, це:

а) бюджет;

б) місцеві фінанси;

в) регіональні фінанси.

 

2. Кількість етапів розвитку місцевих бюджетів України складає:

а) чотири;

б) п’ять;

в) три.

 

3. Законодавча регламентація бюджетних відносин, системи оподаткування, бюджетного регулювання, формування зацікавленості місцевої влади в збільшенні доходів державного і місцевих бюджетів, ухвалення Бюджетного кодексу України відбулися у:

а) 1960 році;

б) 1990 році;

в) 1991 році.

 

4. Місцеві бюджети можна розглянути у такому аспекті:

а) як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування;

б) як систему фінансових відносин, що складаються між місцевими та державним бюджетами, а також всередині сукупності місцевих бюджетів;

в) а і б.

 

5. Функції місцевого бюджету:

а) контрольна, розподільна;

б) контрольна, фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування;

в) розподільна, контрольна, фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування.

 

6. При формуванні місцевих бюджетів демократичних держав передбачається використання двох основних принципів:

а) бюджетної еквівалентності та національної солідарності;

б) конституційності та законності;

в) децентралізації та єдності.

 

7. Склад місцевих бюджетів визначається:

а) Бюджетним кодексом України;

б) Конституцією України;

в) Законом України «Про державний бюджет на відповідний рік».

 

8. Кількість рівнів місцевих бюджетів складає:

а) три;

б) чотири;

в) два.

 

9. До другого рівня місцевих бюджетів відносять:

а) обласні бюджети, бюджети міст республіканського підпорядкування, районні бюджети;

б) районні бюджети, бюджети міст обласного підпорядкування з районним поділом, бюджети міст обласного підпорядкування без районного поділу;

в) районні бюджети, бюджети міст районного підпорядкування, бюджети селищ.

 

10. Суспільна роль місцевих бюджетів проявляється в:

а) державних та місцевих фінансах;

б) економічній системі держави;

в) а і б.

 

11. Процес програмно-цільового планування включає:

а) три етапи;

б) чотири етапи;

в) два етапи.

 

12. Визначення довго – та середньострокових цілей, відбір першочергових програм, прийняття програмних документів органів влади, це:

а) стратегічне планування;

б) формування програм;

в) складання бюджету.

 

13. Мета, завдання, напрями діяльності та результативні показники бюджетних програм являють собою:

а) Елементи бюджетного планування;

б) Елементи бюджетних програм;

в) Складові бюджету.

 

14. Результативні показники бюджетної програми поділяються на такі групи:

а) показники затрат, показники продукту, показники ефективності;

б) показники якості, показники ефективності;

в) показники затрат, показники продукту, показники ефективності, показники якості.

 

15. Показники, які визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми:

а) показники затрат;

б) показники продукту;

в) показники ефективності.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ

1. Складова фінансової системи держави, яка представляє собою сукупність фінансових ресурсів усіх інституціональних одиниць, що функціонують на даній території, це:

а) місцеві фінанси;

б) місцевий бюджет;

в) трансферти.

 

2. Фінансові ресурси регіону складається зі складових частин:

а) ресурси бюджетів всіх рівнів, ресурси суб’єктів господарювання, трансферти;

б) ресурси поза бюджетних фондів,кредитні ресурси, ресурси суб’єктів господарювання;

в) ресурси бюджетів всіх рівнів, ресурси суб’єктів господарювання, ресурси позабюджетних фондів, кредитні ресурси, трансферти.

 

3. Ресурси, які використовуються для поточного фінансування економіки регіону, соціальної сфери та фінансування найбільш важливих проектів розвитку території за рахунок капітальних затрат:

а) ресурси бюджетів всіх рівнів;

б) ресурси суб’єктів господарювання;

в) ресурси поза бюджетних фондів.

 

4. Ресурси, які використовуються для строкового фінансування поточної діяльності або капіталовкладень господарюючих суб’єктів на умовах платності, повернення, строковості, забезпеченості та цільового використання:

а) ресурси бюджетів всіх рівнів;

б) ресурси суб’єктів господарювання;

в) кредитні ресурси.

 

5. Функції місцевих фінансів:

а) розподільча, контрольна;

б) розподільча, контрольна, фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування;

в) розподільча, контрольна, стимулююча.

 

6. Зберігання зацікавленості місцевих органів влади в мобілізації не тільки власних фінансових ресурсів, але й найбільш повній мобілізації доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, а також пошук додаткових джерел доходів з наданням місцевим органам влади пільг в оподаткуванні, це призначення:

а) стимулюючої функції;

б) розподільчої функції;

в) контрольної функції.

 

7. Фінансовий контроль за процесами розподілу фінансових потоків, формування централізованих та децентралізованих фондів та їх використанням, це:

а) стимулююча функція місцевих фінансів;

б) розподільча функція місцевих фінансів;

в) контрольна функція місцевих фінансів.

 

8. Кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого:

а) ресурси позабюджетних фондів;

б) міжбюджетні трансферти;

в) ресурси бюджетів усіх рівнів.

 

9. Документ, у якому узагальнено світовий позитивний досвід формування та розвитку інституту місцевого самоврядування:

а) Європейська Хартія;

б) Бюджетний кодекс;

в) Конституція України.

 

10. Дата підписання Україною Європейської Хартії:

а) 1996 рік;

б) 1997 рік;

в) 1991 рік.

 

11. Місцеві органи влади повинні мати право на забезпечення власними фінансовими ресурсами, якими вони могли б вільно розпоряджатися; фінансові ресурси повинні відповідати обсягам їх повноважень; найбільша частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів:

а) права та обов’язки органів місцевої влади;

б) принципи організації фінансів регіону;

в) функції органів місцевої влади.

 

12. До принципів організації фінансів регіону не можна віднести:

а) фінансові ресурси повинні відповідати обсягам їх повноважень;

б) для отримання займу місцеві органи влади повинні мати доступ до національних ринків капіталу;

в) трансферти, що надаються місцевим органам влади та які мають цільовий напрям, повинні складати більшу частину в загальному їх обсязі.

 

13. В структурі місцевих фінансових інститутів формуються наступні їх види:

а) самостійні місцеві бюджети, місцеві податки та збори, позабюджетні цільові фонди, кредитні ресурси;

б) самостійні місцеві бюджети, місцеві податки та збори, об’єкти комунальної форми власності, місцеві займи, позабюджетні цільові фонди, інститут суспільних послуг;

в) самостійні місцеві бюджети, місцеві податки та збори, об’єкти комунальної форми власності, місцеві займи, банківські установи, інститут суспільних послуг.

 

14. Фонди, у яких мобілізується основна частина фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення соціально-економічного розвитку території:

а) самостійні місцеві бюджети;

б) позабюджетні цільові фонди;

в) інститут суспільних послуг.

 

15. Місцеві податки та збори включають:

а) два податки та три збори;

б) три податки та два збори;

в) два податки та два збори.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.009 с.)